документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 березня 1994 р. N 162
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
36 від 16.01.2003)

Про затвердження списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на
пенсію за віком на пільгових ум
овах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 773 від 15.11.94 )

Відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (додається);

Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (додається).

2. Доручити Міністерству праці, Міністерству соціального захисту населення давати роз'яснення щодо порядку застосування зазначених списків.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1994 р. N 162

Список N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників
на підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах

10100000  I. ГІРНИЧІ РОБОТИ 
10100000
 
Видобування корисних копалин.
Геологорозвідувальні роботи. Будівництво,
реконструкція, технічне переозброєння і
капітальний ремонт шахт, рудників, копалень,
метрополітенів, підземних каналів, тонелів та
інших підземних споруд 
10101000


 
1. Підземні роботи в шахтах, рудниках і
копальнях на видобуванні корисних копалин, в
геологорозвідці, на дренажних шахтах, на
будівництві шахт, рудників, копалень 
1010100а
 
а) Всі робітники, зайняті повний робочий день на
підземних роботах 
1010100б  б) Керівники і спеціалісти підземних дільниць 
1010100в
 
в) Керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт,
рудників і копалень 
1010100в-20735  Головні інженери 
1010100в-20822  Головні механіки 
1010100в-21115  Головні енергетики 
1010100в-21611  Директори, начальники 
1010100г


 
г) Робітники, керівники, спеціалісти і службовці,
зайняті на підземних роботах 50 процентів і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді) 
1010100г-11616

 
Газоміряльники, газозаміряльники, випробувачі
повітря, пробовідбирачі шахтного повітря,
робітники по взяттю проб повітря 
1010100г-11710
 
Гірники на геологічних роботах, гірники
геолого-маркшейдерської служби, гірничі зйомники,
індикаторники, колектори, пікетажисти, робітники
геолого-маркшейдерської служби, робітники
маркшейдерського бюро, робітники маркшейдерського
і геологічного бюро, зйомники-заміряльники 
1010100г-11711 
Гірники на маркшейдерських роботах, гірники
геолого-маркшейдерської служби, гірники
маркшейдерських служб, робітники маркшейдерської
служби, робітники геолого-маркшейдерської служби,
маркшейдерські робітники, колектори, пікетажисти,
робітники маркшейдерської зйомки,
зйомники-заміряльники, зйомники-заміряльники
маркшейдерського бюро, гірничі зйомники,
заміряльники на маркшейдерських і геологічних
роботах (що стосується геологічних та
маркшейдерських робіт), індикаторники, робітники
маркшейдерського і геологічного бюро, робітники
маркшейдерського бюро 
1010100г-12714  Каротажники 
1010100г-13139  Кріпильники 
1010100г-17541
 
Робітники і спеціалісти, зайняті монтажем,
демонтажем, ремонтом і наладкою обладнання 
1010100г-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
обладнання, електрослюсарі по стволу,електро-
слюсарі шахтні по обслуговуванню стволів,
шурфів і підйомних машин, зайняті на роботах
по обслуговуванню стволів, шурфів і
підйомних машин 
1010100г-20589  Геологи 
1010100г-20591  Геологи дільничні 
1010100г-20601  Геофізики 
1010100г-20610  Гідрогеологи 
1010100г-20677  Головні геологи 
1010100г-20735

 
Головні інженери шахтобудівних і прирівняних
до них управлінь, їх заступники (помічники)
по виробництву, підземному будівництву 
1010100г-20807  Головні маркшейдери, їх заступники 
1010100г-20822
 
Головні механіки шахтобудівних і прирівняних до
них управлінь, їх заступники (помічники) 
1010100г-21115
 
Головні енергетики шахтобудівних і прирівняних
до них управлінь, їх заступники (помічники) 
1010100г-21650  Диспетчери внутрішахтного (шахтного) транспорту 
1010100г-21656  Диспетчери гірничі 
1010100г-21869  Завідуючі гірничими роботами 
1010100г-22075
 
Завідуючі підземними складами вибухових
матеріалів 
1010100г-22167


 
Заступники (помічники) головних інженерів по
виробництву, по технології (головні технологи),
буропідривних (бурових, підривних) роботах,
вентиляції, підземному транспорту 
1010100г-22169


 
Заступники (помічники) по виробництву (шахт-
ному будівництву), техніці безпеки директорів
(начальників) шахт, шахтоуправлінь на правах
шахт, рудників і копалень 
1010100г-22170
 
Заступники (помічники) головних механіків,
головних енергетиків 
1010100г-22177  Інженери, зайняті в змінах 
1010100г-22326

 
Інженери (провідні, 1-2 категорій і без
категорій) по наладці і випробуванню, які
виконують роботи в підземних умовах 
1010100г-22520
 
Інспектори гірничо-технічні дільничні на шахтах,
рудниках, копальнях з підземними роботами 
1010100г-23178  Маркшейдери 
1010100г-23183  Маркшейдери дільничні 
1010100г-23187
 
Майстри, зайняті на роботах по водовідливу,
зв'язку і повітряному господарству 
1010100г-23239  Майстри гірничі виробничих дільниць 
1010100г-23269  Майстри (старші майстри) контрольні 
1010100г-23398  Майстри виробничих дільниць 
1010100г-23485  Механіки (старші механіки, змінні механіки) 
1010100г-23577
 
Механіки по підйомному устаткуванню (механіки по
підйому) 
1010100г-23979
 
Начальники проходки шахт (гірничого цеху), їх
заступники (помічники) 
1010100г-24043  Начальники змін 
1010100г-24088


 
Начальники шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники (помічники) по
виробництву, підземному будівництву і техніці
безпеки 
1010100г-24097
 
Начальники дільниць, їх заступники (помічники),
які виконують роботи в підземних умовах 
1010100г-24164  Нормувальники гірничі 
1010100г-24170  Нормувальники гірничі дільничні 
1010100г-24943


 
Техніки всіх спеціальностей (1-2 категорій, без
категорій) по наладці і випробуванню, які
виконують роботи в підземних умовах:
електромонтажники-наладчики, техніки по наладці і
випробуванню, інженери по наладці і випробуванню
з числа працівників спеціалізованих монтажних
організацій, зайнятих на будівництві підземних
споруд спеціального призначення 
1010100г-25047  Технічні керівники, їх заступники (помічники) 
1010100г-25227  Хронометражисти на підземних роботах (підземні) 
1010100г-25404  Електрики (старші електрики) 
1010100г-25410  Електромеханіки (старші електромеханіки) 
1010100г-25455  Енергетики (старші енергетики) 
1010100д
 
д) Керівники і спеціалісти управлінь, партій,
контор та інших підприємств і організацій та їх
філій, які виконують роботи в підземних умовах,
зайняті на підземних роботах 50 відсотків і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді) 
1010100д-20735
 
Головні інженери, їх заступники (помічники) по
виробництву 
1010100д-20807  Головні маркшейдери, їх заступники 
1010100д-20822  Головні механіки, їх заступники 
1010100д-21115  Головні енергетики, їх заступники 
1010100д-22269
 
Гірничі інженери по охороні праці і техніці
безпеки, інженери по охороні праці і техніці
безпеки, що виконують роботи в підземних умовах і
зайняті на підземних роботах 50 відсотків і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді) 
1010100д-23183  Маркшейдери дільничні 
1010100д-23187  Майстри, майстри гірничі 
1010100д-23485  Механіки 
1010100д-24088

 
Начальники управлінь (партій, контор
підприємств і філій), їх заступники по
виробництву 
1010100д-24097  Начальники дільниць, їх заступники (помічники) 
1010100д-24170  Нормувальники гірничі дільничні 
1010100д-25410  Електромеханіки 
1010100д-25455  Енергетики  
Примітка. Працівникам, переліченим у підпунктах
"г" і "д", зайнятим на підземних роботах менше
половини робочого часу на рік (в обліковому
періоді), пенсія призначається за Списком N 2. 
1010100е 
е) Всі працівники, зайняті повний робочий день
під землею обслуговуванням зазначених вище
робітників і службовців (медперсонал підземних
здоровпунктів, працівники підземного телефонного
зв'язку тощо) 
10103000


 
2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті:
гірничих виробок, метрополітенів, підземних
каналів, тонелів та інших підземних споруд 
1010300а  а) Робітники 
1010300а-11121  Арматурники 
1010300а-11196  Бетонники 
1010300а-11295  Бурильники шпурів 
1010300а-11429  Підривники 
1010300а-11442  Водії автомобілів (самоскидів) 
1010300а-11717  Гірники підземні 
1010300а-12520  Ізолювальники 
1010300а-13193
 
Кріпильники, монтажники по монтажу стальних і
залізобетонних конструкцій, монтажники
технологічного устаткування і зв'язаних з ним
конструкцій спеціалізованих монтажних
організацій, що зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення 
1010300а-13361  Лебідчики 
1010300а-13583  Машиністи бульдозерів (бульдозеристи) 
1010300а-13590  Машиністи бурових установок 
1010300а-13790


 
Машиністи кранів (кранівники), машиністи машин і
механізмів по обслуговуванню механізмів,
машиністи монорейкових електролебідок та інших
дрібних підйомно-транспортних механізмів 
1010300а-13895  Машиністи мотовозів 
1010300а-13910  Машиністи насосних установок 
1010300а-14002  Машиністи навантажувальних машин 
1010300а-14008  Машиністи підземних самохідних машин 
1010300а-14021


 
Машиністи підйомних машин, машиністи підйомних
установок, машиністи шахтного підйому, машиністи
підйомних машин - контрольні - зайняті на
"сліпих" стволах 
1010300а-14023  Машиністи підйомно-пересувних помостів 
1010300а-14084  Машиністи прохідницьких комплексів 
1010300а-14183  Машиністи скреперів 
1010300а-14187  Машиністи скреперних лебідок 
1010300а-14390
 
Машиністи екскаваторів одноковшових, зайняті на
проходці 
1010300а-14399  Машиністи електровозів 
1010300а-14715
 
Мотористи вентиляційних установок, зайняті на
проходці 
1010300а-17491


 
Прохідники; монтажники по монтажу стальних і
залізобетонних конструкцій спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення 
1010300а-17608  Роздавальники вибухових матеріалів 
1010300а-18850  Стволові 
1010300а-19213  Транспортерники 
1010300а-19547  Чеканники 
1010300а-19756  Електрогазозварювальники 
1010300а-19842


 
Електромонтери по обслуговуванню підстанцій,
зайняті на проходці; електромонтажники по
розподільних пристроях, електромонтажники по
силових мережах та електроустаткуванню,
електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення 
1010300а-19905
 
Електрозварювальники на автоматичних і
напівавтоматичних машинах 
1010300а-19906


 
Електрозварювальники ручного зварювання;
монтажники зв'язку - спайщики спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення 
1010300а-19912


 
Електрослюсарі-монтажники підземного
гірничо-прохідницького обладнання; монтажники
технологічного устаткування і зв'язаних з ним
конструкцій, монтажники приладів і апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування
- спеціалізованих монтажних організацій, зайняті
на будівництві підземних споруд спеціального
призначення 
1010300а-19914
 
Електрослюсарі на проходці; електромонтажники по
кабельних мережах, електромонтажники по вторинних
ланцюгах, електромонтажники по освітленню і
освітлювальних мережах спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення 
1010300а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
обладнання 
1010300б


 
б) Робітники, керівники, спеціалісти і службовці,
зайняті на підземних роботах 50 процентів і
більше робочого часу за рік (в обліковому
періоді) 
1010300б-11711  Гірники на маркшейдерських роботах 
1010300б-14556
 
Монтажники гірничого обладнання, зайняті на
проходці 
1010300б-20735
 
Головні інженери, їх заступники по виробництву,
підземному будівництву, по техніці безпеки 
1010300б-20807  Головні маркшейдери, їх заступники 
1010300б-20822  Головні механіки, їх заступники 
1010300б-21115  Головні енергетики, їх заступники 
1010300б-22269  Інженери по гірничих роботах підземних дільниць 
1010300б-23180  Маркшейдери всіх найменувань 
1010300б-23242  Майстри гірничих дільниць 
1010300б-23485  Механіки змінні 
1010300б-23571  Механіки підземних дільниць 
1010300б-24043  Начальники змін 
1010300б-24088
 
Начальники управлінь, їх заступники по
виробництву, по підземному будівництву 
1010300б-24097  Начальники дільниць, їх заступники (помічники) 
1010300б-24131  Начальники шахт, їх заступники (помічники) 
1010300б-24164  Нормувальники гірничі 
1010300б-24993  Техніки підземних дільниць 
1010300б-25047  Технічні керівники, їх заступники (помічники) 
1010300б-25429
 
Електромеханіки підземних дільниць, їх
заступники (помічники) 
1010300б-25473  Енергетики підземних дільниць  
Примітка. Працівникам, переліченим в п. "б",
зайнятим на підземних роботах менше половини
робочого часу за рік (в обліковому періоді),
пенсія призначається за Списком N 2. 
10104000 
3. Розрізи по видобуванню вугілля Коркин-
ського, Вахрушівського і Вовчанського вугіль-
них родовищ, а також розрізи (кар'єри), руд-
ники і відвали по видобуванню корисних
копалин глибиною 150 метрів і нижче 
10104000-17541


 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у розрізах, кар'єрах,
рудниках і відвалах, крім працівників, які
зайняті на поверхні 
10105000
 
4. Виробництво гірського воску (воску
буровугільного) і озокериту 
1010500а  а) Робітники 
1010500а-10765  Апаратники виробництва гірського воску 
1010500а-14104  Машиністи розливальних машин 
1010500а-17531  Робітники, зайняті розливом озокериту вручну 
1010500б  б) Керівники і спеціалісти 
1010500б-23187
 
Майстри, старші майстри, які керують
робітниками, переліченими у Списку N 1 
10106000  5. Гірничорятувальні частини (станції) 
1010600а  а) Робітники 
1010600а-14812
 
Набирачі проб у штатах (рудниках),
пробовідбирачі, зайняті набиранням проб у шахтах 
1010600а-18029
 
Респіраторники, ремонтники респіраторів і
протигазів 
1010600б  б) Керівники і спеціалісти (командний склад) 
1010600б-22988  Командири взводів, їх заступники (помічники) 
1010600б-23003  Командири відділень, їх заступники (помічники) 
1010600б-23006  Командири загонів, їх заступники (помічники) 
1010600б-23012  Командири пунктів, їх заступники (помічники) 

10200000

 
II. РУДОПІДГОТОВКА, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ЗГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД I НЕРУДНИХ КОПАЛИН 
1020100а  а) Робітники 
1020100а-10041  Агломератники 
1020100а-11289
 
Бункерувальники, зайняті на видачі гарячого
агломерату та обкатишів 
1020100а-11309  Вагранники 
1020100а-11534  Вивантажувачі гарячого агломерату, обкатишів 
1020100а-11545  Вивантажувачі пилу 
1020100а-11606  Газівники 
1020100а-11700  Горнові на агломерації і випалюванні 
1020100а-11766  Грохотувальники - шурувальники 
1020100а-11858
 
Дозувальники, зайняті на завалюванні у
подрібнювальних відділеннях 
1020100а-11863  Дозувальники гарячого вертання 
1020100а-11908
 
Дробильники, зайняті на подрібнюванні гарячого
агломерату 
1020100а-12090  Завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей 
1020100а-13777
 
Машиністи конвейєрів, зайняті на транспортуванні
гарячого агломерату та обкатишів 
1020100а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
транспортуванні гарячого агломерату і обкатишів 
1020100а-13956  Машиністи охолодників 
1020100а-13981
 
Машиністи перекидних жолобів, зайняті на гарячому
агломераті 
1020100а-14198


 
Машиністи змішувальних барабанів, зайняті на
роботі з рудою, що містить у пилу 2 проценти і
більше кристалічного (вільного) двоокису кремнію,
на гарячому вертанні 
1020100а-14403  Машиністи електровозів гасильних вагонів 
1020100а-15157  Випалювачі 
1020100а-1753а 
Робітники, зайняті на шихтуванні рудних і
нерудних копалин (включаючи шихтування у
виробництві обкатишів), що вміщують у пилу 2
проценти і більше кристалічного вільного двоокису
кремнію 


 
бункерувальники, грохотувальники, дозувальники,
дробильники, машиністи конвейєрів, машиністи
млинів, машиністи живильників, шихтувальники 
1020100а-1753б 
Робітники, зайняті на дробленні, подрібнюванні,
помелі, сортуванні і збагаченні руди чорних
металів, нерудних копалин і гірничохімічної
сировини, що містять у пилу 2 проценти і більше
кристалічного (вільного) двоокису кремнію: 
 
бункерувальники, грохотувальники, дозувальники,
дробильники, машиністи конвейєрів, машиністи
млинів, машиністи живильників, зайняті на подачі
сухої сировини; машиністи кранів (кранівники),
сепараторники (на сухому помелі) 
1020100а-1753в

 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на
дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
ництв, де основні робітники, які здійснюють
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення за списком
N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, газорізальники, електромонтери
по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, електрослюсарі 
1020100а-1753г

 
Робітники, зайняті на дробильних, випалюваль-
них, збагачувальних, згрудкувальних та шихту-
вальних фабриках (цехах) рудних і нерудних
копалин,що містять у пилу 2 проценти і більше
кристалічного (вільного) двоокису кремнію:
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах,
машиністи конвеєрів, машиністи ексгаустерів,
машиністи насосних установок, машиністи
змішувальних барабанів, машиністи кранів,
машиністи згрудкувачів, сепараторники,
фільтрувальники 
1020100а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на видачі гарячого
агломерату та обкатишів 
1020100б  б) Керівники і спеціалісти 
1020100б-23187


 
Майстри, старші майстри, механіки, електри-
ки, зайняті на гарячих дільницях робіт, на
дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалю-
вання, збагачування, згрудкування, подрібню-
вання, помелу, шихтування рудних і нерудних
копалин, що містять у пилу 2 проценти і біль-
ше кристалічного (вільного) двоокису крем-
нію 
10202000
 
1. Збагачення руд і пісків при видобуванні
кольорових, дорогоцінних металів і алмазів 
1020200а  а) Робітники 
1020200а-10168  Апаратники вилуговування 
1020200а-10187
 
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах
і вилуговуванні 
1020200а-10418  Апаратники збагачення золотовмісних руд 
1020200а-11765
 
Грохотувальники, зайняті на подрібнювальних
дільницях (відділеннях) 
1020200а-11847  Доводники 
1020200а-11858
 
Дозувальники (дозаторники), зайняті на
приготуванні ксантогенату 
1020200а-11908
 
Дробильники, зайняті на подрібнювальних
дільницях (відділеннях) 
1020200а-12112
 
Завантажувачі подрібнювально-помольного
устаткування 
1020200а-13990  Машиністи живильників, зайняті на дробленні 
1020200а-14224  Машиністи сушильних установок 
1020200а-15157  Випалювачі 
1020200а-16613  Плавильники 
1020200а-17314

 
Пробовідбирачі, гірники по набиранню і обробці
проб вугілля (сланцю), дозувальники лугу і
оборотного розчину, квартувальники (робітники по
подрібнюванню проб руди), квартувальники
розбирачі (на доводочних фабриках),
пробовідбирачі, пробороздільники, пробувальники,
робітники по набиранню і обробці проб, робітники
при відбиранні проб, робітники вуглезбагачення по
набиранню і обробці проб, зайняті повний робочий
день на відбиранні проб, що містять ціаніди або
кристалічний (вільний) двоокис кремнію 
1020200а-1753а

 
Робітники (технологічний і ремонтний персонал),
зайняті на роботах з застосуванням ціаністих
розчинів 
1020200а-1753б

 
Дозувальники, машиністи конвейєра, машиністи
млинів при сухому помелі, шихтувальники;
дозувальники-шихтувальники,
класифікаторники (мельники), класифікаторники на
спіральних і рейкових класифікаторах, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів, машиністи дозувальних
столів і живильників, машиністи класифікаторів
(класифікаторники), машиністи стрічкових
транспортерів похилих і горизонтальних галерей,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
конвейєрних установок, машиністи стержньових і
кульових млинів, машиністи самохідних
транспортерів, машиністи транспортних машин і
механізмів при обслуговуванні конвейєрів і
елеваторів, машиністи транспортерів (конвейєрів,
елеваторів), мельники (кентувальники) на
кульових, стержньових, трубних та інших млинах,
мельники-класифікаторники, мельники маятникових
млинів, мельники сухого помелу, мотористи
транспортерів, робітники біля млинів, робітники
біля пластинчатих живильників, робітники біля
транспортерів, транспортерники, зайняті у
збагаченні на дробленні, подрібнюванні, помелі та
шихтуванні рудних і нерудних копалин що містять у
пилу 2 проценти і більше кристалічного (вільного)
двоокису кремнію 
1020200а-1753в  Робітники на обробці шламів 
1020200а-1753г 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1020200а-17796

 
Розчиняльники і дозувальники реагентів,
реагентники, зайняті у приготуванні і
застосуванні ксантогенату 
1020200а-18916
 
Сушильники, зайняті на сушінні і квартуванні
концентратів 
1020200б  б) Керівники і спеціалісти 
1020200б-23187  Майстри, старші майстри 
1020200б-23362
 
Майстри, старші майстри по ремонту устаткування,
де застосовуються ціанисті розчини 

10300000  III. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (чорні метали) 
10301000  1. Доменне виробництво 
1030100а  а) Робітники 
1030100а-11221  Бригадири бункерів 
1030100а-11255  Бригадири розливних машин 
1030100а-11290  Бункерувальники доменних печей 
1030100а-11420  Верхові доменних печей 
1030100а-11467  Водопровідники доменних печей 
1030100а-11609  Газівники доменних печей 
1030100а-11697  Горнові десульфурації чавуну 
1030100а-11699  Горнові доменних печей 
1030100а-11768
 
Вантажники, зайняті на розвантажуванні гарячого
агломерату на бункерах 
1030100а-12815  Ковшові 
1030100а-13596
 
Машиністи вагонів-вагів, зайняті у тонелях і
підбункерних приміщеннях 
1030100а-13792
 
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах 
1030100а-14104  Машиністи розливальних машин 
1030100а-14239  Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах 
1030100а-14364
 
Машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах і у
підбункерних приміщеннях 
1030100а-14401
 
Машиністи електровозів металургійних цехів,
зайняті у тонелях 
1030100а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
1030100а-1753а 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання 
1030100а-18409  Скіпові 
1030100а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих роботах 
1030100а-19220
 
Транспортувальники шихти, зайняті на доставці
шихти у не повністю механізовані доменні печі 
1030100а-19257

 
Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні колошникового
пилу і очищенні газопроводів 
1030100а-19622  Шлаковики 
1030100б  б) Керівники і спеціалісти 
1030100б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках роботи 
10302000
 
2. Виробництво сталі і феросплавів. Підготовка
сумішей і ремонт металургійних печей 
1030200а  а) Робітники 
1030200а-11223  Бригадири двору виливниць 
1030200а-11309  Вагранники 
1030200а-11386
 
Варильники пеку, зайняті на варінні смоли і
сушінні днищ 
1030200а-11607  Газівники 
1030200а-11702  Горнові феросплавних печей 
1030200а-12138  Завантажувачі шихти 
1030200а-12780

 
Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні і на клеймуванні в торець
заготовки 
1030200а-12815  Ковшові 
1030200а-13664  Машиністи гідроочищення і змазування виливниць 
1030200а-13698
 
Машиністи дистрибутора (без дистанційного
управління) 
1030200а-13721  Машиністи завалочних машин 
1030200а-13729  Машиністи заправних машин 
1030200а-13792
 
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах 
1030200а-13864  Машиністи машин вогневого зачищення 
1030200а-14104  Машиністи розливальних машин 
1030200а-14239  Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах 
1030200а-14267  Машиністи-транспортувальники гарячого металу 
1030200а-14463  Міксерові 
1030200а-14822  Набирачі стопорів 
1030200а-15157  Випалювачі, зайняті у феросплавному виробництві 
1030200а-15327  Оброблювачі поверхневих дефектів металу 
1030200а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
1030200а-15701

 
Оператори машин безперервного лиття заготовок,
зайняті на гарячих роботах (розливний пульт,
газорізання, головний пост, збиральні механізми) 
1030200а-15880

 
Оператори постів управління, машиністи -
оператори постів управління, зайняті на об-
робленні гарячого металу 
1030200а-16638  Плавильники розкислювачів 
1030200а-16642  Плавильники синтетичних шлаків, шлаковарники 
1030200а-16645  Плавильники феросплавів 
1030200а-16719  Підготовники сполук до розливання плавок 
1030200а-16721  Підготовники сталерозливальних канав 
1030200а-16758  Підручні сталеварів конверторів 
1030200а-16760  Підручні сталеварів мартенівських печей 
1030200а-16764
 
Підручні сталеварів установок позапічної обробки
сталі 
1030200а-16765
 
Підручні сталеварів установок електрошлакової
переплавки 
1030200а-16767  Підручні сталеварів електропечей 
1030200а-17359  Прожарювачі 
1030200а-1753а 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання 
1030200а-17627  Розливальники сталі 
1030200а-18559


 
Слюсарі ремонтники, зайняті на гарячому ремонті
феросплавних печей по виплавці феромарганцю і
ферованадію; слюсарі (слюсарі-ремонтники),
слюсарі по ремонту металургійного устаткування,
слюсарі (електрослюсарі), газоелектрозварники,
чергові слюсарі, зайняті на гарячому ремонті
феросплавних печей по виплавці марганцевих
сплавів 
1030200а-18771  Сталевари конверторів 
1030200а-18773  Сталевари мартенівських печей 
1030200а-18777  Сталевари установок позапічної обробки сталі 
1030200а-18779  Сталевари установок електрошлакової переплавки 
1030200а-18781  Сталевари електропечей 
1030200а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1030200а-19110

 
Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні гарячого металу або постійно
на гарячих роботах 
1030200а-19588  Чистильники феросплавів 
1030200а-19614 
Шихтувальники, зайняті на обслуговуванні печей
по виплавці феромарганцю, ферованадію і
марганцевистих сталей, шихтувальники по
підготовці шихти, зайняті на обслуговуванні печей
по виплавці марганцевих сплавів 
1030200а-19622  Шлаковики 
1030200а-19760  Електродники 
1030200а-19906
 
Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
нарощуванні кожухів біля феросплавних печей по
виплавці феромарганцю і ферованадію,
електрозварники ручного зварювання, зайняті
нарощуванням кожухів електродів феросплавних
печей на виплавці марганцевих сплавів 
1030200б  б) Керівники і спеціалісти 
1030200б-23187

 
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці 
10303000
 
3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне,
оцинкувальне і освинцювальне виробництва.
Виробництво рейкових скріплень, вирубування і
зачищення гарячого металу. Термінова обробка.
Виробництво каліброваного металу 
1030300а  а) Робітники 
1030300а-10051  Алюмінірувальники 
1030300а-10336
 
Апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу 
1030300а-10386
 
Апаратники нейтралізації, зайняті на роботах з
соляною кислотою 
1030300а-10921
 
Апаратники регенерації, зайняті на роботах з
соляною кислотою 
1030300а-11090
 
Апаратники центрифугування, зайняті у виробництві
купоросу 
1030300а-11110  Апаратники електролітичного знежирювання 
1030300а-11326
 
Вальцювальники калібрувальних станів, зайняті на
гарячій прокатці 
1030300а-11337

 
Вальцювальники на складанні і перевалці клітей,
постійно заняті перевалкою клітей на гарячих
ділянках робіт 
1030300а-11345  Вальцювальники станів гарячої прокатки 
1030300а-11387  Варники пеку 
1030300а-11607  Газівники 
1030300а-11618
 
Газорізальники, зайняті різанням країв прокату в
гарячому стані 
1030300а-12132  Завантажувачі термічних печей 
1030300а-12698  Кантувальники-укладальники 
1030300а-12673  Гартівники, зайняті ручним навантаженням 
1030300а-12780

 
Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні або клеймуванні у торець
заготовки 
1030300а-13148
 
Котлочисти, зайняті на очищенні топок печей і
тонелів 
1030300а-13225  Ковалі на молотах і пресах 
1030300а-13229  Ковалі-штампувальники 
1030300а-13231  Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах 
1030300а-13382  Листодробарі 
1030300а-13417  Лудильники гарячим способом 
1030300а-13422  Лудильники (оцинковники) електролітичним способом 
1030300а-13723
 
Машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
1030300а-13792
 
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах 
1030300а-13864  Машиністи машин вогневої зачистки 
1030300а-13901  Машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах 
1030300а-14053  Машиністи пресів, зайняті на гарячих роботах 
1030300а-14127
 
Машиністи реверсивних парових машин прокатних
станів, зайняті на гарячому прокаті 
1030300а-14239  Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах 
1030300а-14852  Нагрівальники металу 
1030300а-15327  Оброблювачі поверхневих дефектів металу 
1030300а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
1030300а-15880
 
Оператори постів управління, зайняті на гарячих
роботах 
1030300а-15882 
Оператори постів управління агрегатами
безперервного травлення, знежирювання, лудіння,
оцинкування, лакування і відпалювання, зайняті в
травильних, лудильних, алюмоцинкувальних,
освинцювальних, оцинкувальних відділеннях 
1030300а-15890
 
Оператори постів управління станів гарячої
прокатки 
1030300а-16265  Освинцювальники 
1030300а-16415  Оцинкувальники гарячим способом 
1030300а-16750  Підручні вальцювальників станів гарячої прокатки 
1030300а-16913  Посадчики металу 
1030300а-16938
 
Виправлячі прокату і труб, зайняті на
виправленні гарячого прокату 
1030300а-17034
 
Пресувальники коліс і бандажів, зайняті на
гарячих роботах 
1030300а-17089
 
Пресувальники - прошивальники рейкових кріплень,
зайняті на гарячому штампуванні 
1030300а-1753а 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання 
1030300а-17531
 
Робітники, зайняті на розковці, загинанні і
заклепуванні трубок гарячим способом 
1030300а-17889  Різальники гарячого металу 
1030300а-18897
 
Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах з шкідливими умовами праці 
1030300а-19110

 
Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні або постійно зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1030300а-19182  Травильники 
1030300а-19254  Прибиральники гарячого металу 
1030300а-19257

 
Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні окалини при
гарячій прокатці металу 
1030300а-19287  Укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах 
1030300а-19622  Шлаковики 
1030300б  б) Керівники і спеціалісти 
1030300б-23187

 
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці 
10304000 
4. Трубне виробництво: трубопрокатне,
трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне, термічне і оцинкувальне; підготовка і
вирубування металу 
1030400а  а) Робітники 
1030400а-10336
 
Апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу 
1030400а-11090
 
Апаратники центрифугування, зайняті у виробництві
купоросу 
1030400а-11138  Асфальтувальники труб 
1030400а-11230  Бригадири молотових відділень 
1030400а-11309  Вагранники 
1030400а-11335
 
Вальцювальники обкатних машин, зайняті на обкатці
балонів у гарячому стані 
1030400а-11344  Вальцювальники станів гарячого прокату труб 
1030400а-11347  Вальцювальники станів пічного зварювання труб 
1030400а-11489  Волочильники труб, зайняті на гарячих роботах 
1030400а-11607  Газівники 
1030400а-11971  Завальники шихти у вагранки і печі 
1030400а-11984  Заварники труб і балонів 
1030400а-12176  Заливальники металу 
1030400а-12183  Заливальники-труболиварники 
1030400а-12673
 
Гартівники, зайняті ручним завантажуванням
гарячого металу 
1030400а-12698
 
Кантувальники-укладальники, зайняті біля
нагрівальних печей 
1030400а-12780
 
Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні 
1030400а-13225  Ковалі на молотах і пресах 
1030400а-13229  Ковалі-штампувальники 
1030400а-13723
 
Машиністи завантажувальних механізмів, зайняті
на гарячих роботах 
1030400а-13792

 
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці 
1030400а-13901  Машиністи на молотах, пресах і маніпуляторах 
1030400а-14239
 
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
1030400а-14267  Машиністи-транспортувальники гарячого металу 
1030400а-14852  Нагрівальники металу 
1030400а-15327  Оброблювачі поверхневих дефектів металу 
1030400а-15379

 
Обрубувачі, зайняті на обробленні литва наждаком
і вручну (молотками, зубилами,
пневмоінструментом) 
1030400а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
1030400а-15880
 
Оператори постів управління, зайняті на гарячих
роботах 
1030400а-15888
 
Оператори постів управління станів гарячого
прокату труб 
1030400а-16265  Освинцювальники 
1030400а-16415  Оцинкувальники гарячим способом 
1030400а-16613  Плавильники 
1030400а-16748
 
Підручні вальцювальників станів гарячого прокату
труб 
1030400а-16913  Посадчики металу 
1030400а-16938
 
Виправлячі прокату і труб, зайняті на гарячих
роботах 
1030400а-16995
 
Пресувальники гарячих труб, зайняті на
прошивних пресах 
1030400а-1753а 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електроустаткування 
1030400а-17889  Різальники гарячого металу 
1030400а-18344  Зварювальники пічного зварювання труб 
1030400а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1030400а-19110
 
Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні гарячого металу 
1030400а-19182  Травильники 
1030400а-19236  Труболиварники-формувальники 
1030400а-19254  Прибиральники гарячого металу 
1030400а-19287  Укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах 
1030400а-19622  Шлаковики 
1030400б  б) Керівники і спеціалісти 
1030400б-23187

 
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці 
10305000  5. Виробництво метизів 
1030500а  а) Робітники 
1030500а-12673

 
Гартівники, зайняті на свинцевих, ціанистих
ваннах, на ваннах з розплавленими солями і на
термотравильних агрегатах 
1030500а-13424
 
Лудильники дроту, зайняті на лудженні гарячим
способом 
1030500а-16415  Оцинкувальники гарячим способом 

10400000

 
IV. КОКСОВЕ, ПЕКОКОКСОВЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВЕ
I КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВА 
10401000
 
1. Коксове, пекококсове і термоантрацитове
виробництва 
1040100а  а) Робітники 
1040100а-10065
 
Апаратники всіх найменувань, крім зайнятих на
вуглепідготовці і очищенні газу 
1040100а-11174  Барильєтники 
1040100а-11611  Газівники коксових печей 
1040100а-11784  Придверники 
1040100а-12106
 
Завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових
печей 
1040100а-12628  Кабінники-кантувальники 
1040100а-13432  Люкові 
1040100а-13765  Машиністи коксових машин 
1040100а-13767  Машиністи коксонавантажувальних машин 
1040100а-13792
 
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт 
1040100а-13893
 
Машиністи мостових перевантажувачів, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
1040100а-14313  Машиністи установок сухого гасіння коксу 
1040100а-14403  Машиністи електровозів гасильних вагонів 
1040100а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1040100а-1753а

 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: монтажники
устаткування коксохімічних виробництв, монтажники
технологічних трубопроводів, слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1040100а-17708  Рамповщики 
1040100а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1040100а-19169  Тунельники 
1040100а-19171  Тунельники-мотористи скіпових підйомників 
1040100а-19555
 
Чистильники, зайняті на очищенні пекококсової
апаратури 
1040100б  б) Керівники і спеціалісти 
1040100б-23187

 
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці 
10402000  2. Коксохімічне виробництво 
1040200а  а) Робітники 
1040200а-10065 
Апаратники всіх найменувань, у тому числі зайняті
на знесірченні газу, у виробництві продуктів з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів 
1040200а-11237
 
Бригадири на дільницях основного виробництва, де
всі робітники передбачені у Списку N 1 
1040200а-11908

 
Дробильники, зайняті на дробленні з наявністю у
повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2
класів небезпеки, а також концерогенів 
1040200а-13792

 
Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці 
1040200а-1753а

 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: монтажники
устаткування коксохімічних виробництв, монтажники
технологічних трубопроводів, слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1040200а-17531


 
Робітники на механізмах хімвиробництва, зайняті
на роботах з наявністю у повітрі робочої зони
шкідливих речовин 1 або 2 класів небезпеки, а
також канцерогенів 
1040200а-17632

 
Розливальники хімічної продукції з наявністю у
повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2
класів небезпеки, а також канцерогенів 
1040200а-18440


 
Скруберники-насосники, зайняті на роботах з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів 
1040200а-18598


 
Зливальники-розливальники, зайняті на роботах з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів 
1040200а-18897
 
Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт і
на роботах з шкідливими умовами праці 
1040200а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні апаратури 
1040200б  б) Керівники і спеціалісти 
1040200б-23187


 
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з наявністю у повітрі
робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класів
небезпеки, а також канцерогенів 

10500000
 
V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ I ОДЕРЖАННЯ
ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ 
1050000а  а) Робітники 
1050000а-11607  Газівники 
1050000а-11614  Газогенераторники 

10600000  VI. ВИРОБНИЦТВО ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ 
1060000а  а) Робітники 
1060000а-17531

 
Робітники, зайняті на дробленні, подрібненні і
помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2% і
більше кристалічного (вільного) двоокису кремнію 

10700000
 
VII. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
(кольорові метали) 
10701000
 
1. Підготовка сировини і шихти. Брикетування на
мідно-сіркових заводах і фабриках 
1070100а  а) Робітники 
1070100а-11908  Дробильники 
1070100а-12138  Завантажувачі шихти 
10702000  2. Випалювання, вельцювання 
1070200а  а) Робітники 
1070200а-10187  Апаратники-гідрометалурги 
1070200а-11289  Бункерники 
1070200а-11908  Дробильники 
1070200а-12093
 
Завантажувачі-вивантажувачі випалювальних печей,
зайняті на гарячих роботах 
1070200а-12138  Завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах 
1070200а-13786  Машиністи (кочегари) котелень 
1070200а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1070200а-13872
 
Машиністи млинів, зайняті на розмелюванні
недогарку 
1070200а-13990  Машиністи живильників 
1070200а-15157  Випалювачі 
1070200а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
1070200а-16585  Печові на вельцпечах 
1070200а-16593  Печові по відновленню нікелевого порошку 
1070200а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне  
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1070200а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1070200а-19213  Транспортерники 
1070200а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на гарячих роботах і
обслуговуванні елеваторів 
1070200б  б) Керівники і спеціалісти 
1070200б-23187  Майстри, старші майстри 
10703000  3. Спікання шихти 
1070300а  а) Робітники 
1070300а-10041  Агломератники 
1070300а-11534  Вивантажувачі гарячого агломерату 
1070300а-11700  Горнові на агломерації і випалюванні 
1070300а-11765  Грохотувальники 
1070300а-11766  Грохотувальники-шурувальники 
1070300а-11863  Дозувальники гарячого вертання 
1070300а-11908  Дробильники 
1070300а-12138  Завантажувачі шихти 
1070300а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1070300а-13872  Машиністи млинів 
1070300а-14386  Машиністи ексгаустерів 
1070300а-15157  Випалювальники 
1070300а-15271  Оброблювачі вторинних шлаків 
1070300а-17359  Прожарювачі 
1070300а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1070300а-18604  Змішувальники 
1070300а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1070300а-19213
 
Транспортерники, зайняті на поверненні гарячого
агломерату 
1070300а-19263  Прибиральники шлаку і оборотних матеріалів 
1070300а-19614  Шихтувальники, зайняті на шихтуванні агломерату 
1070300б  б) Керівники і спеціалісти 
1070300б-23187  Майстри, старші майстри 
10704000  4. Сушіння шихти і промпродукту 
1070400а  а) Робітники 
1070400а-11289  Бункерники 
1070400а-12080  Завантажувачі 
1070400а-13162  Кочегари технологічних печей 
1070400а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1070400а-18916  Сушильники 
1070400а-19217  Транспортувальники 
1070400б  б) Керівники і спеціалісти 
1070400б-23187
 
Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі 
10705000
 
5. Одержання металу плавильним і електротермічним
способами 
1070500а  а) Робітники 
1070500а-11534  Вивантажувачі гарячого агломерату 
1070500а-11543
 
Вивантажувачі на відвалах, зайняті на відвезенні
гарячого шлаку 
1070500а-11908  Дробильники 
1070500а-12138  Завантажувачі шихти 
1070500а-12895  Конвертерники 
1070500а-13162  Кочегари технологічних печей 
1070500а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1070500а-13990  Машиністи живильників, зайняті у цехах 
1070500а-14104  Машиністи розливальних машин 
1070500а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
1070500а-16613  Плавильники 
1070500а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1070500а-17634  Розливальники кольорових металів і сплавів 
1070500а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1070500а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на відвезенні
гарячого металу 
1070500а-19263
 
Прибиральники шлаку і оборотних матеріалів,
зайняті на відвезенні гарячого шлаку 
1070500а-19582
 
Чистильники продукції, зайняті на очищенні
кремнію 
1070500а-19614  Шихтувальники 
1070500а-19622  Шлакувальники 
1070500а-19760
 
Електролізники, зайняті на електропечах і
відстійниках 
1070500б  б) Керівники і спеціалісти 
1070500б-23187  Майстри, старші майстри 
10708000  6. Рафінування металів 
1070800а  а) Робітники 
1070800а-11289  Бункерники 
1070800а-12138  Завантажувачі шихти 
1070800а-13162  Кочегари технологічних печей 
1070800а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1070800а-14239
 
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
1070800а-15157  Випалювальники 
1070800а-16613  Плавильники 
1070800а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1070800а-17634  Розливальники кольорових металів і сплавів 
1070800а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1070800а-19622  Шлакувальники 
1070800б  б) Керівники і спеціалісти 
1070800б-23187  Майстри, старші майстри 
10709000
 
7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання
кадмію і купоросу 
1070900а  а) Робітники 
1070900а-10187  Апаратники-гідрометалурги 
1070900а-10265  Апаратники виготовлення штучного шеєліту 
1070900а-12753  Кислототривники-гумувальники 
1070900а-13872  Машиністи млинів, зайняті на сухому розмелюванні 
1070900а-15157  Випалювальники 
1070900а-16460  Паяльщики по вініпласту 
1070900а-16462  Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики) 
1070900а-16589  Печові на одержанні цинкового купоросу 
1070900а-16613  Плавильники 
1070900а-18027  Репульпаторники 
1070900а-19505  Хлораторники 
1070900а-19771  Електролізники водяних розчинів 
1070900б  б) Керівники і спеціалісти 
1070900б-23187  Майстри, старші майстри 
10710000
 
8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і
виробів із них 
1071000а  а) Робітники 
1071000а-11607  Газівники 
1071000а-11858  Дозувальники 
1071000а-12095
 
Завантажувачі-вивантажувачі випалювальних і
графітувальних печей 
1071000а-12163

 
Заливальники анодів, заливальники, зайняті на
заливанні анодів, заливальники анодів у
виробництві алюмінію, заливальники подових секцій
і анодів у виробництві алюмінію,
заливальники-формувальники подових секцій у
виробництві алюмінію; заливальники-формувальники,
зайняті на заливанні анодів 
1071000а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
випалюванні, прогартовуванні і графітуванні 
1071000а-13872  Машиністи млинів 
1071000а-14076  Машиністи просівальних установок 
1071000а-14239
 
Машиністи тельферів, зайняті на випалюванні,
прогартовуванні і графітуванні 
1071000а-15157  Випалювальники 
1071000а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті 
1071000а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок 
1071000а-16478  Пекоплавильники 
1071000а-17136  Пресувальники електродної продукції 
1071000а-17359  Прожарювачі 
1071000а-17424  Просочувальники 
1071000а-17531
 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремон-
том устаткування в місцях його встановлення
на дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
ництв, де основні робітники, які здійснюють
технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за спис-
ком N 1: слюсарі-ремонтники, електрогазо-
зварники, електрозварники ручного зварю-
вання, електромонтери по ремонту і обслу-
говуванню електроустаткування 
1071000а-18604  Змішувачі 
1071000а-18861  Стендовики 
1071000а-18897
 
Стропальники, зайняті на прогартовуванні,
випалюванні і графітуванні 
1071000а-19451  Формувальники електродної маси 
1071000а-19508  Хлораторники електронної продукції 
1071000а-19614  Шихтувальники 
1071000б  б) Керівники і спеціалісти 
1071000б-23187
 
Майстри, старші майстри, за винятком зайнятих на
механічній обробці електродів 
10711000  9. Глиноземне виробництво 
1071100а  а) Робітники 
1071100а-10041  Агломератники 
1071100а-10187

 
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
випарюванні, дифузорах, карбонізації алюмінатного
розчину 
1071100а-10304  Апаратники карбонізації 
1071100а-11534  Вивантажувачі гарячого агломерату 
1071100а-11908  Дробильники 
1071100а-13162  Кочегари технологічних печей 
1071100а-13872  Машиністи млинів 
1071100а-15157  Випалювальники 
1071100а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті 
1071100а-17359  Прожарювачі 
1071100б  б) Керівники і спеціалісти 
1071100б-23187
 
Майстри, старші майстри у цехах карбонізації,
спікання, кальцинації і випарювання лугів 
10712000
 
10. Одержання металів електролітичним способом у
розплаві металу 
1071200а  а) Робітники 
1071200а-10058  Анодники у виробництві алюмінію 
1071200а-11453

 
Водії навантажувачів, зайняті на перевезенні
розплавленого металу, фтористих солей, глинозему
і продуктів хлорації 
1071200а-11463

 
Водії електро- і автовізків, зайняті на
перевезенні розплавленого металу, фтористих
солей, глинозему і продуктів хлорації 
1071200а-11559  Виливальники-заливальники металу 
1071200а-11768

 
Вантажники, зайняті на розвантаженні і
навантаженні шихти, глинозему, фторсолей і
анодної маси 
1071200а-11908  Дробильники, зайняті на дробленні електроліту 
1071200а-12163  Заливальники анодів 
1071200а-12726  Катодники 
1071200а-13410  Ливарники кольорових металів 
1071200а-13775
 
Машиністи компресорних установок, зайняті на
перекачуванні хлору 
1071200а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1071200а-13977  Машиністи перевантажувачів 
1071200а-13996  Машиністи пневмотранспорту 
1071200а-14104  Машиністи розливальних машин 
1071200а-14239
 
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
1071200а-14381
 
Машиністи штирьових кранів, зайняті на
обслуговуванні елктролізерів 
1071200а-14568  Монтажники на ремонті ванн 
1071200а-16613  Плавильники 
1071200а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1071200а-17634  Розливальники кольорових металів і сплавів 
1071200а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1071200а-19451  Формувальники електродної маси 
1071200а-19497  Футерувальники-шамотники на ремонті ванн 
1071200а-19505  Хлораторники 
1071200а-19609  Хлоропровідники 
1071200а-19614  Шихтувальники 
1071200а-19774  Електролізники розплавлених солей 
1071200а-19910  Електрослюсарі-контактники 
1071200б  б) Керівники і спеціалісти 
1071200б-23187  Майстри, старші майстри 
1071200б-23362
 
Майстри по ремонту устаткування, зайняті ремонтом
електролізерів 
10713000  11. Виробництво фтористої кислоти і її солей 
1071300а  а) Робітники 
1071300а-10069  Апаратники абсорбції 
1071300а-10113  Апаратники варіння 
1071300а-10133  Апаратники у виробництві солей 
1071300а-10153  Апаратники випарювання 
1071300а-10187  Апаратники-гідрометалурги 
1071300а-10228  Апаратники дозування 
1071300а-10358  Апаратники мокрої класифікації 
1071300а-10386  Апаратники нейтралізації 
1071300а-10474  Апаратники відстоювання 
1071300а-10486  Апаратники очищення газу 
1071300а-10720  Апаратники приготування сірчанокислого глинозему 
1071300а-10905  Апаратники розкладання 
1071300а-10994  Апаратники сушіння 
1071300а-11061  Апаратники фільтрації 
1071300а-11090  Апаратники центрифугування 
1071300а-11289  Бункерувальники 
1071300а-11463
 
Водії електро- і автовізків, зайняті на вивезенні
недогарку 
1071300а-11543  Вивантажувачі на відвалах 
1071300а-11614  Газогенераторники 
1071300а-11779
 
Гумувальники металовиробів, крім зайнятих в цехах
захисних покриттів 
1071300а-11876  Дозувальники реагентів 
1071300а-11908  Дробильники 
1071300а-12986  Завантажувачі-розвантажувачі 
1071300а-12097  Завантажувачі-розвантажувачі печей 
1071300а-13162  Кочегари технологічних печей 
1071300а-13616  Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок 
1071300а-13786  Машиністи (кочегари) котелень 
1071300а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1071300а-13872  Машиністи млинів 
1071300а-13910  Машиністи насосних установок 
1071300а-15157  Випалювальники 
1071300а-15416  Вогнетривники 
1071300а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок 
1071300а-16456  Паяльщики 
1071300а-16970  Пресувальники 
1071300а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1071300а-18027  Репульпаторники 
1071300а-18598
 
Зливальники-розливальники, зайняті на розливанні
кислоти 
1071300а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1071300а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на вивезенні гіпсу і
недогарку 
1071300а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на
закупорюванні кислоти і фторсолей 
1071300а-19362  Флотатори 
1071300а-19555
 
Чистильники, зайняті на очищенні основного
устаткування і газоходів 
1071300б  б) Керівники і спеціалісти 
1071300б-23187  Майстри, старші майстри 
10714000
 
12. Одержання металу електролітичним способом у
розчинах солей і лугів 
1071400а  а) Робітники 
1071400а-10729
 
Апаратники приготування хімічних розчинів,
зайняті на приготуванні гіпохлориту 
1071400а-10994  Апаратники сушіння 
1071400а-12726  Катодники 
1071400а-13723  Машиністи завантажувальних механізмів 
1071400а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
1071400а-13872  Машиністи млинів 
1071400а-16460  Паяльщики по вініпласту 
1071400а-16462  Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики) 
1071400а-16613  Плавильники 
1071400а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1071400а-17634  Розливальники кольорових металів і сплавів 
1071400а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1071400а-19217

 
Транспортувальники, зайняті на відкатці
вагонеток з анодним і катодним металом,
сировиною, пеком 
1071400а-19582
 
Чистильники продукції, зайняті на очищенні
катодів 
1071400а-19628
 
Шламовики електролітних ванн, крім зайнятих на
промиванні сирцю і скрапу 
1071400а-19771
 
Електролізники водних розчинів, електролізники по
зняттю олова з жерсті 
1071400а-19906
 
Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
виготовленні анодів і катодів 
1071400а-19910  Електрослюсарі-контактники 
1071400б  б) Керівники і спеціалісти 
1071400б-23187
 
Майстри, старші майстри (за винятком зайнятих у
виробництві електролітної фольги) 
10715000  13. Виробництво порошків кольорових металів 
1071500а  а) Робітники 
1071500а-10131  Апаратники у виробництві металічних порошків 
1071500а-11614
 
Газогенераторники, зайняті у виробництві
цинкового порошку 
1071500а-16440  Паяльщики по вініпласту 
1071500а-16462  Паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики) 
1071500а-16581  Печові у виробництві цинкового пилу 
1071500а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
пилу, одержаного металургійним способом 
1071500а-19416
 
Формувальники вогнетривких виробів, зайняті на
виготовленні карборундових виробів 
1071500а-19771  Електролізники водяних розчинів 
1071500б  б) Керівники і спеціалісти 
1071500б-23187  Майстри і старші майстри 
10716000  14. Одержання анодів і вайєрбарсів 
1071600а  а) Робітники 
1071600а-12138  Завантажувачі шихти 
1071600а-13410  Ливарники кольорових металів 
1071600а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1071600а-14104  Машиністи розливальних машин 
1071600а-16613  Плавильники 
1071600а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1071600а-17634  Розливальники кольорових металів і сплавів 
1071600а-18627  Сортувальники, зайняті вибіркою міді та шлаку 
1071600б  б) Керівники і спеціалісти 
1071600б-23187  Майстри, старші майстри 
10717000  15. Пилоуловлювання і газоочистка 
1071700а  а) Робітники 
1071700а-14386  Машиністи ексгаустерів 
1071700а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок 
1071700а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1071700а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
пилу, одержаного металургійним способом 
1071700а-19555
 
Чистильники, зайняті на очищенні пилоуловлюючих
пристроїв, печей, газоходів і колосників 
1071700б  б) Керівники і спеціалісти 
1071700б-23187  Майстри, старші майстри 
10719000  16. Переробка шламів 
1071900а  а) Робітники 
1071900а-10137
 
Апаратники у виробництві титану і рідкісних
металів 
1071900а-10909  Апаратники розчинення 
1071900а-15157  Випалювальники 
1071900а-16613  Плавильники 
1071900а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1071900а-17634  Розливальники кольорових металів і сплавів 
1071900а-18916  Сушильники 
1071900б  б) Керівники і спеціалісти 
1071900б-23187  Майстри, старші майстри 
10720000
 
17. Одержання рідкісних металів, кальцію, магнію,
хіміко-металургійним способом 
1072000а  а) Робітники 
1072000а-10041  Агломератники, зайняті на спіканні шихти 
1072000а-10065

 
Апаратники всіх найменувань, крім зайнятих у
виробництві епітаксіальних структур і
перерахованих у Списку N 2 
1072000а-11511  Вибивальники титанової губки 
1072000а-11858  Дозувальники 
1072000а-12086  Завантажувачі-вивантажувачі 
1072000а-13162  Кочегари технологічних печей 
1072000а-13579  Машиністи брикетних пресів 
1072000а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1072000а-13872  Машиністи млинів 
1072000а-14620
 
Монтажники реакційних апаратів, зайняті на
ремонті й відновленні реакційних апаратів 
1072000а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
1072000а-15914


 
Оператори прецизійного різання, зайняті на
доведенні напівпровідникових матеріалів, крім
тих, які зайняті у виробництві епітаксіальних
структур 
1072000а-16583  Печові іодіодного рафінування 
1072000а-16587
 
Печові на відновленні та дистиляції титану і
рідкісних металів 
1072000а-16594  Печові на відновленні термічними способами 
1072000а-16596


 
Печові по переробці титановмісних і
рідкоземельних матеріалів, випалювальники
по переробці титановмісних і рідкоземельних
матеріалів 
1072000а-16598  Печові по виробництву триокису сурми 
1072000а-16613  Плавильники 
1072000а-16617  Плавильники барієвого електроліту 
1072000а-16651  Плавильники електронно-променевої плавки 
1072000а-17234


 
Підготувачі шихти напівпровідникових матеріалів,
зайняті на легуванні напівпровідникових
матеріалів, крім тих, які зайняті у виробництві
епітаксіальних структур 
1072000а-17359  Прожарювачі 
1072000а-17531 
Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 
1072000а-18749  Спікальники твердосплавних виробів 
1072000а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1072000а-18916  Сушильники 
1072000а-19356  Фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію 
1072000а-19505  Хлораторники 
1072000б  б) Керівники і спеціалісти 
1072000б-23187  Майстри, старші майстри 
10721000
 
18. Обробка і переробка кольорових і дорогоцінних
металів 
10721010  1. Плавильне виробництво 
1072101а  а) Робітники 
1072101а-12176  Заливальники металу 
1072101а-12817
 
Кокільники-збиральники, зайняті на заливанні
металу 
1072101а-13410  Ливарники кольорових металів 
1072101а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1072101а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
1072101а-16613  Плавильники 
1072101а-17634  Розливальники кольорових металів і сплавів 
1072101а-17914
 
Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті на
різанні гарячого металу 
1072101а-17928
 
Різальники на пилках, ножівках і верстатах,
зайняті на різанні гарячого металу 
1072101а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1072101а-19614  Шихтувальники, зайняті біля печей 
1072101б  б) Керівники і спеціалісти 
1072101б-23187  Майстри, старші майстри 
10721020

 
2) Виробництво азотнокислого срібла, афінаж та
одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та
їх переробка 
1072102а  а) Робітники 
1072102а-10129  Апаратники у виробництві дорогоцінних металів 
1072102а-10135
 
Апаратники у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів 
1072102а-13872  Машиністи млинів 
1072102а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок 
1072102а-16360  Відпальники кольорових металів 
1072102а-16613  Плавильники 
1072102а-17531
 
Робітники, зайняті у виробництві азотнокислого
срібла і хімічно чистих дорогоцінних металів 
1072102а-18916  Сушильники 
1072102а-19100  Термісти 
1072102а-19104  Термісти на установках ТВЧ 
1072102а-19614  Шихтувальники 
1072102а-19771  Електролізники водяних розчинів 
1072102б  б) Керівники і спеціалісти 
1072102б-23187  Майстри, старші майстри 
10721030  3) Прокатне виробництво 
1072103а  а) Робітники 
1072103а-11357
 
Вальцювальники холодного металу, зайняті на
прокатці свинцю 
1072103а-13162  Кочегари технологічних печей 
1072103а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1072103а-14856  Нагрівальники кольорових металів 
1072103а-16360  Відпальники кольорових металів 
1072103а-16657  Плакувальники виробів 
1072103а-16934
 
Правильники на машинах, зайняті виправлянням
гарячого металу 
1072103а-17054
 
Пресувальники на гідропресах, зайняті на
пресуванні свинцю 
1072103а-17369  Прокатники гарячого металу 
1072103а-17889  Різальники гарячого металу 
1072103а-17914
 
Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті на
різанні гарячого металу і свинцю 
1072103а-17928
 
Різальники на пилках, ножівках і верстатах,
зайняті на різанні гарячого металу і свинцю 
1072103а-17972
 
Різальники холодного металу, зайняті на різанні
свинцю 
1072103а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1072103а-19582
 
Чистильники продукції, зайняті на очи-
щенні металу металевми щітками 
1072103б  б) Керівники і спеціалісти 
1072103б-23187

 
Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 3) 
1072104
 
4) Трубо-пресувальне, пресувальне і волочильне
виробництва 
1072104а  а) Робітники 
1072104а-11487
 
Волочильники кольорових металів, зайняті на
гарячому волочінні 
1072104а-11967
 
Завальцювальники, зайняті на розвальцюванні
гарячих труб 
1072104а-13162  Кочегари технологічних печей 
1072104а-14856  Нагрівальники кольорових металів 
1072104а-16360  Відпальники кольорових металів 
1072104а-17054  Пресувальники на гідропресах 
1072104а-17489  Профілювальники 
1072104а-19242  Трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті 
1072104б  б) Керівники і спеціалісти 
1072104б-23187

 
Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 4) 
10721060  5) Одержання цинкового пилу і окису цинку 
1072106а  а) Робітники 
1072106а-14076  Машиністи просівальних установок 
1072106а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
цинкового пилу і окису цинку 
1072106б  б) Керівники і спеціалісти 
1072106б-23187

 
Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 5) 
10722000
 
19. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких
металів 
1072200а  а) Робітники 
1072200а-10131
 
Апаратники у виробництві металічних порошків,
зайняті на розмелюванні та просіванні 
1072200а-10135


 
Апаратники у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей
вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і
сірчистого натрію 
1072200а-10187

 
Апаратники-гідрометалурги, зайняті у виробництві
солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену,
нікелю і сірчистого натрію 
1072200а-10265  Апаратники виготовлення штучного шеєліту 
1072200а-10300  Апаратники карбідизації 
1072200а-10435  Апаратники окислення молібденових відходів 
1072200а-10513
 
Апаратники печей відновлення, зайняті на
відновленні кобальту 
1072200а-11487
 
Волочильники кольорових металів, зайняті на
гарячому волочінні (грубе волочіння) 
1072200а-13225  Ковалі на молотах і пресах 
1072200а-13231  Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах 
1072200а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1072200а-13872  Машиністи млинів 
1072200а-14076  Машиністи просівальних установок 
1072200а-15157  Випалювальники 
1072200а-16613  Плавильники 
1072200а-16651  Плавильники електронно-променевої плавки 
1072200а-17117
 
Пресувальники твердих сплавів, зайняті на
гарячому пресуванні 
1072200а-17359  Прожарювачі 
1072200а-17369  Прокатники гарячого металу 
1072200а-17424  Просочувальники 
1072200а-17465  Просівальники порошків на механічних ситах 
1072200а-18333  Зварники виробів з тугоплавких металів 
1072200а-18749  Спікальники твердосплавних виробів 
1072200а-18916  Сушильники, зайняті на сушінні порошків і сумішей 
1072200а-19771  Електролізники водних розчинів 
1072200а-19774  Електролізники розплавлених солей 
10723000 
20. Виробництво ртуті, елементарної сірки,
ксантогенату, миш'яку, хромових солей, сірчистого
натрію, світлосполук, молібдату амонію,
сталініту, їх сполук. Афінаж золота, срібла,
платини, металів платинової групи 
1072300а  а) Робітники 
1072300а-1753а

 
Всі робітники, зайняті повний робочий день у
технологічному процесі та на ремонті устаткування
у зазначених виробництвах 
1072300а-1753б
 
Робітники, зайняті на обслуговуванні зазначених
виробництв: контролери продукції кольорової
металургії, підсобні робітники, робітники,
зайняті на прийманні, подаванні, випробуванні і
обробці сировини, напівпродуктів, готової
продукції і відходів 
 
Робітники, зайняті на обробці виробничих розчинів
і стічних вод, транспортуванні сировини, кислот,
напівпродуктів і готової продукції, укладанні та
пакуванні сировини, кислот, напівпродуктів і
готової продукції 
1072300б  б) Керівники і спеціалісти 
1072300б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті у цехах,
переділах і відділеннях 
1072300б-23269  Майстри контрольні (дільниці, цеху) 

10800000  VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 
1080А000-17541


 
А. Робітники, керівники і спеціалісти
підприємств хімічної і нафтохімічної галузі
промисловості, зайняті повний робочий день у
нижче зазначених виробництвах і роботах: 
1080А010

 
1. Активованого вугілля (*); алюмогелю;
аерогелю; альдегідів та їх похідних; амінів, їх
сполук; аміаку (включаючи газову сировину);
активованого піролюзиту; азбовінілу; білої сажі;
брому, його сполук; виплавлення сірки незалежно
від способу; галоїдопохідних етилену, їх
полімерів і сополімерів; гератолю; гопкаліту;
графітно-колоїдних препаратів; гуанідінів та їх
похідних; двоокису марганцю; детергентів;
диметилсульфату; десульфуратора; дипроксиду;
інгібіторів; ванадієвих і сурм'яних сполук; 

 
іонообмінних смол і напівпродуктів для них; йоду,
його сполук; каустичної соди; капролактаму;
камфори; карбіду кальцію; карбюризаторів;
каталізаторів; кетонів, їх похідних; коагулянту;
креоліну; лакофарбової продукції із застосуванням
органічних розчинників; лаків та їх сумішей; 

 
меркаптанів; металічного натрію, калію, їх
окислів; металічних порошків хімічним способом;
мінеральних і органічних кислот, їх сполук,
похідних, у тому числі регенерації, денітрації і
концентрації; мінеральних солей; мінеральних
добрив; 


 
міпоросепараторів; сечовини; миш'яку і його
солей; необростаючих сполук і токсинів до них;
нітросумішей; некалю; тіоколу;  
збагачення миш'якових, апатито-нефелінових,
сірчаних руд; органічних і неорганічних
реактивів; окисів, перекисів, гідроперекисів та
їх сполук; окису етилену і продуктів на його
основі; органічних продуктів, що синтезуються на
основі органічної жирної, ароматичної і
гетероциклічної сировини, у тому числі продуктів
для синтезу барвників, пігментів і лаків; 

 
осеїну, піролізу вуглеводів нафти, очищення,
компримування, розділу пірогазу;  
крекінг газу, природних газів; пластифікаторів;
пластмас на основі: фенолів, крезолів,
ксиленолів, резорцину, сумарних фенолів,
меламіну, аніліну, фурфуролу, тіосечовини; 

 
ізоціанатів, поліамідів, поліуретанів,
поліефірних смол, простих і складних ефірів
целюлози; безперервного і штапельного скловолокна
(за винятком теплоізоляційного скловолокна), а
також виробів з нього і склопластика; полідієну;
полівінілпіролідону; полімерів і сополімерів 
 
акрилової і метакрилової кислоти і їх похідних;
полімерів простих вінілових ефірів;
поліетилентерефталатів, бутадієну,
поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та
інших матеріалів на їх основі; поліфосфатів;  
полікарбонатної плівки; поропластів; порофору;
пресувальних матеріалів; похідних бензолу,
бензоілу, нафталіну, їх гомологів; простих,
складних ефірів; ртутних приладів і препаратів; 


 
гумовому, гумотехнічному і шинному виробництвах
на дільницях: підготовчих, підготовки сировини,
вулканізації, виготовлення клеїв для гуми; 


 
світлосполук; свинцю, ртуті, хрому, їх окисів,
продуктів сполук; селену, телуру, селенових,
мідних, 


 
цинкових сполук; сірководню; сілікагелю;
синтетичних каучуків; синтетичних вітамінів (*);
синтетичних барвників, пігментів, їх
розмелювання, сушіння; синтетичних смол, лаків;
сполук барію, титану; спиртів, їх похідних;
стиролу, його похідних, полімерів, сополімерів;
сульфовугілля; 
 
сцинтиляційних матеріалів; термочутливих фарб,
олівців; технічних, кормових фосфатів; технічного
вуглецю, матеріалів на його основі; вуглеводнів,
їх сполук; уротропіну; фенолу, його сполук;
феромагнітного, піногенераторного порошку;
флотореагентів; формальгліколю; фосфору,
фосфорної кислоти, їх похідних; фреонів усіх
класів; фрігітів; фтору, його сполук;
фторхлорорганічних сполук; 

 
хімікатів: для гуми, каучуку, сільського
господарства, садівництва, медичних препаратів,
бензинів, мастил, трансформаторних масел для
боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас,
штучних волокон, для кольорової, чорно-білої
кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості; 


 
хімічних засобів захисту рослин, протруювачів,
відлякуючих засобів, препаратів на їх основі;
хімпоглинача; 

 
хлору, його сполук; хлорвінілу, його полімерів,
сополімерів; ронгаліту і сульфованих жирових
продуктів; целозольвів; ціанистих, роданистих
сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх похідних;
екстраліну; елементорганічних сполук; емалей,
препаратів з дорогоцінних металів; 

 
емульсії жирових сумішей, їх пом'якшувачів;
етилової рідини; отрутохімікатів 
 
Працівники, зайняті у спеціальних виробництвах
(включаючи очищення цистерн, місткостей, миття,
ремонт і обробку тари по спецвиробництвах і з-під
токсичних речовин) та у лабораторіях з хімічними
спецречовинами 

 
Працівники цехів, відділень, дільниць
антикорозійних сполук і покриттів 

 
Робітники, майстри і старші майстри, механіки і
енергетики цехів, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні технологічного
обладнання і електрообладнання (крім
контрольно-вимірювальних приладів і вентиляції),
комунікацій, дегазації 

 
виробничої каналізації і тонелів у
вищеперелічених виробництвах і підрозділах 


 
Робітники, зайняті наповненням хлором балонів і
контейнерів, а також на розливі хлору у
виробництві хлору 
1080А020  2. Виробництво азбестових технічних виробів 
1080А02а  а) Робітники 
1080А02а-17531 
У виробництві азбестових технічних виробів у
таких цехах, дільницях і відділеннях:
підготовчому (приготувальному), текстильному,
прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному,
автотракторних деталей, автоформованих деталей,
спіральнонавитих прокладок, картону і фільтрів,
паранітовому, вальцстрічки (еластичного
матеріалу), дослідно-експериментальному,
промтехніки 
1080А02а-17531


 
Робітники, зайняті на ремонті, профілактиці і
обслуговуванні технологічного і електрообладнання
(крім контрольно-вимірювальних приладів і
вентиляції) 
1080А02б  б) Керівники і спеціалісти 
1080А02б-23187

 
Майстри і старші майстри, начальники змін,
дільниць, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях 
1080А02б-23362

 
Майстри (старші майстри) по ремонту обладнання
(крім контрольно-вимірювальних приладів і
вентиляції) 
1080А02б-23485
 
Механіки, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях 
1080А02б-25455
 
Енергетики, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях 
1080Б000-17541 
Б. Робітники і майстри підприємств інших
галузей промисловості і народного господарства,
зайняті повний робочий день у технологічному
процесі виробництва продукції: неорганічної
хімії, добрив, полімерів, пластичних мас
(включаючи композиційні матеріали, склопластики і
поліуретани, у тому числі методом напилення),
каучуків, лакофарбової, побутової хімії,
органічного синтезу, 

 
синтетичних барвників, нафтохімічної,
гумотехнічної і азбестової, хімічних реактивів,
високочистих речовин в окремих цехах,
відділеннях, на дільницях і установках при
наявності у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також
канцерогенів. Робітники і майстри, зайняті на
ремонті і обслуговуванні технологічного
обладнання і електроустаткування у зазначених
виробництвах 


 
--------------
(*) Поширюється на хіміко-фармацевтичну галузь
промисловості. 

10900000
 
IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ, ІНІЦІЮЮЧИХ РЕЧОВИН,
ПОРОХІВ I СПОРЯДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ 
10901000 
1. Виробництво сірчаної, азотної кислот і їх
солей, окислювачів рідких ракетних палив на
основі міцної азотної кислоти, селену, денітрація
і концентрація відпрацьованих кислот, рекуперація
кислот у виробництвах вибухових речовин і порохів 
10901000-1754а


 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні і виробництві
зазначених продуктів 
10902000
 
2. Відпрацювання і виготовлення вибухових
речовин, включаючи промислові вибухові речовини 
10902000-1754б 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні нових вибухових
речовин, а також у виробництві всіх видів
вибухових речовин 
10903000 
3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів
порохів, зарядів твердого палива, піротехнічних,
безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей,
вогнепровідного і детонуючого шнура, зарядів,
згоряючих гільз, 
10903000

 
окислювачів рідких ракетних палив на основі
міцної азотної кислоти, а також напівфабрикатів і
композицій на їх основі 
10903000-1754в
 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні і виробництві
зазначених продуктів (за винятком працівників,
зайнятих на виготовленні металевих оболонок для
запальників) 
10904000
 
4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну
і колоксиліну 
10904000-1753а
 
Робітники, майстри і старші майстри, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі
виробництв колоксиліну, крім робітників, зайнятих
на відбілюванні, сушінні, промиванні лінта,
нейтралізації вод і приготуванні
водопом'якшувальних розчинів 
10904000-1754г 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті, при приготуванні піроксиліну, розчинів
гіпохлориту, бученні, промиванні, відбілюванні і
сушінні 
10905000  5. Сіркоперегонне і сіркоплавильне виробництво 
10905000-1754д

 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті у зазначеному виробництві 
10906000
 
6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація і
ректифікація розчинників 
10906000-1754е

 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічних процесах і на
ремонті у зазначених виробництвах 
10907000
 
7. Складання, розбирання, спорядження,
розспорядження, ремонт усіх видів боєприпасів,
бойових частин, споряджених твердопаливних
ракетних двигунів, піротехнічних виробів, засобів
ініціювання, інших комплектуючих, що містять
продукти, зазначені у пунктах 2-3 
10907000


 
Утилізація і знищення ракет, боєприпасів і їх
елементів, споряджених твердими паливами,
порохами, вибуховими речовинами і піротехнічними
сумішами 
10907000-1754ж


 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті у зазначених виробництвах, а також при
відпрацюванні нових технологій цих виробництв 
10907000-1754з 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
утилізацією і знищенням ракет, боєприпасів та
елементів, споряджених твердими паливами,
порохами, вибуховими речовинами і піротехнічними
сумішами 
10908000
 
8. Виробництва метолу, селективного розчинника,
дінітрокрезоляторів натрію і амонію 
10908000-1754і

 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічних процесах і на
ремонті у зазначених виробництвах 

11000000
 
X. ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,
ВУГІЛЛЯ I СЛАНЦЮ 
11000000
 
1. Зазначені нижче робітники, зайняті у
виробництвах: 


 
перегонки, крекінгування сірчистих нафт і
вироблення з них нафтопродуктів; каталітичного
риформінгу; перегонки сланцевих і вугільних смол;
піролізу сірчистих нафтопродуктів; ректифікації
ароматичних вуглеводнів; компримування і
фракціонування газів, що містять сірководень і
окис вуглецю;  
сірчанокислотного алкілування, етилування
бензину; кислотної, селективної гідроочистки і
депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого
палива; 


 
дефеноляції вод; парафіну; церезину, меркаптанів;
каталізаторів; присадок до нафтопродуктів; коксу;
синтетичних продуктів з нафтосировини; 

 
напівкоксування твердого палива; очищення газів
від сірчистих сполук, окису вуглецю; 
 
гідрування твердого палива і сірчистих
нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки
продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування,
коксування і газифікації твердого палива;
знемаслення і розкислення лугових відходів;  
електрознесолення і зневоднення, стабілізації,
гідроочищення сірководневмісної нафти і газового
конденсату, одержання елементарної (газової)
сірки 
11000000-10065  Апаратники всіх спеціальностей 
11000000-11174  Барильєтники 
11000000-11908  Дробильники 
11000000-12823  Коксоочисники 
11000000-12825  Коксорозвантажувачі, зайняті на ручних роботах 
11000000-13583
 
Машиністи бульдозерів, зайняті на розпушуванні
і навантаженні елементарної (газової) сірки 
11000000-14031
 
Машиністи на моторному випробуванні палива,
зайняті на роботах з етильованим бензином 
11000000-14259  Машиністи технологічних насосів 
11000000-14388
 
Машиністи екскаваторів, зайняті на навантажуванні
елементарної (газової) сірки 
11000000-16081  Оператори технологічних установок 
11000000-17531
 
Робітники, зайняті на розвантажуванні і зливанні
етилової рідини 
11000000-17708  Рамповики 
11000000-18547
 
Слюсарі по ремонту технологічних установок,
зайняті у виробництвах, перелічених у Списку N 1 
11000000-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництвах,
перелічених у Списку N 1 
11000000-19555  Чистильники 
11000000-19861

 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті у виробництвах,
перелічених у Списку N 1 
11000000-17541

 
2. Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у виробництві технічного
вуглецю 

11100000  XI. МЕТАЛООБРОБКА 
11101000  1. Ливарне виробництво 
1110100а  а) Робітники 
1110100а-11309  Вагранники 
1110100а-11504  Вибивальники відливків 
1110100а-11607  Газівники, зайняті у газовому господарстві 
1110100а-11618
 
Газорізальники, які виконують роботи по різанню
додатків і літників у гарячому стані 
1110100а-11704  Горнові шахтних печей 
1110100а-11971  Завальники шихти у вагранки і печі 
1110100а-12176  Заливальники металу 
1110100а-12815  Ковшові 
1110100а-13162
 
Кочегари технологічних печей, зайняті біля
плавильних печей 
1110100а-13384

 
Ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного і
відцентрового лиття, зайняті на відцентрових
машинах 
1110100а-13392  Ливарники металів і сплавів 
1110100а-13395  Ливарники на машинах для лиття під тиском 
1110100а-13721  Машиністи завалювальних машин 
1110100а-14463  Міксерові 
1110100а-14682  Наждачники 
1110100а-14822  Набиральники стопорів 
1110100а-15183  Обпалювальники відходів металу 
1110100а-15327  Обробники поверхневих дефектів металу 
1110100а-15379
 
Обрубники, зайняті на обробці лиття наждаком і
вручну (молотками, зубилами, пневмоінструментом) 
1110100а-15416
 
Вогнетривники, зайняті на ремонті ковшів і печей
у гарячому стані 
1110100а-16219
 
Обпилювачі фасонних відливок, зайняті на
роботах із застосуванням наждаків 
1110100а-16259  Обпилювачі форм і металу сірчаним порошком 
1110100а-16613  Плавильники, зайняті обслуговуванням фурм 
1110100а-16626  Плавильники металу і сплавів 
1110100а-16721  Підготовники сталерозливальних канав 
1110100а-17531
 
Робітники, зайняті на обприскуванні форм
розчинами фтористих присадок 
1110100а-17627  Розливальники сталі 
1110100а-18736  Складальники фтористих присадок 
1110100а-18768
 
Сталевари всіх найменувань та їх підручні, крім
сталеварів вакуумних печей та їх підручних 
1110100а-18865
 
Стержневі машинного формування, зайняті
виготовленням стержнів у нагрівальній оснастці 
1110100а-19100
 
Термісти, зайняті на завантажуванні і
розвантажуванні гарячого металу вручну 
1110100а-19219
 
Транспортувальники у ливарному виробництві,
зайняті на гарячих ділянках робіт 
1110100а-19252

 
Прибиральники у ливарних цехах, зайняті
прибиранням відпрацьованих землі у бункерах
(тунелях) і гарячого шлаку 
1110100а-19430
 
Формувальники ручного формування, які беруть
участь у литті 
1110100а-19505
 
Хлораторники, що здійснюють хлорування
розплавленого металу 
1110100а-19568


 
Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
чистильники відливок і заготовок, зайняті на
обробці литва вручну всередині камер і в
протигазах 
1110100а-19622
 
Шлаковики, зайняті обслуговуванням плавильних
печей 
1110100а-19756
 
Електрогазозварники, зайняті на виправленні
дефектів на відливках у гарячому стані 
1110100б  б) Керівники і спеціалісти 
1110100б-23428 
Майстри дільниць, старші майстри дільниць
плавильних, заливальних (розливальних),
кокільно-заливальних, термообробки лиття і
обрубних відділень, прольотів і дільниць
ливарного виробництва 
11102000  2. Ковальсько-пресове виробництво 
1110200а  а) Робітники 
1110200а-11170  Бандажники, зайняті на гарячих роботах 
1110200а-11652
 
Згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
1110200а-12698
 
Кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням
гарячого металу у нагрівальних печах 
1110200а-13225  Ковалі на молотах і пресах 
1110200а-13227  Ковалі ручного кування 
1110200а-13229  Ковалі-штампувальники 
1110200а-13231  Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах 
1110200а-13901  Машиністи на молотах, пресах і маніпуляторах 
1110200а-14854  Нагрівальники (зварювальники) металу 
1110200а-14954
 
Наладчики обладнання і агрегатів у термообробці,
зайняті на термічних печах 
1110200а-15327
 
Обробники поверхневих дефектів металу, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
1110200а-16913  Посадчики металу 
1110200а-17056  Пресувальники на гарячому штампуванні 
1110200а-17712  Розкатувальники, зайняті на гарячих роботах 
1110200а-18031  Ресорники на обробці гарячого металу 
1110200а-18987
 
Стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого
металу 
1110200а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на відвезенні
(подаванні, віднесенні) гарячого металу 
1110200б  б) Керівники і спеціалісти 
1110200б-23428 
Майстри дільниць, старші майстри дільниць:
молотових (ковальських), пресових і термічних
відділень, прольотів і дільниць
ковальсько-пресового виробництва, а також на
гарячих ділянках виробництва ресор 
11103000  3. Термічна обробка 
1110300а  а) Робітники 
1110300а-12673

 
Гартувальники, зайняті біля печей на
завантажуванні і вивантаженні вручну гарячого
металу 
1110300а-14854  Нагрівальники (зварювальники) металу 
1110300а-15121
 
Нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті на
нейтралізації ціантари і ціанвідходів 
1110300а-19100
 
Термісти, постійно зайняті біля печей на гарячих
роботах; 

 
термісти, які працюють на ціанистих, свинцевих
ваннах і на ваннах з розплавленими солями 
1110300а-19555
 
Чистильники, зайняті на очищенні ванн від ціану і
свинцю 
1110300б  б) Керівники і спеціалісти 
1110300б-23428

 
Майстри дільниць, старші майстри ділянок
нагрівальних печей, гартування, відпалювання;
цементації, травлення і термообробки 
11105000  4. Абразивне виробництво 
1110500а  а) Робітники 
1110500а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
дільницях плавки абразивних матеріалів 
1110500а-16615  Плавильники абразивних матеріалів 
1110500а-16623  Плавильники карбіду кремнію 
1110500а-19760  Електродники, зайняті на печах 
1110500б  б) Керівники і спеціалісти 
1110500б-23187
 
Майстри, зайняті на дільницях плавки абразивних
матеріалів 
11104000  5. Інші професії з металообробки 
1110400а  а) Робітники 
1110400а-11318

 
Вальцювальники, зайняті на згинанні гарячого
металу у провадженні котельних і суднокорпусних
робіт 
1110400а-11618
 
Газорізальники, зайняті на плазмено-дуговому
різанні металу у гарячому стані 
1110400а-11780

 
Гумувальники суднові, зайняті на роботах
всередині відсіків підводних човнів при їх
будівництві і ремонті; 

 
гумувальники суднові, які постійно працюють з
шкідливими речовинами 1-2 класів небезпеки 
1110400а-12180  Заливальники свинцево-олов'янистих сплавів 
1110400а-13450
 
Маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у
відсіках суден, резервуарах 
1110400а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт 
1110400а-14420
 
Мідники, постійно зайняті на лудінні і паянні
припоями, які містять свинець 
1110400а-14440
 
Металізатори, зайняті на роботах у закритих
камерах і резервуарах 
1110400а-15379

 
Обрубники, що виконують роботи всередині і зовні
апаратів з підігрівом металу і застосуванням
ручного повітряно-дугового стругання 
1110400а-16415  Оцинкувальники гарячим способом 
1110400а-16626
 
Плавильники металів і сплавів, зайняті на плавці
бабіту та інших сплавів, що містять свинець 
1110400а-18089
 
Рубачі суднові, зайняті рубкою гребних гвинтів з
титанових сплавів 
1110400а-18897  Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
1110400а-19906

 
Електрозварники ручного зварювання
(електрогазозварники), які виконують роботу по
елктрозварюванню виробів з підігрівом 
1110400а-19942


 
Емалювальники, зайняті нанесенням емалей на
гарячу чавунну апаратуру і вироби великих
габаритів (ємкістю 0,4 куб.м і більше) методом
опудрення з ручних вібросит 

11200000
 
XII. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО I РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ 
1120000а  а) Робітники 
1120000а-10019
 
Автоклавники-сушильники акумуляторних пластин у
виробництві свинцевих акумуляторів 
1120000а-11410
 
Варильники електроізоляційних лаків, смол і
мастик 
1120000а-12182  Заливальники смолкою 
1120000а-13874

 
Машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих
акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та
електровугільних виробів 
1120000а-14460

 
Розмішувальники сухої маси, зайняті у виробництві
свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і
батарей 
1120000а-14461
 
Розмішувальники вугільних мас, зайняті у
виробництві електровугільних виробів 
1120000а-15006  Намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих) 
1120000а-16243

 
Обпресовувальники кабелів і проводів пластикатами
і гумою, що працюють з фторопластом у гарячому
стані 
1120000а-16245
 
Обпресувальники кабелів свинцем або алюмінієм,
зайняті на роботах з свинцем 
1120000а-17008
 
Пресувальники виробів із пластмас, які працюють з
фторопластом у гарячому стані 
1120000а-17156


 
Приготувальники активних мас, зайняті у
виробництві кислотних акумуляторів, гальванічних
елементів і батарей, а також з шкідливими
речовинами 1-2 класу небезпеки або канцерогенами 
1120000а-17444

 
Просочувальники електротехнічних виробів, зайняті
просочуванням речовинами 1-2 класів небезпеки або
канцерогенами 
1120000а-17531


 
Робітники, зайняті на формуванні і збиранні
свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел
струму із застосуванням речовин 1-2 класів
небезпеки або канцерогенів 
1120000а-17658  Розмелювачі-дозувальники вугільних мас 
1120000а-18346
 
Зварники пластмаси, працюючі з фторопластом у
гарячому стані 
1120000а-19762


 
Електродники безламельних акумуляторів і
елементів, електродники безламельних, фольгових і
сріблоцинкових акумуляторів, зайняті на роботах з
речовинами 1-2 класів небезпеки або канцерогенами 
1120000а-19764

 
Електродники ламельних акумуляторів і елементів,
зайняті на роботах з речовинами 1-2 класів
небезпеки або канцерогенами 
1120000б  б) Керівники і спеціалісти 
1120000б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті у виробництвах
освинцювання кабелів і свинцевих акумуляторів 

11300000
 
XIII. ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
I РАДІОАПАРАТУРИ 
1130000а-17531

 
а) Робітники, зайняті на дільницях робіт з
застосуванням ртуті при виготовленні приладів і
виробів 
1130000б-17541

 
б) Керівники і спеціалісти, зайняті на дільницях
і роботах з застосуванням ртуті при виготовленні
приладів і виробів 
1130000б-23157  Лаборанти 
1130000б-23187  Майстри, старші майстри 
1130000б-23485  Механіки 
1130000б-24097  Начальники дільниць 
1130000б-25062  Технологи 
1130000в-1753а
 
в) Робітники, зайняті на роботах з застосуванням
окисів свинцю 
1130000в-1754а
 
г) Керівники і спеціалісти, зайняті на дільницях
і роботах з застосуванням окисів свинцю 
1130000г-23157  Лаборанти 
1130000г-23187  Майстри, старші майстри 
1130000г-23485  Механіки 
1130000г-24097  Начальники дільниць 
1130000г-25062  Технологи 

11400000  XIV. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
11401000  1. Виробництво цементу 
1140100а  а) Робітники 
1140100а-11136  Аспіраторники 
1140100а-11546  Вивантажувачі шахтних печей 
1140100а-11881
 
Дозувальники сировини, зайняті на дозуванні
цементу 
1140100а-12119  Завантажувачі печей (шахтних) 
1140100а-13747  Машиністи кальцинаторів 
1140100а-13914  Машиністи (випалювачі) обертових печей 
1140100а-13915  Машиністи (випалювачі) шахтних печей 
1140100а-14232
 
Машиністи сировинних млинів, зайняті на сухому
помелі 
1140100а-14286  Машиністи вугільних млинів 
1140100а-14345  Машиністи цементних млинів 
1140100а-15113  Насипальники цементу 
1140100а-16860
 
Помічники машиністів (випалювачів) обертових
печей 
1140100а-16861  Помічники машиністів (випалювачів) шахтних печей 
1140100а-16876
 
Помічники машиністів сировинних млинів, зайняті
на сухому помелі 
1140100а-16882  Помічники машиністів вугільних млинів 
1140100а-16883  Помічники машиністів цементних млинів 
1140100а-19215  Транспортувальники гарячого клінкеру 
1140100а-19300  Пакувальники цементу 
1140100а-19580  Чистильники на очищенні пилових камер 
11402000  2. Виробництво азбесту 
1140200а  а) Робітники 
1140200а-11295  Бурильники шпурів 
1140200а-11453


 
Водії навантажувачів, зайняті довантажуванням
азбесту вручну і навантажуванням навалом азбесту,
супровідних продуктів і відходів збагачувальних
фабрик 
1140200а-11545  Вивантажувачі пилу 
1140200а-11765  Грохотувальники 
1140200а-11768  Вантажники, зайняті на роботах з азбестом 
1140200а-11908  Дробильники 
1140200а-13256
 
Лаборанти азбестозбагачувального виробництва,
зайняті випробуванням готової продукції 
1140200а-13302

 
Лаборанти з фізико-механічних випробувань,
зайняті на контрольних апаратах у цехах
(дільницях) збагачення 
1140200а-13460  Маркірувальники 
1140200а-13583
 
Машиністи бульдозерів, зайняті на складах сухої
руди збагачувальних фабрик 
1140200а-13616
 
Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок,
зайняті на аспіраційних установках 
1140200а-13711
 
Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів 
1140200а-13777
 
Машиністи конвейєрів, зайняті на збагачувальних
фабриках 
1140200а-13786  Машиністи (кочегари) котельні 
1140200а-13790

 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
приміщеннях технологічних цехів збагачувальних
фабрик 
1140200а-13990  Машиністи живильників 
1140200а-14121  Машиністи розфасовувально-пакувальних машин 
1140200а-14282


 
Машиністи тяглових агрегатів і їх помічники,
зайняті на відвантажуванні, транспортуванні і
складуванні супровідних продуктів збагачування
азбестових руд і відходів збагачувальних фабрик 
1140200а-14388


 
Машиністи екскаваторів, зайняті на
відвантажуванні і складуванні супровідних
продуктів збагачування азбестових руд і відходів
збагачувальних фабрик 
1140200а-16771
 
Підсобні робітники, зайняті у збагачувальних
цехах (дільницях) 
1140200а-17846  Регулювальники азбестозбагачувального обладнання 
1140200а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом
азбестозбагачувального обладнання 
1140200а-18602
 
Мастильники, зайняті змащуванням обладнання у
збагачувальних цехах (дільницях) 
1140200а-18627  Сортувальники 
1140200а-18916  Сушильники 
1140200а-19756
 
Електрогазозварники, зайняті у технологічних
цехах збагачувальних фабрик 
1140200а-19818

 
Електромонтери усіх найменувань, електрики,
чергові електрики, зайняті у технологічних цехах
збагачувальних фабрик 
1140200а-19906
 
Електрозварники ручного зварювання, зайняті у
технологічних цехах збагачувальних фабрик 
1140200а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові і по ремонту
обладнання 
1140200б  б) Керівники і спеціалісти 
1140200б-23187
 
Майстри, старші майстри технологічних цехів
збагачувальних фабрик 
1140200б-23398
 
Майстри, старші майстри виробничих дільниць
технологічних цехів збагачувальних фабрик 
1140200б-23416
 
Майстри, старші майстри змін технологічних цехів
збагачувальних фабрик 
1140200б-23485
 
Механіки технологічних цехів збагачувальних
фабрик 
1140200б-25476
 
Енергетики технологічних цехів збагачувальних
фабрик 
11403000  3. Виробництво мінеральної вати 
1140300а  а) Робітники 
1140300а-11309  Вагранники 
1140300а-19614  Шихтувальники 
11404000  4. Каменеливарне виробництво 
1140400а  а) Робітники 
1140400а-12168  Заливальники каменеливарних виробів 
1140400а-12686  Каменевари 
1140400а-15416  Вогнетривники 
1140400а-16600  Пічники 
1140400а-19169  Тунельники 

11500000  XV. СКЛЯНЕ I ФАРФОРО-ФАЯНСОВЕ ВИРОБНИЦТВА 
11501010  1. Виробництво усіх видів скла і скловиробів 
1150101а  а) Робітники 
1150101а-11213  Бортові 
1150101а-11548  Видувальники скловиробів 
1150101а-11752  Гранулювальники 
1150101а-12240  Засипальники шихти 
1150101а-12732  Кварцедуви 
1150101а-12734  Кварцеплавильники 
1150101а-13406  Ливарники скла 
1150101а-13836  Машиністи машин витягування скла 
1150101а-14539  Молірувальники скла 
1150101а-14820  Набирачі скломаси 
1150101а-15226  Обмащувальники заслонів 
1150101а-16348  Обробники видувних виробів 
1150101а-16375  Відкладачі виробів в опічки 
1150101а-16387  Відламувачі скла від машин 
1150101а-16819

 
Полірувальники скловиробів кислотою,
полірувальники виробів кислотою, зайняті
поліруванням скловиробів кислотою 
1150101а-16991  Пресувальники гарячого скла 
1150101а-18600  Зливальники скломаси 
1150101а-18852

 
Скловари (крім зайнятих на обслуговуванні
електропечей та печей ліній термічного формування
скла на розплаві металу) 
1150101а-18856
 
Склодуви, зв'язані з постійним піддуванням і
видуванням виробів 
1150101а-19196  Травильники скла плавиковою кислотою 
1150101а-19249
 
Витягальники по виготовленню скляних трубок і
дроту 
1150101а-1  Фідерники 
1150101а-19503  Хальмувальники 
11501020
 
2. Виробництво супертонкого базальтового волокна,
скловолокна, скловати і виробів з них 
1150102а  а) Робітники 
1150102а-17531
 
Робітники, постійно зайняті у технологічних
процесах зазначених виробництв 
11503000
 
3. Виробництво керамічних, фарфорових і фаянсових
виробів 
1150300а  а) Робітники 
1150300а-19198
 
Травильники фарфорових і фаянсових виробів,
зайняті травленням плавиковою кислотою 
1150300а-19491  Фритувальники 
  4. Інші професії по виробництву скла 
1150101а-19196
 
Робітники, зайняті на роботах з плавиковою
кислотою 

11600000
 
XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО I СИНТЕТИЧНОГО
ВОЛОКНА 
11600000-17541
 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у виробництвах сірковуглецю,
віскозного, мідно-аміачного, триацетатного,
хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон,
щетини, волосіні, целофану, плівки і губки у
цехах, на дільницях, 


 
у відділеннях: штапельних, хімічних, віскозних,
прядильних, обробних, обробно-вибільних,
вибільних, мотальних, 
 
розмотування кислого шовку і фарбування,
кислотних станціях (цехах, дільницях,
підрозділах) і станціях (цехах) обробних
розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і
газів, сірковуглецевих виробництв, летких 
 
і органічних розчинників, міді, аміаку,
капролактаму); на обслуговуванні дінілової
установки, на прийманні і відпуску сірковуглецю;
у майстернях: фільєрній, електроверетенній,
прядильних насосиків, 

 
набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих
жирових продуктів 
11600000-1754а 
Працівники відділу технічного контролю, зайняті
повний робочий день у хімічних, прядильних,
обробних цехах, на дільницях і у відділеннях.
Робітники і спеціалісти цехових хімічних
лабораторій 
11600000-1754б


 
Робітники, майстри та старші майстри, механіки
і енергетики цехів, зайняті на ремонті,
профілактиці та обслуговуванні технологічного
обладнання і електрообладнання (крім
контрольно-вимірювальних приладів та вентиляції),
де основні робітники, які ведуть технологічний
процес, користуються правом на пільгову пенсію за
Списком N 1 

11700000  XVII. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
11701000
 
1. Виробництво целюлози і регенерація сірчистої
кислоти і щолоків 
1170100а  а) Робітники 
1170100а-10953  Апаратники скипидарної установки 
1170100а-11007  Апаратники талової установки 
1170100а-11400  Варильники хімічної деревної маси 
1170100а-11404  Варильники целюлози 
1170100а-11564  Випарювальники щолоків 
1170100а-11843  Дифузорники целюлози 
1170100а-12125  Завантажувачі сульфату 
1170100а-14465  Міксувальники 
1170100а-17411  Промивальники целюлози 
1170100а-17841  Регенераторники сірчистої кислоти 
1170100а-18623  Содовники 
11702000  2. Вибілювання целюлози і ганчір'я 
1170200а  а) Робітники 
1170200а-10176  Апаратники гасіння вапна 
1170200а-11108  Апаратники електролізу 
1170200а-16279  Вибілювальники 
1170200а-18114  Сатуратники 
1170200а-19511  Хлорники 

11800000
 
XVIII. ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, МЕДИЧНИХ I
БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ I МАТЕРІАЛІВ 
11801000
 
1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне
виробництво 
11801010

 
Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що
належать до груп: адамантану, акридину,
барбітурової кислоти, бензолу, бензоксазину,
гідразину, галоїдовмісних сполук, діазепіну,
імідазолу, індолу, кумарину, металоорганічних
сполук, морфоліну, нафталіну, піперазину,
піперидину, піразину, піразолону, піридазину,
піридину, піримідину, піролідину, птеридину,
пурину, сиднону, сірковмісних сполук, стероїдів,
сульфаніламідів, сульфонів, тіадіазіну, фенолу,
фенотіазіну, фурану, 

 
хіназоліну, хіноліну, хіноксаліну, хінону,
хіноклудіну, ціановмісних сполук 
11801020 
Виробництво гетероциклічних п'ятичленних сполук
з двома і більше гетероатомами, спіросполук,
органічних сполук сірки, фосфору і миш'яку,
ацетооцтового і діетилового ефірів, ненасичених
вуглеводнів 
11801030


 
Виробництво алкалоїдів і глікозидів, які
належать до сильнодіючих речовин,
простагландинів, протипухлинних антибіотиків і
препаратів, гормонів синтетичних 
11801040  Робота з застосуванням або одержанням: 
 
азо- і діазосполук, гідразину, диметилсульфату,
ізоціанатів, галоїдів і їх органічних сполук,
нітро-, нітрозо- і амінопродуктів, солей
ціаністої кислоти і ціановмісних сполук,
сірковуглецю, фосгену, окису етилену, азидів і 
11801040

 
нітритів, тіонілхлориду, окси- і сульфохлоридів
фосфору; свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію
і їх сполук, ефіру діетилового 
1180100а  а) Робітники 
1180100а-10065  Апаратники всіх найменувань 
1180100а-11871  Дозувальники медичних препаратів 
1180100а-12700  Капілярники 
1180100а-15066  Наповнювачі ампул 
1180100а-16961
 
Препаратори виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів 
1180100а-17531  Робітники, зайняті у боксах 
1180100а-18559


 
Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні технологічного
обладнання у виробництвах, перелічених в даному
підрозділі 
1180100а-18871  Стирилізаторники матеріалів і препаратів 
1180100а-19861


 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електрообладнання, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні електрообладнання у
виробництвах, перелічених в цьому підрозділі 
11802000


 
2. Виробництво діагностикумів СНІДу і гепатиту
В, а також бактерійних і вірусних препаратів з
використанням патогенних мікроорганізмів і отрут
біологічного походження, які належать до 1-2 груп 
1180200б-17541
 
Працівники, зайняті у боксах і боксових
приміщеннях 

12300000  XIX. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
12300000-17541
 
Працівники установ охорони здоров'я, які
постійно і безпосередньо працюють з
радіоактивними речовинами з активністю на
робочому місці більше 10 мілікюрі радію-226 або
еквівалентної за радіотоксичністю кількості
радіоактивних речовин, 
  а також на гама-терапевтичних апаратах 
12300000-20426

 
Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, постійно
зайняті у рентгеноопераційних і ангіографічних
кабінетах 
12300000-24577

 
Рентгенолаборанти, у тому числі у
рентгеноопераційних, ангіографічних і
флюорографічних кабінетах 
12300000-24713


 
Середній медичний персонал рентгенівських
відділень (кабінетів), а також середній медичний
персонал, постійно зайнятий у
рентгеноопераційних, ангіографічних кабінетах 

11900000  XX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 
190000а  а) Робітники 
1190000а-10331  Апаратники-фарботери (глибокий друк) 
1190000а-10949
 
Апаратники синтезу, зайняті на виготовленні
поліефіруретанових валиків 
1190000а-12829
 
Колористи, зайняті на підготовці фарб для
глибокого друку 
1190000а-14889
 
Накладальники на друкарських машинах
(металографічних) 
1190000а-16377  Відливальники 
1190000а-16548  Друкарі глибокого друку 
1190000а-16554  Друкарі металографічного друку (глибокого) 
1190000а-16626  Плавильники металу і сплавів (типографських) 
1190000а-16950
 
Препаратори, зайняті приготуванням розчинів для
травлення кліше і форм глибокого друку 
1190000а-18863
 
Стереотипники, зайняті на відливанні
стереотипів з типографського сплаву 
1190000а-19186  Травильники кліше 
1190000а-19201  Травильники форм глибокого друку 
1190000б  б) Керівники і спеціалісти 
1190000б-23187 
Майстри, старші майстри, зайняті на виробничих
дільницях: стереотипній, цинкографії і глибокого
друку, де 50 відсотків і більше робітників
користуються правом на пільгову пенсію за Списком
N 1 

1200000  XXI. ТРАНСПОРТ 
12001000  1. Залізничний транспорт і метрополітен 
1200100а  а) Робітники 
1200100а-11170  Бандажники 
1200100а-12180  Заливальники свинцево-олов'янистих сплавів 
1200100а-14409  Машиністи електропоїздів метрополітену 
1200100а-17308  Пробивальники-продувники труб 
1200100а-18540
 
Слюсарі по ремонту рухомого складу, зайняті на
ремонті цистерн з-під етилової рідини 

 
Слюсарі по ремонту рухомого складу, зайняті на
ремонті, заправці і заміні клапанів цистерн 
12002000  2. Морський і річковий флот 
1200200а  а) Робітники 
1200200а-13148  Котлочисти, зайняті чищенням котлів на суднах 
1200200а-13156  Кочегари судан, які працюють на твердому паливі 
12003000  3. Цивільна авіація 
12003000-17541


 
Працівники (диспетчери, диспетчери-інструктори,
стерші диспетчери, керівники польотів), які
здійснюють безпосереднє управління повітряним
рухом в зонах аеропортів, аеровузлів,
аеродромно-диспетчерських, районних, допоміжних
центрах і їх секторах, місцевих диспетчерських
пунктах з найбільшою інтенсивністю або складністю
руху 

12200000

 
XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ,
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ, БЕРИЛІЄМ I
РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 
12201000


 
1. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
інститутах, лабораторіях, конструкторських і
дослідно-конструкторських організаціях і медичних
установах 
12201000-1754а
 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті в умовах радіаційної або берилієвої
шкідливості на дослідних, дослідно-виробничих і
укрупнених лабораторних установках, у дослідних
цехах по опрацюванню або удосконаленню
технологічних процесів промислового видобування,
переробки радіоактивної сировини, промислового
використання атомної енергії, промислового або
дослідного одержання радіоактивних речовин,
берилію і виробів з них 
12201000-1754б
 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на роботах з радіоактивними речовинами,
активністю на робочому місці більше 10 мілікюрі
радію-226 або еквівалентної за радіотоксичністю
кількості радіоактивних речовин і на ремонті
обладнання в цих умовах 
12201000-1754в
 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті у виробництві виробів з берилію і його
сполук, а також у технологічному процесі
виробництва виробів з металокерамічного берилію,
в тому числі на ремонті обладнання, забрудненого
берилієм в умовах берілієвої шкідливості 
12202000
 
2. Роботи на дослідних, транспортних,
дослідно-промислових атомних реакторах, на їх
прототипах і критзборках та імпульсних реакторах,
дослідних термоядерних установках і потужних
ізотопних опромінювальних гама-установках з
активністю опромінювача 5 х 10 кюрі і вище 
12202000-17541


 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно і
безпосередньо зайняті на експлуатаційних,
ремонтних, налагоджувальних і експериментальних
роботах в умовах радіаційної шкідливості 
12203000
 
3. Робота у сховищах і на складах радіоактивних
речовин 
12203000-17541

 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті в умовах радіаційної шкідливості, на
прийманні, перетаруванні, фасуванні, зберіганні і
видачі радіоактивних речовин і джерел з
активністю більше 10 мілікюрі радію-226 або
еквівалентної за радіотоксичністю кількості
радіоактивних речовин 
12204000
 
4. Виробництво рідкоземельних елементів хімічним
способом 
12204000-17541

 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті у зазначеному технологічному процесі і на
ремонті обладнання 
12205000  5. Інші роботи 
12205000-1754а 
Робітники, постійно і безпосередньо зайняті на
переносних установках радіоізотопної
дефектоскопії (гамадефектоскопії) на
просвічуванні матеріалів та виробів промисловості
і будівництві 
12205000-1754б 
Працівники, постійно і безпосередньо
зайняті ремонтом, регулюванням і наладкою
рентгеновських установок у народному
господарстві та науково-дослідних інститу-
тах 

12100000  XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ 
12100000-11465

 
Водолази і інші працівники, зайняті роботою під
водою, у тому числі в умовах підвищеного
атмосферного тиску, не менше 275 годин на рік 


 
(25 годин на місяць), або час перебування яких
під водою з початку водолазної практики становить
2750 годин і більше 
12100000-11618
 
Газорізальники, зайняті на роботах всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден 
12100000-11620
 
Газозварники, зайняті на роботах всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден 
12100000-12736  Кесонники-апаратники 
12100000-12738  Кесонники-прохідники 
12100000-12740  Кесонники-слюсарі 
12100000-12741  Кесонники-електромонтажники 
12100000-16265  Освинцювальники 
12100000-16456
13417

 
Паяльщики і лудильники гарячим способом, зайняті
паянням і лудінням виробів припоями, що містять
свинець, а також припоями, що містять шкідливі
речовини 1-2 класів небезпеки або канцерогени 
12100000-16462  Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики) 
12100000-1753а


 
Робітники, зайняті на внутрішньому очищенні
резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків
суден і всередині дробоструминних камер при
роботі у скафандрах або протигазах 
12100000-1753б

 
Робітники, зайняті на внутрішньому очищенні
резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків
суден від нафтопродуктів і хімічних речовин 
12100000-1754а 
Робітники і майстри, зайняті у виробництвах
приладів і виробів, які містять ртуть
(безпосередньо на роботах з металічною ртуттю), а
також на ремонті і обслуговуванні приладів і
апаратів на роботах з відкритою металічною ртуттю 
12100000-1754б


 
Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
мікроорганізмами 1 групи, проти яких не
розроблено ефективних засобів профілактики і
лікування 
12100000-19182

 
Травильники, зайняті на травленні металу у
розчинах, що містять шкідливі речовини 1-2 класу
небезпеки або канцерогени 
12100000-19568

 
Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
зайняті на очищенні металу, металічних деталей і
виробів сухим кварцевим піском 
12100000-19905


 
Електрозварники на автоматичних і
напівавтоматичних машинах, зайняті на
напівавтоматичних машинах роботами всередині
резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден 
12100000-19906

 
Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і
відсіків суден 

12400000  XXIV. АТОМНІ ЕНЕРГЕТИКА I ПРОМИСЛОВІСТЬ 

НЕ ДЛЯ ДРУКУ

( Зміни до розділу XXIV див. в Постанові КМ N 773 ( 773-94-п ) від 15.11.94 )

( Список N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773 від 15.11.94 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1994 р. N 162

Список N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників
з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах

20100000  I. ГІРНИЧІ РОБОТИ 
20100000
 
Добування відкритим способом вугілля, руди,
сланцю, озокериту, тальку, каоліну, графіту,
доломіту, кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту,
польового і плавикового шпату, гіпсу, баратів,
п'єзокварцу, агату, боритів, фосфориту, апатитів,
сірки, алмазів, мармуру, граніту, андезиту,
крейди, дорогоцінних і кольорових металів із
пісків, діабазу, гранодіориту, базальту,
піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та інших
нерудних копалин, що містять шкідливі речовини
1 - 2 класів небезпеки, а також шкідливі речовини
3 класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників,
розрізів, кар'єрів, копалень, драг,
метрополітенів, тунелів, підземних каналів та
інших підземних споруд. Гірничі роботи з
рекультивації земель, буріння технічних
свердловин, профілактики та гасіння підземних
пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах 
20101000  1. Відкриті гірничі роботи і роботи на поверхні 
2010100а  а) Робітники 
2010100а
 
розрізів, кар'єрів, копалень, гідравлік, драг,
промивальних приладів, роботи на поверхні шахт,
рудників і дренажних шахт. Роботи на промислових
майданчиках будівництва шахт, рудників, розрізів,
кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів,
тунелів, підземних каналів та інших підземних
споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель,
буріння технічних свердловин, профілактики і
гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і
породних відвалах. Буропідривні роботи 
2010100а-10065  Апаратники всіх спеціальностей 
2010100а-11289  Бункерувальники 
2010100а-11295  Бурильники шпурів 
2010100а-11305  Вагонетники 
2010100а-11307  Вагонетники повітряно-канатної дороги 
2010100а-11429  Підривники 
2010100а-11442
 
Водії автомобілів, зайняті на транспортуванні
гірської маси в технологічному процесі 
2010100а-11453
 
Водії навантажувачів, зайняті навантажуванням
гірської маси 
2010100а-11543  Вивантажувачі на відвалах 
2010100а-11663  Гідромоніторники 
2010100а-11709


 
Гірники всіх спеціальностей, зайняті на
виробничих дільницях, а також на маркшейдерських
і геологічних роботах з відбирання проб і
доставляння вибухових матеріалів 
2010100а-11765  Грохотувальники 
2010100а-11768
 
Вантажники, зайняті на навантаженні,
розвантаженні перелічених вище копалин і порід 
2010100а-11847  Доводчики 
2010100а-11885  Долотозаправники 
2010100а-11891  Постачальники кріпильних матеріалів у шахту 
2010100а-11897  Драгери 
2010100а-11904  Дренажисти по добуванню мірабіліту 
2010100а-11908  Дробильники 
2010100а-11961  Забійники 
2010100а-12057  Заготівники слюди 
2010100а-12266
 
Землекопи, зайняті на розкривних і очисних
роботах 
2010100а-12688  Каменерозпилювачі 
2010100а-12690  Каменотеси 
2010100а-12692  Канавники 
2010100а-12831  Розколювачі плит і блоків 
2010100а-13106  Концентраторники 
2010100а-13152  Кочегари паровозів у депо 
2010100а-13193  Кріпильники 
2010100а-13221  Ковалі-бурозаправники 
2010100а-13357  Лампівники 
2010100а-13361  Лебідчики 
2010100а-13368
 
Стрічкові прибиральники, зайняті в кар'єрах і
розрізах 
2010100а-13432  Люкові 
2010100а-13469  Майстри-підривники 
2010100а-13486  Матроси драг 
2010100а-13509
 
Машиністи автогрейдерів, зайняті в розрізах,
кар'єрах і на відвалах 
2010100а-13583


 
Машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті на
гасінні та розбиранні териконів і породних
відвалів шахт, розрізів, збагачувальних і
брикетних фабрик, що горять 
2010100а-13590  Машиністи бурових установок 
2010100а-13623  Машиністи вібронавантажувальних установок 
2010100а-13639  Машиністи виправочно-підбивно-обробних машин 
2010100а-13640  Машиністи виправочно-підбивно-рихтувальних машин 
2010100а-13702

 
Машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в
розрізах, на усереднювальних вугільних складах і
відвалах 
2010100а-13704  Машиністи драг 
2010100а-13710  Машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів 
2010100а-13715  Машиністи дробильних установок 
2010100а-13736
 
Машиністи землесосних плавучих несамохідних
снарядів 
2010100а-13737  Машиністи землесосних установок 
2010100а-13749  Машиністи каменерізальних машин 
2010100а-13777  Машиністи конвейєрів 
2010100а-13788  Машиністи автомобільних кранів 
2010100а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2010100а-13800  Машиністи кратцерів 
2010100а-13872  Машиністи млинів 
2010100а-13910
 
Машиністи насосних установок, зайняті на
дренажних роботах 
2010100а-13941  Машиністи відвалоутворювачів 
2010100а-13943  Машиністи відвальних мостів 
2010100а-13944  Машиністи відвальних плугів 
2010100а-13967  Машиністи парових машин і локомобілів 
2010100а-14000  Машиністи вантажно-доставочних машин 
2010100а-14002  Машиністи навантажувальних машин 
2010100а-14017
 
Машиністи підйомників щоглових, стоякових і
шахтних 
2010100а-14021


 
Машиністи підйомних машин; механіки
снігоприбиральних (снігонавантажувальних) машин,
механіки стругоочисників, зайняті у розрізах і
кар'єрах 
2010100а-14023  Машиністи підйомно-пересувних риштувань 
2010100а-14089  Машиністи колієпересувачів 
2010100а-14091  Машиністи рейкопідйомників 
2010100а-14096


 
Машиністи колієукладачів широкої колії, механіки
колієукладачів, машиністи механізмів
колієукладачів широкої колії, зайняті у розрізах,
кар'єрах і на відвалах 
2010100а-14148  Машиністи рихтувальних машин 
2010100а-14183  Машиністи скреперів 
2010100а-14187  Машиністи скреперних лебідок 
2010100а-14192  Машиністи слюдопласторобних машин 
2010100а-14201

 
Машиністи снігоприбиральних та прибиральних,
колійних машин, машиністи снігоочисників, механіки
прибиральних машин, зайняті у розрізах і кар'єрах 
2010100а-14208  Машиністи сортувалок 
2010100а-14282  Машиністи тягових агрегатів 
2010100а-14295
 
Машиністи установок по бурінню стволів шахт
повним перерізом 
2010100а-14299 
Машиністи установок по обробці транспортних
засобів, машиністи установок по обробці
транспортних посудин від намерзання, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню устаткування
солеварні і шлакопідсипної установки, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню
обмаслювальних установок, машиністи механічних
вапнувачів, мотористи вапнувачів і обмаслювачів,
зайняті у розрізах і кар'єрах 
2010100а-14305
 
Машиністи установок для руйнування негабаритів
гірської маси, зайняті у кар'єрах і розрізах 
2010100а-14307  Машиністи установок для розщеплення слюди 
2010100а-14333  Машиністи фрезагрегатів 
2010100а-14343

 
Машиністи хопер-дозаторів, механіки секцій
вагонів хопер-дозаторів, зайняті у розрізах,
кар'єрах і на відвалах 
2010100а-14369

 
Машиністи шпалопідбійних машин, механіки знімних
шпалопідбійних машин, механіки шпалопідбійних
машин, зайняті у розрізах, кар'єрах і на відвалах 
2010100а-14384

 
Машиністи щебнеочисних машин, механіки
щебнеочисних машин, механіки знімних щебнеочисних
машин, зайняті у розрізах, кар'єрах і на відвалах 
2010100а-14388  Машиністи екскаваторів 
2010100а-14556  Монтажники гірничого устаткування 
2010100а-14668


 
Монтери колії, колійні робітники, зайняті у
кар'єрах, розрізах і на відвалах; робітники усіх
спеціальностей, зайняті настиланням і ремонтом
колій у кар'єрах, розрізах і на відвалах 
2010100а-14720  Мотористи механічних лопат 
2010100а-14730
 
Мотористи промивальних приладів для вилучення
металу 
2010100а-14829  Наваловідбійники 
2010100а-15254  Вибірники гірничих виробок 
2010100а-16085
 
Оператори товарні, зайняті в озокеритовому
виробництві 
2010100а-16249  Перекидачі 
2010100а-17314

 
Пробовідбирачі; гірники, зайняті на набиранні і
обробці проб; гірники по набиранню і обробці проб
вугілля; відбірники усіх найменувань,
пробувальники усіх найменувань, зайняті
набиранням і обробкою проб, робітники по
набиранню і обробці проб, робітники на відбиранні
проб 
2010100а-17320  Пробуторники малолітражних драг 
2010100а-17391  Промивники геологічних проб 
2010100а-17495  Прохідники на поверхневих роботах 
2010100а-18440  Скруберники-насосники 
2010100а-18627  Сортувальники 
2010100а-18850  Стволові, зайняті на поверхні 
2010100а-19203


 
Трактористи, трактористи тракторних розпушувачів,
трактористи (машиністи) тракторів з причепами,
тракторних розпушувачів і тракторних
навантажувачів, трактористи (машиністи)
тракторних скреперів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню тракторів, зайняті у кар'єрах,
розрізах і на відвалах 
2010100а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
слюди 
2010100а-19529  Цементувальники гідромідеустановок 
2010100а-19679
2010100а-19682 
Шліховики
Шлюзівники 
2010100а-19821
 
Електромонтери диспетчерського устаткування і
телеавтоматики, зайняті у кар'єрах та розрізах 
2010100а-19825
 
Електромонтери контактних мереж, зайняті на
роботах у розрізах, кар'єрах і на відвалах 
2010100а-19827


 
Електромонтери лінійних споруд телефонного
зв'язку і радіофікації, монтери зв'язку по
експлуатаційно-технічному обслуговуванню і
ремонту лінійно-абонентських споруд радіофікації
і внутрішньорайонного зв'язку, електромонтери
телефонного зв'язку і сигналізації,
електромонтери по радіоустановках, зайняті у
кар'єрах, розрізах і на відвалах 
2010100а-19855


 
Електромонтери по ремонту повітряних ліній
електропередачі, електромонтери-лінійники,
електромонтери - лінійні обхідники, зайняті у
розрізах, кар'єрах і на відвалах 
2010100а-19876

 
Електромонтери зв'язку, робітники по ремонту
повітряних ліній зв'язку і СЦБ, монтери зв'язку,
зайняті у кар'єрах, розрізах і на відвалах 
2010100а-19890
 
Електромонтери пристроїв сигналізації,
централізації і блокіровки, електромонтери
сигналізації, централізації і блокіровки,
електромонтери СЦБ і залізничної мережі, монтери
СЦБ і залізничного зв'язку, зайняті у кар'єрах,
розрізах і на відвалах 
2010100а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2010100б  б) Керівники і спеціалісти 
2010100б
 
розрізів, кар'єрів, копалень, гідравлік і
промивальних приладів, промислових майданчиків
будівництва шахт, рудників, розрізів,
розрізоуправлінь, кар'єрів, драг, метрополітенів,
тунелів, підземних каналів та інших підземних
споруд, шахт 

 
Роботи на поверхні розрізів, кар'єрів, шахт і
рудників: 
2010100б-20591  Геологи, дільничні геологи 
2010100б-20601  Геофізики 
2010100б-20612  Гідрогеологи, дільничні гідрогеологи 
2010100б-20677  Головні геологи 
2010100б-20735  Головні інженери та їх заступники (помічники) 
2010100б-20807  Головні маркшейдери, їх заступники 
2010100б-20822  Головні механіки, їх заступники (помічники) 
2010100б-21103  Головні електрики, їх заступники (помічники) 
2010100б-21106
 
Головні електромеханіки, їх заступники
(помічники) 
2010100б-21115  Головні енергетики, їх заступники (помічники) 
2010100б-21516

 
Директори (начальники), їх заступники (помічники)
з питань виробництва, будівництва (в розрізах,
кар'єрах) 
2010100б-22177
 
Інженери, зайняті в змінах на виробничих
дільницях 
2010100б-22269

 
Інженери гірничі (провідні, 1-2 категорій і без
категорій), які виконують роботи в підземних
умовах 
2010100б-23181  Маркшейдери, маркшейдери дільничні 
2010100б-23202  Майстри бурових свердловин 
2010100б-23205  Майстри (старшій майстри) бурових дільниць 
2010100б-23227  Майстри гірничі 
2010100б-23263
 
Майстри дорожні, зайняті у розрізах, кар'єрах і
на відвалах 
2010100б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні 
2010100б-23362  Майстри (старші майстри) по ремонту обладнання 
2010100б-23398  Майстри (старші майстри) виробничих дільниць 
2010100б-23485  Механіки, старші механіки 
2010100б-23780  Начальники драг 
2010100б-23898
 
Начальники відділів, зв'язані з роботами під
землею: 


 
виробничого, виробничо-технічного, технічного,
капітального будівництва, організації праці й
заробітної плати, їх заступники 
2010100б-24043  Начальники змін 
2010100б-24091
 
Начальники розрізобудівних управлінь, їх
заступники (помічники) з питань виробництва 
2010100б-24097  Начальники дільниць, їх заступники (помічники) 
2010100б-24125
 
Начальники (гірничих) цехів, їх заступники
(помічники) 
2010100б-24441
 
Виконавці робіт, старші виконавці робіт, їх
заступники (помічники) 
2010100б-25047  Технічні керівники, їх заступники (помічники) 
2010100б-25401  Електрики дільниць 
2010100б-25410  Електромеханіки 
2010100б-25455  Енергетики 
20102000
 
2) Роботи на поверхні по підземній газифікації
вугілля 
2010200а  а) Робітники 
2010200а-17531

 
Робітники, зайняті на дільницях (в цехах):
знесірчення, газогенераторній, газодувній і
буровій, на підземній газифікації вугілля 
2010200б  Керівники і спеціалісти 
2010200б-23428
 
Майстри дільниць (цехів): газогенераторної,
газодувної і знесірчення 
2010200б-23607
 
Механіки дільниць (цехів): газогенераторної,
газодувної і знесірчення 
2010200б-24043  Начальники змін 
20103000
 
3) Добування, переробка і транспортування
закладного матеріалу 
2010300а  а) Робітники 
2010300а-11289  Бункерувальники 
2010300а-11307  Вагонетники повітряно-канатної дороги 
2010300а-11429  Підривники 
2010300а-11442  Водії автомобілів (вантажних), зайняті в кар'єрах 
2010300а-11708  Гірники 
2010300а-11765


 
Грохотувальники, грохотувальники-бункерувальники,
грохотувальники мокрого грохочення, машиністи
машин і механізмів по обслуговуванню грохотів,
машиністи грохотів 
2010300а-11858  Дозувальники, дозувальники-шихтувальники 
2010300а-11908  Дробильники 
2010300а-11961  Забійники 
2010300а-11963  Забійники на відбійних молотках 
2010300а-13361  Лебідчики 
2010300а-13432  Люкові 
2010300а-13469  Майстри-підривники 
2010300а-13583

 
Машиністи бульдозерів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульзодерів 
2010300а-13590  Машиністи бурових установок 
2010300а-13777


 
Машиністи конвейєрів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів, машиністи стрічкових
транспортерів (конвейєрів), машиністи стрічкових
транспортерів похилих і горизонтальних галерей,
мотористи транспортерів, робітники біля
пластинчастих живильників, робітники біля
транспортерів, транспортувальники 
2010300а-13872  Машиністи млинів 
2010300а-14196  Машиністи змішувальних установок гідрозакладки 
2010300а-14388  Машиністи екскаваторів 
2010300б  б) Керівники і спеціалісти 
2010300б-23428  Майстри дільниць, зайняті в кар'єрах 
2010300б-23433  Майстри дробильних фабрик, дільниць (цехів) 
20104000  4) Виробництво інертного пилу 
2010400а  а) Робітники 
2010400а-11545  Вивантажувачі пилу 
2010400а-11708  Гірники, зайняті на відкатці 
2010400а-11908  Дробильники 
2010400а-13590  Машиністи бурових установок 
2010400а-13777  Машиністи конвеєрів 
2010400а-13872  Машиністи млинів 
2010400а-14021  Машиністи підіймальних машин 
2010400а-14224  Машиністи сушильних установок 
2010400а-14829  Наваловідбійники 
2010400а-17314  Пробовідбирачі 
2010400а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2010400б  б) Керівники і спеціалісти 
2010400б-23434
 
Майстри, старші майстри дробильного, помельного і
сушильного цехів 
20105000

 
5) Виробництво гірського воску (воску
буровугільного), реагентів на базі бурого вугілля
та озокериту 
2010500а  а) Робітники 
2010500а-10826
 
Апаратники виробництва озокериту і озокеритової
продукції 
2010500а-10836  Апаратники виробництва реагентів 
2010500а-11768
 
Вантажники, зайняті на роботах з сировиною і
паливом 
2010500а-11908
 
Дробильники, дезинтеграторники, машиністи
дробильних машин 
2010500а-13777


 
Машиністи конвейєрів, машиністи машин і
механізмів при обслуговуванні конвеєрів,
машиністи транспортних машин і механізмів при
обслуговуванні конвеєрів, розштибівники 
2010500а-14224
 
Машиністи сушильних установок, сушильники,
кочегари сушильних відділень 
2010500а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, електрослюсарі,
електрослюсарі-наладчики 
2010500а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2010500б  б) Керівники і спеціалісти 
2010500б-23187  Майстри, старші майстри 
2010500б-23362  Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування 
2010500б-23485  Механіки 
2010500б-24043  Начальники змін 
2010500б-24125  Начальники цехів та їх заступники 

20300000

 
II. РУДОПІДГОТОВКА, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ЗГРУДКУВАННЯ,
ОБПАЛЮВАННЯ РУД I НЕРУДНИХ КОПАЛИН) 
20300000
 
Агломераційні комбінати, фабрики, цехи,
відділення, установки. Виробництво обкатишів.
Збагачувальні фабрики і установки для збагачення
руди, вугілля, сланцю, а також інших нерудних
копалин, що містять шкідливі речовини 3 класу
небезпеки  
Брикетування. Виробництво обважнювачів.
Сортування на шахтах, розрізах (кар'єрах).
Обпалювання руд, нерудних копалин. Збагачувальні
(доводочні) фабрики, цехи, установки для
збагачення руди, пісків при видобуванні
кольорових, дорогоцінних металів, алмазів.
Збезводнювання вугілля. Фабрики гранульованого
вугільного порошку і пиловидного вугілля 
2030000а  а) Робітники 
2030000а-10065
 
Апаратники всіх спеціальностей, зайняті на
зазначених виробництвах 
2030000а-11136  Аспіраторники 
2030000а-11237

 
Бригадири на дільницях основного виробництва, де
всі робітники користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення 
2030000а-11289  Бункерувальники 
2030000а-11307

 
Вагонетники повітряно-канатної дороги,
вагонетники канатної дороги, гірники по
транспортуванню вантажів, зайняті на
обслуговуванні повітряно-канатної дороги, чергові
приймальної (розвантажувальної) станції, зайняті
на обслуговуванні повітряно-канатної дороги,
відкатники, зайняті на обслуговуванні
повітряно-канатних доріг, відкатники-підкатники
вагонеток підвісних канатних доріг,
зачіплювачі-відчіплювачі вагонеток канатної
кінцевої відкатки 
2030000а-11442

 
Водії автомобілів, зайняті на нарощуванні дамб
хвостосховищ, на вивезенні шламу, породи і
відходів збагачення і брикетування 
2030000а-11453

 
Водії навантажувачів, водії автонавантажувачів,
водії тракторних навантажувачів, машиністи
автонавантажувачів, машиністи самохідних
навантажувачів, машиністи тракторних
навантажувачів, трактористи тракторних
навантажувачів, зайняті на вантаженні гірської
маси 
2030000а-11543  Вивантажувачі на відвалах 
2030000а-11578
 
Виставники, зайняті у виробництві брикетів із
відходів вуглезбагачення 
2030000а-11663
 
Гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) і
в хвостовому господарстві 
2030000а-11708  Гірники 
2030000а-11765  Грохотувальники 
2030000а-11768

 
Вантажники, зайняті на роботах з сировиною,
піском, паливом, реагентами, концентратами
кольорових металів 
2030000а-11849  Доводчики алмазовмісних концентратів 
2030000а-11858  Дозувальники 
2030000а-11876  Дозувальники реагентів 
2030000а-11908  Дробильники 
2030000а-12117  Завантажувачі молольних тіл 
2030000а-12942
 
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт 
2030000а-13040 
Контролери продукції збагачення; контролери,
зайняті на видобуванні, переробці, складуванні,
зберіганні і вантаженні сировини, напівфабрикатів
і готових продуктів збагачення, приймальники
слюди 
2030000а-13081  Контролери вуглеприймання 
2030000а-13106  Концентраторники 
2030000а-13132  Коректувальники шламів 
2030000а-13361  Лебідники 
2030000а-13368
 
Стрічкові прибиральники, зайняті на прибиранні
пилу 
2030000а-13432  Люкові 
2030000а-13509  Машиністи автогрейдерів, зайняті у хвостосховищах 
2030000а-13579  Машиністи брикетних пресів 
2030000а-13583
 
Машиністи бульдозерів, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульдозерів, зайняті у
технологічному процесі на шламових і породних
системах, вантаженні вугілля, а також у
хвостосховищах 
2030000а-13598  Машиністи вагоноперекидачів 
2030000а-13616
 
Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок,
у тому числі зайняті обслуговуванням димососів 
2030000а-13711
 
Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів 
2030000а-13723  Машиністи завантажувальних механізмів 
2030000а-13736


 
Машиністи землесосних плавучих несамохідних
снарядів, оператори плавучих землесосних снарядів
(багермейстери), зайняті на перекачуванні шламу,
пульпи і реагентів 
2030000а-13737
 
Машиністи землесосних установок, зайняті на
перекачуванні шламу, пульпи і реагентів 
2030000а-13767  Машиністи коксозавантажувальних машин 
2030000а-13777  Машиністи конвейєрів 
2030000а-13788
 
Машиністи автомобільних кранів, зайняті у
хвостосховищах 
2030000а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2030000а-13800  Машиністи кратцерів 
2030000а-13872  Машиністи млинів 
2030000а-13886  Машиністи мішалок 
2030000а-13910
 
Машиністи насосних установок, зайняті на перека-
чуванні шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів 
2030000а-13914  Машиністи (обпалювачі) обертових печей 
2030000а-13935  Машиністи згрудкувачів 
2030000а-13977
 
Машиністи перевантажувачів, зайняті на очищенні
фільтрів і апаратів пилового осадження 
2030000а-13990  Машиністи живильників 
2030000а-13996
 
Машиністи пневмотранспорту, зайняті на
транспортуванні пилу і дозувальних пристроях 
2030000а-14021  Машиністи підіймальних машин 
2030000а-14037


 
Машиністи обслуговування силосів і вугільних
башт, мотористи силосів або вугільних башт,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
силосів та вугільних башт 
2030000а-14072

 
Машиністи промивальних машин, зайняті на
обслуговуванні всіх видів збагачувальних
установок 
2030000а-14121  Машиністи фасувально-пакувальних машин 
2030000а-14157  Машиністи рудоусереднювальних машин 
2030000а-14181  Машиністи скіпових підйомників 
2030000а-14183
 
Машиністи скреперів, зайняті на навантаженні
вугілля 
2030000а-14187  Машиністи скреперних лебідок 
2030000а-14198  Машиністи змішувальних барабанів 
2030000а-14224  Машиністи сушильних установок 
2030000а-14277
 
Машиністи трубоукладачів, зайняті у
хвостосховищах 
2030000а-14315  Машиністи установок збагачення і брикетування 
2030000а-14386  Машиністи ексгаустерів 
2030000а-14388

 
Машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, в
тому числі на навантаженні концентрату 
2030000а-14558
 
Монтажники дробильно-розмельного устаткування та
устаткування для сортування і збагачення 
2030000а-14587

 
Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування 
2030000а-14641

 
Монтажники технологічних трубопроводів,
слюсарі-трубопровідники, зайняті на ремонті та
обслуговуванні устаткування 
2030000а-14668

 
Монтери колій, робітники по настиланню і ремонту
колій, колійні робітники, зайняті на під'їзних
коліях виробництв із шкідливими умовами праці 
2030000а-15193

 
Випалювачі стінових і в'яжучих матеріалів,
зайняті на випалюванні брикетів із відходів
вуглезбагачення 
2030000а-15240  Збагачувачі графіту 
2030000а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
2030000а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок 
2030000а-15948

 
Оператори пульта управління, зайняті у
виробництві обважнювачів брикетів, препаратів і
концентратів, у тому числі вугільних 
2030000а-16671
 
Теслярі, зайняті влаштуванням дерев'яних
трубопроводів на хвостосховищах 
2030000а-17314 
Пробовідбирачі, квартувальники-розбирачі,
відбірники проб, квартувальники, пробувальники,
робітники вуглезбагачення по набиранню, обробці
проб, гірники по набиранню та обробці проб
вугілля 
2030000а-17320  Пробуторщики малолітражної драги 
2030000а-17465  Просівальники порошків на механічних ситах 
2030000а-17796  Розчиняльники реагентів 
2030000а-17865  Регулювальники хвостового господарства 
2030000а-18105
 
Садчики, зайняті у виробництві брикетів із
відходів вуглезбагачення 
2030000а-18386  Сепараторники, зайняті у мокрому циклі збагачення 
2030000а-18440  Скруберники-насосники 
2030000а-18550  Слюсарі-ремонтники 
2030000а-18627  Сортувальники 
2030000а-18916  Сушильники 
2030000а-19014  Знімальники брикетів 
2030000а-19203  Трактористи, постійно зайняті у хвостосховищах 
2030000а-19213  Транспортерники 
2030000а-19293  Укладальники-пакувальники 
2030000а-19356  Фільтрувальники 
2030000а-19362  Флотатори 
2030000а-19455  Форсунники 
2030000а-19532  Центрифугники 
2030000а-19555

 
Чистильники, зайняті на очищенні барабанів,
бункерів, рамп, контраційних столів і
аспіраційних систем 
2030000а-19614  Шихтувальники 
2030000а-19627  Шламувальники-басейники 
2030000а-19679  Шліховики 
2030000а-19682  Шлюзовики 
2030000а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2030000а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2030000б  б) Керівники і спеціалісти 
2030000б-20735  Головні інженери фабрик на правах цехів 
2030000б-20822  Головні механіки фабрик на правах цехів 
2030000б-21103  Головні електрики фабрик на правах цехів 
2030000б-21115  Головні енергетики фабрик на правах цехів 
2030000б-23187  Майстри, старші майстри 
2030000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2030000б-23398  Майстри виробничих дільниць 
2030000б-23485  Механіки 
2030000б-23607  Механіки дільниць (відділень) 
2030000б-23616  Механіки цехів 
2030000б-23967
 
Начальники виробництв (основних корпусів), їх
заступники 
2030000б-24043  Начальники змін 
2030000б-24097  Начальники дільниць (відділень) і їх заступники 
2030000б-24103
 
Начальники фабрик на правах цехів, їх заступники
і помічники 
2030000б-24125  Начальники цехів, їх заступники 
2030000б-25401  Електрики дільниць (відділень) 
2030000б-25404  Електрики цехів 
2030000б-25410  Електромеханіки 
2030000б-25455  Енергетики 
2030000б-25473  Енергетики, енергетики дільниць (відділень) 
2030000б-25476  Енергетики цехів 
20301000
 
1. Збагачення руд і пісків при видобуванні
кольорових і дорогоцінних металів, алмазів 
2030100а  а) Робітники 
2030100а-11876  Дозувальники реагентів 
2030100а-17541


 
Працівники пробірних і пробірно-аналітичних
лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням
ціанідів, а також золотодобувних і
золотовидобувних підприємств 
2030100а-18386  Сепараторники 
2030100а-18494

 
Слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 

20400000  III. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (ЧОРНІ МЕТАЛИ) 
20401000  1. Доменне виробництво 
2040100а  а) Робітники 
2040100а-11259  Бригадири рудного двору 
2040100а-11442
 
Водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на
гарячих ділянках робіт 
2040100а-11463
 
Водії електро- і автовізків, зайняті на рудному
дворі 
2040100а-11543  Вивантажувачі на відвалах 
2040100а-11622
 
Газорятувальники при проведенні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури 
2040100а-11756  Грануляторники доменних шлаків 
2040100а-11768  Вантажники, зайняті на рудному дворі 
2040100а-11908  Дробильники 
2040100а-12815
 
Ковшові, постійно зайняті на приготуванні
вапняного розчину і оббризкуванні ковшів 
2040100а-12942
 
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт 
2040100а-13144
 
Котельники, зайняті на ремонті металургійного
устаткування 
2040100а-13583  Машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі 
2040100а-13598  Машиністи вагоноперекидачів 
2040100а-13710
 
Машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів,
зайняті на рудному дворі 
2040100а-13777  Машиністи конвейєрів, зайняті на рудному дворі 
2040100а-13792  Машиністи кранів металургійного виробництва 
2040100а-14181  Машиністи скіпових підйомників 
2040100а-14364  Машиністи шихтоподавання 
2040100а-14388  Машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі 
2040100а-14550
 
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті на ремонті доменних печей 
2040100а-14587

 
Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування 
2040100а-14641
 
Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті металургійного устаткування 
2040100а-14668

 
Монтери колій, колійні робітники, робітники по
настиланню і ремонту колій, робітники по ремонту
колій, зайняті на під'їзних коліях 
2040100а-15416  Вогнетривники 
2040100а-15886  Оператори поста управління системи шихтоподавання 
2040100а-17170
 
Готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
термічних сумішей 
2040100а-1753а
 
Робітники і бригадири на шлакових відвалах і
обробці шлаку 
2040100а-1753б  Робітники грануляційного басейну 
2040100а-18494

 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2040100а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2040100а-18572  Слюсарі систем випарного охолодження 
2040100а-19203

 
Трактористи, машиністи (стосовно обслу-
говування трактора), зайняті на подаванні
шихти на рудному дворі 
2040100а-19257  Прибиральники відходів металургійного виробництва 
2040100а-19614  Шихтувальники 
2040100а-19861
 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування 
2040100а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2040100б  б) Керівники і спеціалісти 
2040100б-23187  Майстри, старші майстри 
2040100б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
2040100б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2040100б-23607  Механіки дільниць 
2040100б-23616  Механіки цехів 
2040100б-24043  Начальники змін 
2040100б-24097  Начальники дільниць 
2040100б-24125  Начальники цехів та їх заступники 
2040100б-25401  Електрики дільниць 
2040100б-25404  Електрики цехів 
2040100б-25455  Енергетики 
2040100б-25470  Енергетики дільниць 
2040100б-25476  Енергетики цехів 
20402000

 
2. Виробництво сталі і феросплавів. Підготовка
сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних
печей. Випалювання доломіту і вапна 
2040200а  а) Робітники 
2040200а-11270
 
Бригадири шихтувального двору в сталеплавильному
і феросплавному виробництвах 
2040200а-11289
 
Бункерувальники, зайняті на подаванні матеріалів
у конвертер 
2040200а-11295
 
Бурильники шпурів, бурильники (пропалювачі
шпурів), зайняті на обробці лому і шлаку 
2040200а-11422  Вагарі, зайняті на шихтовому дворі 
2040200а-11429  Підривники, зайняті на обробці лому і шлаку 
2040200а-11442
 
Водії автомобілів, зайняті на переміщенні шлаку
на гарячих ділянках робіт 
2040200а-11453


 
Водії навантажувачів, робітники пакувальних
ділянок, трактористи тракторних навантажувачів,
водії автонавантажувачів, зайняті на перевезенні
вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт 
2040200а-11538  Вивантажувачі вапна із печей 
2040200а-11543  Вивантажувачі на відвалах 
2040200а-11622
 
Газорятувальники при проведенні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури 
2040200а-11768
 
Вантажники, зайняті на шихтовому дворі та на
навантаженні фосфатшлаків 
2040200а-11858  Дозувальники 
2040200а-11908  Дробильники 
2040200а-12780  Клеймувальники гарячого металу 
2040200а-12942
 
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт 
2040200а-13123  Копровики по обробці брухту відходів металу 
2040200а-13144
 
Котельники, зайняті на ремонті металургійного
устаткування 
2040200а-13361  Лебідники 
2040200а-13460
 
Маркувальники, зайняті маркуванням гарячого
металу 
2040200а-13583
 
Машиністи бульдозерів, зайняті на вантаженні
шлаку і на ламанні кладки печей 
2040200а-13598  Машиністи вагоноперекидачів 
2040200а-13698  Машиністи дистрибуторів 
2040200а-13790


 
Машиністи кранів (кранівники), машиністи
кранів-штабелерів, машиністи монорейкових
електролебідок та інших дрібних
підйомно-транспортних механізмів 
2040200а-13792  Машиністи кранів металургійного виробництва 
2040200а-13872  Машиністи млинів 
2040200а-13910
 
Машиністи насосних установок, зайняті на
перекачуванні смоли, мазуту в мартенівські печі 
2040200а-14185
 
Машиністи скреперів (скреперисти), зайняті на
розбиранні лому і металу 
2040200а-14388
 
Машиністи екскаваторів, зайняті на вантаженні
шлаку і ламанні кладки печей 
2040200а-14401  Машиністи електровозів металургійних цехів 
2040200а-14550

 
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування 
2040200а-14587

 
Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування 
2040200а-14641
 
Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті і обслуговуванні устаткування 
2040200а-14668


 
Монтери колії, колійні робітники, робітники по
ремонту колій, робітники по настиланню і ремонту
колій, зайняті на під'їзних коліях у шлакових
відвалах 
2040200а-14773  Набивники блоків 
2040200а-15416  Вогнетривники 
2040200а-15590
 
Оператори завантажування конвертерів, зайняті на
подаванні матеріалів до конвертерів 
2040200а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок, чергові біля фільтрів "Бет", чергові
електрогазоочищення, чергові електрофільтрів і
газоочищення машиністи пилоуловлюючих установок,
зайняті на уловлюванні пилу, при помелі шлаку і
приготуванні заправних матеріалів 
2040200а-15886  Оператори постів управління систем шихтоподавання 
2040200а-16023
 
Оператори систем гідравліки й охолодження машин
безперервного лиття заготовок 
2040200а-16671
 
Теслярі, зайняті в цехах ремонту металургійних
печей на гарячому ремонті металургійних агрегатів 
2040200а-16756  Підручні сталеварів вакуумних печей 
2040200а-17170
 
Готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і
термічних сумішей 
2040200а-17511  Пультовики електроплавильних печей 
2040200а-1753а

 
Робітники і бригадири по переміщенню сировини,
напівфабрикатів і готової продукції в процесі
виробництва 
2040200а-1753б
 
Робітники і бригадири, зайняті на шлакових
відвалах і на обробці шлаку 
2040200а-1753в
 
Робітники, зайняті на випалюванні і вивантаженні
випаленого доломіту і вапна 
2040200а-17577  Розбивачі феросплавів 
2040200а-17616  Роздільники лому і відходів металу 
2040200а-17972  Різальники холодного металу 
2040200а-18386  Сепараторники, зайняті на обробці шлаку 
2040200а-18494

 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням та ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2040200а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2040200а-18572  Слюсарі систем випарного охолодження 
2040200а-18604
 
Змішувачі, зайняті на приготуванні електродної
маси 
2040200а-18627
 
Сортувальники, зайняті на сортуванні випаленого
доломіту 
2040200а-18769  Сталевари вакуумних печей 
2040200а-18897  Стропальники, зайняті на обробці металолому 
2040200а-18916
 
Сушильники, випалювачі руд в сушильних барабанах,
зайняті на сушінні феросплавів 
2040200а-19110  Термісти прокату і труб 
2040200а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2040200а-19451  Формувальники електродної маси 
2040200а-19455  Форсунники 
2040200а-19588
 
Чистильники феросплавів, зайняті також на
розбивці феросплавів 
2040200а-19614  Шихтувальники 
2040200а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2040200а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2040200б  б) Керівники і спеціалісти 
2040200б-23187  Майстри, старші майстри 
2040200б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
2040200б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2040200б-23607  Механіки дільниць 
2040200б-23616  Механіки цехів 
2040200б-24043  Начальники змін 
2040200б-24097  Начальники дільниць 
2040200б-24125  Начальники цехів, їх заступники 
2040200б-25401  Електрики дільниць 
2040200б-25404  Електрики цехів 
2040200б-25473  Енергетики дільниць, цехів 
20403000 
3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне,
оцинкувальне і освинцювальне виробництва.
Виробництво рейкових скріплень. Термічна обробка,
вирубка і зачищення гарячого металу 
20403000  Виробництво каліброваного металу 
2040300а  а) Робітники 
2040300а-11337  Вальцювальники по складанню і перевалці клітей 
2040300а-11340  Вальцювальники профілезгинальних агрегатів 
2040300а-11350  Вальцювальники станів холодної прокатки 
2040300а-11622
 
Газорятувальники при виконанні робіт із
застосуванням газозахисної апаратури 
2040300а-12673
 
Гартувальники, включаючи зайнятих на
електрогартуванні рейок 
2040300а-12753  Кислототривники-гумувальники 
2040300а-12780  Клеймувальники гарячого металу 
2040300а-12942
 
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт,  
контролери у виробництві чорних металів, зайняті
поопераційним контролем на агрегатах
безперервного травлення, лудіння, оцинкування,
алюмооцинкування, освинцювання 
2040300а-13334  Лакувальники жерсті і труб 
2040300а-13460
 
Маркувальники, зайняті на роботах з гарячим
металом 
2040300а-13612  Машиністи ведучіх моторів прокатних станів 
2040300а-13792  Машиністи кранів металургійного виробництва 
2040300а-13967
 
Машиністи парових машин і локомобілів, зайняті на
головних приводах прокатних станів 
2040300а-14189  Машиністи зливкорозламувачів 
2040300а-14550

 
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування 
2040300а-14587

 
Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування 
2040300а-14641
 
Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті та обслуговуванні устаткування 
2040300а-14810  Набирачі пакетів листів і труб 
2040300а-15416  Вогнетривники 
2040300а-15665  Оператори ліній обробки рейок 
2040300а-15880

 
Оператори постів управління, машиністи-оператори
головних постів механізованих ножиць,
машиністи-оператори постів управління 
2040300а-15892
 
Оператори постів управління станів холодної
прокатки 
2040300а-15940  Оператори профілезгинальних агрегатів 
2040300а-16356  Відпальники прецизійних сталей і сплавів 
2040300а-16619

 
Плавильники вторинного олова, плавильники
рекупераційних і цинкових печей, рафінувальники
олова, рекуператорники, рекуператорники олова 
2040300а-16630  Шліфувальники, зайняті на шліфуванні валків 
2040300а-16754  Підручні вальцювальників станів холодної прокатки 
2040300а-16799
 
Полірувальники, зайняті на роботах із
застосуванням окису хрому 
2040300а-16938  Правильники прокату і труб 
2040300а-17089  Пресувальники-прошивальники рейкових скріплень 
2040300а-1753а
 
Робітники і бригадири на обробці та сортуванні
металу і готової продукції 
2040300а-1753б

 
Робітники і бригадири, зайняті на прийманні,
здаванні, пакетуванні та пакуванні металу і
готової продукції 
2040300а-1753в

 
Робітники і бригадири, зайняті на переміщенні
сировини, напівфабрикатів і готової продукції в
процесі виробництва 
2040300а-17621  Роздиральники пакетів 
2040300а-17646
 
Розмітчики прокату, зайняті розміткою гарячого
металу 
2040300а-17914
 
Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті
рубанням рейкових скріплень на пресі 
2040300а-17972  Різальники холодного металу 
2040300а-18494

 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2040300а-18557  Слюсарі-провідники 
2040300а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2040300а-18572  Слюсарі систем випарного охолодження 
2040300а-18602  Мастильники 
2040300а-19089  Талькувальники листів і стрічок 
2040300а-19110  Термісти прокату і труб 
2040300а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2040300а-19455  Форсунники 
2040300а-19630  Шліфувальники, зайняті на шліфуванні валків 
2040300а-19700  Штампувальники, зайняті на холодному штампуванні 
2040300а-19861
 
Електромонтери на ремонтуванні та обслуговуванні
електроустаткування 
2040300а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
обладнання 
2040300б  б) Керівники і спеціалісти 
2040300б-23187  Майстри, старші майстри 
2040300б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
2040300б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2040300б-23607  Механіки дільниць 
2040300б-23616  Механіки цехів 
2040300б-24043  Начальники змін 
2040300б-24097  Начальники дільниць 
2040300б-24125  Начальники цехів, їх заступники 
2040300б-25401  Електрики дільниць 
2040300б-25404  Електрики цехів 
2040300б-25473  Енергетики дільниць, цехів 
20404000


 
4. Трубне виробництво (трубопрокатне,
трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне) і оцинковувальні цехи 
2040400а  а) Робітники 
2040400а-11233
 
Бригадири, зайняті на прийманні, здаванні труб і
балонів 
2040400а-11235
 
Бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних
станів 
2040400а-11326  Вальцювальники калібрувального стану 
2040400а-11335  Вальцювальники обкатних машин 
2040400а-11349  Вальцювальники станів холодної прокатки труб 
2040400а-11354  Вальцювальники трубоформувальних станів 
2040400а-11489  Волочильники труб 
2040400а-11654  Згинальники труб 
2040400а-11758  Гратознімальники 
2040400а-11984
 
Заварники труб і балонів, зайняті на заварюванні
і розбиванні 
2040400а-12264  Землероби 
2040400а-12664  Калібрувальники труб на пресі 
2040400а-12673  Гартувальники 
2040400а-12780  Клеймувальники гарячого металу 
2040400а-12942
 
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт 
2040400а-13123
 
Копровники по розбиранню лому і відходів металу,
зайняті на розбиванні труб 
2040400а-13792  Машиністи кранів металургійного виробництва 
2040400а-13910

 
Машиністи насосних установок, зайняті на
перекачуванні смоли і мазуту до нагрівальних
пристроїв прокатних станів 
2040400а-14401  Машиністи електровозів металургійних цехів 
2040400а-14550

 
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, постійно зайняті на ремонті
металургійного устаткування 
2040400а-14587

 
Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування 
2040400а-14641
 
Монтажники технологічних трубопроводів, зайняті
на ремонті і обслуговуванні устаткування 
2040400а-14810  Набирачі пакетів листів і труб 
2040400а-16752
 
Підручні вальцювальників станів холодного прокату
труб 
2040400а-16938  Правильники прокату і труб 
2040400а-1753а  Робітники, зайняті на охолоджувальних установках 
2040400а-1753б
 
Робітники і бригадири, зайняті на обробці та
сортуванні металу і готової продукції 
2040400а-1753в

 
Робітники і бригадири, зайняті на переміщенні
сировини, напівфабрикатів та готової продукції в
процесі виробництва 
2040400а-1753г
 
Робітники, зайняті на прийманні і здаванні труб і
балонів 
2040400а-17968  Різальники труб і заготовок 
2040400а-18123  Складальники балонів 
2040400а-18494

 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2040400а-18355
 
Свердлувальники, зайняті на обробці труб і
балонів 
2040400а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2040400а-18951  Сушильники компонентів обмазки і флюсів 
2040400а-19110  Термісти прокату і труб 
2040400а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на подаванні
матеріалів до вагранок 
2040400а-19257

 
Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні шлаку від
нагрівальних печей 
2040400а-19287
 
Укладальники прокату, зайняті на укладанні труб в
пакети 
2040400а-19365  Флюсоварильники 
2040400а-19455  Форсунники 
2040400а-19555  Чистильники, зайняті на протиранні труб 
2040400а-19861
 
Електромонтери на ремонті та обслуговуванні
електроустаткування 
2040400а-19894
 
Електрополірувальники, зайняті на поліруванні
труб 
2040400а-19903  Електрозварники листів і стрічок 
2040400а-19908  Електрозварники труб на стані 
2040400а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та на ремонті
устаткування 
2040400б  б) Керівники і спеціалісти 
2040400б-23187  Майстри, старші майстри 
2040400б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
2040400б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2040400б-23607  Механіки дільниць 
2040400б-23616  Механіки цехів 
2040400б-24043  Начальники змін 
2040400б-24097  Начальники дільниць 
2040400б-24125  Начальники цехів, їх заступники 
2040400б-25401  Електрики дільниць 
2040400б-25404  Електрики цехів 
2040400б-25473  Енергетики дільниць, цехів 
20405000
 
5. Пряме відновлення заліза і виробництво
порошків чорних металів 
2040500а  а) Робітники 
2040500а-10065  Апаратники всіх назв 
2040500а-11186  Бігунники зміщувальних бігунів 
2040500а-11469  Водопровідники шахтних печей 
2040500а-11607  Газівники 
2040500а-11612  Газівники шахтних печей 
2040500а-11704  Горнові шахтних печей 
2040500а-11765  Грохотувальники 
2040500а-11908  Дробильники 
2040500а-12138  Завантажувачі шихти 
2040500а-13596  Машиністи вагон-вагів 
2040500а-13711
 
Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів 
2040500а-13777  Машиністи конвейєрів 
2040500а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2040500а-13872  Машиністи млинів 
2040500а-13935  Машиністи окомкувачів 
2040500а-14181  Машиністи скіпових підйомників 
2040500а-14198  Машиністи змішувальних барабанів 
2040500а-15157  Випалювачі 
2040500а-15416  Вогнетривники 
2040500а-16579  Пічові відновлення окисів заліза 
2040500а-16591  Пічові відпалу залізних порошків 
2040500а-16762
 
Підручні сталеварів печей прямого відновлення
заліза 
2040500а-18386  Сепараторники 
2040500а-18409  Скіпові 
2040500а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2040500а-18775  Сталевари печей прямого відновлення заліза 
2040500а-18916  Сушильники 
2040500а-19217  Транспортувальники 
2040500а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
порошку 
2040500а-19555  Чистильники 
2040500а-19614  Шихтувальники 
2040500а-19861
 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування 
2040500б  б) Керівники і спеціалісти 
2040500б-23187  Майстри, старші майстри 
2040500б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2040500б-23607  Механіки дільниць 
2040500б-23616  Механіки цехів 
2040500б-24043  Начальники змін 
2040500б-24097  Начальники дільниць 
2040500б-24125  Начальники цехів, їх заступники 
2040500б-25401  Електрики цехів, дільниць 
2040500б-25473  Енергетики дільниць 
2040500б-25476  Енергетики цехів 

20500000
 
IV. КОКСОВЕ, ПЕКОКСОВЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВЕ I
КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВА. ВУГЛЕПІДГОТОВКА 
2050000а  а) Робітники 
2050000а-10065
 
Апаратники всіх назв, зайняті на вуглепідготовці
і очищенні газів 
2050000а-10490
 
Апаратники очищення стічних вод, зайняті на
біохімустановках 
2050000а-11237  Бригадири на дільницях основного виробництва 
2050000а-11289

 
Бункерувальники, гірники біля бункерів
(бункерувальники), шиберники механізованого
навантаження коксу 
2050000а-11422  Вагарі 
2050000а-11442
 
Водії автомобілей, зайняті на вивезенні відходів
коксохімічного виробництва 
2050000а-11453
 
Водії навантажувача, зайняті на транспортуванні
вугілля на вуглепідготовку 
2050000а-11622
 
Газорятувальники при проведенні роботи із
застосуванням газозахисної апаратури 
2050000а-11768

 
Вантажники, вантажники складу нафталіну, зайняті
на вантаженні і вивантаженні сировини, палива і
коксохімічної продукції 
2050000а-11858  Дозувальники 
2050000а-11908  Дробильники 
2050000а-12626  Кабестанники 
2050000а-12942

 
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці 
2050000а-13368  Стрічкові прибиральники 
2050000а-13583


 
Машиністи бульдозерів, бульдозеристи, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню бульдозерів, зайняті у
технологічному процесі вуглепідготовки 
2050000а-13598  Машиністи вагоноперекидачів 
2050000а-13777
 
Машиністи конвейєрів, машиністи
гірничотранспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
конвейєрних установок, машиністи машин і
механізмів по обслуговуванню транспортних машин і
механізмів (що стосується обслуговування
транспортерів і елеваторів), машиністи
транспортних машин і механізммів при
обслуговуванні конвейєрів і елеваторів 
2050000а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2050000а-13893  Машиністи мостових перевантажувачів 
2050000а-13910
 
Машиністи насосних установок, у тому числі
зайняті на гасильних баштах 
2050000а-13990  Машиністи живильників 
2050000а-14037
 
Машиністи по обслуговуванню силосів і вугільних
башт 
2050000а-14072  Машиністи промивальних машин 
2050000а-14110  Машиністи розморожувальних установок 
2050000а-14224  Машиністи сушильних установок 
2050000а-14582

 
Монтажники обладнання коксохімічних виробництв,
постійно зайняті на ремонті виробничого
устаткування 
2050000а-14641

 
Монтажники технологічних трубопроводів,
слюсарі-трубопровідники, зайняті на ремонті
коксохімічного устаткування 
2050000а-15416  Вогнетривники 
2050000а-15626  Оператори коксосортування 
2050000а-16671
 
Теслярі, зайняті на ремонті коксохімічних
агрегатів 
2050000а-17531  Робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва 
2050000а-17632  Розливальники хімічної продукції 
2050000а-18386  Сепараторники 
2050000а-18440  Скруберники-насосники 
2050000а-18494

 
Слюсарі контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2050000а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2050000а-18598  Зливальники-розливальники 
2050000а-18602  Мастильники 
2050000а-18660  Сортувальники коксу 
2050000а-19213

 
Транспортерники, мотористи транспортерів і
елеваторів, робітники на вуглеподачі,
елеваторники 
2050000а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на перевезенні
вугілля, коксу і хімічних продуктів 
2050000а-19257
 
Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті в коксовому виробництві 
2050000а-19293
 
Укладальники-пакувальники, пакувальники, зайняті
на пакуванні та навантаженні хімічних продуктів 
2050000а-19356  Фільтрувальники 
2050000а-19362  Флотатори 
2050000а-19532  Центрифугники 
2050000а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні бункерів 
2050000а-19614  Шихтувальники 
2050000а-19625  Шламовики 
2050000а-19861
 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування 
2050000а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2050000б  б) Керівники і спеціалісти 
2050000б-23187  Майстри, старші майстри 
2050000б-23269  Майстри (старші майстри) контрольні 
2050000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2050000б-23485  Механіки (старші механіки) 
2050000б-23607  Механіки дільниць 
2050000б-23616  Механіки цехів 
2050000б-23901  Начальники відділень 
2050000б-23967  Начальники виробництв у цехах та їх заступники 
2050000б-24043  Начальники змін 
2050000б-24097
 
Начальники дільниць, начальники (завідуючі)
дільниць ВТК 
2050000б-24125  Начальники цехів, їх заступники 
2050000б-25401  Електрики дільниць 
2050000б-25404  Електрики цехів 
2050000б-25473  Енергетики дільниць 
2050000б-25476  Енергетики цехів 

20600000  V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ 
2060000а  а) Робітники 
2060000а-11186  Бігунники змішувальних бігунів 
2060000а-11289  Бункерувальники, зайняті на помельних відділеннях 
2060000а-11538  Вивантажувачі вапна із печей 
2060000а-11541  Вивантажувачі вогнетривких матеріалів із печей 
2060000а-11607
 
Газівники, зайняті на сушильних і випалювальних
агрегатах 
2060000а-11768
 
Вантажники, зайняті в дробильних і помельних
відділеннях 
2060000а-11908  Дробильники 
2060000а-12130

 
Завантажувачі сировини і напівфабрикатів, зайняті
на завантаженні печей, сушил, дробарок і млинів,
на завалюванні грохотів 
2060000а-12587  Випробувачі карборундових стержнів 
2060000а-12942
 
Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт 
2060000а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті у процесах
помелу і випалювання, пресуванні і формуванні 
2060000а-13872  Машиністи млинів 
2060000а-13990  Машиністи живильників 
2060000а-13996  Машиністи пневмотранспорту 
2060000а-14181  Машиністи скіпових підйомників 
2060000а-14239
 
Машиністи тельферів, зайняті на транспортуванні
гарячих вогнетривких матеріалів 
2060000а-14337  Машиністи холодильників 
2060000а-14405  Машиністи електролафетів 
2060000а-14440
 
Металізатори, зайняті на металізації вогнетривів
(крім вакуумного способу) 
2060000а-15181  Випалювачі на печах 
2060000а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
2060000а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлювальних
установок, чергові електрофільтрів, ексгаустерів
(котрельники), чистильники, електрики
мультциклонів, електрики фільтрів по уловлюванню
вугільного пилу, машиністи електрофільтрів,
зайняті на очищенні камер 
2060000а-16634


 
Плавильники вогнетривкої сировини;
плавильники-ливарники, зайняті на плавленні і
заливці вогнетривкої сировини; плавильники
магнезиту в електродугових печах 
2060000а-17064  Пресувальники вогнетривких виробів 
2060000а-17465  Просіювальники порошків на механічних ситах 
2060000а-17623  Розливальники-загладжувальники піномаси 
2060000а-17882  Різальники брикетів і заготовок 
2060000а-18107  Садчики в печі та на тунельні вагони 
2060000а-18559

 
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт, а також на ремонті помельного, дробильного
і пресо-формувального устаткування 
2060000а-18673  Сортувальники напівфабрикатів і виробів 
2060000а-18717  Складачі маси на мішалках 
2060000а-18916  Сушильники 
2060000а-19058
 
Знімачі-укладальники заготовок, мас і готових
виробів 
2060000а-19213  Транспортерники 
2060000а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на перевезенні
сировини, порошків, маси і напівфабрикатів 
2060000а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні і
перенесенні мішків з порошками 
2060000а-19416  Формувальники вогнетривких виробів 
2060000а-19561  Чистильники димоходів, лежаків і топок 
2060000а-19619  Шихтувальники-дозувальники 
2060000а-19622  Шлаковики 
2060000а-19627  Шламувальники-басейники 
2060000а-19666  Шліфувальники-різальники вогнетривких виробів 
2060000а-19861


 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт, а також на ремонті помельного, дробильного
і пресо-формувального устаткування 
2060000а-19931


 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт,
а також на ремонті помельного, дробильного і
пресо-формувального устаткування 
2060000б
 
б) Керівники і спеціалісти, зайняті на помелі,
дробленні і випалюванні, пресуванні і формуванні: 
2060000б-23187  Майстри, старші майстри 
2060000б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
2060000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2060000б-23607  Механіки дільниць 
2060000б-23616  Механіки цехів 
2060000б-24043  Начальники змін 
2060000б-24097  Начальники дільниць 
2060000б-24125  Начальники цехів та їх заступники 
2060000б-25401  Електрики дільниць, цехів 
2060000б-25473  Енергетики дільниць 
2060000б-25476  Енергетики цехів 

20700000  VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ 
20701000  1. Виробництво дроту та каліброваного металу 
2070100а  а) Робітники 
2070100а-10065
 
Апаратники всіх назв, зайняті у виробництві
залізного купоросу 
2070100а-11237
 
Бригадири на дільницях основного виробництва,
зайняті на волочінні 
2070100а-11482
 
Волочильники, зайняті на волочінні
калібрувального металу 
2070100а-11486  Волочильники дроту 
2070100а-12673  Гартувальники 
2070100а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
травленні, термообробці і волочінні 
2070100а-14035  Машиністи по навивці канатів 
2070100а-14525  Мийники-сушильники металу 
2070100а-15034  Намотувальники дроту і тросів 
2070100а-18338
 
Зварники на машинах контактного (пресового)
зварювання 
2070100а-18559


 
Слюсарі-ремонтники, чергові слюсарі, слюсарі по
ремонту металургійного і цементного устаткування,
зайняті на гарячих дільницях робіт і на дільницях
з шкідливими умовами праці 
2070100а-19630
 
Шліфувальники, зайняті на шліфуванні абразивними
кругами сухим способом 
2070100б  б) Керівники і спеціалісти 
2070100б-23187  Майстри, старші майстри 
20702000
 
2. Виробництво важкообмазних та якісних
електродів і флюсів для зварювання 
2070200а  а) Робітники 
2070200а-11272  Брикетувальники 
2070200а-11916  Дробильники компонентів обмазування 
2070200а-17062  Пресувальники обмазувальних пресів 
2070200а-17363  Прожарювачі на печах 
2070200а-17594  Розварювальники силікатних брил 
2070200а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2070200а-18705  Сортувальники електродів 
2070200а-18721  Складачі обмазки 
2070200а-18951  Сушильники компонентів обмазки і флюсів 
2070200а-19001  Сушильники електродів 
2070200а-19366  Флюсівники 
2070200а-19760  Електродники 
2070200а-19861

 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2070200б  б) Керівники і спеціалісти 
2070200б-23187  Майстри, старші майстри 
2070200б-23362
 
Майстри, старші майстри по ремонту устаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт 

20800000
 
VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ I ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ 
2080000а  а) Робітники 
2080000а-10065

 
Апаратники всіх найменувань, зайняті на
уловлюванні та дистиляції продуктів сухої
перегонки вугілля 
2080000а-10486  Апаратники очищення газу 
2080000а-10931  Апаратники згущувачів 
2080000а-11174  Барильєтники 
2080000а-11289


 
Бункерувальники, бункерувальники-шурувальники,
завантажники-шурувальники бункерів, робітники на
гратах, робітники біля грат (бункерувальники),
шиберники механізованого вантаження коксу 
2080000а-13650  Машиністи газогенераторних станцій 
2080000а-13777  Машиністи конвейєрів 
2080000а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2080000а-13910
 
Машиністи насосних установок, які зайняті на
відстійниках 
2080000а-14224

 
Машиністи сушильних установок, кочегари сушильних
установок, машиністи сушарок у цехах
пилоприготування (у цехах по розмелу палива) 
2080000а-14239  Машиністи тельферів 
2080000а-18440  Скруберники-насосники 
2080000а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2080000а-19213  Транспортерники 
2080000а-19217  Транспортувальники 
2080000а-19356

 
Фільтрувальники, апаратники фільтрації,
фільтрівники (мийники руди на машинах, машиністи
вакуум-фільтрів) 
2080000а-19362
 
Флотатори, флотаторники, машиністи флотаційної
машини 
2080000а-19622  Шлаковики 
2080000а-19625  Шламувальники 
2080000а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2080000а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2080000б  б) Керівники і спеціалісти 
2080000б-23187  Майстри, старші майстри 
2080000б-23362  Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування 
2080000б-23485  Механіки 
2080000б-23607  Механіки дільниць 
2080000б-23616  Механіки цехів 
2080000б-24043  Начальники змін 
2080000б-24125  Начальники цехів, їх заступники 

20900000  VIII. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (кольорові метали) 
20901000
 
1. Підготовка сировини і шихти. Брикетування на
мідно-сірчаних заводах і фабриках 
2090100а  а) Робітники 
2090100а-10087  Автоклавники на запарюванні брикетів 
2090100а-10665  Апаратники приготування брикетної суміші 
2090100а-11289  Бункерувальники 
2090100а-11768  Вантажники, зайняті на розвантаженні сировини 
2090100а-11858  Дозувальники 
2090100а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих дільницях робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці 
2090100а-13579  Машиністи брикетних пресів 
2090100а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2090100а-13874  Машиністи млинів 
2090100а-13977  Машиністи перевантажувачів 
2090100а-14076  Машиністи просіювальних установок 
2090100а-14239  Машиністи тельферів 
2090100а-14388  Машиністи екскаваторів 
2090100а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих дільницях
робіт і на роботах з шкідливими умовами праці 
2090100а-17796  Розчиняльники реагентів 
2090100а-18386  Сепараторники 
2090100а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2090100а-18897

 
Стропальники, стропальники-сигналісти
металургійних цехів, зайняті на розвантаженні
сировини 
2090100а-19014  Знімачі брикетів 
2090100а-19213  Транспортерники 
2090100а-19614  Шихтувальники 
2090100а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2090100б  б) Керівники і спеціалісти 
2090100б-23187  Майстри, старші майстри 
2090300б-23269

 
Майстри (старші майстри) контрольні на
гарячих роботах і на роботах з шкідливими
умовами праці 
2090100б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2090100б-23607  Механіки дільниць 
2090100б-23616  Механіки цехів 
2090100б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2090100б-24125  Начальники цехів, їх заступники 
20902000  2. Сушіння шихти і промпродуктів 
2090200а  а) Робітники 
2090200а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці 
2090200а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, - зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2090200а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2090200а-19455  Форсунники 
2090200а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2090200б  б) Керівники і спеціалісти 
2090200б-23187  Майстри і старші майстри 
2090200б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2090200б-23607  Механіки дільниць 
2090200б-23616  Механіки цехів 
2090200б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2090200б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20903000  3. Випалювання і вельцювання 
2090300а  а)Робітники 
2090300а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці 
2090300а-14239
 
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2090300а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2090300а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2090300а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2090300а-19217  Транспортувальники 
2090300а-19455  Форсунники 
2090300а-19614  Шихтувальники 
2090300а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2090300б  б) Керівники і спеціалісти 
2090300б-23269

 
Майстри (старші майстри) контрольні на
гарячих роботах і на роботах з шкідливими
умовами праці 
2090300б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2090300б-23607  Механіки дільниць 
2090300б-23616  Механіки цехів 
2090300б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2090300б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20904000  4. Спікання шахти і промпродуктів 
2090400а  а) Робітники 
2090400а-11289  Бункерувальники 
2090400а-11858  Дозувальники 
2090400а-13041
 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на роботах з шкідливими умовами праці 
2090400а-13910  Машиністи насосних установок 
2090400а-13990  Машиністи живильника 
2090400а-14239
 
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2090400а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на роботах з шкідливими
умовами праці 
2090400а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2090400а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2090400а-18602  Мастильники 
2090400а-19213  Транспортерники 
2090400а-19455  Форсунники 
2090400а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2090400б  б) Керівники і спеціалісти 
2090400б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці 
2090400б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2090400б-23607  Механіки дільниць 
2090400б-23616  Механіки цехів 
2090400б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2090400б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20905000  5. Плавильне і електротермічне виробництво 
2090500а  а) Робітники 
2090500а-11289  Бункерувальники 
2090500а-11453  Водії навантажувача 
2090500а-11463  Водії електро- і автовізків, зайняті в цехах 
2090500а-11908
 
Подрібнювачі, зайняті на подрібненні кірок,
файнштейну, штейну, оборотів і шлаку 
2090500а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці 
2090500а-13579  Машиністи брикетних пресів 
2090500а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2090500а-14181  Машиністи скіпових підйомників 
2090500а-14401  Машиністи електровозів металургійного цеху 
2090500а-14550
 
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті біля печей 
2090500а-15416  Вогнетривники 
2090500а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і на
роботах з шкідливими умовами праці 
2090500а-17867  Регулювальники електродів 
2090500а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2090500а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2090500а-19213  Транспортерники 
2090500а-19217
 
Транспортувальники, зайняті транспортуванням
шихти 
2090500а-19263  Прибиральники шлаків і оборотних матеріалів 
2090500а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні ковшів 
2090500а-19760  Електродники 
2090500а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2090500б  б) Керівники і спецівлісти 
2090500б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці 
2090500б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2090500б-23607  Механіки дільниць 
2090500б-23616  Механіки цехів 
2090500б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2090500б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2090500б-25473  Енергетики (електрики) дільниць 
2090500б-25476  Енергетики (електрики) цехів 
20908000  6. Рафінування металів 
2090800а  а) Робітники 
2090800а-11908  Подрібнювачі 
2090800а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці 
2090800а-13872  Машиністи млинів 
2090800а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2090800а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2090800а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2090800а-19213  Транспортерники 
2090800а-19217  Транспортувальники, зайняті на підвезенні металу 
2090800а-19455  Форсунники 
2090800а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2090800б  б) Керівники і спеціалісти 
2090800б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці 
2090800б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2090800б-23607  Механіки дільниць 
2090800б-23616  Механіки цехів 
2090800б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2090800б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20909000
 
7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання
кадмію і купоросу 
2090900а  а) Робітники 
2090900а-10014  Автоклавники 
2090900а-10187

 
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на збурювачах
і згущувачах, на перколяції, осадженні і
фільтруванні 
2090900а-10336  Апаратники кристалізації 
2090900а-11121  Арматурники 
2090900а-11438  Вініпласники 
2090900а-11858  Дозувальники 
2090900а-12138  Завантажувачі шихти 
2090900а-12139  Завантажувачі лугу 
2090900а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на
розфасуванні 
2090900а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці 
2090900а-13579  Машиністи брикетних пресів 
2090900а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2090900а-13910  Машиністи насосних установок 
2090900а-15271  Оброблювачі вторинних шламів 
2090900а-15416  Вогнетривники 
2090900а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2090900а-1753а
 
Робітники, зайняті на дозуванні кислот, лугів і
солей 
2090900а-1753б  Робітники, зайняті на ремонті апаратури 
2090900а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2090900а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на транспортуванні
кислот, лугів і солей 
2090900а-19356  Фільтрувальники 
2090900а-19528  Цементувальники 
2090900а-19532  Центрифугники 
2090900а-19614  Шихтувальники 
2090900а-19625  Шламувальники 
2090900а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2090900б  б) Керівники і спеціалісти 
2090900б-23187
 
Майстри (старші майстри), зайняті на механічній
обробці електродів 
2090900б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці 
2090900б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2090900б-23607  Механіки дільниць 
2090900б-23616  Механіки цехів 
2090900б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2090900б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20910000
 
8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і
виробів з них 
2091000а  а) Робітники 
2091000а-11186  Бігунники зміщувальних бігунів 
2091000а-11453  Водії навантажувачів 
2091000а-11768
 
Вантажники, зайняті на вантаженні сировини і
готової продукції 
2091000а-11908  Подрібнювачі 
2091000а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці 
2091000а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2091000а-13910  Машиністи насосних установок 
2091000а-15948  Оператори пульта управління 
2091000а-17314
 
Пробовідбирачі, приймальники проб, зайняті на
прожарюванні, випалюванні та графітації 
2091000а-18594  Слюсарі електродної продукції 
2091000а-18627  Сортувальники 
2091000а-18792
 
Верстатники по механічній обробці електродної
продукції 
2091000а-19217  Транспортувальники 
2091000а-19455  Форсунники, зайняті біля печей 
2091000а-19582  Чистильники продукції 
2091000а-19696  Штабелювальники електродів 
2091000б  б) Керівники і спеціалісти 
2091000б-23187
 
Майстри (старші майстри), зайняті на механічній
обробці електродної продукції 
2091000б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2091000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2091000б-23607  Механіки дільниць 
2091000б-23616  Механіки цехів 
2091000б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2091000б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20911000  9. Глиноземне виробництво 
2091100а  а) Робітники 
2091100а-10187


 
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах
і збурювачах, на класифікаторах, декомпозерах,
фільтрації, на приготуванні пульпи,
каустифікаторах 
2091100а-10365  Апаратники нагрівання теплоносіїв 
2091100а-11121  Арматурники 
2091100а-11289  Бункерувальники 
2091100а-11765  Грохотувальники 
2091100а-11768
 
Вантажники, зайняті на вантаженні цементу, соди,
каустику і глинозему 
2091100а-11858  Дозувальники 
2091100а-12138  Завантажувачі шихти 
2091100а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці 
2091100а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2091100а-13910  Машиністи насосних установок 
2091100а-13977  Машиністи перевантажувачів 
2091100а-13990  Машиністи живильників 
2091100а-14181  Машиністи скіпових підйомників 
2091100а-14386  Машиністи ексгаустерів 
2091100а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок 
2091100а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2091100а-18027  Репульпаторники 
2091100а-18386  Сепараторники 
2091100а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2091100а-19213  Транспортерники 
2091100а-19356  Фільтрувальники 
2091100а-19362  Флотатори 
2091100а-19455  Форсунники 
2091100а-19532  Центрифугники 
2091100а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні апаратури 
2091100а-19614  Шихтувальники 
2091100а-19625  Шламувальники 
2091100а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2091100б  б) Керівники і спеціалісти 
2091100б-23187  Майстри і старші майстри 
2091100б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2091100б-23362  Майстри, старші майстри по ремрнту устаткування 
2091100б-23607  Механіки дільниць 
2091100б-23616  Механіки цехів 
2091100б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2091100б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2091100б-25473  Енергетики (електрики) дільниць і цехів 
20912000
 
10. Одержання металу електролітичним способом у
розплаві металу 
2091200а  а) Робітники 
2091200а-11453  Водії навантажувачів 
2091200а-13041
 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті у виробництві алюмінію 
2091200а-13872  Машиністи млинів 
2091200а-14587

 
Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування 
2091200а-17914  Різальники металу на ножицях і пресах 
2091200а-17928  Різальники на пилках, ножівках і верстатах 
2091200а-18494 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, електрослюсарі по ремонту
приладів теплотехнічного контролю і автоматики
теплових процесів, електрослюсарі (слюсарі) по
ремонту і монтажу контрольно-вимірювальних
приладів і установок автоматичного регулювання,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2091200а-18559  Слюсарі ремонтники 
2091200а-19203
 
Трактористи, зайняті на підвезенні гарячого
металу 
2091200а-19217  Транспортувальники 
2091200а-19258  Прибиральники виробничих приміщень 
2091200а-19628  Шламувальники електролітних ванн 
2091200а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2091200а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування 
2091200б  б) Керівники і спеціалісти 
2091200б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2091200б-23607  Механіки дільниць 
2091200б-23616  Механіки цехів 
2091200б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2091200б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2091200б-25401  Енергетики (електрики) дільниць і цехів 
20913000  11. Виробництво фтористої кислоти і її солей 
2091300а  а) Робітники 
2091300а-11159  Бакелітники (просочувальники) 
2091300а-11779  Гумувальники металовиробів 
2091300а-12751  Кислототривники-вініпласники 
2091300а-12753  Кислотники-гумувальники 
2091300а-13041  Контролери продукції кольорової металургії 
2091300а-13321  Лаборанти хімічного аналізу 
2091300а-13460  Маркірувальники 
2091300а-17150  Приладники 
2091300а-17314  Пробовідбирачі 
2091300а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2091300а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2091300а-19213  Транспортерники 
2091300а-19217  Транспортувальники 
2091300а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2091300б  б) Керівники і спеціалісти 
2091300б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2091300б-23607  Механіки дільниць 
2091300б-23616  Механіки цехів 
2091300б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2091300б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2091300б-25473  Енергетики (електрики) дільниць і цехів 
20914000
 
12. Одержання металу електролітичним способом у
розчинах солей і лугів 
2091400а  а) Робітники 
2091400а-10187


 
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
приготуванні сірчанокислих розчинів і очищенні
промвідсіків шляхом осадження при виробництві
електролітичної фольги 
2091400а-10731  Апаратники приготування електроліту 
2091400а-12753  Кислототривники-гумувальники 
2091400а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці 
2091400а-13910  Машиністи насосних установок 
2091400а-14239
 
Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2091400а-15307  Оброблювачі матричних листів 
2091400а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2091400а-17531  Робітники, зайняті на ремонті ванн 
2091400а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів й
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту та
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів й автоматики
безпосередньо в місцях їх установи на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2091400а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2091400а-19356  Фільтрувальники 
2091400а-19497  Футерувальники-шамотники на ремонті ванн 
2091400а-19528  Цементувальники 
2091400а-19628
 
Шламувальники електролітичних ванн, зайняті на
промиванні сирцю і скрапу 
2091400а-19771
 
Електролізники водяних розчинів, зайняті у
виробництві електролітичної фольги 
2091400а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2091400б  б) Керівники і спеціалісти 
2091400б-23178
 
Майстри, старші майстри, зайняті у виробництві
електролітичної фольги 
2091400б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2091400б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2091400б-23607  Механіки дільниць 
2091400б-23616  Механіки цехів 
2091400б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2091400б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2091400б-25473  Енергетики (електрики) дільниць 
2091400б-25476  Енергетики (електрики) цехів 
20915000  13. Виробництво порошків кольрових металів 
2091500а  а) Робітники 
2091500а-13041 
Контролери продукції кольорової металургії,
контролери якості продукції (бракувальники),
приймальники сировини, напівфабрикатів і готової
продукції, зайняті на гарячих роботах і на
роботах з шкідливими умовами праці 
2091500а-17314

 
Пробовідбирачі, приймальники проб, зайняті на
гарячих роботах і роботах з шкідливими умовами
праці 
2091500а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2091500а-19217  Транспортувальники, підвожчики (подавальники) 
2091500а-19258  Прибиральники виробничих приміщень 
2091500а-19293
 
Укладальники-пакувальники, пакувальники - зайняті
на роботах з порошковою продукцією 
2091500а-19488  Фрезерувальники зливків 
2091500а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2091500б  б) Керівники і спеціалісти 
2091500б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2091500б-23362
 
Майстри, старші майстри по ремонту
устаткування 
2091500б-23607  Механіки дільниць 
2091500б-23616  Механіки цехів 
2091500б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2091500б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2091500б-24473  Енергетики (електрики) дільниць 
2091500б-25476  Енергетики (електрики) цехів 
20916000  14. Одержання анодів і вайєрбарсів 
2091600а  а) Робітники 
2091600а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці 
2091600а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вімірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2091600а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2091600а-18602  Мастильники, зайняті на змащенні виливниць 
2091600а-19582  Чистильники продукції 
2091600а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2091600б  б) Керівники і спеціалісти 
2091600б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих і
шкідливих роботах 
2091600б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2091600б-23607  Механіки дільниць 
2091600б-23616  Механіки цехів 
2091600б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2091600б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20917000  15. Пилоуловлювання і газоочищення 
2091700а  а) Робітники 
2091700а-13041

 
Контролери продукції кольрової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці 
2091700а-13616  Машиністи вентиляційних аспіраційних установок 
2091700а-13977  Машиністи перевантажувачів 
2091700а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2091700а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2091700а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2091700а-19213
 
Транспортерники, зайняті на обслуговуванні
пневмотранспорту 
2091700а-19861
 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування 
1091700б  б) Керівники і спеціалісти 
20917006-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих і
шкідливих роботах 
20917006-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2091700б-23607  Механіки дільниць 
2091700б-23616  Механіки цехів 
2091700б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2091700б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20920000  16. Переробка шламів 
2092000а  а) Робітники 
2092000а-10168  Апаратники вилуговування 
2092000а-10187
 
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
вилуговуванні 
2092000а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2092000а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2092000а-19217
 
Транспортувальники, зайняті на транспортуванні
шихти, металу і концентратів 
2092000а-19356  Фільтрувальники 
2092000а-19614  Шихтувальники 
2092000а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2092000б  б) Керівники і спеціалісти 
2092000б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2092000б-23616  Механіки цехів 
2092000б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092000б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20921000  17. Приготування вугільного пилу 
2092100а  а) Робітники 
2092100а-11908  Дробарі 
2092100а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці 
2092100а-13872  Машиністи млинів 
2092100а-13990  Машиністи живильника 
2092100а-14185  Машиністи скрепера (скреперисти) 
2092100а-14386  Машиністи ексгаустерів 
2092100а-15860
 
Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок 
2092100а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2092100а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2092100а-18602  Мастильники 
2092100а-19213  Транспортерники 
2092100а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні апаратури 
2092100а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2092100б  б) Керівники і спеціалісти 
2092100б-23187  Майстри, старші майстри 
2092100б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2092100б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2092100б-23607  Механіки дільниць 
2092100б-23616  Механіки цехів 
2092100б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092100б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20922000

 
18. Одержання рідких металів, кальцію, магнію,
кремнію і титану металургійним та
хіміко-металургійним способом 
2092200а  а) Робітники 
2092200а-10187
 
Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
каустифікації, нейтралізації і згущувачах 
2092200а-10306  Апаратники каустифікації 
2092200а-10386  Апаратники нейтралізації 
2092200а-10490  Апаратники очищення стічних вод 
2092200а-10931  Апаратники згущувачів 
2092200а-11061  Апаратники фільтрації 
2092200а-11453  Водії навантажувачів 
2092200а-11463  Водії електро- і автовізків 
2092000а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з
шкідливими умовами праці 
2092200а-14076  Машиністи просіювальних установок 
2092200а-14239  Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах 
2092200а-14569  Монтажники на ремонті печей 
2092200а-14620  Монтажники реакційних апаратів 
2092200а-17314  Пробовідбирачі 
2090200а-18494
 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1 
2092200а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2092200а-19217  Транспортувальники 
209200а- 19293  Укладальники-пакувальники 
2092200а-19356  Фільтрувальники 
2092200а-19455  Форсунники 
2092200а-19532  Центрифугники 
2092200а-19614  Шихтувальники 
2092200а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2092200б  б) Керівники і спеціалісти 
2092200б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2092200б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2092200б-23607  Механіки дільниць 
2092200б-23616  Механіки цехів 
2092200б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092200б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20923000
 
19. Обробка і переробка кольорових і дорогоцінних
металів 
20923000  1. Плавильне виробництво 
2092300а  а) Робітники 
2092300а-11384  Варильники ливарних мастил 
2092300а-11463  Водії електро- і автовізків 
2092300а-12817  Кокільники-складальники 
2092300а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці 
2092300а-13872
 
Машиністи млинів, зайняті на розмелюванні кварцу
і магнезиту 
2092300а-14076
 
Машиністи просіювальних установок, зайняті
просіюванням шлаку і сміття 
2092300а-14550
 
Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування 
2092300а-14569  Монтажники на ремонті печей 
2092300а-17046  Пресувальники лому і відходів металу 
2092300а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2092300а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2092300а-19488
 
Фрезерувальники зливків, зайняті на обробці
гарячих зливків 
2092300а-19598
 
Шабрувальники кольорових металів, зайняті на
обробці гарячих зливків 
2092300а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2092300б  б) Керівники і спеціалісти 
2092300б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2092300б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2092300б-23607  Механіки дільниць 
2092300б-23616  Механіки цехів 
2092300б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092300б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2092300б-25473  Енергетики (електрики) дільниць 
2092300б-25476  Енергетики (електрики) цехів 
20923010

 
2) Виробництво азотокислого срібла, афінаж і
одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та
їх переробка 
2092301б  б) Керівники і спеціалісти 
2092301б-23607  Механіки дільниць 
2092301б-23616  Механіки цехів 
2092301б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092301б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20923020  3) Одержання цинкового пилу і окису цинку 
2092302б  б) Керівники і спеціалісти 
2092302б-23607  Механіки дільниць 
2092302б-23616  Механіки цехів 
2092302б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092302б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
20923030  4) Прокатне виробництво 
2092303а  а) Робітники 
2092303а-11357  Вальцювальники холодного металу 
2092303а-12728  Каширувальники-фарбувальники фольги 
2092303а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці 
2092303а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2092303а-14995
 
Наладчики технологічного устаткування, зай-
няті налагодженням станів 
2092303а-16511  Перемотувальники рулонів 
2092303а-16932  Правильники вручну 
2092303а-16934  Правильники на машинах 
2092303а-17046  Пресувальники лому і відходів металу 
2092303а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах з
шкідливими умовами праці 
2092303а-18455  Форсунники 
2092303а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2092303а-18897  Стропальники 
2092303а-19199  Травильники фольги 
2092303а-19213  Транспортерники 
2092303а-19217  Транспортувальники 
2092303а-19630  Шліфувальники, зайняті на сухому шліфуванні 
2092303а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2092303б  б) Керівники і спеціалісти 
2092303б-23187  Майстри і старші майстри 
2092303б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2092303б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2092303б-23607  Механіки дільниць 
2092303б-23616  Механіки цехів 
2092303б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092303б-24125  Начальник цехів, їх заступники по виробництву 
2092303б-25473  Енергетики (електрики) дільниць 
2092303б-25476  Енергетики (електрики) цехів 
20923040
 
5) Трубо-пресове, пресове і волочильне
виробництва 
2092304а  а) Робітники 
2092304а-11486  Волочильники дроту 
2092304а-11487  Волочильники кольорових металів 
2092304а-11967  Завальцювальники 
2092304а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці 
2092304а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2092304а-15002  Наладчики холодноштампувального устаткування 
2092304а-16107  Оператори ультразвукових установок 
2092304а-16803
 
Полірувальники волок із алмазів і надтвердих
матеріалів 
2092304а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2092304а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2092304а-18897  Стропальники 
2092304а-19242  Трубопрокатники 
2092304а-19455  Форсунники 
2092304а-19598  Шабрувальники кольорових металів 
2092304а-19630
 
Шліфувальники, зайняті на шліфуванні матриць і
головок 
2092304а-19632  Шліфувальники алмазів і надтвердих матеріалів 
2092304а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2092304а-19954  Емульсоварники 
2092304б  б) Керівники і спеціалісти 
2092304б-23187  Майстри, старші майстри 
2092304б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2092304б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2092304б-23607  Механіки дільниць 
2092304б-23616  Механіки цехів 
2092304б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092304б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2092304б-25473  Енергетики (електрики) дільниць 
2092304б-25476  Енергетики (електрики) цехів 
20923060  6) Цинко-полірувальні роботи 
2092306а  а) Робітники 
2092306а-16810  Полірувальники листів і стрічок 
2092306а-18891  Стругальники, зайняті струганням цинку 
2092306а-19293  Укладальники-пакувальники 
2092306а-19630  Шліфувальники 
2092306б  б) Керівники і спеціалісти 
2092306б-23187  Майстри, старші майстри 
20924000
 
20. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких
металів 
2092400а  а) Робітники 
2092400а-10373  Апаратники на приготуванні сумішей і розчинів 
2092400а-10501  Апаратники перегонки 
2092400а-10513  Апаратники печей відновлення 
2092400а-11108  Апаратники електролізу 
2092400а-11295  Бурильники шпурів 
2092400а-11357  Вальцювальники холодного металу 
2092400а-11429  Підривники 
2092400а-11487  Волочильники кольорових металів 
2092400а-11858  Дозувальники 
2092400а-11908  Дробарі 
2092400а-13041

 
Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з
шкідливими умовами праці 
2092400а-15355  Оброблювачі твердосплавних виробів 
2092400а-16803
 
Полірувальники волок і алмазів і надтвердих
матеріалів 
2092400а-17117  Пресувальники твердих сплавів 
2092400а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці 
2092400а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2092400а-18916  Сушильники, зайняті на сушінні готових виробів 
2092400а-19411  Формувальники машинного формування 
2092400а-19430  Формувальники ручного формування 
2092400а-19532  Центрифугники 
2092400а-19614  Шихтувальники 
2092400а-19632  Шліфувальники алмазів і надтвердих матеріалів 
2092400а-19640
 
Шліфувальники виробів із твердих сплавів і
тугоплавких матеріалів 
2092400а-19700  Штампувальники 
2092400а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2092400б  б) Керівники і спеціалісти 
2092400б-23187  Майстри, старші майстри 
2092400б-23269
 
Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці 
2092400б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2092400б-23607  Механіки дільниць 
2092400б-23616  Механіки цехів 
2092400б-24043  Начальники змін 
2092400б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092400б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2092400б-25401  Енергетики (електрики) дільниць 
2092400б-25404  Енергетики (електрики) цехів 
20925000
 
21. Виробництво ртуті, елементарної сірки,
ксантогенату, миш'яку, хромових солей, сірчистого
натрію, молібдату, амонію, сталініту та їх
сполук. Афінаж золота, срібла, платини і металів
платинової групи, а також виробництво
дорогоцінних металів 
2092500а  а) Робітники 
2092500а-1753а  Робітники по обслуговуванню зазначених виробництв 
2092500а-1753б
 
Робітники побутових комбінатів, приміщень,
душових 
2092500а-1753в
 
Робітники на прийманні, сушінні, пранні та
ремонті спецодягу 
2092500а-17541

 
Працівники пробірних, аналітичних, спектральних,
дослідних, контрольно-вимірувальних та інших
лабораторій 
2092500б  б) Керівники і спеціалісти 
2092500б-23362  Майстри і старші майстри на ремонті устаткування 
2092500б-23607  Механіки і старші механіки дільниць 
2092500б-23616  Механіки і старші механіки цехів 
2092500б-24097  Начальники дільниць (відділень) 
2092500б-24125  Начальники цехів, їх заступники по виробництву 
2092500б-25473  Енергетики (електрики) дільниць 
2092500б-25476  Енергетики (електрики) цехів 
20926000

 
22. Виготовлення виробів методом порошкової
металургії при наявності в повітрі робочої зони
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки 
2092600а  а) Робітники 
2092600а-13711
 
Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів 
2092600а-14076  Машиністи просіювальних установок 
2092600а-14921  Наладчики ковальсько-пресового устаткування 
2092600а-16591  Пічові відпалу залізних порошків 
2092600а-17144  Пресувальники всіх найменувань 
2092600а-17424  Просочувальники 
2092600а-17450

 
Просіювальники порошків; апаратники у виробництві
металічних порошків; зайняті на розмелі та
просіві 
2092600а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2092600а-18604  Змішувачі 
2092600а-18749
 
Спікальники, випалювачі-спікальники (що
стосується спікання) 
2092600а-19213  Транспортерники 
2092600а-19614  Шихтувальники, завантажники шихти 
2092600а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2092600а-19863


 
Електромонтери по доках, електрослюсарі по
ремонту електроустаткування автомобілів,
тракторів, електрокар (що стосується електрокар),
електромонтери-ремонтники, електромонтери по
експлуатації промислових електроустановок,
електромонтери (електрики) чергові (по
експлуатації), електромонтери (електрики)
монтажні і ремонтні 
2092600б  б) Керівники і спеціалісти 
2092600б-23187  Майстри, старші майстри 
2092600б-23362  Майстри по ремонту устаткування 
2092600б-23607  Механіки дільниць 
2092600б-23616  Механіки цехів 
2092600б-24097  Начальники дільниць (відділень) 

21000000  IX. РТУТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ 
2100000а  а) Робітники 
2100000а-13790  Машиністи крана (кранівники) 
2100000а-19819
 
Електромонтери головного щита управління
(керування) електростанції 
2100000а-19842  Електромонтери по обслуговуванню підстанцій 
2100000а-19844
 
Електромонтери по обслуговуванню перетворювальних
пристроїв 
2100000а-19848
 
Електромонтери по обслуговуванню
електроустаткування електростанцій 

21100000  X. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 
2110А000


 
А. Робітники, керівники і спеціалісти підприємств
хімічної та нафтохімічної галузі промисловості,
зайняті повний робочий день у нижчеперелічених
виробництвах і роботах: 
2110А010
 
1. Асфальтових, пекових матеріалів,
асфальто-пекових мас та виробів з них; бітуму та
бітумних матеріалів; допоміжних речовин для
текстильної та іних галузей промисловості;
глинозему; декоративних, емульсійних, тертих,
художніх, 
2110А010
 
керамічних, сухих фарб, фарб на природній оліфі;
йодобромної води (добування та приготування);
виробів з поліетилену, композицій на основі
поліетилену та виробів з них; виробів з полімерів
та сополімерів на основі фторохлорорганічних
сполук; 
2110А010
 
виробів гарячим способом: з пластичних мас,
композиційних матеріалів на основі пластмас,
вініпласту, поліхлорвінілового пластикату (х),
фенольних та карбамідних пластикатів, пластмас на
основі поліамідів, поліметакрилових сполук,
стиролу і його 
2110А010 
сополімерів, виробів з органічного скла; галуну;
корунду синтетичного; мінеральних наповнювачів;
намотувальних виробів; пластичних мас на основі
акрилових та метакрилових сполук; пластшкіри (х)
та штучних шкір на волокнистій основі (х) 
2110А010 
штучного каракулю: відділення хімічної підготовки
волокна; приодної та садочної соди (видобування);
просочування та обробки тканин (х), видобування
природного сульфату і тенардиту; гумовому,
гумотехнічному та шинному: 
2110А010


 
а) у цехах (дільницях): на каландрових,
складальних, рукавних, транспортних стрічок,
пасів, автокамерних, формової та неформової
техніки (за винятком обробки гумових формових та
неформових деталей), гумового взуття (за винятком
дільниць сортування та пакування),
закрійно-намазувальних, вмочуваних виробів,
ебоніту та виробів з нього, повітроплавного та
інженерного майна, губчастих виробів, засобів
хімічного захисту, прогумованих тканин, гумування
закритих місткостей та хімічної апаратури, валів
та 
2110А010
 
інших виробів, регенерату (за винятком дільниць
старої гуми та підготовчих цехів), гутаперчі; 
2110А010

 
б) на дільницях: підготовчих, підготовки
сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для
гуми; розмелу, сушіння кізельгуру; гумових
деталей взуття та гумотехнічних деталей взуття та
гумотехнічних виробів (х); свинцевих туб;
сірчистого заліза; шаруватих пластиків; соляного
розсолу та 
2110А010
 
ропи; текстоліту; технічних та плащових тканин з
поліхлорвініловими, каучуковими, масляними та
нітропокриттям (х), за винятком робіт по
підготовці тканин, нетканої основи, трикотажу та
інших видів підкладки; вуглекислоти всіма
методами; целулоїду 
2110А020
 
2. У цехах (відділеннях, дільницях) переробки та
утилізації твердих, рідких та газоподібних
відходів від усіх виробництв, перелічених у
Списку N 1, на регенерації срібловмісних відходів
кінофотоматеріалів, рекуперації і ректифікації
розчинників; 
2110А020

 
на роботах у газогенераторних цехах та станціях
технологічного призначення; на очищенні
цистерн, місткостей та 
2110А020
 
хімапаратури, митті та обробці тари, що
повертається з-під шкідливих хімпродуктів,
перелічених у Списку N 1; на нейтралізації та
очищенні промислових стічних вод, знешкоджуванні
шкідливих парів та газів; на помолі, сушінні,
змішуванні, розчиненні, підготовці, 
2110А020 
розфасуванні, розливі, затарюванні, навантаженні,
розвантаженні насипом, упакованих у паперові
(поліетиленові) мішки хімпродуктів, перелічених
у Списку N 1; на гумуванні закритих місткостей та
трубопроводів; 
2110А020


 
на рекуперації бензину; на ремонті, евакуації,
випробуванні хлорних балонів та балонів з-під
інших шкідливих хімпродуктів, перелічених у
Списку N 1 
2110А030-17531 
3. Робітники та майстри, старші майстри, механіки
та енергетики, зайняті на ремонті, профілактиці,
обслуговуванні технологічного та
електроустаткування у виробництвах, перелічених у
Списку N 2, контрольно-вимірювальних приладів 
2110А030


 
та вентиляції хімічних виробництв, перелічених у
Списку N 1 та у Списку N 2; робітники, зайняті
ремонтом висотних споруд хімічних підприємств при
канатному способі ведення робіт 
2110А030-14042

 
Машиністи по пранню та ремонту спецодягу, зайняті
пранням зараженого токсичними речовинами
спецодягу 
2110А030-1754а

 
Працівники газогенераторних, аміачно-холодильних
та ртутно-випрямних установок, воєнізованих та
інших газорятувальних підрозділів 
2110А030-1754б


 
Робітники ВТК, які працюють на перелічених вище
виробництвах і виробництвах, перелічених у Списку
N 1. Робітники, зайняті контролем повітряного
середовища та на нанесенні захисного покриття 
2110А030-1754в


 
Працівники лабораторій цехів і
виробництв, безпосередньо зайняті у
виробництвах, перелічених у Списку N 1 (за
винятком зайнятих виконанням графічного аналізу) 
2110А030-1754г

 
Працівники на емалюванні та випалюванні виробів,
на вакуумувальних роботах і на роботах по
добуванню водню 
2110А040  4. Виробництво азбестових технічних виробів 
2110А04а  а) Робітники 
2110А04а-12920  Контролери, зайняті у відділі технічного контролю 
2110А04а-1753а


 
Робітники, зайняті на ремонті, профілактиці та
обслуговуванні контрольно-вимірювальних приладів
і автоматики та комунікацій у нижченаведених
цехах, дільницях і відділеннях: 
2110А04а-1753а

 
підготовчому (підготовному), текстильному,
прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному,
автотракторних деталей, автоформувальних деталей,
спіральнонавитих прокладок, картону та
фільтрів, паранітовому, вальцстрічки (еластичного
матеріалу), дослідно-експериментальному,
промтехніки 
2110А04б  б) Керівники і спеціалісти 
2110А04б-23362 
Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування,
зайняті на ремонті, профілактиці і обслуговуванні
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики та
комунікацій у вищеперелічених цехах,
дільницях, відділеннях 
2110А04б-24125

 
Начальники цехів, їх заступники і працівники ВТК,
зайняті у вищеперелічених цехах, дільницях і
відділеннях 
2110А060  5. Виробництво кінофотоплівки 
2110А06а  а) Робітники 
2110А06а-10113  Апаратники варіння 
2110А06а-10230
 
Апаратники-дозувальники на виготовленні та поливі
фотоемульсії 
2110А06а-10473
 
Апаратники-відливальники кінофотооснови і
техплівок 
2110А06а-10538  Апаратники-поливники магнітних стрічок 
2110А06а-10540  Апаратники-поливники фотоемульсій 
2110А06а-10846  Апаратники виробництва синтетичних барвників 
2110А06а-10949  Апаратники синтезу 
2110А06а-12837  Комплектувальники 
2110А06а-14121  Машиністи розфасовувально-пакувальних машин 
2110А06а-16324

 
Обробники кінофотоматеріалів (за винятком
зайнятих на штампуванні стрічки коррекс і
пакуванні на світлі) 
2110А06а-19132  Термостатники 
2110А070
 
6. Виробництво фотопаперу, фотоплатівок і
радіошкал 
2110А07а  а) Робітники 
2110А07а-10230
 
Апаратники-дозувальники на виготовленні та
поливі фотоемульсії 
2110А07а-10263  Апаратники виготовлення баритмаси 
2110А07а-10540  Апаратники-поливники фотоемульсій 
2110А07а-10893
 
Апаратники промивання, зайняті на промиванні
фотоемульсії 
2110А07а-10949  Апаратники синтезу 
2110А07а-11305  Вагонетники 
2110А07а-12761  Кладільники скла на поливну машину 
2110А07а-13013
 
Контролери плівки, розчинів і фільмових
матеріалів 
2110А07а-13059  Контролери світлочутливих виробів 
2110А07а-13191  Фарботери 
2110А07а-16324

 
Обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих на
різанні фотоскла і фотоплатівок, перфорації,
фотопаперу і пакуванні світлочутливих виробів) 
2110А07а-16970  Пресувальники 
2110А07а-1753а
 
Робітники, зайняті на виготовленні
сенсибілізаторів 
2110А07а-1753б
 
Робітники,зайняті на затемнених ділянках при
виготовленні фотокомплектів "Момент" 
2110А07а-19034  Знімачі политого скла і фотоплатівок 
2110А080  7. Виробництво фотографічної і технічної желатини 
2110А08а  а) Робітники 
2110А08а-10245
 
Апаратники жироочищення, що працюють з
дихлоретаном 
2110А08а-10298
 
Апаратники калібрування, що працюють з
дихлоретаном 
2110А08а-11102
 
Апаратники екстрагування, що працюють з
дихлоретаном 
2110А08а-11106  Апаратники-екстракторники 
2110А08а-12086
 
Завантажувачі-вивантажувачі, що працюють з
дихлоретаном 
2110А090

 
8. Виробництво кінофотоплівки, фотопаперу,
фотоплівок, радіошкал, фотографічної і технічної
желатини 
2110А09б  б) Керівники і спеціалісти 
2110А09б-22177  Інженери-хіміки 
2110А09б-23187  Майстри і старші майстри 
2110А09б-24043  Начальники змін 
2110А09б-24094  Начальники установок 
2110А09б-24943  Техніки-хіміки 
2110А09б-25211  Хіміки та старші хіміки 
2110А100  9. Виробництво дубльованих матеріалів /х/ 
2110А100-13717  Машиністи дублюючих агрегатів 
2110А110


 
10. Ремонт, профілактика і обслуговування
технологічного устаткування у виробництвах
кінофотоплівки, фотопаперу, фотоплатівок і
радіошкал 
2110А110-1753а
 
Робітники та майстри, старші майстри по ремонту
устаткування 
2110Б000-1753а
 
Б. Робітники та майстри підприємств інших галузей
промисловості і народного господарства, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі
виробництва продукції: неорганічної хімії,
добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи
композиційні матеріали та склопластики),
каучуків, лакофарбової, фототехнічної, побутової
хімії, органічного синтезу, синтетичних
барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та
азбестової, хімічних реактивів, 
2110Б000-1753а


 
високочистих речовин в окремих цехах,
відділеннях, на дільницях та установках при
наявності у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 3 класу небезпеки 
2110Б00-1753б
 
Робітники та майстри, зайняті на ремонті й
обслуговуванні технологічного і
електроустаткування у перелічених виробництвах
--------
(х) Поширюється на підприємства галузі легкої
промисловості 

21200000
 
XI. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ, ІНІЦІЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ПОРОХІВ I СПОРЯДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ 
21201000

 
1. Випробування усіх видів боєприпасів, бойових
частин, споряджених (порохових, реактивних
рідинних, твердопаливних) ракетних двигунів, їх
агрегатів, рушійних установок і блоків ракет,
піротехнічних виробів, засобів ініціювання та
інших комплектуючих, а також продуктів,
зазначених у пунктах 2 і 3 розділу IX Списку N 1 
21201000-1754а

 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті при
підготовці й проведенні випробувань на полігонах,
випробувальних станціях та стендах 
21202000
 
2. Виробництво карбоксилметилцелюлози, бризолу і
реліну 
21202000-1754а
 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті у
технологічному процесі зазначених виробництв 
21203000  3. Виробництво бавовняної целюлози і колокселіну 
21203000-1753а
 
Робітники, зайняті повний робочий день на
пакорозбивачах на розбиванні пак 
21203000-1753б

 
Робітники, зайняті у виробництві колоксиліну на
обробці, сушінні, промиванні лінту, нейтралізації
вод та приготуванні водозм'якшувальних розчинів 
21204000 
4. Виробництво целулоїду і виробів з нього при
гарячому прасуванні, штучної шкіри,
нітромастики, нітролаків, нітроемалей,
суховальцювальної пасти, нітроленолеуму та інших
продуктів на основі нітроклітковини 
21204000-1754а
 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті у
технологічному процесі зазначених виробництв 
21205000

 
5. Загальні професії основних і дослідних
виробництв вибухових речовин, порохів,
піротехнічних, димових та ініціюючих речовин 
21205000-17541


 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті у
виробничих цехах (дільницях) заправленням
ракетно-космічної техніки компонентами рідкого
ракетного палива 
21205000-1753а


 
Робітники, зайняті на очищенні місткостей,
хімічної апаратури і устаткування, митті та
обробці тари, що повертається з-під токсичних
продуктів 
21205000-1753б
 
Робітники, зайняті на нейтралізуванні та очищенні
промислових вод; на утилізації твердих, рідких і
газоподібних відходів від усіх виробництв,
перелічених в розділі IX Списку N 1, а також
газорятувальними роботами при проведенні
випробувань 
21205000-1753б

 
ракетно-космічної техніки із застосуванням
компонентів рідкого ракетного палива і твердих
палив 
21206000
 
6. Лабораторії (відділи) підприємств і
організацій. Бази ліквідації, цехи (дільниці,
лабораторії, станції) заправки ракетно-космічних
засобів, нейтралізації і демонтажу ракетного
озброєння, забрудненого компонентами ракетного
палива 
21206000-1754а

 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті на
дослідженні продуктів, зазначених у пунктах 2 і 3
розділу IX Списку N 1 
21206000-1754г 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
демонтажем, нейтралізацією ракетного озброєння,
ракетно-космічної техніки і засобів
індивідуального захисту, забруднених компонентами
ракетного палива 

21300000

 
XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА НАФТИ,
ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПЕРЕРОБКА ВУГІЛЛЯ I СЛАНЦЮ 
21301000  1. Буріння 
2130100а  а) Робітники 
2130100а-11297
 
Бурильники експлуатаційного та розвідувального
буріння свердловин на нафту і газ 
2130100а-11495  Вулканізаторники 
2130100а-11587  Вишкомонтажники 
2130100а-11588  Вишкомонтажники-зварювальники 
2130100а-11590  Вишкомонтажники-електромонтери 
2130100а-13590  Машиністи бурових установок 
2130100а-13592  Машиністи бурових установок на нафту і газ 
2130100а-14019
 
Машиністи підйомників по випробуванню
свердловин 
2130100а-14050  Машиністи по цементажу свердловин 
2130100а-14713  Мотористи бурових установок 
2130100а-14754  Мотористи цементувальних агрегатів 
2130100а-14755  Мотористи цементно-піскозмішувальних агрегатів 
2130100а-15832  Оператори по дослідженню свердловин 
2130100а-15862  Оператори по випробуванню свердловин 
2130100а-17531 
Робітники промислово-геофізичних партій та
загонів, які виконують геофізичні дослідження у
свердловинах: машиністи підйомників каротажної
станції, каротажники, мотористи самохідних
каротажних станцій, підривники 
2130100а-18497  Слюсарі по обслуговуванню бурових 
2130100а-18559

 
Слюсарі-ремонтники, слюсарі по ремонту бурового
устаткування і агрегатів, зайняті ремонтом
устаткування безпосередньо на бурових 
2130100а-19838  Електромонтери по обслуговуванню бурових 
2130100а-19861

 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті безпосередньо на
бурових 
2130100б  б) Керівники і спеціалісти 
2130100б-17541 
Керівники і спеціалісти промислово-геофізичних
партій та загонів, які виконують геофізичні
дослідження у свердловинах: начальники
промислово-геофізичних партій, інженери,
геофізики, геологи, техніки, майстри 
2130100б-22247
 
Інженери по бурінню (буровим роботам),
безпосередньо зайняті на бурових 
2130100б-23187

 
Майстри, старші майстри, зайняті у виробничих
процесах по бурінню свердловин, на
вишкобудуванні, випробуванні свердловин 
2130100б-23196  Майстри бурові та їх помічники 
2130100б-23362  Майстри по ремонту устаткування 
2130100б-23386
 
Майстри по складних роботах у бурінні
(капітальному ремонті) свердловин 
2130100б-23485


 
Механіки, старші механіки, зайняті капітальним
ремонтом свердловин у виробничих процесах по
бурінню свердловин, на вишкобудуванні,
випробуванні свердловин 
2130100б-23886
 
Начальники нафтогазорозвідування (партій)
глибокого (структурно-розшукового) буріння 
2130100б-24094  Начальники бурових установок та їх заступники 
2130100б-24125  Начальники вишкомонтажних цехів та їх заступники 

 
Начальники цехів по випробуванню свердловин та їх
заступники 
2130100б-24444  Виробники робіт вишкобудування 
21302000  2. Добування нафти, газу і газового конденсату 
2130200а  а) Робітники 
2130200а-11292  Бурильники капітального ремонту свердловин 
2130200а-11294  Бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі 
2130200а-13908
 
Машиністи насосних станцій по закачуванню
робочого агенту у пласт 
2130200а-13969
 
Машиністи парових пересувних депарафінізаційних
установок 
2130200а-13973
 
Машиністи парогенераторних установок по
накачуванню пари у нафтові пласти 
2130200а-13979  Машиністи пересувних компресорів 
2130200а-14012  Машиністи підйомників 
2130200а-14050  Машиністи по цементажу свердловин 
2130200а-14065  Машиністи промивальних агрегатів 
2130200а-14259
 
Машиністи технологічних насосів, мотористи
насосів уловлювання сірководню, насосники 
2130200а-14754  Мотористи цементувальних агрегатів 
2130200а-14755  Мотористи цементно-піскозмішувальних агрегатів 
2130200а-15764  Оператори збезводнюючих та знесолюючих установок 
2130200а-15818  Оператори по гідравлічному розриву пластів 
2130200а-15824  Оператори по добуванню нафти та газу 
2130200а-15832  Оператори по дослідженню свердловин 
2130200а-15866
 
Оператори по підготовці свердловин до
капітального і підземного ремонту 
2130200а-15868  Оператори по підтриманню пластового тиску 
2130200а-15870  Оператори по підземному ремонту свердловин 
2130200а-15908  Оператори по хімічній обробці свердловин 
2130200а-17531 
Робітники промислово-геофізичних партій та
загонів, які виконують геофізичні дослідження у
свердловинах: машиністи підйомників каротажної
станції, каротажники, машиністи каротажних
станцій, підривники 
2130200а-18494


 
Слюсарі по контрольно-вимірювальним приладам та
автоматиці, електрослюсарі зайняті на установках
комплексної підготовки сірководневміщуючого
(більше 1,5 процента) газу на промислах 
2130200а-18496
 
Слюсарі по монтажу і ремонту підмурку морських
бурових та естакад 
2130200а-18547  Слюсарі по ремонту технологічних установок 
2130200а-18559

 
Слюсарі-ремонтники, безпосередньо зайняті на
об'єктах добування нафти, газу та газового
конденсату 
2130200а-19238

 
Трубопровідники лінійні, зайняті обслуговуванням
трубопроводів, що транспортують сірководень,
вміщуючий газ і конденсат, від промислу до заводу 
2130200а-19861


 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, безпосередньо зайняті на
об'єктах добування нафти, газу і газового
конденсату 
2130200б  б) Керівники і спеціалісти 
2130200б-17541 
Керівники і спеціалісти промислово-геофізичних
партій та загонів, що виконують геофізичні
дослідження у свердловинах: начальники
промислово-геофізичних партій, інженери,
геофізики, геологи, техніки, майстри 
2130200б-23187

 
Майстри, старші майстри, зайняті на роботах по
добуванню нафти, газу і газового конденсату (на
нафтогазопромислах), на роботах по підземному і
капітальному ремонту свердловин, по підтриманню
пластового тиску, вторинних методів добування
нафти, газу і газового конденсату, по підвищенню
нафтовіддачі пластів 
2130200б-23485

 
Механіки, старші механіки, зайняті на роботах по
добуванню нафти, газу і газового конденсату (на
нафтогазопромислах), на роботах по підземному і
капітальному ремонту свердловин, підтриманню
пластового тиску, вторинних методів добування
нафти, газу і газового конденсату, по підвищенню
нафтовіддачі пластів 
2130200б-24125

 
Начальники цехів, оперативно-виробничих служб по
добуванню нафти, газу і газового конденсату
(нафтогазопромислів) та їх заступники 
21303000
 
3. Переробка нафти, газу, газового конденсату,
вугілля і сланцю 
21303010
 
1) Перелічені нижче робітники, керівники і
спеціалісти, зайняті у виробництвах:
перегонки, крекінгування і каталітичного
риформінгу нафти і нафтопродуктів, піролізі
нафтопродуктів, підготовки сирої нафти,
регенерації розчинів і масел, виробництві 

 
газового бензину, зріджених газів; конденсації,
уловлювання газового бензину; конверсії
природного, водяного газу; лужної очистки
нафтопродуктів, штучного рідкого палива;
паливопідготовки паливоподачі, збагачення
твердого палива, виробництві 


 
бітуму, консистентних мастил, а також ремонту і
обслуговування технологічного устаткування та
комунікацій основних виробництв, 
  виробничої каналізації, 

 
вентиляції, резервуарних парків і комунікацій для
нафтопродуктів і газу, естакад по зливу та наливу 
  нафтопродуктів і реагентного господарства: 
2130301а  а) Робітники 
2130301а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2130301а-11289  Бункерувальники 
2130301а-11614  Газогенераторники 
2130301а-11804  Дезактиваторники 
2130301а-12825  Коксорозвантажувачі 
2130301а-13144  Котельники, зайняті на ремонті котлів 
2130301а-14031  Машиністи по моторних випробуваннях палива 
2130301а-14042
 
Машиністи по пранню і ремонту спецодягу,
зараженого токсичними речовинами 
2130301а-16081  Оператори технологічних установок 
2130301а-16085  Оператори товарні 
2130301а-17150
 
Приладисти, зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення 
2130301а-17531
 
Робітники, зайняті на розвантаженні і
вивантаженні, дробленні, коленні, затарюванні та
транспортеруванні сировини, напівфабрикатів,
готової продукції, реагентів, абсорбентів,
каталізаторів та палива, нафтоуловлювачів та
сушильних камер 
2130301а-18440  Скруберники-насосники 
2130301а-18494

 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, слюсарі по ремонту і монтажу
контрольно-вимірювальних приладів і установок
автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, що ведуть
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення 
2130301а-18547  Слюсарі по ремонту технологічних установок 
2130300а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2130301а-19356  Фільтрувальники 
2130301а-19358  Фільтропресувальники 
2130301а-19532  Ценрифугники 
2130301а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2130301б  б) Керівники і спеціалісти 
2130301б-22177  Інженери (зайняті позмінно) 
2130301б-23187  Майстри, старші майстри 
2130301б-23485  Механіки 
2130301б-24043  Начальники змін 
2130301б-24091  Начальники установок 
2130301б-24125  Начальники технологічних цехів та їх заступники 
21303020


 
2) Перелічені нижче робітники, керівники і
спеціалісти, зайняті на переробці нафти, газу,
газового конденсату, вугілля, сланцю у
виробництвах, перелічених у розділі X Списку N 1 
2130302а  а) Робітники 
2130302а-10517  Апаратники плавлення 
2130302а-11041  Апаратники ущільнення технічного вуглецю 
2130302а-13144  Котельники, зайняті на ремонті котлів 
2130302а-13652 
Машиністи газодувних машин, зайняті на установках
піролізу, каталітичного крекінгу, синтетичного
спирту, поліетилену, компремірування і
фракціонування газів, мінеральної сірчаної
кислоти, очистці промислових стічних вод 
2130302а-13677  Машиністи гранулювання пластичних мас 
2130302а-13775  Машиністи компресорних установок 
2130302а-13790
 
Машиністи крану (кранівники), зайняті у
виробництві піролізу та етанолу 
2130302а-14042
 
Машиністи по пранню і ремонту спецодягу,
зараженого токсичними речовинами 
2130302а-14259  Машиністи технологічних насосів 
2130302а-14371
 
Машиністи шпредінг-машин, зайняті у виробництві
синтетичних волокон і виробів з них 
2130302а-14377
 
Машиністи штабелеформуючих машин, зайняті у
виробництві поліетилену 
2130302а-14393
 
Машиністи екструдерів, зайняті у виробництві
синтетичних продуктів з нафтосировини 
2130302а-16608  Пірометристи 
2130302а-17150
 
Приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів
від сірчистих сполук, окису вуглецю,
електрознесолювання і збезводнювання,
стабілізації, гідроочистки сірководневмісної
нафти і газового конденсату, одержання
елементарної (газової) сірки і доочистці
відхідних газів, очистці зріджених газів та
виробництві меркаптанів; приладисти, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення 
2130302а-17531
 
Робітники, зайняті на завантажені та
вивантаженні, дробленні, коленні, затарюванні та
транспортуванні сировини, напівфабрикатів,
готової продукції, реагентів, абсорбентів,
каталізаторів, палива нафтоуловлювачів та
сушильних камер 
2130302а-18440  Скруберники-насосники 
2130302а-18494

 
Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, слюсарі по ремонту і монтажу
контрольно-вимірювальних приладів і установок
автоматичного регулювання, слюсарі по ремонту
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, що ведуть
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення 
2130302а-18547  Слюсарі по ремонту технологічних установок 
2130302а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2130302а-19169  Тунельники 
2130302а-19217  Транспортувальники 
2130302а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
технічного вуглецю 
2130302а-19356  Фільтрувальники 
2130302а-19358  Фільтропресувальники 
2130302а-19532  Центрифугники 
2130302а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2130302б  б) Керівники і спеціалісти 
2130302б-22171  Інженери (зайняті позмінно) 
2130302б-23187  Майстри, старші майстри 
2130302б-23362  Майстри по ремонту устаткування 
2130302б-23485  Механіки, старші механіки 
2130302б-24043  Начальники змін 
2130302б-24094  Начальники установок, їх заступники 
2130302б-24097  Начальники дільниць 
2130302б-24125  Начальники технологічних цехів та їх заступники 
21303030
 
3) Працівники цехових лабораторій виробництв
газового технічного вуглецю 
21304000  4) Газорятувальна служба 
21304000-22968

 
Командири, заступники (помічники) командирів,
інструктори, бійці 1 та 2 класів
загону, взводу, відділення, пункту і поста 

21400000
 
XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ, ПАРОСИЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО 
2140000а  а) Робітники 
2140000а-10062
 
Антикорозійники, зайняті в ємкостях на очищенні і
покритті 
2140000а-11768

 
Вантажники,постійно зайняті на розвантаженні
вугілля та сланців, що містять вільний діоксид
кремнію від 5 процентів і вище 
2140000а-13148  Котлочисти 
2140000а-13577
 
Машиністи блочних систем управління агрегатами
(котел-турбіна) 
2140000а-13583


 
Машиністи бульдозерів, бульдозеристи, зайняті на
формуванні та укороченні штабелів вугілля та
сланців, з вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 процентів і вище 
2140000а-13598 
Машиністи вагоноперекидачів, машиністи
паливорозвантажувачів, машиністи вагоноштовхачів,
зайняті на розвантаженні вугілля і сланців з
вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 процентів
і вище 
2140000а-13616

 
Машиністи вентиляційних та аспіраційних
установок, в тому числі зайняті обслуговуванням
димососів у котельних цехах (відділеннях) 
2140000а-13658
 
Машиністи газотурбінних установок, машиністи при
обслуговуванні парової і газової турбіни 
2140000а-13785  Машиністи котлів 
2140000а-13790

 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на ремонті
котельного, турбінного (газотурбінного)
устаткування 
2140000а-13910
 
Машиністи насосних установок, зайняті на
живильних насосах 
2140000а-13927  Машиністи по золовидаленню 
2140000а-13929  Машиністи-обхідники по котельному устаткуванню 
2140000а-13931  Машиністи-обхідники по турбінному устаткуванню 
2140000а-13971  Машиністи парових турбін 
2140000а-14002


 
Машиністи навантажувальних машин, машиністи
породонавантажувальної машини, зайняті на складах
вугілля з вмістом вільного діоксиду кремнію від 5
процентів і вище 
2140000а-14185

 
Машиністи скреперів (скреписти), зайняті на
формуванні штабелів вугілля, що містить вільний
діоксид кремнію від 5 процентів і вище 
2140000а-14261  Машиністи паливоподавання 
2140000а-14347
 
Машиністи центральних теплових щитів управління
котлами 
2140000а-14349
 
Машиністи центральних теплових щитів управління
паровими турбінами 
2140000а-14386  Машиністи ексгаустерів, чергові біля ексгаустерів 
2140000а-14388


 
Машиністи екскаваторів, машиністи екскаваторів і
грейферних кранів, зайняті на вантаженні вугілля
і сланців з вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 процентів і вище 
2140000а-14415  Машиністи енергоблоків 
2140000а-14710  Мотористи багерних (шламових) насосних 
2140000а-15416  Вогнетривники 
2140000а-16600  Пічники 
2140000а-17531


 
Робітники на пилоуловлюючих установках, зайняті
чищенням устаткування від гарячого пилу та його
збиранням, відпуском, навантаженням і
транспортуванням 
2140000а-18455
 
Слюсарі, електромонтери, електрослюсарі всіх
найменувань, зайняті на обслуговуванні, ремонті
котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування паливоподавання і
пилоприготування, що забезпечують його роботу
засобів вимірювання та автоматики 
2140000а-18505
 
Слюсарі по обслуговуванню теплових мереж, слюсарі
по обслуговуванню підземних теплопроводів і
споруд теплових мереж, слюсарі-обхідники при
обслуговуванні підземних теплопроводів, постійно
зайняті на підземних трубопроводах, камерах і
каналах до місць розмежування з абонентами 
2140000а-18598
 
Зливальники-розливальники, зливальники,
зливальники нафтопалива 
2140000а-18826  Старші машиністи котельного устаткування 
2140000а-18828  Старші машиністи котлотурбінних цехів 
2140000а-18830  Старші машиністи турбінних відділень 
2140000а-18832  Старші машиністи енергоблоків 
2140000а-19496  Футерувальники (кислототривники) 
2140000а-19735  Щурувальники палива 
2140000а-19834 
Електромонтери по випробуваннях і вимірюваннях,
електромонтери по випробуваннях і вимірюваннях в
електричних мережах, зайняті на роботах у діючих
(що знаходяться під номінальною напругою)
розподільних пристроях напругою 330 кВ і вище 
2140000а-19859
 
Електромонтеры по ремонту і монтажу кабельних
ліній, електромонтери-кабельники, постійно
зайняті на роботах у кабельних тунелях, траншеях,
розташованих у місцях установки котельного,
турбінного устаткування, устаткування
паливоподавання 
2140000а-19923


 
Електрослюсарі по ремонту обладнання розподільних
пристроїв, електрослюсарі по ремонту розподільних
пристроїв, зайняті на роботах в діючих (що
знаходяться під номінальною напругою)
електроустановках напругою 330 кВ і вище,
електрослюсарі по ремонту устаткування і
апаратури електростанцій, підстанцій, закритих і
відкритих розподільних пристроїв 
2140000б  б) Керівники і спеціалісти 
2140000б-22460  Інженери по управлінню турбіною атомної станції 
2140000б-23362


 
Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
(котельного, турбінного (парогазотурбінного),
паливоподавання та пилоприготування) у місцях
його установки 
2140000б-23398

 
Майстри, старші майстри виробничих дільниць
котельних, турбінних (газотурбінних),
пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання 
2140000б-24043

 
Начальники змін котельних, турбінних
(парогазотурбінних), котлотурбінних,
пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання 
2140000б-24125  Начальники котельних цехів та їх заступники 
21401000  1. Підземні теплові електростанції 
2140100а  а) Робітники 
2140100а-10047  Акумуляторники 
2140100а-13148  Котлочисти 
2140100а-13658  Машиністи газотурбінних установок 
2140100а-13785  Машиністи котлів 
2140100а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2140100а-13929  Машиністи-обхідники по котельному устаткуванню 
2140100а-13931  Машиністи-обхідники по турбінному устаткуванню 
2140100а-15416  Вогнетривники 
2140100а-16600  Пічники 
2140100а-18455

 
Слюсарі та електрослюсарі всіх наймену-
вань, які зайняті на обслуговуванні й ремонті
котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування паливоподавання
та забезпечують його роботу, і засобів
вимірювання й автоматики, а також
допоміжного підземного устаткування 
2140100а-18826  Старші машиністи котельного устаткування 
2140100а-18830  Старші машиністи турбінних відділень 
2140100а-19496  Футерувальники (кислототривники) 
2140100а-19820


 
Електромонтери всіх найменувань, зайняті на
обслуговуванні і ремонті котельного, турбінного
(парогазотурбінного) устаткування і устаткування
паливоподавання 
2140100б  б) Керівники і спеціалісти 
2140100б-23362  Майстри, старші майстри по ремонту устаткування 
2140100б-23398  Майстри, старші майстри виробничих дільниць 
2140100б-24043

 
Начальники змін котельних, турбінних
(газотурбінних) цехів, начальники змін
електричних цехів, начальники змін електростанцій 
2140100б-24125

 
Начальники котельних, турбінних (газотурбінних)
цехів, їх заступники, начальники електричних
цехів, їх заступники 
21402000


 
2. Підземні гідроелектростанції та
гідроелектростанції з машинними залами,
розташованими нижче мінімального рівня нижнього
б'єфу або вбудованими у тіло греблі 
2140200а  а) Робітники 
2140200а-13660  Машиністи гідроагрегатів 
2140200а-18520  Слюсарі по ремонту гідротурбінного устаткування 
2140200а-19819
 
Електромонтери головного щита управління
електростанцій 
2140200а-19840
 
Електромонтери по обслуговуванню гідроагрегатів
машинного залу 
2140200а-19927  Електрослюсарі по ремонту електричних машин 
2140200а-19929
 
Електрослюсарі по ремонту електроустаткування
електростанцій 
2140200б  б) Керівники і спеціалісти 
2140200б-23398  Майстри, старші майстри виробничих дільниць 
2140200б-23428  Майстри, старші майстри дільниць 
2140200б-24043
 
Начальники змін гідроелектростанцій, каскадів,
начальники змін цехів 
2140200б-24125


 
Начальники гідротехнічних цехів, начальники
машинних цехів, начальники цехів централізованого
ремонту устаткування, начальники електричних
цехів, начальники електромашинних цехів 
21403000  3. Сіркогазоуловлювальні установки 
2140300а  а) Робітники 
2140300а-17531
 
Робітники, зайняті експлуатацією і ремонтом
устаткування 
2140300б  б) Керівники і спеціалісти 
2140300б-23398  Майстри, старші майстри виробничих дільниць 
2140300б-24043  Начальники змін 
2140300б-24097
 
Начальники дільниць сіркогазоуловлювальних
установок 

21500000  XIV. МЕТАЛООБРОБКА 
21500000  1. Ливарне виробництво 
2150100а  а) Робітники 
2150100а-11384  Варильники ливарних мастил 
2150100а-11422  Вагарі, зайняті на шихтовому дворі 
2150100а-11429  Підривники, зайняті на шихтовому дворі 
2150100а-11453


 
Водії навантажувачів, машиністи
автонавантажувачів, машиністи тракторних
навантажувачів, зайняті транспортуванням рідкого
металу 
2150100а-11504
 
Вибивальники виливок, зайняті на вибиванні
точного литва за моделями, що виплавляються 
2150100а-11908
 
Дробильники, зайняті на випалюванні та дробленні
доломіту 
2150100а-12264  Землероби 
2150100а-12334
 
Виготовлювачі каркасів, зайняті на виготовленні
виливаних каркасів 
2150100а-12817

 
Кокільники-складальники; кокільники, зайняті на
складанні кокілів, розбирачі-складальники
кокілів, складальники кокілів 
2150100а-12936

 
Контролери у ливарному виробництві, зайняті на
дільницях плавлення, заливання (розливання)
металу, вибивання та обрубування лиття 
2150100а-13121  Копровники 
2150100а-13384
 
Ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та
відцентрового литва 
2150100а-13790

 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
формувальних, стержньових, землепідготовчих,
обрубних та очисних відділенях 
2150100а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
шихтовому дворі 
2150100а-13872  Машиністи млинів, зайняті на розмелі магнезиту 
2150100а-14485  Модельники моделей, що виплавляються 
2150100а-14497
 
Модельники по моделях з епоксидних смол, зайняті
на обмазуванні, обсипанні та сушінні смол 
2150100а-14550
 
Монтажники санітарно-технічних систем та
устаткування, зайняті біля плавильних печей 
2150100а-14923

 
Наладчики ливарних машин, зайняті наладкою
заливальних ливарних машин автоматичних потокових
ліній та прес-форм на машинах лиття під тиском 
2150100а-15228  Обмазувальники ковшів 
2150100а-16219  Обпилювачі фасонних відливок 
2150100а-1753а

 
Робітники, зайняті на прецизійному литті:
плавильники воску, головаксу, мазеварки,
формувальники, просівальники піску 
2150100а-1753б
 
Робітники, зайняті на обробці металу на шихтовому
дворі 
2150100а-1753а  Робітники, зайняті транспортуванням шихти 
2150100а-18286  Складальники форм 
2150100а-18526
 
Слюсарі по ремонту і обслуговуванню систем
вентиляції та кондиціонування 
2150100а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2150100а-18590  Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування 
2150100а-18769  Сталевари вакуумних печей та їх підручні 
2150100а-18865  Стержнярі машинного формування 
2150100а-18867  Стержнярі ручного формування 
2150100а-18897
 
Стропальники, зайняті на обрубних, формувальних,
стержньових дільницях та на вибивних майданчиках 
  стропильники, зайняті зніманням вантажу з опок 
2150100а-18984
 
Сушильники стержнів, форм та формувальних
матеріалів 
2150100а-19100  Термісти 
2150100а-19213
 
Транспортерники, зайняті обслуговуванням
конвейєрів біля плавильних печей 

 
транспортерники, зайняті на конвейєрах
транспортуванням гарячої землі 
2150100а-19219

 
Транспортувальники у ливарному виробництві,
зайняті на обрубних, формувальних, стержньових та
вибивних дільницях 
2150100а-19252  Прибиральники у ливарних цехах 
2150100а-19411  Формувальники машинної формовки 
2150100а-19421  Формувальники виплавлюваних моделей 
2150100а-19430  Формувальники ручного формування 
2150100а-19455  Форсунники 
2150100а-19568  Чистильники металу, відливок, виробів і деталей 
2150100а-19614  Шихтувальники, зайняті на шихтувальному дворі 
2150100а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2150100б  б) Керівники і спеціалісти 
2150100б-23362  Майстри по ремонту устаткування 
2150100б-23428  Майстри, старші майстри дільниць 
2150100б-23607  Механіки дільниць 
2150100б-23616  Механіки цехів і старші механіки 
2150100б-24043  Начальники змін 
2150100б-24097  Начальники дільниць 
2150100б-24125
 
Начальники цехів та їх заступники з виробництва
та підготовки виробництва 
2150100б-25401  Електрики дільниць 
2150100б-25404  Електрики цеху 
2150100б-25476  Енергетики цехів і старші енергетики 
21502000  2. Ковальсько-пресове виробництво 
2150200а  а) Робітники 
2150200а-11607  Газівники, зайняті біля нагрівальних печей 
2150200а-12981
 
Контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
2150200а-14921
 
Наладчики ковальсько-пресового обладнання,
зайняті на гарячих ділянках робіт 
2150200а-15416
 
Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
нагрівальних печей 
2150200а-16934
 
Правильники на машинах, зайняті на правленні
(рихтуванні) гарячого металу 
2150200а-17499  Пружинники, зайняті на обробці гарячого металу 
2150200а-17531
 
Робітники, зайняті на прибиранні гарячих
штамповок та поковок 
2150200а-17914
 
Різальники металу на ножицях і пресах зайняті на
різанні гарячого металу 
2150200а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2150200а-18590
 
Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт 
2150200а-18602  Змазувальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
2150200а-19455  Форсунники, зайняті обслуговуванням печей 
2150200а-19861

 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2150200б  б) Керівники і спеціалісти 
2150200б-23187  Майстри, старші майстри 
2150200б-23362  Майстри по ремонту устаткування 
2150200б-23616  Механіки цехів 
2150200б-24143  Начальники змін 
2150200б-24097  Начальники дільниць 
2150200б-24125
 
Начальники цехів та їх заступники по виробництву
і підготовці виробництва 
2150200б-25476  Енергетики цехів 
21503000
 
3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні і
судноремонтні роботи 
2150300а  а) Робітники 
2150300а-11123
 
Арматурники залізобетонних суден,
арматурники-суднобудівники 
2150300а-11780  Гумувальники суднові 
2150300а-12539  Ізолювальники суднові 
2150300а-12801  Клепальники 
2150300а-12832  Кольчужники у суднобудуванні 
2150300а-13144  Котельники 
2150300а-13146  Котельники суднові 
2150300а-14422  Мідники на виготовленні суднових виробів 
2150300а-15416
 
Вогнетривники, зайняті обмуровуванням суднових
котлів 
2150300а-1753а
 
Робітники, безпосередньо зайняті на роботах
всередині відсіків підводних човнів при їх
будівництві, ремонті та модернізації: наладчики
систем теплотехнічного контролю і автоматичного
регулювання атомних енергетичних установок,
радіомонтажники суднові, 


 
регулювальники радіоелектронної апаратури і
приладів, електрорадіомонтажники суднові,
електромонтажники суднові 
2150300а-1753б


 
Робітники, зайняті на монтажі, демонтажі і
ремонті силових установок, механізмів і систем до
них, валопроводів і турбопроводів всередині
відсіків суден 
2150300а-18089  Рубачі суднові 
2150300а-18142

 
Складальники дерев'яних суден,
тесляри-суднокорпусники, шлюпочники, зайняті на
виготовленні шпонових човнів 
2150300а-18145
 
Складальники-добудовники суднові, зайняті на
роботах всередині відсіків суден 
2150300а-18152  Складальники залізобетонних суден 
2150300а-18187  Складальники корпусів металевих суден 
2150300а-18451

 
Слюсарі всіх найменувань і такелажники суднові,
зайняті на ремонті устаткування всередині
відсіків суден та цистерн 
2150300а-18908  Суднокорпусники-ремонтники 
2150300а-19231
 
Трубозгинальники суднові, зайняті на ручному
згинанні 
2150300а-19547  Чеканники 
2150300б  б) Керівники і спеціалісти 
2150300б-22326

 
Інженери з налагодження і випробувань, зайняті на
роботах всередині відсіків атомних підводних
човнів 
2150300б-23187
 
Майстри (старші майстри), зайняті на котельних
роботах 
21504000  4. Термічна обробка 
2150400а  а) Робітники 
2150400а-11607  Газівники, зайняті біля нагрівальних печей 
2150400а-11999  Заготівники сумішей для цементації 
2150400а-12522  Ізолювальники у термообробці 
2150400а-12673  Гартівники 
2150400а-13026
 
Контролери термообробки, зайняті на гарячих
ділянках робіт 
2150400а-13131  Коректувальники ванн 
2150400а-13891  Машиністи мийних машин 
2150400а-14956

 
Наладчики устаткування і агрегатів у
термообробці, зайняті налагодженням термічних
печей 
2150400а-15062

 
Напаювальники, наварники інструменту, паяльщики,
зайняті нагріванням заготовок у горнах і газових
печах 
2150400а-15416
 
Вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних
печей 
2150400а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2150400а-18590
 
Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт 
2150400а-18602  Змазувальники, зайняті на гарячих ділянках робіт 
2150400а-19100  Термісти 
2150400а-19104  Термісти на установках ТВЧ 
2150400а-19182
 
Травильники, зайняті зніманням деталей після
травлення 
2150400а-19455  Форсунники 
2150400а-19555  Чистильники, зайняті на очищенні ванн і печей 
2150400а-19861

 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2150400б  б) Керівники і спеціалісти 
2150400б-23187  Майстри, старші майстри 
2150400б-23362
 
Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
2150400б-23616  Механіки цехів 
2150400б-24043  Начальники змін 
2150400б-24097

 
Начальники дільниць нагрівальних печей,
загартування, відпалу, цементації, травлення і
термообробки 
2150400б-24125
 
Начальники цехів та їх заступники з виробництва і
підготовки виробництва 
2150400б-25476  Енергетики цехів 
21505000  5. Покриття металів гальванічним способом 
2150500а  а) Робітники 
2150500а-11490  Воронувальники 
2150500а-11629

 
Гальваники (крім зайнятих тільки на підвішуванні
та зніманні деталей, а також у автоматичному
режимі закритих ванн) 
2150500а-13045

 
Контролери робіт з металопокриття, зайняті на
післяопераційному контролі безпосередньо біля
гальванічних ванн 
2150500а-13131  Коректувальеики ванн 
2150500а-13790  Машиністи кранів (кранівники) 
2150500а-14964

 
Наладчики устаткування металопокриття і
фарбування, зайняті наладкою автоматизованих
гальванічних ванн 
2150500а-16265  Освинцювальники 
2150500а-17531
 
Робітники, зайняті на знежирюванні розчинниками
та сухому протиранні виробів віденським вапном 
2150500а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2150500а-19457  Фосфатувальники 
2150500а-19555

 
Чистильники, зайняті на очищенні гальванічних
ванн, а також на чищенні поверхні виробів
металевими щітками 
2150500а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2150500б  б) Керівники і спеціалісти 
2150500б-23362
 
Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
шкідливих ділянках робіт 
2150500б-23428  Майстри дільниць, старші майстри дільниць 
2150500б-23616  Механіки цехів 
2150500б-24125
 
Начальники цехів і їх заступники з виробництва та
підготовки виробництва 
2150500б-25476  Енергетики цехів 
21506000  6. Фарбувальні роботи 
2150600а  а) Робітники 
2150600а-16799

 
Полірувальники, зайняті поліруванням виробів,
пофарбованих фарбами, що містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки 
2150600а-18077  Рисувальники світними фарбами 
2150600а-18377  Згінники-змивальники фарб та лаків 
2150600а-19555

 
Чистильники, зайняті на очищенні фарбувальних
камер і камер змішування, де застосовувалися
шкідливи речовини не нижче 3 класу небезпеки 
2150600а-19630

 
Шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів,
пофарбованих фарбами, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки 
2150600б  б) Керівники і спеціалісти 
2150600б-23428

 
Майстри дільниць, старші майстри дільниць,
зайняті на роботах, де застосовуються шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки 
21507000  7. Покриття металу гарячим способом 
2150700а  а) Робітники 
2150700а-13097
 
Контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих
ділянках робіт 
2150700а-13355
 
Лакорозвідники, зайняті в емалювальних
відділеннях 
2150700а-13723  Машиністи завантажувальних механізмів 
2150700а-14438  Мельники емалевих матеріалів 
2150700а-15201  Випалювачі емалей 
2150700а-15371
 
Обробники емалевих виробів, зайняті на
поліруванні і шліфуванні сухим способом 
2150700а-16653  Плавильники емалей 
2150700а-16799
 
Полірувальники, зайняті поліруванням виробів
сухим способом 
2150700а-17240

 
Готувачі емалевих порошків, заправники емалей,
готувачі барвників для емалей, шихтувальники (при
готуванні емалей), шихтувальники емалей 
2150700а-19458  Фосфатувальники 
2150700а-19553
 
Чорнильники ювелірних і художніх виробів,
чорнильники по сріблу 
2150700а-19630
 
Шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів сухим
способом 
2150700а-19942
 
Емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі
вироби емалей пульверизатором 
2150700а-19944
 
Емалювальники дроту, зайняті на емалюванні
гарячим сособом 
2150700б  б) Керівники і спеціалісти 
2150700б-23428  Майстри дільниць, старші майстри дільниць 
21508000  8. Абразивне та графітно-тигельне виробництво 
2150800а  а) Робітники 
2150800а-11157  Бакелізаторники 
2150800а-11925
 
Дробильники шліфзерна, шліфпоршків та шихтових
матеріалів 
2150800а-12008
 
Заготівники бакелітової, вулканітової та
епоксидної маси 
2150800а-12088
 
Завантажувачі-вивантажувачі абразивних виробів у
періодичні випалювальні печі 
2150800а-12121  Завантажувачі печей опору 
2150800а-12123  Завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей 
2150800а-12774  Класифікаторники шліфпорошків 
2150800а-12776  Клеєвари 
2150800а-13087 
Контролери цехів плавлення, дроблення,
регенерації та розсіву, зайняті у цехах плавлення
всіх видів абразивів, дроблення, регенерації і
розсіву зерна, порошків та зв'язки у виробництві
абразивних виробів на бакелітовій зв'язці 
2150800а-13150  Кочегари-випалювачі 
2150800а-13415  Ломальники поду 
2150800а-15246  Збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків 
2150800а-15416


 
Вогнетривники, пічники-мулярі по ремонту печей і
ковшів, пічники-обмурівники, пічники по ремонту
печей і вагранок, пічники-футерувальники, зайняті
на гарячому ремонті печей 
2150800а-16740  Подинники 
2150800а-16917 
Постановники-вивантажники абразивних виробів,
вивантажники абразивних виробів (стосовно
тунельних печей), завантажники абразивних виробів
у періодичні і тунельні печі (стосовно тунельних
печей) 
2150800а-17361  Прожарювачі зерна і шліфпорошків 
2150800а-1753а
 
Робітники, зайняті на розсіванні магнезиту і
розчиненні хлормагнію 
2150800а-1753б
 
Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві
шліфувальної шкурки на синтетичних смолах 
2150800а-17586  Розбирачі печей опору 
2150800а-17777  Розпилювачі необпалених кругів та брусків 
2150800а-17792  Розсівальники шліфзерна і шліфпорошків 
2150800а-18357  Свердляри абразивних виробів 
2150800а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2150800а-18665  Сортувальники куска на печах опору 
2150800а-18918
 
Сушильники абразивних виробів, зайняті
обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки 
2150800а-18998
 
Сушильники шліфзерна, шліфпорошків і шихтових
матеріалів 
2150800а-19160  Токарі по обробці абразивних виробів 
2150800а-19376
 
Формувальники абразивних виробів на бакелітовій,
вулканітовій і епоксидній зв'язках 
2150800а-19555
 
Чистильники, зайняті на очищенні пічних каналів
періодичних печей 
2150800а-19617  Шихтувальники у виробництві абразивів 
2150800а-19861

 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2150800б  б) Керівники і спеціалісти 
2150800б-22428
 
Майстри, старші майстри дільниць, зайняті на
дільницях і у відділеннях: шліфування
графітно-тигельних виробів приготування маси на
бакелітовій та вулканітовій зв'язках, термічної і
механічної обробки абразивних виробів, дроблення,
регенерації та 

 
розсіву зерна, порошків і зв'язки, виробництва
шліфувальної шкурки на синтетичних смолах 
2150800а-23362
 
Майстри по ремонту устаткування, зайняті на
гарячих ділянках робіт 
2150800б-24125
 
Начальники плавильних цехів та їх заступники з
виробництва і підготовки виробництва 
21509000  9. Виробництво і ремонт м'яких баків 
2150900а  а) Робітники 
2150900а-11648  Герметизаторники 
2150900а-12601
 
Випробувачі гумових виробів, зайняті на
випробуванні і перевірці м'яких баків 
2150900а-12796  Клеїльники силової арматури і м'яких баків 
2150900а-12920  Контролери, зайняті на прийманні м'яких баків 
2150900а-14078  Машиністи протекторних агрегатів 
2150900а-18253
 
Складальники гумових технічних виробів, зайняті
складанням м'яких баків 
2150900а-18466
 
Слюсарі механоскладальних робіт, зайняті
розбиранням каркасів всередині м'яких баків 
2150900б  б) Керівники і спеціалісти 
2150900б-22428
 
Майстри, старші майстри дільниць, зайняті на
дільницях виготовлення і ремонту м'яких баків 
21510000  10. Виробництво шариків, роликів та цвяхів 
2151000а  а) Робітники 
2151000а-10038


 
Автоматники холодновисадних автоматів,
автоматники, автоматники на висадних верстатах,
автоматники на висадних і просічних верстатах,
автоматники на цвяхових автоматах, автоматники на
холодно-висадних верстатах, цвяхарі,
верстатники-цвяхарі, підручні автоматників,
підручні цвяхарів, пресувальники на
холодновисадних прес-автоматах 
2151000а-11853 
Доводники-притиральники, доводчики кілець,
доводники круглої доводки, доводники плоскої
доводки, доводники роликів, хонінгувальники,
хонінговики протиральники, робітники по
накатуванню бобіни на роликах 
2151000а-15004  Наладчики шліфувальних і полірувальних верстатів 
2151000а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2151000а-19217  Транспортувальники 
2151000а-19630  Шліфувальники,зайняті на шліфуванні шариків 
2151000а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2151000б  б) Керівники і спеціалісти 
2151000б-23362  Майстри по ремонту устаткування 
2151000б-23398  Майстри виробничих дільниць 
21511000
 
11. Обробка алмазів на діаманти без застосування
робототехніки 
2151100а  а) Робітники 
2151100а-15149  Обдирники алмазів 
2151100а-15418  Огранники алмазів на діаманти 
2151100а-17638  Розмітники алмазів 
2151100а-17729  Розколювачі алмазів 
2151100а-17764  Розпилювачі алмазів 
2151100а-18630  Сортувальники алмазів 
2151100а-18632  Сортувальники діамантів 
21512000  12. Інші професії металообробки 
2151200а  а) Робітники 
2151200а-10484

 
Апаратники очищення алмазного концентрату,
зайняті на хімічному чищенні кислотами і хромовим
ангідридом вручну 
2151200а-10513
 
Апаратники печей відновлення, зайняті у
виробництві металевих порошків 
2151200а-11779  Гумувальники металовиробів 
2151200а-12271

 
Зубополірувальники деталей годинників
зубополірувальники годинникового виробництва,
зайняті на роботах із застосуванням окису хрому 
2151200а-12520


 
Ізолювальники, зайняті у виробництві літальних
апаратів, двигунів та їх обладнання із
застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки 
2151200а-14420  Мідники 
2151200а-14440  Металізатори 
2151200а-14862

 
Наждачники, зайняті обробкою литва та зварних
виробів абразивними кругами і пневматичним
інструментом 
2151200а-15090
 
Насікальники напилків, рашпілів та пилок,
нарізувачі, зайняті у виробництві напилків 
2151200а-15379

 
Обрубувачі, зайняті обробкою литва та зварних
виробів абразивними кругами і пневматичним
інструментом 
2151200а-16538
 
Піскозліпники, зайняті на роботах з фенольним
клеєм 
2151200а-16799

 
Полірувальники всіх найменувань, зайняті
поліруванням виробів з металу із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки 
2151200а-16932
 
Правильники вручну, зайняті на рихтуванні кузовів
із застосуванням олова 
2151200а-17424
 
Просочувальники, зайняті просоченням виробів
хромовою пастою 
2151200а-1753а

 
Робітники, зайняті на обдиранні, точінні різанні,
шліфуванні металевих виробів та інструменту
абразивними кругами сухим способом 
2151200а-1753б
 
Робітники, зайняті на виготовленні та обробці
свинцево-цинкових і свинцевих штампів та виробів 
2151200а-1753в

 
Робітники, зайняті на випробуванні апаратури і
виробів у камерах при температурі -40 (град)С і
нижче, +40(град)С і вище та в барокамерах 
2151200а-1753г


 
Робітники, зайняті на випробуванні у натурних
трубах, на випробуванні авіаційних і
газореактивних суднових двигунів на
випробувальних установках 
2151200а-1753д
 
Робітники, безпосередньо зайняті на випробуваннях
суднових і тепловозних дизелів та
дизель-генераторів з газотурбінним наддуванням
потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів
турбін не менше 17 тис. об/хв. і реостатних
випробуваннях тепловозів 
2151200а-17992

 
Рекуператорники алмазів, регенераторники алмазів,
зайняті на рекуперації кислотами і хромовим
ангідридом вручну 
2151200а-18085
 
Рихтувальники кузовів, зайняті на роботах із
застосуванням олова 
2151200а-18350  Зварники термітної зварки 
2151200а-19029
 
Знімачі оболонок з кабельних виробів, зайняті
зніманням свинцевих оболонок з кабеля 
2151200а-19568


 
Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
зайняті на чищенні дробом, колотим дробом
(металічним піском) металу та металевих деталей і
виробів 
2151200а-19942

 
Емалювальники, зайняті нанесенням емалевого
шлікера пульверизатором всередині закритої
ємкості 
2151200а-19948
 
Емальєри, зайняті на роботах із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки 
2151200б  б) Керівники і спеціалісти 
2151200б-17541

 
Працівники, зайняті на випробуваннях у натурних
трубах і на випробуваннях авіаційних двигунів на
випробувальних установках 
2151200б-22428

 
Майстри дільниць, старші майстри дільниць,
зайняті на виготовленні та обробці
свинцево-цинкових, свинцевих штампів і виробів 
2151200б-23187 
Майстри, зайняті на випробуваннях турбореактивних
суднових двигунів і суднових та тепловозних
дизелів і дизель-генераторів з газотурбінним
наддувом потужністю 800 к.с. і більше та числом
обертів турбіни 17 тис. об/хв. 

21600000
 
XV. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО I РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ 
2160000а  а) Робітники 
2160000а-10992  Апаратники-сушильники 
2160000а-11132

 
Армувальники електрокерамічних виробів,
арматурники-сріблярі, зайняті на роботах із
застосуванням свинцевого глету 
2160000а-11282  Бронювальники кабелів 
2160000а-11342  Вальцювальники гумових сумішей 
2160000а-11381  Варильники кабельних мас 
2160000а-12064


 
Заготівники хімічних напівфвбрикатів, готувачі
лаків, зайняті на заготівлі хімічних
матеріалів, які містять шкідливі речовини не
нижче 3 класу небезпеки 
2160000а-12172
 
Заливальники компаундами, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки 
2160000а-12520

 
Ізолювальники, зайняті на роботах із сирою
мікастрічкою, скломікастрічкою, скловолокном,
синтетичною стрічкою і епоксидними смолами 
2160000а-12523
 
Ізолювальники жил кабелю, зайняті на роботах із
застосуванням скловолокна і лаків 
2160000а-12535
 
Ізолювальники дроту, зайняті на роботах із
застосуванням скловолокна і лаків 
2160000а-12630  Каландрувальники 
2160000а-12788  Клеїльники міканітів 
2160000а-13355  Лакорозвідники 
2160000а-13790

 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
виробництві лужних акумуляторів та гальванічних
елементів 
2160000а-14135
 
Машиністи гумозмішувачів, зайняті на виготовленні
гумових, пластикових та ізоляційних сумішей 
2160000а-15034  Намотувальники дроту і тросів 
2160000а-16243
 
Опресувальники кабелів та дроту пластикатами і
гумою у гарячому стані 
2160000а-17018  Пресувальники ізоляційних матеріалів 
2160000а-17100

 
Пресувальники секцій, катушок та ізоляційних
деталей електричних машин і апаратів, зайняті
пресуванням у гарячому стані 
2160000а-17146
 
Пресувальники електротехнічних виробів, зайняті
пресуванням у гарячому стані 
2160000а-17428

 
Просочувальники паперу та тканин, зайняті на
просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки 
2160000а-17430

 
Просочувальники кабелів та дроту, зайняті на
просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки 
2160000а-17444

 
Просочувальники електротехнічних виробів, зайняті
на просочуванні сполуками, які містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки 
2160000а-17453

 
Просівальники сипких матеріалів, зайняті у
виробництві кабелів, електровугільних та
електрощіткових виробів 
2160000а-1753а


 
Робітники, зайняті на транспортуванні та при-
биранні у виробництві свинцевих акумуляторів
та на прибиранні робочих місць, де є марганець
і кадмій 
2160000а-1753б


 
Робітники,зайняті на виготовленні гальванічних
елементів і батарей, а також фізичних джерел
струму з застосуванням шкідливих речовин не нижче
3 класу небезпеки 
2160000а-1753в
 
Робітники, зайняті на виготовленні лужних
акумуляторів 
2160000а-1753г

 
Робітники, зайняті на виготовленні
електровугільних та електрощіткових виробів і
кіновугілля 
2160000а-1753д
 
Робітники, зайняті на ремонті і обслуговуванні
устаткування та електроустаткування, а також на
прийманні, бракуванні контролі та налагодженні
(настроюванні) у виробництвах: свинцевих і лужних
акумуляторів, освинцювання кабелів, емалювання
дроту, варінні 


 
смол та лаків, просочуванні гальванічних
елементів, електроізоляційних матеріалів,
електровугільних та електрощіткових виробів 
2160000а-18897
 
Стропальники, зайняті у виробництві лужних
акумуляторів та гальванічних елементів 
2160000а-19700
 
Штампувальники, зайняті штампуванням ізоляційних
матеріалів 
2160000а-19944
 
Емалювальники дроту, зайняті на емалюванні
гарячим способом 
2160000б  б) Керівники і спеціалісти 
2160001б 
1) Зайняті на дільницях виготовлення емальованого
дроту, варіння смол та лаків, просочення,
гальванічних елементів, електроізоляційних
матеріалів, лужних акумуляторів, електровугільних
та електрощіткових виробів: 
2160001б-23187  Майстри, старші майстри 
2160001б-23901  Начальники відділень 
2160001б-24043  Начальники змін 
2160001б-24097  Начальники дільниць 
2160002б
 
2) Зайняті у виробництві освинцювання кабелів та
свинцевих акумуляторів: 
2160002б-23901  Начальники відділень 
2160002б-24043  Начальники змін 
2160002б-24097  Начальники дільниць 
2160002б-25062  Технологи, старші технологи 

21700000
 
XVI. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ ТА
РАДІОАПАРАТУРИ 
2170100а  а) Робітники 
2170100а-10043  Аквадирувальники 
2170100а-10049  Алундирувальники 
2170100а-11976  Заварники на високочастотному індукторі 
2170100а-11982  Заварники напівпровідникових приладів 
2170100а-11985  Заварники електровакуумних приладів 
2170100а-12017  Заготівники газопоглиначів 
2170100а-12064  Заготівники хімічних напівфабрикатів 
2170100а-12187  Заливники цоколів 
2170100а-12582

 
Випробувачі деталей та приладів, зайняті
випробуванням на стендах під напругою 25 кВ і
вище 
2170100а-12706  Карбідувальники 
2170100а-12708  Карбонізатори 
2170100а-13434  Люмінофорники-екранувальники 
2170100а-13440  Магнезивники-вакуумники 
2170100а-13480  Матувальники-вакуумники 
2170100а-14512  Мийники колб із застосуванням кислотних розчинів 
2170100а-15452

 
Фарбувальники приладів і деталей, які працюють з
фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3
класу небезпеки 
2170100а-15458  Оксидувальники-вакуумники 
2170100а-16373  Відкатники-вакуумники 
2170100а-17405
 
Промивальники деталей та вузлів, зайняті на
роботах із застосуванням кислотних розчинів 
2170100а-1753а
 
Робітники, зайняті на машинах і печах з газовими
пальниками 
2170100а-1753б
 
Робітники, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини 
2170100а-17791  Розпилювачі газопоглиначів 
2170100а-18021  Рентгенгоніометристи 
2170100а-19190

 
Травильники прецизійного травлення, травильники
кристалів, переходів і пластин, травильники
п'єзокварцу 
2170100а-19686  Шоопірувальники елементів 
2170100б  б) Керівники і спеціалісти 
2170100б-23157
 
Лаборанти, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату 
2170100б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на випробуванні
електронно-променевих трубок на стендах при
напрузі 25 кВ і вище; майстри, старші майстри,
зайняті на збагаченні п'єзооптичної сировини і
агату; майстри, старші майстри, зайняті
приготуванням і обробкою люмінофорів 
2170100б-23485
 
Механіки, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату 
2170100б-24125


 
Начальники цехів виготовлення приладів із
застосуванням ртуті, виготовлення виробів із
застосуванням свинцевого сурику та збагачення
п'єзооптичної сировини і агату та їх заступники 
2170100б-25062
 
Технологи, зайняті на збагаченні п'єзооптичної
сировини і агату 
21702000
 
1. Виробництво селенових та купроксних
випрямлячів 
2170200а  а) Робітники 
2170200а-10015  Автоклавники лиття під тиском 
2170200а-10065  Апаратники 
2170200а-10653  Апаратники по регенерації селену 
2170200а-10655  Апаратники по регенерації сірки 
2170200а-10939  Апаратники-сіркувальники 
2170200а-11390  Варильники селену 
2170200а-12001  Заготівники 
2170200а-12790  Клеїльники-опресувальники 
2170200а-14440  Металізатори, зайняті металізацією кристалів 
2170200а-14631  Монтажники селенових випрямлячів 
2170200а-16464
 
Паяльщики радіодеталей, зайняті на паянні
перемичок до виводів селенових випрямлячів 
2170200а-16649  Плавильники шоопсплаву та вісмуту 
2170200а-18138  Складальники випрямлячів 
2170200а-19102  Термісти купроксних та селенових випрямлячів 
2170200а-19432  Формувальники селенових елементів 
2170200б  б) Керівники і спеціалісти 
2170200б-23187
 
Майстри, старші майстри на дільницях виробництва
селенових та купроксних випрямлячів 
2170200б-23485
 
Механіки на дільницях виробництва селенових та
купроксних випрямлячів 
2170200б-24125
 
Начальники дільниць виробництва селенових та
купроксних випрямлячів 
21703000  2. Обробка кварцу 
2170300а  а) Робітники 
2170300а-10536  Апаратники по кристалізації 
2170300а-11918  Дробильники-розмелювачі 
2170300а-14440  Металізатори, зайняті металізацією кристалів 
2170300а-17647  Розмітники п'єзокварцевої сировини 
2170300а-17766
 
Розпилювачі водорозчинних кристалів, зайняті на
розпилюванні кварцевих пластин 
2170300а-18021  Рентгенгоніометристи 
2170300а-18395  Сріблярі п'єзотехнічних виробів 
2170300а-19664  Шліфувальники п'єзокварцевих пластин та кристалів 
2170300б  б) Керівники і спеціалісти 
2170300б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
обробки кварцу 
21705000  3. Виробництво радіодеталей 
2170500а  а) Робітники 
2170500а-11974  Заварники ізоляторів 
2170500а-12172

 
Заливальники компаундами, заливальники
конденсаторів, лакувальники переходів і деталей,
герметизаторники п'єзорезонаторів 
2170500а-12255  Зачищувачі 
2170500а-15187
 
Випалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та
феритів, горнові по кераміці 
2170500а-16239  Оправники-чистильники 
2170500а-17209  Готувачі розчинів та сумішей 
2170500а-17424  Просочувальники 
2170500а-17949  Різальники радіокераміки та феритів 
2170500а-18654
 
Сортувальники виробів, сировини і матеріалів,
зайняті на сортуванні слюди 
2170500а-19192  Травильники радіокераміки 
2170500а-19199  Травильники фольги 
2170500а-19445
 
Формувальники фольги, зайняті на електрохімічному
формуванні 
2170500б  б) Керівники і спеціалісти 
2170500б-23187


 
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення електролітів, заливки, просочення,
електрохімічного формування та на дільницях
сортування слюди 
21706000  4. Переробка напівпровідникових матеріалів 
2170600а  а) Робітники 
2170600а-10127
 
Апаратники відновлення напівпровідникових
матеріалів 
2170600а-10523
 
Апаратники по вирощуванню монокристалів та
стрічок 
2170600а-10536  Апаратники по кристалізації 
2170600а-10635
 
Апаратники по одержанню високочистих матеріалів
для напівпровідникового виробництва 
2170600а-10645
 
Апаратники по виробництву та хімічному очищенню
напівпровідникових матеріалів 
2170600а-10661
 
Апаратники по хімічній обробці напівпровідникових
матеріалів 
2170600а-14995 
Наладчики технологічного устаткування, наладчики
устаткування електровакуумного і
напівпровідникового виробництва, зайняті
обслуговуванням установок нанесення
епітаксиальних шарів та променевих установок 
2170600а-15582  Оператори дифузійних процесів 
2170600а-15858  Оператори по нарощуванню епітаксиальних шарів 
2170600а-15916  Оператори прецизійної фотолітографії 
2170600а-16211  Оператори еліонних процесів 
2170600а-16624  Плавильники-ливарники прецизійних сплавів 
2170600а-16647  Плавильники циклонних установок 
2170600а-17234  Готувачі шихти напівпровідникових матеріалів 
2170600а-17766  Розпилювачі водорозчинних кристалів 
2170600а-18559

 
Слюсарі-ремонтникки, зайняті ремонтом установок
нанесення епітаксиальних шарів (за фактично
відпрацьований час) 
2170600б  б) Керівники і спеціалісти 
2170600б-23187  Майстри, постійно зайняті на дільницях епітаксії 

21800000  XVII. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
21801000  1. Виробництво цементу 
2180100а  а) Робітники 
2180100а-11289  Бункерувальники 
2180100а-11607  Газівники 
2180100а-11768  Вантажники, зайняті на вантаженні цементу 
2180100а-11880  Дозувальники-змішувальники на шнеках 
2180100а-13158  Кочегари сушильних барабанів 
2180100а-13627  Машиністи гвинтових насосів (фулерувальники) 
2180100а-13790
 
Машиністи крана (кранівники), зайняті на гарячих
роботах (кринкерні склади) 
2180100а-13993


 
Машиністи пневматичних насосів; машиністи
двокамерних пневмонасосів; машиністи
механізованих складів, що обслуговують
пневматичні насоси 
2180100а-14121  Машиністи фасувально-пакувальних машин 
2180100а-14187  Машиністи скреперних лебідок 
2180100а-14232  Машиністи сировинних млинів 
2180100а-14377  Машиністи штабелеформуючих машин 
2180100а-16876  Помічники машиністів сировинних млинів 
2180100а-18559

 
Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом і
обслуговуванням технологічного та знепилюючого
устаткування 
2180100а-18590

 
Слюсарі-електрики по ремонту електроустаткування,
зайняті у цехах помелу, аспірації та цехах помелу
сировини сухим способом 
2180100а-18607  Змішувальники борошна на силосах 
2180100а-19494  Футерувальники-мулярі 
2180100а-19571
 
Чистильники на очищенні шламових басейнів та
кописток 
2180100а-19625  Шламовики 
2180100а-19861

 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування (технологічного та
знепилюючого) 
2180100б  б) Керівники і спеціалісти 
2180100б-23187
 
Майстри (старші майстри), зайняті у цехах, на
дільницях помелу цементу, вугілля, сухої сировини 
21802000  2. Виробництво і обробка слюди 
2180200а  а) Робітники 
2180200а-11918  Дробильники-розмелювачі 
2180200а-11920  Дробильники слюди 
2180200а-12041  Заготівники мікалексової маси 
2180200а-12660
 
Калібрувальники слюди, щипальники слюди;
калібрувальники, зайняті на калібровці слюди 
2180200а-12788  Клеїльники міканітів 
2180200а-12833
 
Колільники слюди, розколювачі слюди; колільники
промсирцю, зайняті на коленні слюди 
2180200а-13353  Лаковари 
2180200а-15058


 
Намотувальники електроізоляційних виробів,
намотувальники міканітових трубок, намотувальники
трубок; електромонтажники-намотувальники, зайняті
на електроізоляційних роботах 
2180200а-17050  Пресувальники міканіту та мікалексу 
2180200а-17438
 
Просочувальники слюдопластових матеріалів, які
працюють з алюмопромфосфатом 
2180200а-17952  Різальники слюди, заготівники слюди 
2180200а-18559

 
Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та
обслуговуванням дробильно-помельних дільниць
слюди, кварцу і пегматиту 
2180200а-18686

 
Сортувальники сировини та виробів із слюди,
постійно зайняті сортуванням слюди, сортувальники
слюди 
2180200а-19108  Термісти по обробці слюди 
2180200а-19293

 
Укладальники-пакувальники, пакувальники,
пакувальники слюди, постійно зайняті на пакуванні
слюди 
2180200а-19846


 
Електромонтери по обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на обслуговуванні
електроустаткування дробильно-помельних дільниць
слюди, кварцу, пегматиту 
21803000  3. Виробництво азбесту 
2180300а  а) Робітники 
2180300а-11429  Підривники 
2180300а-11448

 
Водії дрезини, водії авто- або мотодрезини,
машиністи мотодрезини, водії (шофери) автодрезини
і мотодрезини 
2180300а-11453  Водії навантажувачів, постійно зайняті у кар'єрах 
2180300а-11961  Вибійники 
2180300а-13040  Контролери продукції збагачення 
2180300а-13590  Машиністи бурильних установок 
2180300а-13616

 
Машиністи вентиляційних та аспіраційних
установок, зайняті на напівпромислових установках
збагачувальних фабрик 
2180300а-13639
 
Машиністи вирівнювально-підбивально-обробних
машин 
2180300а-13775

 
Машиністи компресорних установок, зайняті на
відкритих гірничих роботах та збагачувальних
фабриках 
2180300а-13944  Машиністи відвальних плугів 
2180300а-14089  Машиністи колієпересувачів 
2180300а-14091  Машиністи рейкопідйомників 
2180300а-14096  Машиністи колієукладачів широкої колії 
2180300а-14282  Машиністи тягових агрегатів та їх помічники 
2180300а-14343  Машиністи хопер-дозаторів 
2180300а-14369  Машиністи шпалопідбійних машин 
2180300а-14377  Машиністи штабелеформуючих машин 
2180300а-14612

 
Монтажники по монтажу та демонтажу
азбестозбагачувального устаткування, зайняті в
основних цехах азбестозбагачувальних фабрик 
2180300-14668  Монтери колії 
2180300а-17244

 
Прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті на
відвантаженні азбесту, супровідних продуктів
збагачення азбестових руд 
2180300а-17278  Приймальники руди та азбесту 
2180300а-17314
 
Пробовідбирачі, зайняті відбором та обробкою проб
на збагачувальних фабриках 
2180300а-17531  Робітники, зайняті на гірничих відвалах 
2180300а-17846
 
Регулювальники азбестозбагачувального
устаткування, регулювальники (сіткарі)
азбестозбагачувального устаткування,
регулювальники дільниці, регулювальники цеху,
зайняті на напівпромислових установках
азбестозбагачувальних фабрик 
2180300а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2180300а-19825  Електромонтери контактних мереж 
2180300а-19931 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, чергові слюсарі, чергові
електрослюсарі, зайняті вулканізацією стиків
конвеєрних стрічок, ремонтом засобів автоматики
збагачувального устаткування основних
технологічних цехів азбофабрик, обслуговуванням
засобів технологічного процесу в основних цехах
(дільницях) збагачувальних фабрик АЗУ на
напівпромислових установках збагачувальних фабрик 
2180300б  б) Керівники і спеціалісти 
2180300б-23187
 
Майстри, зайняті на колійних роботах, а також на
монтажі та демонтажі контактних мереж, 

 
майстри, зайняті на монтажі та демонтажі
азбестозбагачувального устаткування азбофабрик 
2180300б-23196  Майстри (старші майстри) бурові 
2180300б-23227  Майстри (старші майстри) гірничі 
2180300б-23263  Майстри (старші майстри) колійні 
2180300б-23269
 
Майстри контрольні (дільниці, цеху), зайняті на
пакуванні та відвантаженні готової продукції 
2180300б-23362
 
Майстри по ремонту устаткування, зайняті у
кар'єрах та на гірничих відвалах 
2180300б-24043
 
Начальники змін у кар'єрах та на гірничих
відвалах, 
  начальники змін на збагачувальних фабриках 
2180300б-24097
 
Начальники дільниць у кар'єрах та на гірничих
відвалах, 
  начальники дільниць на збагачувальних фабриках 
2180300б-24125  Начальники цехів та їх заступники 
2180300б-24441
 
Виконавці робіт, зайняті на монтажі та демонтажі
азбестозбагачувального устаткування азбофабрик 
21804000
 
4. Азбестоцементне, азбестосилітове виробництво
та виробництво азбокартону 
2180400а  а) Робітники 
2180400а-11184  Бігунники 
2180400а-11289  Бункерувальники 
2180400а-11480  Гофрувальники азбестоцементних листів 
2180400а-11691  Голендорники 
2180400а-11772 
Грунтувальники азбестоцементних та азбосилітових
виробів, грунтувальники азбестоцементних виробів,
грунтувальники листів, грунтувальники плит,
зайняті на роботах із застосуванням шкідливих
речовин не нижче 3 класу небезпеки 
2180400а-11860  Дозувальники азбесту 
2180400а-13790
 
Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
подаванні цементу та азбесту 
2180400а-13826  Машиністи листоформувальних машин 
2180400а-14271  Машиністи трубних машин 
2180400а-14741

 
Мотористи змішувачів та мішалок, мотористи
контактних змішувачів, мотористи мішалок,
мотористи мішалок обрізків 
2180400а-16974  Пресувальники азбестоцементних виробів 
2180400а-17878
 
Різальники азбестоцементних та азбестосилітових
виробів 
2180400а-17883


 
Різальники паперу, картону та целюлози;
різальники на повздовжньо-розрізувальних
верстатах, різальники на саморізках, зайняті
різанням паперу, картону, целюлози 
2180400а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті в основних цехах
(дільницях) 
2180400а-18627  Сортувальники 
2180400а-18916  Сушильники 
2180400а-18920  Сушильники азбестоцементних виробів 
2180400а-19161  Токарі на обробці азбестоцементних труб та муфт 
2180400а-19293

 
Укладальники-пакувальники; банківники,
бутівники-завальники азбесту, зайняті на
пакуванні і складанні 
2180400а-19633
 
Шліфувальники азбестоцементних та
азбестоселітових плит 
2180400а-19700  Штампувальники, зайняті у виробництві азбокартону 
2180400а-19861

 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування, зайняті в основних цехах
(дільницях) 
2180400а-19931

 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, чергові слюсарі, зайняті в основних
цехах (дільницях) 
2180400б  б) Керівники і спеціалісти 
2180400б-23398

 
Майстри, старші майстри виробничих дільниць, де
50 відсотків і більше робітників користуються
правом на пільгову пенсію 
21805000
 
5. Виробництво базальтового волокна, мінеральної
вати та виробів з них 
2180500а  а) Робітники 
2180500а-11200  Бітумники 
2180500а-14995 
Наладчики технологічного устаткування; чергові
слюсарі-електрики (наладчики), зайняті
налагодженням технологічного устаткування,
наладчики устаткування, наладчики устаткування у
виробництві теплоізоляційних матеріалів 
2180500а-15632


 
Оператори конвейєрних ліній устаткування,
оператори автоматизованих пресових ліній,
оператори конвейєрних установок, оператори
формувально-сушильних конвейєрів 
2180500а-16115

 
Оператори установки волокноутворення, оператори
вузла роздування на ванній печі, оператори
формувально-сушильних конвейєрів 
2180500а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2180500а-18698
 
Сортувальники (пакувальники) теплоізоляційних
виробів 
2180500а-18992  Сушильники теплоізоляційних виробів 
2180500а-19050
 
Знімачі теплоізоляційних виробів, крім зайнятих
на прошиванні матів 
2180500а-19340  Фенольники 
2180500а-19439  Формувальники теплоізоляційних виробів 
2180500а-19612  Шихтовари, шлаковари 
2180500а-19861
 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування 
2180500б  б) Керівники і спеціалісти 
2180500б-23187  Майстри, старші майстри 
21806000
 
6. Виробництво глиняної цегли, черепиці та
керамічних блоків 
2180600а  а) Робітники 
2180600а-11578  Виставники 
2180600а-15193
 
Випалювачі стінових та в'яжучих матеріалів,
зайняті на випалюванні цегли у кільцевих печах, а
також у тунельних печах на твердому паливі;
випалювачі (у кільцевих печах), випалювачі (у
тунельних печах на твердому паливі), зайняті на
випалі цегли 
2180600а-18105  Садчики 
21807000
 
7. Виробництво вапна (доломіту) та силікатної
цегли 
2180700а  а) Робітники 
2180700а-11136  Аспіраторники 
2180700а-11538  Вивантажувачі вапна з печей 
2180700а-11912  Дробильники вапна 
2180700а-12104

 
Завантажувачі-вивантажувачі сировини, палива та
стінових виробів, зайняті на завантаженні і
вивантаженні печей 
2180700а-13627
 
Машиністи гвинтових насосів (фулеровники),
мотористи гвинтових насосів 
2180700а-14435  Мельники вапна 
2180700а-15167  Випалювачі вапна 
2180700а-18649  Сортувальники вапна 
2180700а-19217
 
Транспортувальники, зайняті транспортуванням
вапна 
2180700а-19455  Форсунники, зайняті на печах по випалюванню вапна 
21808000  8. Виробництво залізобетонних та бетонних виробів 
2180800а  а) Робітники 
2180800а-13977
 
Машиністи перевантажувачів, машиністи
пневмотранспорту, машиністи пневматичних і
гідравлічних перевантажувачів, старші
пневматорники (церонасосники), транспортувальники
пневмотранспорту - зайняті на перевантажуванні
цементу 
2180800а-17531  Робітники підземних галерей 
21809000  9. Виробництво виробів з пеку, бітуму та смол 
2180900а  а) Робітники 
2180900а-10375  Апаратники на просочувальних агрегатах 
2180900а-10398
 
Апаратники збезводнювання бітуму, конверторники,
зайняті збезводненням бітуму 
2180900а-10433
 
Апаратники окислення бітуму, апаратники
окислювальних установок 
2180900а-11368  Варильники асфальтової маси 
2180900а-11370  Варильники бітуму 
2180900а-12084  Завантажувачі варильних котлів 
2180900а-13148  Котлочисти 
2180900а-16093  Оператори трубчатих печей 
2180900а-16097  Оператори турбозмішувачів 
2180900а-16101 
Оператори вузлів посипання та охолодження;
бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних
бункерів; накочувальники, зайняті накочуванням
посипки; посипальники-накочувальники бітумінозних
матеріалів 
21811000  10. Каменеливарне виробництво 
2181100а  а) Робітники 
2181100а-11504  Вибивальники відливок 
2181100а-11908
 
Дробильники, дробарі-пакувальники, машиністи
дробарок 
2181100а-12264  Землероби 
2181100а-12953  Контролери виробів із каміння 
2181100а-17207  Приготувальники розчинів та мас 
2181100а-17531
 
Робітники, зайняті на розбиранні та вивезенні
продукції на гарячих ділянках робіт 
2181100а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2181100а-19406  Формувальники каменеливарного виробництва 
2181100а-19619
 
Шихтувальники-дозувальники, шихтувальники
муфельної маси, вогнетривких та інших матеріалів 
2181100а-19861
 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування 
2181100б  б) Керівники і спеціалісти 
2181100б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
дільницях робіт 
2181100б-23616  Механіки, старші механіки цеху 
2181100б-24125  Начальники цехів, їх заступники 

21900000
 
XVIII. СКЛЯНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИРОБНИЦТВО
КЕРАМІЧНИХ, ФАРФОРОВИХ ТА ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ 
21901000
 
1. Підготовка шихти, виробництво усіх видів скла,
скловиробів та шлакоситалу 
2190100а  а) Робітники 
2190100а-11438  Вініпласники 
2190100а-11607  Газівники 
2190100а-11674  Гільйоширувальники 
2190100а-11768
 
Вантажники, зайняті на розвантаженні матеріалів
для приготування шихти 
2190100а-11918  Дробильники-розмелювачі 
2190100а-12119  Завантажувачі печей 
2190100а-12145  Гартівники скла 
2190100а-12198  Запайщики колб і посудин 
2190100а-12561  Іризаторники 
2190100в-12682  Муляри (пічники) чергові у печей 
2190100а-12692  Канавники 
2190100а-12767  Класифікаторники крокусу та наждаку 
2190100а-13160  Кочегари сушильних печей та барабанів 
2190100а-13176  Фарбувальники дзеркал 
2190100а-13186  Фарбовари 
2190100а-14061  Машиністи прокатних машин 
2190100а-14063
 
Машиністи прокатних машин термотривкового скла і
склопрофіліта 
2190100а-14991
 
Наладчики скляних автоматів та напівавтоматів,
зайняті наладкою автоматів 
2190100а-15013  Намазувальники целулоїду 
2190100а-15096  Настилальники скла, крім зайнятих на гіпсуванні 
2190100а-15159  Випалювачі у виробництві скла 
2190100а-15416  Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах 
2190100а-15462  Обміднювальники 
2190100а-15537  Оператори видувних напівавтоматів 
2190100а-16049  Оператори склоформувальних машин 
2190100а-16147  Оператори формування стрічки скла 
2190100а-16227  Оплавлювальники скла 
2190100а-16358  Відпальники скловиробів 
2190100а-16393  Опалювальники на карусельних машинах 
2190100а-16397  Відрізальники стрічки скла 
2190100а-16466  Паяльщики сіток та шинок на склі 
2190100а-16542
 
Піскоструминники по склу; піскоструминники,
зайняті на обробці скла 
2190100а-16680  Повертальники 
2190100а-16700  Підбирачі скла 
2190100а-16818

 
Полірувальники скла і скловиробів, полірувальники
окулярних лінз, полірувальники краю скловиробів,
що виконують полірування скловиробів вручну 
2190100а-16936
 
Правильники при склоформуючих та опалювальних
машинах 
2190100а-17461  Просівальники 
2190100а-17513  Пульфонники 
2190100а-17602  Розвідники (розпускальники) халяв 
2190100а-17828  Реактивники 
2190100а-17925  Різальники на вогні 
2190100а-17934  Різальники піноблоків 
2190100а-17954
 
Різальники скла, зайняті на гарячих ділянках
робіт 
2190100а-18393  Сріблярі 
2190100а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, постійно зайняті на дільницях
підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт 
2190100а-18740  Складальники шихти 
2190100а-18852  Скловари 
2190100а-18856  Склодуви 
2190100а-18986  Сушильники сировини та матеріалів (піску) 
2190100а-19017  Знімачі гарячих виробів 
2190100а-19043  Знімачі скла і скловиробів 
2190100а-19338  Фацетники 
2190100а-19454  Формотримачі 
2190100а-19669


 
Шліфувальники скловиробів, обдиральники,
обдиральники заготовок відбивачів, шліфувальники-
алмазники, шліфувальники-гранувальники, - зайняті
шліфуванням скловиробів вручну 
2190100а-19861


 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування, постійно зайняті на
дільницях підготовки шихти і на гарячих дільницях
робіт 
2190100б  б) Керівники і спеціалісти 
2190100б-23187
23607

 
Майстри, старші майстри та механіки дільниць,
зайняті на дільницях підготовки шихти, варіння
скломаси та у виробництвах скловолокна, скловати
і виробів з них 
21902000
 
2. Виробництво керамічних, фарфорових, фаянсових
виробів та феритів 
21902010
 
1) Виробництво труб, кераміччних виробів та
феритів 
2190201а  а) Робітники 
2190201а-11682

 
Глазурувальники виробів будівельної кераміки,
зайняті глазуруванням виробів свинцевою поливою
вручну 
2190201а-13404
 
Ливарники санітарно-будівельних виробів на
стенді, ливарники наземних унітазів, ливарники
файєртонових ванн і уриналів, ливарники-оправники
пісуарів, ливарники-оправники підкладних суден,
ливарники-оправники умивальних столів,
ливарники-оправники унітазів, ливарники
хімапаратури, підручні ливарників-оправників
пісуарів, підручні ливарників-оправників
умивальних столів, підручні ливарників-оправників
унітазів 
2190201а-15169  Випалювчі виробів будівельної кераміки 
2190201а-15187
 
Випалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та
феритів, горнові по кераміці 
2190201а-19643 
Шліфувальники виробів будівельної кераміки,
притиральники керамічних кранів, - зайняті
шліфуванням сухим способом; шліфувальники усіх
найменувань, зайняті шліфуванням виробів
будівельної керамики 
2190201а-19645

 
Шліфувальники усіх найменувань, зайняті
шліфуванням виробів електронної техніки сухим
способом 
2190201а-19674  Шліфувальники електрокерамічних виробів 
21902020  2) Виробництво фарфорових та фаянсових виробів 
2190202а  а) Робітники 
2190202а-11100
 
Апаратники кульових мельниць, зайняті у
майоліковому виробництві 
2190202а-11375  Варильники гіпсу 
2190202а-11524
 
Вибірники фарфорових, фаянсових та керамічних
виробів, які зайняті у майоліковому виробництві 
2190202а-11684
 
Глазурувальники фарфорових та фаянсових виробів,
зайняті на роботах вручну 
2190202а-11965

 
Забірники фарфорових, фаянсових та керамічних
виробів, забірники усіх найменувань, - зайняті у
майоліковому виробництві 
2190202а-13191

 
Фарботерники, фарботери (готувачі фарб), - які
виконують роботи з фарбами, що містять у своєму
складі свинець 
2190202а-15195  Випалювачі фарфорових та фаянсових виробів 
2190202а-17505
 
Пудрувальники, зайняті на роботах із свинцевими
фарбами 
2190202а-19060


 
Знімачі-укладальники фарфорових, фаянсових і
керамічних виробів, знімачі-укладальники, знімачі
виробів з напівавтоматів, - зайняті у
майоліковому виробництві 
2190202а-19672
 
Шліфувальники фарфорових та фаянсових виробів,
зайняті шліфуванням сухим способом 
21902030

 
3) Загальні професії по виробництву всіх видів
керамічних, фарфорових, фаянсових виробів та
феритів 
2190203а  а) Робітники 
2190203а-10055  Ангобировники 
2190203а-11147  Аерографники, які працюють із свинцем 
2190203а-11918  Дробильники-розмелювачі 
2190203а-12332

 
Виготовлювачі капів (із єпоксидної смоли);
капівники, зайняті виготовленням капів з
епоксидної смоли, та їх підручні 
2190203а-15416  Вогнетривники, які зайняті на гарячих роботах 
2190203а-16239
 
Оправники-чистильники, зайняті оправленням сухим
способом 
2190203а-17158

 
Приготувальники ангобу та глазурі, заготівники
ангобу і глазурі, - зайняті на готуванні
свинцевої глазурі 
2190203а-17184
 
Приготувальники мас, вакуум-м'яльники,
глином'яльники, заготівники валюшки для
кольорових плиток, заготівники мас усіх
найменувань, заготівники пластів, заливальники
порошку для кольорових плиток, мельники пластмас,
робітники біля змішувача 
2190203а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті і
обслуговуванні устаткування основного виробництва 
2190203а-18764  Ставильники-вибірники виробів із печей 
2190203а-19222  Трафаретники, зайняті на роботах по свинцю 
2190203а-19614  Шихтувальники 
2190203а-19861

 
Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті у основному
виробництві 

22000000  XIX. ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ 
22001000  1. Роботи по видобуванню 
2200100а  а) Робітники 
2200100а-13842


 
Машиністи машин по видобуванню та переробці
фрезерного торфу, машиністи валкувачів, машиністи
комбайнів по видобуванню та прибиранню торфу,
машиністи машин по введенню аміачної води,
машиністи машин по глибокому фрезеруванню
торфового покладу, машиністи машин по розсіванню
мінеральних компонентів, машиністи машин по
сушинню фрезерного торфу, машиністи машин по
прибиранню фрезерного торфу, машиністи
обкараванювальних машин, машиністи перевалочних
прибиральних машин, машиністи пневматичних
комбайнів (машиністи торфоприбиральних машин),
машиністи по збагаченню торфу, машиністи пресів
кіпування торфової підстилки, машиністи по
суцільному (глибокому) фрезеруванню торфового
покладу, машиністи торфоприбиральних машин,
машиністи прибирально-перевалочних машин,
машиністи універсальних обкараванювальних машин
(машиністи торфоприбиральних машин), машиністи
фрезерних барабанів 
2200100а-14263  Машиністи торфодобувальних екскаваторів 
22002000  2. Збезводнювання та брикетування торфу 
2200200а  а) Робітники 
2200200а-10017  Автоклавники на запарюванні брикетів 
2200200а-10659  Апаратники по сушінню торфу 
2200200а-10665  Апаратники приготування брикетної суміші 
2200200а-13579  Машиністи брикетних пресів 
2200200а-18916  Сушильники 
2200200б  б) Керівники і спеціалісти 
2200200б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на роботах по
обезводнюванню та брикетуванню торфу 

22100000  XX. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
22102000  1. Тестильна промисловість 
22102000  Загальні професії 
2210200а  а) Робітники 
2210200а-10083
 
Апаратники апретування, апретурники, апретурники
головних уборів, апретурники штучного хутра на
сушильно-розширяльних машинах, апретурники
килимів, апретурники на сушильно-розширяльних
машинах, апретурники тканини, машиністи
сушильно-розширяльно-стабілізаційних агрегатів 
2210200а-10306  Апаратники каустифікації 
2210200а-10352
 
Апаратники мерсеризації, мерсеризувальники
тканини, мерсеризувальники пряжі 
2210200а-10519
 
Апаратники плюсування (при роботах на чорно-
анілінових барвниках) 
2210200а-10897  Апаратники просочування 
2210200а-11027  Апаратники термообробки тканин 
2210200а-11088  Апаратники хлорування та станірування 
2210200а-11366  Варильники апрету 
2210200а-11526  Вигрібальники терміття 
2210200а-11602 
В'язальниці трикотажних виробів, полотна,
в'язальниці штучного хутра, в'язальниці штучного
хутра на круглотрикотажних машинах -
безпосередньо зайняті виготовленням штучного
хутра 
2210200а-12068  Заготовлювачі хімічних розчинів та фарб 
2210200а-12207  Запарювальники тканин 
2210200а-12208  Запарювальники вовняних виробів 
2210200а-12749  Кислотувальники 
2210200а-13170  Фарбувальники 
2210200а-13891

 
Машиністи мийних машин, зайнятті на митті цебер,
щіток, ящиків та посуду, використовуваних для
приготування фарбників 
2210200а-15529
 
Оператори ворсувального устаткування, зайняті у
обробному виробництві технічних сукон 
2210200а-15602
 
Оператори голкопробивного устаткування,
пробивальники-чесальники 
2210200а-15776


 
Оперетори обпалювального устаткування,
обпалювачі, обпалювачі пряжі, обпалювачі тканини,
- зайняті на обпалюванні пряжі і тканини (крім
пряжі із натурального шовку) 
2210200а-16055

 
Оператори стригального устаткування,
стригальники, стригальники ворсу, - безпосередньо
зайняті обробкою штучного хутра 
2210200а-16167
 
Оператори чесально-в'язального устаткування,
в'язальниці-чесальниці 
2210200а-16182

 
Оператори всіх найменувань чесального
устаткування, безпосередньо зайняті виготовленням
штучного хутра 
221200а-16279  Відбільники 
2210200а-16294  Відварювальники 
2210200а-16306

 
Обробники ворсу, чистильники штучного хутра,
електрополірувальники ворсу - безпосередньо
зайняті обробкою штучного хутра 
2210200а-16799  Полірувальники 
2210200а-16848 
Помічники майстрів, зайняті на обслуговуванні та
наладці вибілювального устаткування,
зрільно-запарного, фарбувального, фарбоварильного
устаткування, устаткування карбонізації та
обробного виробництва технічних сукон 
2210200а-17399  Промивальники технічних сукон 
2210200а-1753а  Робітники, зайняті хромування та оміднення валів 
2210200а-1753б
 
Робітники, які зайняті у виробництві клеєних
нетканих матеріалів 
221200а-17676
 
Розробники відходів, розробники, розробники
відпадків, регенераторники бавовни і відпадків 
2210200а-18609
 
Змішувальники волокна, змішувачі, змішувальники,
змішувальники бавовни 
2210200а-18912  Сукновали 
2210200а-18916
 
Сушильники, зайняті в обробному виробництві
технічних сукон та на роботах у камерних сушарках 
2210200а-18945
 
Сушильники (заправники), зайняті на сушарках
друкарських машин 
2210200а-19184  Травильники валів 
2210200а-19275
 
Укладальники-вибиральники мокрого товару та пряжі
вручну 
2210200а-19373

 
Формувальники трикотажних виробів, формувальниці
(формувальники) - зайняті формуванням
панчішно-шкарпеткових і рукавичних виробів 
2210200а-19586  Чистильники-точильники чесальних апаратів 
22103000  2. Бавовняне та ватне виробництво 
2210300а  а) Робітники 
2210300а-11529  Вигрібальники пуху та відходів 
2210300а-16419  Обчисувальники баранів (вручну) 
2210300а-17531


 
Робітники, які зайняті на
розпушувально-тріпальних агрегатах та на
складанні суміші сировини у відпадковому прядінні
та на ватних фабриках при виробленні одежної вати 
22104000  3. Льняне та конопледжутове виробництво 
2210400а  а) Робітники 
2210400а-11528  Вигрібальники пачосів 
2210400а-15938
 
Оперетори просочувального устаткування,
смолильники пряжі, приймальники виць 
2210400а-16302  Обробники волокна (льняне виробництво) 
2210400а-16848

 
Помічники майстрів, зайняті на обслуговуванні
чесального устаткування та машин і у мокрому
прядінні 
2210400а-17073  Пресувальники відходів 
2210400а-17166


 
Приготовлювачі волокна, розбивачі пак джуту,
розщипувальники (розщипувальниці) в'язок,
ділильниці волокна, ділильниці горсток волокна,
укладальники волокна 
2210400а-17202
 
Приготовлювачі просочувальних сполук,
заливальники смоли 
2210400а-17501  Прядильники, зайняті у мокрому прядінні 
2210400а-17531
 
Робітники, зайняті на чесальному устаткуванні та
льоночесальних машинах 
2210400а-18194  Збирачі мокрих відходів 
2210400а-19136  Тасьмовики, зайняті у мокрому прядінні 
2210500  4. Шерстяне виробництво 
2210500а  а) Робітники 
2210500а-12710  Карбонізаторники 
2210500а-15980
 
Операори розпушувально-тіпальної машини, які
зайняті на тіпанні відпадків та немитої вовни 
22106000  5. Шовкове та шовкомотальне виробництво 
2210600а  а) Робітники 
2210600а-11363  Варильники хімічних сумішей для варіння відходів 
2210600а-12203  Запарювальники коконів 
2210600а-12819  Кокономотальники 
2210600а-15647  Оператори круглочесальних машин 
2210600а-16296  Відварники коконових відходів 
2210600а-16362
 
Віджимники, віджимальники сировини, - зайняті
віджимом коконових відходів 
2210600а-17397  Промивальники сировини 
2210600а-17675
 
Розроблювальники коконових відходів; розробники
відходів, зайняті на розробці коконових відходів 
2210600а-17678  Розроблювальники сировини 
2210600а-17910
 
Різальники матеріалів та виробів, зайняті на
різанні коконів та їх відходів 
2210600а-18962
 
Сушильники відходів; сушильники, зайняті на
сушінні відходів 
2210600а-19272
 
Зволожувальники сировини, зайняті зволоженням
коконових відходів 
22107000
 
6. Первинна обробка немитої та заводської вовни,
щетини і волосся 
2210700а  а) Робітники 
2210700а-10118  Апаратники водно-хімічної обробки 
2210700а-10937
 
Апаратники сепарування і флотації, флотаторники,
сепараторники 
2210600а-12914  Консервувальники шкіряно-хутрової сировини 
2210700а-14358


 
Машиністи чесальних та мішальних машин,
мішальники щетини і волосу, оператори чесальних
машин, розсовувачі, чесальники, машиністи по
обробці щетини, мішальники 
2210700а-14424  Міздрильники 
2210700а-14536  Мийники вовни, зайняті на митті немитої вовни 
2210700а-14537
 
Мийники щетини та волосся, мийники, зайняті на
митті щетини і волосся 
2210700а-15092  Настилювачі, зайняті з немитою вовною 
2210700а-15369  Обробники шкур волосозгінною сумішшю 
2210700а-15980
 
Оператори розпушувально-тіпальних машин,
тіпальники 
2210700а-16997


 
Пресувальники готової продукції та відходів;
пакувальники, зайняті на пресуванні готової
продукції і відходів, пресувальники відпадків і
відходів, пресувальники вовни 
2210700а-17574
 
Розбивачі відходів, розбивачі відходів, щетини і
волосся 
2210700а-18194
 
Збирачі мокрих відходів, збирачі-відвізники
мокрих відходів 
2210700а-18651 
Сортувальники виробів, напівфабрикатів та
матеріалів, сортувальники, вибірники, вибірники
волосся, виголовлювальники, витягувальники,
зайняті з первинним сортуванням немитої щетини і
волосся за видами 
2210700а-18669  Сортувальники немитої вовни 
22108000
 
7. Шкіряне та хутрове виробництва, первинна
обробка шкіряно-хутрової сировини 
2210800а  а) Робітники 
2210800а-10118  Апаратники водно-хімічної обробки 
2210800а-10164  Апаратники витоплення 
2210800а-10236
 
Апаратники дублення (хутрове та шкірсировинне
виробництва) 
2210800а-10238  Апаратники дублення (хутрове виробництво) 
2210800а-10255  Апаратники зоління 
2210800а-10363
 
Апаратники м'якшення шкіряних напівфабрикатів та
хутряних шкурок 
2210800а-10402
 
Апаратники знежирування, знежирювальники,
знежирювачі 
2210800а-10407  Апаратники знезолювання, м'якшення 
2210800а-10471  Апаратники відкатки 
2210800а-10671  Апаратники приготування дубильних екстрактів 
2210800а-10689  Апаратники приготування лаку 
2210800а-10697  Апаратники приготування міздрового клею 
2210800а-10895
 
Апаратники промивання міздрі, вовни, щетини та
волосся 
2210800а-11119  Апретурники 
2210800а-11406  Варильники шубного клаптя 
2210800а-11579  Вестилальники шкіряно-хутрової сировини та голини 
2210800а-11955  Жироварильники шкір 
2210800а-12509 
Вимірювачі шкіряно-хутряної сировини і матеріалів
(шкіряної сировини та сировини хутряної і шубної
овчини); вимірювальники, зайняті вимірюванням
шкіряної сировини і сировини хутряної і шубної
овчини 
2210800а-12675  Гартівники чепраку та технічної шкіри 
2210800а-12829  Колористи 
2210800а-12914  Консервувальники шкіряно-хутрової сировини 
2210800а-12997 
Контролери хутрової сировини та напівфабрикатів у
сиричувато-фарбувальному виробництві, зайняті у
цехах (дільницях) підготовки та первинної обробки
сировини, сиричуватих, фарбувальних, формалінових
цехах (дільницях) 
2210800а-13074


 
Контролери сировини та напівфабрикатів, зайняті у
відмочувально-зольних,
дубильно-фарбувально-жирувальних цехах
(дільницях) 
2210800а-13180  Красильники шкір 
2210800а-13184  Красильники хутра та шубної овчини 
2210800а-13336  Лакувальники шкір 
2210800а-13691  Машиністи двоїльних машин 
2210800а-13790


 
Машиністи кранів (кранівики), кранівники, -
зайняті у відмчувально-зольних,
дубильно-фарбувально-жирувальних цехах
(дільницях) 
2210800а-13948

 
Машиністи віджимного устаткування (шкіряне
виробництво та первинна обробка шкіряно-хутрової
сировини) 
2210800а-14067  Машиністи промивальних машин 
2210800а-14100  Машиністи розвідних машин, платарі 
2210800а-14424  Міздрильники 
2210800а-14516  Мийники міздри та волосся 
2210800а-15295  Обробники шкіряно-хутрової сировини 
2210800а-15309
 
Обробники хутрових шкурок, намазувальники,
намазувальники хутряних шкурок 
2210800а-15369  Обробники шкур волосозгінною сумішшю 
2210800а-15375 
Обрізувачі матеріалів, обрізувачі, - зайняті на
обрізуванні вологого напівфабрикату вручну у
відмочувально-зольних,
дубильно-фарбувально-жирувальних і обробних цехах
(дільницях) 
2210800а-15389  Обрядчики сировини 
2210800а-15776  Оператори опалювального устаткування 
2210800а-15784
 
Оператори очисних споруд, зайняті у шкіряному
виробництві 
2210800а-16330

 
Обробники хутряних шкурок, зайняті на розбиванні
шкурок, обробкою хутра урзольного та анілінового
фарбування та намазування хутрових шкурок
люстровальним розчином; намазувальники,
намазувальники хутряних шкурок, - зайняті
намазуванням хутряних шкурок люстровальним
розчином 
2210800а-16362  Віджимники 
2210800а-16744
 
Піднощики сировини, напівфабрикатів, хімічних
матеріалів та відходів виробництва у
відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і
жирувальних цехах (дільницях), в цехах
(дільницях) первинної обробки шкіряно-хутрової
сировини 
2210800а-16746 
Піднощики сировини, напівфабрикатів, хімічних
матеріалів та відходів виробництва у сирчуватих,
дубильно-фарбувальних і формалінових цехах
(дільницях) і в цехах (дільницях) підготовки і
первинної обробки сировини 
2210800а-16944  Випрямлювачі хутряних шкурок та скроїв виробів 
2210800а-17032
 
Пресувальники шкір, пресувальники, нарізувачі
мерей 
2210800а-17259 
Приймальники матеріалів, напівфабрикатів та
готових виробів, коректувальники ваги шкіряної
сировини, - зайняті прийманням та здаванням
шкірянохутряної сировини (з укладанням і
перекладанням) 
2210800а-17531

 
Робітники, зайняті на обробці хутра формаліном та
уротропином, а також гуми міцною сірчаною
кислотою у взуттєвому виробництві 
2210800а-17600  Розвідники шкір 
2210800а-17742  Розкрійники шкіряної сировини 
2210800а-17757  Розпакувальники сировини (овчини), розтюковувачі 
2210800а-17802  Розтягувальники шкір та овчин на рами 
2210800а-17818

 
Розчісувальники хутряних шкурок (урзольного і
анілінового фарбування і хутряних шкурок нефар-
бованих), розчісувальники 
2210800а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті у
відмочувально-зольних, сиричувальних, підготовки
та первинної обробки сировини,
дубильно-фарбувально-жирувальних і формалінових
цехах (дільницях) і цехах (дільницях) первинної
обробки 
  шкіряно-хутрової сировини, у тому чмслі чергові 
2210800а-18658  Сортувальники шкіряно-хутрової сировини 
2210800а-18711  Складачі апретури, емульсій та лаків 
2210800а-18738  Складачі хімічних розчинів 
2210800а-18889
 
Стругалі шкіряно-хутряної сировини та
напівфабрикатів 
2210800а-18988

 
Сушильники сировини, напівфабрикатів та виробів,
зайняті у камерних сушарках ручного завіщування
на сушінні шкір, хутра, щетини, шерсті та волосся 
2210800а-19117 
Термообробники хутряних шкурок, зайняті обробкою
шкурок після люстрування та обробки їх формаліном
і уротропіном; гладильники хутра, гладильники
скроїв, - зайняті на гладженні хутряних шкурок
після люстрування 
2210800а-19217
 
Транспортувальники, зайняті транспортуванням
сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та
відходів виробництва у відмочувально-зольних,
сиричувальних, підготовки та первинної обробки
сировини, дубильно-фарбувально-жирувальних,
формалінових цехах (дільницях), в цехах 

 
(дільницях) первинної обробки шкіряно-хутрової
сировини 
2210800а-19258
 
Прибиральники виробничих приміщень, зайняті у
відмочувально-зольних, сиричувальних, підготовки
та первинної обробки сировини,
дубильно-фарбувально-жирувальних, формалінових
цехах (дільницях), в цехах (дільницях) первинної
обробки шкіряно-хутрової сировини 
2210800а-19293


 
Укладальники-пакувальники, зайняті укладанням
шкіряно-хутряної сировини; гладильники,
пакувальники, укладальники-пакувальники - зайняті
укладанням і пакуванням шкіряно-хутряної сировини 
2210800а-19555

 
Чистильники, зайняті на чищенні чанів, баркасів,
барабанів, відстійників та каналізації (включаючи
очисні споруди) 
2210800а-19567  Чистильники лиця голини 
2210800а-19570  Чистильники хутрових шкурок бензином 
2210800а-19641

 
Шліфувальники виробів, напівфабрикатів і
матеріалів, зайняті шліфуванням шкір,
шліфувальники шкір 
2210800а-19956  Епілірувальники хутрових шкурок 
2210800б  б) Керівники і спеціалісти 
2210800б-23298
 
Майстри виробничих дільниць, зайняті у
відмочувально-зольних, сиричувальних, підготовки
та первинної обробки сировини,
дубильно-фарбувально-жирувальних, формалінових
цехах (дільницях), в цехах (дільницях) первинної
обробки шкіряно-хутрової сировини 
22109000  8. Виробництво синтетичних дубителів 
2210900а  а) Робітники 
2210900а-10158
 
Апаратники випарних апаратів для одержання
твердого продукту 
2210900а-10320  Апаратники-конденсаторники 
2210900а-10385  Апаратники-нейтралізаторники 
2210900а-10984  Апаратники-сульфувальники 
2210900а-10988  Апаратники-сульфітувальники 
2210900а-12136  Завантажники хімічної сировини в апарати 
2210900а-12755  Кислотники 
2210900а-16630  Плавильники нафталіну та фенолів 
2210900а-19217  Транспортувальники 
2210900а-19560  Чистильники випарних апаратів 
2210900б  б) Керівники і спеціалісти 
2210900б-23398
 
Майстри виробничих дільниць, зайняті у
виробництві синтетичних дубителів 
22110000

 
9. Виробництво хімічної продукції та виробів
із неї для галузей легкої і текстильної
промисловості 
2211000а  а) Робітники 
221100а-10228  Апаратники дозування 
2211000а-10412  Апаратники випалу 
2211000а-10544  Апаратники полімеризації 
2211000а-10957  Апаратники змішування 
2211000а-10994  Апаратники сушіння 
2211000а-12829
 
Колористи, які зайняті на роботах з нітрофарбами
та органічними розчинниками 
2211000а-13191  Фарботери 
2211000а-1753а
 
Робітники, зайняті у виробництві клеєних
нетканних матеріалів 
2211000а-1753б
 
Робітники, зайняті на виготовленні клеїв та
гумових сумішей у взуттєвому виробництві 
2211000а-17541
 
Працівники, зайняті у виробництві засобів
хімічного захисту 
2211000а-18213 
Складальники взуття, ливарники взуття,
пресувальники-вулканізаторники низу взуття,
зайняті складанням взуття та виготовленням
комплектуючих деталей для нього методом гарячої
вулканізації та лиття з пластмас 
2211000а-18711
 
Виготівники апретур, емульсій та лаків,
виготівники клеїв, фарб і апретури 
2211000а-18738
 
Виготівники хімічних розчинів, виготівники
розчинів 
22111000  10. Валяльно-повстяне виробництво 
2211100а  а) Робітники 
2211100а-10251
 
Апаратники запарювання, запарювачі - зайняті
ручним завантаженням та вивантаженням 
2211100а-11361  Валяльники 
2211100а-12383 
Виготівники основи валяльно-повстяних виробів,
заготівники, закладальники, основщики валянь
взуття, основщики головних уборів, - що працюють
з попереднім ущільненням на гарячих звалювальних
машинах 
2211100а-12710  Карбонізаторники 
2211100а-12749  Кислотувальники 
2211100а-13170  Фарбувальники 
2211100а-15084  Насаджувачі взуття 
2211100а-15936


 
Оператори промивального устаткування, зайняті
заправленням повсті вручну; мийники вовни,
шкурок, промивальники, - зайняті промивкою із
заправленням повсті вручну 
2211100а-15980
 
Оперетори розпушувально-тріпальних машин, зайняті
на тріпанні немитої шерсті 
2211100а-16300


 
Обробники валяльно-повстяних виробів, оздоблювачі
фетрових головних уборів, ворсознімачі,
турувальники, турувальники головних уборів -
зайняті на зніманні ворсу 
2211100а-17483  Протравлювачі шкурок 
2211100а-1753а
 
Робітники, зайняті на катальних, багатовалкових
та гарячих звалювальних машинах 
2211100а-1753б


 
Робітники, зайняті вулканізацією низу валяного
взуття: вальцювальники гумових сумішей;
клеїльники гумових, полімерних деталей та
виробів; пресувальники-вулканізаторники 
2211100а-17783
 
Розправляльники повстяних виробів,
розправляльники, зайняті на роботах вручну 
2211100а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, зайняті на ремонті і
обслуговуванні молотових машин 
2211100а-18609  Змішувальники волокна 
2211100а-18916
 
Сушильники, зайняті на сушінні у немеханізованих
камерах та вогневих сушарках 
2211100а-19031  Знімальники взуття з колодок, розколодочники 
2211100а-19586  Чистильники-точильники чесальних апаратів 
22112000
 
11. Первинна переробка вторинної текстильної си-
ровини 
2211200а  а) Робітники 
2211200а-15980  Оператори розпушувально-розтріпувальних машин 
2211200а-16997
 
Пресувальники готової продукції і відходів,
пресувальники вторинної сировини 
2211200а-17676
 
Розроблювальники відходів, розроблювальники
вторинної сировини 
2211200а-17678  Розроблювальники сировини 
2211200а-18688


 
Сортувальники сировини, матеріалів і виробів,
сортувальники вторинної сировини, - зайняті
сортуванням вторинної сировини і текстильної
сировини 

22300000
 
XXI. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВЕ ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ
ВИРОБНИЦТВА 
22301000  1. Целюлозно-паперове виробництво 
22301010  1) Варіння, промивання та вибілювання целюлози 
2230101а  а) Робітники 
2230101а-11289
 
Бункерувальники; бункерувальники, зайняті на
регенерації сірчистої кислоти і щолоків 
2230101а-11402  Варильники бавовни 
2230101а-11914

 
Дробильники колчедану, дробильники колчедану,
зайняті на регенерації сірчистої кислоти і
щолоків 
2230101а-18559

 
Слюсарі-ремонтники; слюсарі-ремонтники, зайняті
на ремонті устаткування для регенерації сірчистої
кислоти і щолоків 
2230101а-19846 
Електромоонтери по обслуговуванню
електроустаткування, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування, в тому числі
зайняті ремонтом і обслуговуванням для
регенерації сірчистої кислоти і щолоків 
22301020  2) Виробництво целюлози, паперу та картону 
2230102а  а) Робітники 
2230102а-11398  Варильники ганчір'я 
2230102а-11902  Деревопари 
2230102а-12776  Клеєвари 
2230102а-13321

 
Лаборанти хімічного аналізу, лаборанти хімічних
лабораторій, - зайняті у виробництві синтетичних
клеючих смол 
2230102а-13585
 
Машиністи папероробних (картоноробних) машин
(сіточники) 
2230102а-13910

 
Машиністи насосних установок, машиністи насосних
станцій, - зайняті у виробництві синтетичних
клеючих смол 
2230102а-14055  Машиністи прес-пату (сіточки) 
2230102а-14868  Накатники папероробних (картоноробних) машин 
2230102а-14872  Накатники клеїльно-сушильних машин 
2230102а-14874
 
Накатники машин для покриття паперу
поліетиленовою плівкою 
2230102а-14881  Накатники прес-пату 
2230102а-15040  Намотувальники рівничної машини 
2230102а-16979  Пресувальники папероробних (картоноробних) машин 
2230102а-17026  Пресувальники картону та фібри 
2230102а-17030  Пресувальники клеїльно-сушильних машин 
2230102а-17087  Пресувальники прес-пату 
2230102а-17093  Пресувальники рівничних машин 
2230102а-18922

2230102а-18924 
Сушильники паперу, картону, фібри та виробів з
них
Сушильники папероробних (картоноробних) машин 
2230102а-18949  Сушильники клеїльно-сушильних машин 
2230102а-18958  Сушильники машин довговолокнистого паперу 
2230102а-18975  Сушильники прес-пату 
2230102а-18979  Сушильники рівничних машин 
2230102а-19145  Ткачі металічних та синтетичних сіток 
22301030
 
З) Виробництво пергаменту, бітумованого паперу,
фібри та паперових мішків 
2230103а  а) Робітники 
2230103а-10153  Апаратники випарювання 
2230103а-10525  Апаратники по вилуговуванню фібри 
2230103а-10729  Апаратники приготування хімічних розчинів 
2230103а-11370  Варильники бітуму 
2230103а-13567  Машиністи бітумірувальних машин 
2230103а-13975  Машиністи пергаментних машин 
2230103а-14279  Машиністи трубкових машин (трубники) 
2230103а-14530  Мийники фібри 
2230103а-14877  Накатники пергаментних машин 
2230103а-15448  Фарбарі картону та фібри 
2230103а-16221  Опилювачі фібри 
2230103а-17075  Пресувальники пергаментних машин 
2230103а-17426  Просочувальники паперу та паперових виробів 
2230103а-17606  Вивантажувачі дифузорів 
2230103а-18966  Сушильники пергаментних машин 
2230103а-19345  Фібровики 
22301040

 
4) Переробка паперу (виробництво технічного та
фарбованого паперу, шпалерів та стрічок для
друкарських машин) 
2230104а  а) Робітники 
2230104а-12030  Заготовлювачі клапанів 
2230104а-12086  Завантажувачі-вивантажувачі 
2230104а-12160  Закрійники-різальники 
2230104а-12776  Клеєвари 
2230104а-12778  Клеїльники 
2230104а-12784  Клеїльники паперу, картону та виробів з них 
2230104а-13186  Фарбовари 
2230104а-13188
 
Фарбоскладачі, зайняті з аніліновими барвниками,
аміаком та хромовими солями 
2230104а-13191  Фарботери 
2230104а-13587

 
Машиністи паперофарбувальних машин (фарбарі),
зайняті з аніліновими барвниками, аміаком та
хромовими солями 
2230104а-13761  Машиністи клеїльно-сушильних машин (клеїльники) 
2230104а-16556  Друкарі міліметровки 
2230104а-17242  Приготувальники емульсій 
2230104а-17426  Просочувальники паперу та паперових виробів 
2230104а-17669  Розмотувачі стрічок 
2230104а-17714  Розкатники-сортувальники паперу 
22302000  2. Приготування синтетичних клеїв, смол та фарб 
2230200а  а) Робітники 
2230200а-10647
 
Апаратники по виробництву синтетичних клеїльних
смол 
2230200а-12776  Клеєвари 
2230200а-13321

 
Лаборанти хімічного аналізу, лаборанти хімічних
лабораторій, - зайняті у виробництві синтетичних
клеїльних смол 
2230200а-13910

 
Машиністи насосних установок, машиністи насосних
станцій, щолокопровідники, зайняті у виробництві
клеїльних смол 
2230200а-18559
 
Слюсарі-ремонтники, які зайняті у виробництві
синтетичних клеїльних смол 
2230200б  б) Керівники і спеціалісти 
2230200б-23187
 
Майстри і старші майстри, зайняті у виробництві
синтетичних клеїльних фарб та смол 
22303000  3. Приготування ваніліну із сульфітних лугів 
2230300а  а) Робітники 
2230300а-10094  Апаратники бісульфітування ваніліну 
2230300а-10228  Апаратники дозування 
2230300а-10431  Апаратники окислення 
2230300а-10501  Апаратники перегонки 
2230300а-11102  Апаратники екстрагування 
22304000  4. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництва 
2230400а  а) Робітники 
2230400а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2230400а-11365  Варильники 
2230400а-12755  Кислотники 
2230400а-13874
 
Машиністи млинів, зайняті на лігнінових,
фурфурольних і ректифікаційних установок 
2230400а-17411  Промивачі целюлози 
2230400а-1753а
 
Робітники, зайняті на лігнінових, фурфурольних і
ректифікаційних установках 
2230400а-1753б
 
Робітники, зайняті на очистці цистерн від
хімічних продуктів 
2230400а-17830  Реакторники 
2230400а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2230400а-19496
 
Футерувальники (кислототривники),
кислототривники-футерувальники 
2230400а-19861
 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування 
22305000  5. Лісохімічне виробництво 
22305010  1) Виробництво формаліну 
2230501а  а) Робітники 
2230501а-10113  Апаратники варіння 
2230501а-10202  Апаратники дегідрування 
2230501а-18598  Зливальники-розливальники 
22305020  2) Виробництво метанолу 
2230502а  а) Робітники 
2230502а-10501  Апаратники перегонки 
2230502а-10527
 
Апаратники підготовки сировини і відпуску
напівфабрикатів і продукції 
22305030  3) Виробництво камфори 
2230503а  а) Робітники 
2230503а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2230503а-11090  Апаратники центрифугування 
22305040
 
4) Виробництво оцтово-кальцієвого порошку,
ацетатів, карбюризатора і смолорозгінне 
2230504а  а) Робітники 
2230504а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2230504а-11614  Газогенераторники 
2230504а-18598  Зливальники-розливальники 
2230504а-19555  Чистильники 
2230504б  б) Керівники і спеціалісти 
2230504б-23187


 
Майстри, зайняті у виробництвах варіння та
відбілювання целюлюзи, камфори, формаліну,
метанолу, ацетатів, оцтовому виробництві і
регенерації сірчаної кислоти та щолоків 
22306000  6. Деревообробне виробництво 
22306010  1) Фанерне виробництво 
2230600а  а) Робітники 
2230600а

 
Робітники, які працюють на гідравлічних пресах із
застосуванням синтетичних клеїв, що містять
фенол, формалін, сечовину та їх похідні: 
2230600а-10751  Апаратники виробництва бакелітової плівки 
2230600а-11418  Вентильові гідравлічних пресів 
2230600а-16149


 
Оператори формувальних машин, машиністи
плитоформувальних і розпалубних агрегатів,
оператори плитоформувальних машин, оператори
плитоформувальних агрегатів 
2230600а-17442  Просочувальники шпону 
2230600а-18116  Складальники 
2230600а-18916  Сушильники 
22306020  2) Інші професії деревообробки 
22306020-10901

 
Апаратники просочення облицьовувальних
матеріалів, зайняті у виробництві декоративної
плівки 
22306020-11631
 
Гальванотипісти, зайняті виготовленням формних
циліндрів глибокого друку 
2230602а-16314

 
Обробники виробів з деревини, бейцювальники
(морильники), болірувальники лиж, воскувальники і
мастикувальники, воскувальники-мастикувальники,
грунтувальники, грунтувальники кругів,
красильники, красильники бочок, лакувальники,
лакувальники коробок, лакувальники-полірувальники
лож і прикладів, лакувальники-розфарбовувачі
музичних інструментів, левкасники багета,
лубильники, розфарбовувачі-лакувальники,
оліфувальники, оздоблювачі усіх найменувань,
обкоркувальники, підручні на пульверизаторах,
полірувальники усіх найменувань,
пульверизаторники, пуцовальники; робітники по
очистці пульверизаційних кабін, зайняті на
очистці кабін від лакофарбових матеріалів;
розфарбовувачі; шкурувальники, зайняті на
шкуруванні поверхонь, покритих лакофарбованими
матеріалами, шліфувальники усіх найменувань,
зайняті шліфуванням поверхонь, покритих
лакофарбовами матеріалами; шпаклювальники,
шпатлювальники, емалювальники, - які працюють із
застосуванням лакофарбових матеріалів, що містять
шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки 
22306020-17001 
Пресувальники деревних і кострових плит,
оператори - пресувальники деревних плит,
пресувальники, - зайняті на гарячому пресуванні
деревностружкових плит із застосуванням шкідливих
речовин не нижче 3 класу небезпеки 
22306020-19201
 
Травильники глибокого друку, травильники форм
глибокого друку 

22400000  XXII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
22401000  1. Виробництво водню 
2240100а  а) Робітники 
2240100а-10486  Апаратники очищення газу 
2240100а-11114  Апаратники етаноламінових установок 
2240100а-11474  Водневики 
2240100а-11644  Генераторники 
2240100а-13775  Машиністи компресорних установок (газових) 
2240100б  б) Керівники і спеціалісти 
2240100б-23187
 
Майстри, старші майстри, які працюють у
виробництві водню 
22402000  2. Маслоекстракційне виробництво 
2240200а  а) Робітники 
2240200а-11106  Апаратники-екстракторники 
2240200а-12100  Завантажники-вивантажники харчової продукції 
2240200б  б) Керівники і спеціалісти 
2240200б-23187
 
Майстри, зайняті в маслоекстракційних
виробництвах 
22403000  3. Виробництво мідно-нікелевого каталізатора 
2240300а  а) Робітники 
2240300а-12722  Каталізаторники 
22404000  4. Ферментаційне виробництво 
2240400а  а) Робітники 
2240400а-12108  Завантажники-вмвантажувачі ферментаційних камер 
2240400а-13823  Машиністи ліній підготовки тютюну до ферментації 
22405000
 
5. Тютюнове виробництво і виробництво
відновленого тютюну 
22405010  1) Тютюнове виробництво 
2240500а  а) Робітники 
2240500а-13243  Купажисти по тютюнах 
2240500а-13994  Машиністи пневматичних установок 
2240500а-14048
 
Машиністи потоково-механізованих
цигарко-сигаретних ліній і машин 
2240500а-14131  Машиністи-регулювальники 
2240500а-14234  Машиністи тютюнорізальних машин 
2240500а-17098  Пресувальники рядна з-під тютюну 
2240500а-17701  Розпушувачі тютюну 
2240500а-17721  Розкладачі листового тютюну 
2240500а-17814  Розфасовувачі тютюну 
2240500а-18692  Сортувальники тютюну 
2240500а-18990  Сушильники тютюну 
2240500а-19258  Прибиральники виробничих приміщень 
2240500а-19573  Чистильщики устаткування 
2240500б  б) Керівники і спеціалісти 
2240500б-23187

 
Майстри, старші майстри, зайняті в тютюнових,
сигаретних, цигарконабивних і пачкоукладальних
цехах 
22405020  2) Виробництво відновленого тютюну 
2240502а  а) Робітники 
2240502а-11564  Випарювальники щолоків 
2240502а-12108
 
Завантажники-вивантажники ферментаційних камер,
зайняті на лінії відновленого тютюну 
2240502а-13585
 
Машиністи папероробних (картоноробних) машин
(сіткарі) 
2240502а-17426

 
Просочувальники паперу і паперових виробів,
машимашиністи лакувальної машини,
парафінувальники 
2240502а-17655  Розмелювачі, рольники 
2240502а-18990
 
Сушильники тютюну, сушильники, зайняті на сушінні
тютюну 
2240502а-19273
 
Зволожувачі тютюнової сировини, регулювальники
зволоження тютюну, зволожувачі тютюну 
2240502б  б) Керівники і спеціалісти 
2240502б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті в цехах
відновленого тютюну 
22406000  6. Махоркове виробництво 
2240600а  а) Робітники 
2240600а-11318  Вальцювальники 
2240600а-13625  Машиністи вібросит різальних машин 
2240600а-13834  Машиністи махорко-набивних машин 
2240600а-17048  Пресувальники махоркового пилу 
2240600а-17194  Приготовлювачі нюхальної махорки і тютюну 
2240600а-17794  Розсівальники 
2240600а-18956  Сушильники махоркової кришки 
22407000  7. Нікотинове виробництво 
2240700а  а) Робітники 
2240700а-13713  Машиністи дробильних машин 
2240700а-17457  Просіювачі фарматури і відходів 
2240700а-17813  Розфасовувачі нюхальної махорки і тютюну 
22408000
 
8. Добування солі на озерах, в басейнах і на
відкритих гірничих розробках 
2240800а  а) Робітники 
2240800а-11768  Вантажники, зайняті вантаженням солі в басейнах 
2240800а-13546  Машиністи агрегатів по добуванню солі в озері 
2240800а-13882  Машиністи механічних котків 
2240800а-14203  Машиністи солекомбайнів 
2240800а-14205  Машиністи солезбагачувальних установок 
2240800а-14206  Машиністи солезбиральних комбайнів 
2240800а-14732  Мотористи ропокачки 
2240800а-14833  Навальники солі в басейнах 
2240800а-16709  Підготовлювачі басейнів 
2240800а-17517  Шляхові робітники на озерах 
2240800а-19230  Трубники на солекомбайні 
22409000  9. Виробництво лимонної і виннокам'яної кислоти 
2240900а  а) Робітники 
2240900а-10014  Автоклавники 
2240900а-10153  Апаратники випарювання 
2240900а-10336  Апаратники кристалізації 
2240900а-10386  Апаратники нейтралізації 
2240900а-10488  Апаратники очистки рідин 
2240900а-11061  Апаратники фільтрації 
2240900а-17530  Робітники біля реакторів і розщеплювачів 
2240900а-18916  Сушильники 
2240900а-19532  Центрифугувальники 
2240900б  б) Керівники і спеціалісти 
2240900б-23398  Майстри виробничих дільниць 
22410000

 
10. Виробництво синтетичних пахучих речовин
(хлорованих органічних сполук; простих, складних
ефірів ароматичного, аліфатичного рядів;
продуктів на основі органічної, жирної,
ароматичної гетероциклічної сировини, альдегідів,
кетонів, спиртів, їх похідних, синтетичних жирних
кислот) 
2241000а  а) Робітники 
2241000а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2241000а-13891  Машиністи мийних машин 
2241000а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2241000а-18598  Зливальники-розливальники 
2241000б  б) Керівники і спеціалісти 
2241000б-23398  Майстри, старші майстри виробничих дільниць 
22411000


 
11. Парфюмерно-косметичне виробництво.
Виробництво композицій, запашників і композицій -
баз, що містять шкідливі речовини 1-3 класів
небезпеки 
2241100а  а) Робітники 
2241100а-10685

 
Апаратники готування косметичних засобів,
виготовлювачі косметичних засобів, виготовлювачі
сипкої косметики 
2241100а-10702


 
Апаратники готування парфюмерних ком-
позицій та рідин, виготовлювачі парфюмер-
них композицій та рідин, заготівники парфю-
мерних композицій та рідин 
2241100а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2241100а-19293

 
Укладальники-пакувальники, фасувальники, -
зайняті на розфасовуванні рослинної фарби "Хна" і
"Басма" 
22412000  12. Совелітове виробництво 
2241200а  а) Робітники 
2241200а-10172  Апаратники гашення, зайняті на гашенні вапна 
2241200а-10176  Апаратники гашення вапна 
2241200а-10412  Апаратники випалу 
2241200а-11184  Бігунники-дезинтеграторники 
2241200а-11640  Гасильники вапна 
2241200а-15157  Випалювачі 
2241200а-18916  Сушильники 
2241200а-18920
 
Сушильники азбоцементних виробів, сушильники,
зайняті сушінням азбоцементних виробів 
22413000  13. Ацетонобутилове виробництво 
2241300а  а) Робітники 
2241300а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2241300а-11055  Апаратники ферментації затору 
2241300а-12548  Інокуляторники 
2241300а-1753а  Робітники, зайняті в апаратних цехах 
2241300б-1753б  Робітники, зайняті в складах ацетону і бутанолу 
2241300б  б) Керівники і спеціалісти 
2241300б-23187  Майстри, зайняті в ацетонобутилових цехах 
22414000  14. Кишкове виробництво 
2241400а  а) Робітники 
2241400а-12378  Виготовлювачі натуральної ковбасної оболонки 
2241400б  б) Керівники і спеціалісти 
2241400б-23398  Майстри виробничих дільниць (цехів) 
2241400б-23187

 
Майстри, безпосередньо і постійно зайняті на
базах Всесоюзного експортно-імпортного об'єднання
обробкою кишок 
22415000
 
15. Первинна обробка шкур на м'ясокомбінатах і
сільськогосподарських підприємствах 
22415000а  а) Робітники 
2241500а-12238

 
Засолювачі шкур; засолювачі шкур, незалежно від
того, на яких підприємствах і в яких структурних
підрозділлах провадиться первинна обробка шкур 
2241500а-14426  Міздрильники шкур 
2241500а-15367

 
Оброблювачі шкур; оброблювачі шкур, незалежно від
того, на яких підприємствах і в яких структурних
підрозділах провадиться первинна обробка шкур 
2241500а-18700


 
Сортувальники шкур; сортувальники шкур, незалежно
від того, на яких підприємствах і в яких
структурних підрозділах провадиться первинна
обробка шкур 
2241500а-19243  Тузлуковники шкур 
22416000  16. Костообробне клейове виробництво 
2241600а  а) Робітники 
22416000-10170  Апаратники газового консервування 
22416000-10794  Апаратники виробництва кісткового клею 
22416000-12091  Завантажники (вивантажники) дифузорів 
22416000-16829  Полірувальники шроту 
22416000-17451  Просіювачі (розсіювачі) 
22416000-17664  Розмелювачі (мельники) кістки-паренки 
22416000-19683  Шнекувальники 
22417000  17. Добування та обробка риби 
22417010


 
1) Прибережний лов риби в районах Камчатки,
Курильських островів, Мурманського і Охотського
узбережжя, за Полярним колом, у північній частині
Сахаліну: 
22417010-18095  Бригадири рибалок прибережного лову 
22417010-18095  Ланкові рибалок прибережного лову 
22417010-18095  Кунгасники, рибалки прибережного лову 
22417020  2) Обробка риби і морського звіра 
22417020-14160

 
Машиністи рибоборошняних установок, зайняті на
плаваючих у морях і океанах суднах і виробничих
рефрижераторах 
22417020-17531 
Робітники, зайняті на обробці та збиранні риби,
крабів, морського звіра і морепродуктів на
підприємствах у районах Камчатки, Курильських
островів, Охотського узбережжя, Мурманської
області, за Полярним колом, у північній частині
Сахаліну незалежно від того, де розміщені
підприємства по обробці риби: на березі чи на
плавучих базах, а також незалежно від того, до
якого порту приписані ці заводи 
22418000  18. Переробка солі 
2241800а  а) Робітники 
2241800а-13610  Машиністи вальцьових верстатів, вальцьові 
22419000  19. М'ясна промисловість 
2241900а  а) Робітники 
2241900а-11206 
Забійники худоби, забійники великої рогатої
худоби, забійники дрібної рогатої худоби,
забійники свиней, забійники-універсали; допоміжні
робітники, зайняті виконанням окремих операцій
при забої і переробці худоби 

22500000
 
XXIII. ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, МЕДИЧНИХ I
БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ I МАТЕРІАЛІВ 
22501000
 
1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне
виробництво 
22501000


 
Виробництво вітаміну В12, натрію бензоату,
гідропериту, кальцію сульфату, уродану, кальцію
хлористого, терпінгідрату, валідолу, колларголу,
закису азоту, препарату АСД, танальбіну,
гірчичників, лейкопластирів, глютамінової
кислоти, етилацетату, емульсій гексахлорану,
бактерійних препаратів (крім перелічених у
розділі XVIII Списку N 1), розфасування препарату
МАП, мазей і емульсій, що містять леткі,
сильнодіючі наповнювачі, пелоїдину, барію
гідроокису, виробництво препаратів, зв"язаних із
застосуванням шкідливих органічних розчинників не
нижче 3 класу небезпеки, виробництво готових
лікарських засобів (форм) з препаратів і
продуктів, перелічених у розділі XVIII Списку N 1
і цьому розділі 
2250100а  а) Робітники 
2250100а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2250100а-11318  Вальцювальники 
2250100а-19691  Шпредінгісти 
22503000


 
2. Виробництво антибіотиків (крім перелічених у
розділі XVIII Спмску N 1) і препаратів медичного
призначення, одержуваних мікробіологічним
синтезом 
2250300а  а) Робітники 
2250300а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2250300а-16961
 
Препаратори виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів 
2250300а-17471

 
Переглядачі продукції медичного призначення,
зайняті у виробництві готової продукції
антибіотиків 
22507000
 
3. Виробництво продуктів і препаратів немедичного
призначення, одержуваних мікробіологічним
синтезом у цехах, відділеннях, на дільницях і
окремих установках при наявності в повітрі
робочої зони шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки 
22507000-17531
 
Робітники, зайняті повний робочий день у
технологічному процесі зазначеного виробництва 
22504000
 
4. Виробництво шовного матеріалу з тваринної
сировини 
2250400а  а) Робітники 
2250400а-10729  Апаратники приготування хімічних розчинів 
2250400а-12152
 
Закладники хірургічного шовного матеріалу,
закладники стерильного кетгуту 
2250400а-12336 
Виготовлювачі кетгуту, апаратники на йодуванні
кетгуту, оброблювачі кетгуту, калібрувальники
кетгуту, промивальники кетгуту, різальники
кетгуту, стерилізаторники кетгуту, сушильники
кетгуту, шлямувальники кетгуту 
2250400а-15031  Намотувальники матеріалів і напівфабрикатів 
2250400а-19348  Фіксаторники 
2250400а-19651
 
Шліфувальники медичних виробів, шліфувальники
кетгуту 
22505000

 
5. Виробництво ветеринарних біологічних,
хіміко-фармацевтичних препаратів і біологічних
засобів захисту рослин, одержуваних на
біопідприємствах, у виробничих лабораторіях,
цехах, відділеннях, на дільницях і окремих
установках при роботі з мікроорганізмами 1-3 груп
і шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки 
22505000  а) Робітники 
2250500а-10065  Апаратники всіх найменувань 
2250500а-16961
 
Препаратори виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів 
2250500б  б) Спеціалісти 
2250500б-20278  Біохіміки 
2250500б-23619  Старші мікробіологи, мікробіологи 
22506000
 
6. Виробництва, що перелічені в розділі XVIII
Списку N 1 і в цьому розділі 
2250600а  а) Робітники 
2250600а-11752  Гранулювальники 
2250600а-11871  Дозувальники медичних препаратів 
2250600а-11899  Дражувальники 
2250600а-12150  Закатувальники медичної продукції 
2250600а-12196  Запаювальники ампул 
2250600а-12700  Капілярники 
2250600а-13038
 
Контролери продукції медичного призначення, у
тому числі ВТК (на міжопераційному контролі) 
2250600а-13265
 
Лаборанти всіх найменувань, у тому числі цехових
лабоораторій 
2250600а-14236  Машиністи-таблетувальники 
2250600а-14523
 
Мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю,
кислотою і лугом) 
2250600а-15066  Наповнювачі ампул 
2250600а-16771
 
Підсобні робітники, які працюють повний робочий
день у цехах (дільницях, відділеннях) 
2250600а-17467  Просіювачі 
2250600а-17469  Переглядачі ампул з ін'єкційними розчинами 
2250600а-17471
 
Переглядачі продукції медичного призначення (на
міжопераційному контролі) 
2250600а-1753а  Робітники, зайняті в боксах 
2250600а-1753б

 
Робітники, які зайняті на переробці, утилізації
твердих, рідких, газоподібних відходів, очистці
ємкостей, хімічної апаратури, митті, обробці тари
з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізації,
очистці промислових стічних вод, дегазації,
знешкоджуванні шкідливих парів і газів; футеровці
і термоізоляції, гумуванні закритих ємкостей 
2250600а-17629  Розливальники стерильних розчинів 
2250600а-17876  Різальники ампул і трубок 
2250600а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2250600а-18598  Зливальники-розливальники (кислот і лугів) 
2250600а-18871  Стерилізаторники матеріалів і препаратів 
2250600а-19217  Транспортувальники 
2250600а-19258  Прибиральники виробничих приміщень 
2250600а-19293
 
Укладальники-пакувальники, зайняті на фасовці
відкритих препаратів 

 
укладальники-пакувальники, зайняті на
закупорюванні 
2250600а-19413
 
Формувальники медичних препаратів,
напівфабрикатів і виробів 
2250600а-19865
 
Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування 
2250600б  б) Керівники і спеціалісти 
2250600б-20257  Бактеріологи, у тому числі цехових лабораторій 
2250600б-20278  Біохіміки, у тому числі цехових лабораторій 
2250600б-23157
 
Лаборанти, зайняті у виробництвах і в цехових
лабораторіях 
2250600б-23185 
Майстри (старші майстри), начальники відділень,
змін і дільниць, зайняті на переробці, утилізації
твердих, рідких, газоподібних відходів; очистці
ємкостей і хімічної апаратури, митті, обробці
тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізації,
очищенні промислових стічних вод, дегазації,
знешкоджуванні шкідливих парів і газів;
термоізоляції, футеровці і гумуванні закритих
ємкостей 
2250600б-23187  Майстри (старші майстри) 
2250600б-23269  Майстри контрольні (на міжопераційному контролі) 
2250600б-23371
 
Майстри (старші майстри) по ремонту технолгічного
устаткування 
2250600б-23607  Механіки цехів, відділень, дільниць 
2250600б-23619  Мікробіологи, у тому числі цехових лабораторій 
2250600б-23901  Начальники відділень і їх заступники 
2250600б-24043  Начальники змін 
2250600б-24097  Начальники дільниць (установок) 
2250600б-24125  Начальники цехів і їх заступники 
2250600б-25062  Технологи 
2250600б-25174  Фармакологи, у тому числі цехових лабораторій 
2250600б-25211
 
Хіміки, зайняті у виробництвах і цехових
лабораторіях 

22600000
 
XXIV. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я I СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
22600000-1754а  Робітники, зайняті в протичумних установах 
22600000-1754б  Робітники, які безпосередньо обслуговують хворих: 
2260000а
 
а) у туберкульозних та інфекційних установах,
відділеннях, кабінетах: 
2260000а  Середній медичний персонал 
2260000а  Молодший медичний персонал 
2260000б  б) у лепрозоріях: 
2260000б  Середній медичний персонал 
2260000б  Молодший медичний персонал 
2260000в

 
в) у психіатричних (психоневрологічних)
лікувально-профілактичних установах і відділеннях
будинків дитини: 
2260000в  Молодший медичний персонал 
2260000в  Середній медичний персонал 
2260000г

 
г) у будинках-інтернатах для психічно хворих,
дитячих будинках-інтернатах для розумово
відсталих дітей системи соціального забезпечення: 
2260000г  Середній медичний персонал 
2260000г  Молодший медичний персонал 
2260000д
 
д) у підземних лікарнях, розташованих у
відпрацьованих соляних шахтах: 
2260000д  Лікарі, середній і молодший медичний персонал 
2260000д

 
Робітники, які постійно працюють під землею для
підтримки у нормальному стані шахтних виробок
лікарень 
2260000е  е) в опікових і гнійних відділеннях: 
2260000е  Лікарі, середній і молодший медичний персонал 
2260000ж
 
ж) у відділеннях і кабінетах хіміотерапії
онкологічних установ (підрозділів): 
2260000ж  Лікарі, середній і молодший медичний персонал 
2260000ж
 
Молодший медичний персонал у дитячих онкологічних
відділеннях 
22600000-1754в 
Працівники установ охорони здоров'я, які постійно
і безпосередньо працюють з радіоактивними
речовинами з активністю на робочому місці не
менше 0,1 мілікюрі радію 226 або еквівалентної по
радіотоксичності кількості радіоактивних речовин 
22600000-14467

 
Молодші медичні сестри (санітарки)
патолоанатомічних відділень, прозекторських,
моргів 

 
молодші медичні сестри по догляду за хворими,
зайняті в рентгенівських відділеннях (кабінетах) 
22600000-1754г

 
Медичні і фармацевтичні працівники, які
заразилися при виконанні службових обов'язків
вірусом імунодефіциту людини 

22700000  XXV. ПОЛІГРАФІЧНЕ I КІНОКОПІЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВА 
2270000а  а) Робітники 
2270000а-10729
 
Апаратники приготування хімічних розчинів,
апаратники по приготуванню розчинів з
полівінілбутироля, апаратники приготування
вихідних розчинів, апаратники приготування
лакових розчинів, готувачі розчинів, - зайняті на
кінокопіювальних фабриках 
2270000а-11631  Гальванотипісти 
2270000а-11672  Гільйошири 
2270000а-11741
 
Гравери друкарських форм, гравери-штампувальники
кліше-матриць, - зайняті на обробці стереотипів 
2270000а-14792  Складачі вручну 
2270000а-14807  Складачі на складально-рядковідливних машинах 
2270000а-15129  Нотогравери, зайняті роботою на свинцевих дошках 
2270000а-16053
 
Оператори пральних машин, пральники білизни,
зайняті на пранні вішерної тканини 
2270000а-16342  Оброблювальники кліше (з друкарського сплаву) 
2270000а-16346
 
Оброблювальники шрифтової продукції (з
друкарського сплаву) 
2270000а-18863
 
Стереотипники, зайняті на обробці стереотипів і
кліше з друкарського сплаву 
2270000а-19769


2270000б 
Електролізерники,
регенераторники-електролізерники, - зайняті на
кінокопіювальних фабриках
б) Керівники і спеціалісти 
2270000б-23157  Лаборанти, зайняті на аналізі свинцевих сплавів 

22800000  XXVI. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІГРАФІЧНИХ ФАРБ 
22801000  1. Виробництво барвників і сухих пігментів 
2280100а  а) Робітники 
2280100а-10247  Апаратники-заварники 
2280100а-10285  Апаратники-індуліновари 
2280100а-10994  Апаратники сушіння 
2280100а-11061  Апаратники фільтрації 
2280100а-11063  Апаратники-фірнісовари 
2280100а-11209  Бондарі-закупорювачі 
2280100а-13872  Машиністи млинів 
2280100а-17598  Розважувачі хімічної сировини 
2280100б  б) Керівники і спеціалісти 
2280100б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення барвників і сухих пігментів 
22802000  2. Виробництво бронзової фольги 
2280200а  а) Робітники 
2280200а-13028  Контролери-приймальники 
2280200а-13581  Машиністи-бронзувальники 
2280200а-16513  Перемотувальники-сортувальники 
2280200а-16968  Препараторники 
2280200б  б) Керівники і спеціалісти 
2280200б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення бронзової фольги 
22803000  3. Виробництво фарб для глибокого друку 
2280300а  а) Робітники 
2280300а-10331  Апаратники-фарботери 
2280300а-10344  Апаратники-лаковари 
2280300а-10955  Апаратники змішувачів 
2280300а-11061  Апаратники фільтрації 
2280300а-11100  Апаратники кульових млинів 
2280300б  б) Керівники і спеціалісти 
2280300б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
виготовлення фарб для глибокого друку 
22804000

 
4. Виробництво тертих фарб із застосуванням
індуліну, органічних пігментів і анілінових
фарбників 
2280400а  а) Робітники 
2280400а-10331  Апаратники-фарботери 
2280400а-10955  Апаратники змішувачів 
2280400а-11061  Апаратники фільтрації 
2280400а-11100  Апаратники кульових млинів 
2280400а-13191  Фарботери 
2280400б  б) Керівники і спеціалісти 
2280400б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
готування тертих фарб 
22805000

 
5. Виробництво вальцьової маси, синтетичної
оліфи та сикативів із застосуванням резинатів
свинцю 
2280500а  а) Робітники 
2280500а-10111  Апаратники-вальцьовари 
2280500а-10344  Апаратники-лаковари 
2280500а-10443  Апаратники-оліфовари 
2280500а-10945  Апаратники-сикативовари 
2280500а-11063  Апаратники-фірнісовари 
2280500а-12086  Завантажники-вивантажники 
2280500а-16379  Відливальники валиків 
2280500а-16950  Препаратори 
2280500б  б) Керівники і спеціалісти 
2280500б-23187
 
Майстри, старші майстри, зайняті на дільницях
готування оліф, сикативів і вальцьової маси 

22900000

 
XXVII. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ,
СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ 
2290000а  а) Робітники 
2290000а-11140  Асфальтобетонники 
2290000а-11141  Асфальтобетонники-варильники 
2290000а-11200  Бітумники 
2290000а-11295  Бурильники шпурів 
2290000а-11663  Гідромоніторники 
2290000а-12282  Вапногасильники 
2290000а-12520  Ізолювальники 
2290000а-12529
 
Ізолювальники на гідроізоляції, у тому числі
зайняті на ремонті і виготовленні устаткування 
2290000а-12531
 
Ізолювальники на термоізоляції, у тому числі
зайняті на ремонті і виготовленні устаткування 
2290000а-12533
 
Ізолювальники-плівочники, у тому числі зайняті на
ремонті і виготовленні устаткування 
2290000а-12680

 
Муляри, які постійно працюють в бригадах мулярів
і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних
бригад 
2290000а-12690


 
Каменотеси, у тому числі зайняті на обробці
мармуру і граніту вручну на каменеобробних
підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах
монументальної скульптури 
2290000а-12751  Кислототривники-вініпластчики 
2290000а-12753  Кислоторивники-гумувальники 
2290000а-13121  Копрівники 
2290000а-13201

 
Покрівельники по рулонних покрівлях і по
покрівлях з штучних матеріалів, зайняті на
роботах із застосуванням мастик і грунтовок 
2290000а-13511  Машиністи автогудронаторів 
2290000а-13590 
Машиністи бурових установок, бурильники,
бурильники баштових бурових кареток ББК-4 і
"Клаймакс", бурильники механічного буріння,
бурильники механічного буріння свердловин
переносних бурових установок, бурильники
механічного обертального буріння свердловин,
бурильники механічного ударного буріння
свердловин, бурильники на бурінні глибоких
свердловин, бурильники на ручному бурінні,
бурильники на верстатах обертального
(колонкового) буріння, бурильники пневматичного
буріння і на верстатах ударно-обертального
буріння, бурильники ручного буріння свердловин,
бурильники ручного ударно-обертального буріння
свердловин, бурильники свердловин, бурильники
(машиністи) верстатів обертального (колонкового)
буріння, бурильники (машиністи) верстатів
ударно-канатного буріння, бурильники
структурно-пошукового буріння, бурові майстри
механічного колонкового буріння, бурові робітники
на верстатах обертального (колонкового) буріння,
майстри змінного механічного буріння свердловин,
майстри штангового буріння вручну (змінні),
машиністи бурових верстатів, машиністи-кранівники
з бурових робіт, машиністи машин вертикального
буріння, машиністи машин горизонтального буріння,
машиністи збоєчно-бурових машин, машиністи
свердловин гідроврубу, машиністи верстатів
канатно-ударного буріння, машиністи верстатів
термічного буріння, машиністи верстатів
ударно-канатного і обертального буріння,
машиністи верстатів шарошечного буріння,
робітники на ручному і механічному бурінні - у
тому числі зайняті на бурінні
розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду
глибиною понад 50 м і піднаглядних органам
державного нагляду 
2290000а-13783
 
Машиністи копрів, машиністи копрів універсальних,
машиністи копрів сухопутних універсальних 
2290000а-14199  Машиністи змішувачів асфальтобетону пересувних 
2290000а-14288  Машиністи укладчиків асфальтобетону 
2290000а-14612
 
Монтажники по монтажу стальних і залізобетонних
конструкцій 
2290000а-15416  Вогнетривники 
2290000а-16540  Піскоструминники 
2290000а-16542  Піскоструминники по склу 
2290000а-17493  Прохідники гірничих схилів 
2290000а-18447

 
Слюсарі аварійно-відновних робіт, постійно
зайняті на роботах у підземних каналізаційних
мережах 
2290000а-19233  Трубоклади промислових залізобетонних труб 
2290000а-19234  Трубоклади промислових цегляних труб 
2290000а-19455  Форсунники 
2290000а-19483
 
Фрезерувальники каменя, у тому числі зайняті на
каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях) 
2290000а-19496  Футерувальники (кислототривники) 
2290000а-19660


 
Шліфувальники-полірувальники виробів з каменя, у
тому числі зайняті на каменеобробних
підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах
монументальної скульптури 
2290000а-19829
 
Електромонтери-лінійники по монтажу повітряних
ліній високої напруги і контактної мережі 
2290000а-19855
 
Електромонтери по ремонту повітряних ліній
електропередачі, електромонтери лінійні,
електромонтери лінійно-кабельних робіт,
електромонтери лінійники - зайняті на ремонті
повітряних ліній електропередачі (напругою 35 кВ
і вище), що працюють на висоті понад 5 м 
2290000б  б) Керівники і спеціалісти 
2290000б-23419  Майстри будівельних і монтажних робіт 
2290000б-24441  Виконавці робіт 
22901000

 
1. Підземні роботи по будівництву і ремонту
метрополітенів, підземних споруд (крім професій
робітників, передбачених Списком N 1) 
2290100а  а) Робітники 
2290100а-11196  Бетонники 
2290100а-12680  Каменярі 
2290100а-13450
 
Маляри, маляри-пульверизаторники,
маляри-штукатури 
2290100а-14117  Машиністи розчинонасосів 
2290100а-14339
 
Машиністи холодильних установок по заморожуванню
грунту 
2290100а-14554


 
Монтажники гідроагрегатів, слюсарі-монтажники;
слюсарі-монтажники, зайняті на монтажі і ремонті
гідроагрегатів, слюсарі-монтажники по
гідроагрегатах 
2290100а-14715  Мотористи вентиляційних установок 
2290100а-15216  Облицювальники-мармурники 
2290100а-15220  Облицювальники-плиточники 
2290100а-15222  Облицювальники-полірувальники 
2290100а-16671  Теслярі, опалубники дерев'яних форм 
2290100а-18576  Слюсарі будівельні 
2290100а-19727  Штукатури 
2290100а-19842  Електромонтери по обслуговуванню підстанцій 
2290100а-19931
 
Електрослюсарі (слюсарі) чергові і по ремонту
устаткування 
2290100б  б) Керівники і спеціалісти 
2290100б-23419  Майстри будівельних і монтажних робіт 
2290100б-24441  Виконавці робіт 

23000000  XXVIII. ТРАНСПОРТ 
23001000  1. Залізничний транспорт 
2300100а  а) Робітники 
2300100а-10729  Апаратники приготування хімічних розчинів 
2300100а-11242

 
Бригадири (звільнені) підприємств залізничного
транспорту, зайняті на промивально-пропарювальних
станціях (поїздах, пунктах) 
2300100а-13144
 
Котельники, зайняті на теплій промивці котлів
паровозів 
2300100а-13152  Кочегари паровозів у депо 
2300100а-17244

 
Приймально-здавальники вантажів і багажу, зайняті
в пунктах наливання і зливання сірчистої нафти і
їдких речовин 
2300100а-17393  Промивальники котлів паровозів 
2300100б  б) Керівники і спеціалісти 
2300100б-23407
 
Майстри промивально-пропарювальних станцій
(поїздів, пунктів) 
23002000  2. Метрополітени 
2300200а
 
а) Робітники, постійно зайняті тільки в нічний
час на роботах у тунелях і підземних спорудах 
2300200а-11242  Бригадири (звільнені) підприємств метрополітенів 
2300200а-11448  Водії дрезин, водії авто- і мотодрезин 
2300200а-11906  Дренажники 
2300200а-13506  Машиністи гідропідйомників 
2300200а-13741  Машиністи зумпфованих агрегатів 
2300200а-13771


 
Машиністи компресорів пересувних з двигунами
внутрішнього згоряння, компресорники, машиністи
компресорних станцій, машиністи компресорних
установок 
2300200а-13773

 
Машиністи компресорів пересувних з
електродвигунами, машиністи компресорних станцій,
машиністи компресорних установок 
2300200а-13890  Машиністи мийних установок 
2300200а-14091  Машиністи рейкопідйомників 
2300200а-14335  Машиністи фрезерно-зачищувальних машин 
2300200а-14369 
Машиністи шпалопідбивальних машин, машиністи
снігоприбиральних і шпалопідбивальних машин (що
стосується шпалопідбивальних машин), машиністи
універсальних колійних машин (УПМ), механіки
шпалопідбивальних машин 
2300200а-14370  Машиністи шпаловитягувальних машин 
2300200а-14577 
Монтажники устаткування блокіровки і
централізації на залізничному транспорті,
слюсарі-монтажники, слюсарі-монтажники по
блокіровці і централізації на залізничному
транспорті 
2300200а-14601
 
Монтажники устаткування зв'язку, монтажники
зв'язку по монтажу устаткування 
2300200а-14668


 
Монтери колій, колійні робітники, колійні
робітники контактних рейок, стрілочники, чергові
стрілочного поста, робітники по настиланню і
ремонту колій (що стосується широкої колії),
робітники по ремонту колій, слюсарі по
виготовленню, складанню, монтажу і ремонту
стрілок і колійних конструкцій (що стосується
монтажу) 
2300200а-14979  Наладчики колійних машин і механізмів 
2300200а-15406 
Обхідники колій і штучних споруд, обхідники
контактних рейок, обхідники по огляду обвальних
ділянок, обхідники по огляду рейок і скріплень,
обхідники залізничих колій і штучних споруд,
тунельні обхідники, колійні обхідники 
2300200а-15572  Оператори і механіки дефектоскопних візків 
2300200а-15874
 
Оператори колійних вимірювань, механіки
колієвимірювальних візків 
2300200а-17531
 
Робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і
маркшейдерських роботах 
2300200а-18450  Слюсарі зумпфових агрегатів 
2300200а-18559  Слюсарі-ремонтники 
2300200а-18585


 
Слюсарі-електрики по обслуговуванню і ремонту
електроустаткування метрополітенів,
слюсарі-електрики по обслуговуванню і ремонту
санітарно-технічного устаткування метрополітенів 
2300200а-18587

 
Слюсарі-електрики по обслуговуванню і ремонту
станційного і тунельного устаткування
метрополітенів 
2300200а-18874  Столяри, столяри-будівельники, тесляри-столяри 
2300200а-19167  Тунельні робітники 
2300200а-19801  Електромонтажники всіх найменувань 
2300200а-19820  Електромонтери всіх найменувань 
2300200б

 
б) Керівники і спеціалісти, постійно зайняті
тільки в нічний час на роботах у тунелях і
підземних спорудах 
2300200б-22177


 
Інженери, зайняті наглядом за виконанням робіт і
контролем за технічним станом споруд і
устаткування метрополітенів,
габаритно-обслідницьких станцій; 

 
інженери, зайняті на геодезично-маркшейдерських
роботах;  
інженери і інспектори (старші інспектори),
зайняті на контролі за якістю ремонту технічних
засобів, будинків і споруд залізниць і
метрополітенів 
2300200б-23186
 
Майстри всіх найменувань (старші майстри,
помічники майстрів) 
2300200б-24940
 
Техніки, зайняті на габаритно-обслідницьких
станціях 
2300200б-25410  Електромеханіки (старші електромеханіки) 
23003000  3. Морський і річковий флот 
23003010  1) Плаваючий склад:  
Машинна команда суден службово-допоміжного флоту
і суден портового флоту, що постійно працюють на
акваторії порту (за винятком службово-роз'їздних,
приміських і внутрішньо-міського сполучення): 
23003010-13156  Кочегари суден, що працюють на рідкому паливі 
23003010-13502  Машиністи всіх найменувань 
23003010-14706  Мотористи всіх найменувань 
23003010-23484
 
Механіки та їх помічники, головні і старші
механіки 
23003010-25410
 
Електромеханіки та їх помічники, електромеханіки
старші 
23003020  б) Береговий склад: 
23003000-11429  Підривники 
23003000-13450
 
Маляри, зайняті на фарбуванні і обшкрябуванні
суден у доках 
23003000-14748  Мотористи трюмні 

23100000  XXIX. ЗВ'ЯЗОК 
23100000-12624

 
Кабельники-паяльщики, зайняті на роботах по
спаюванню освинцьованих кабелів і кабелів з
поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками 
23100000-14629

 
Монтажники зв'язку-паяльщики, зайняті на роботах
по спаюванню освинцьованих кабелів і кабелів з
поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками 
23100000-19093 
Телефоністи міжміського телефонного зв'язку, що
постійно працюють з мікротелефонною гарнітурою
(пристроєм) на міжміських, замовних, довідкових
комутаторах і на переговорних пунктах з
цілодобовою дією 
23100000-19095
 
Телефоністи місцевого телефонного зв'язку міських
телефонних станцій ємністю від 300 номерів і вище 
23100000-19096
 
Телефоністи довідкової служби міської телефонної
мережі 
23100000-19827


 
Електромонтери лінійних споруд телефонного
зв'язку і радіофікації, зайняті на роботах по
спаюванню освинцьованих кабелів і кабелів з
поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками 

23500000

 
XXX. АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА. ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБКА I УТИЛІЗАЦІЯ
ТРУПІВ ТВАРИН 
23501000

 
1. Збирання, переробка і утилізація трупів тварин
на спеціалізованих ветеринарно-санітарних
утилізаційних заводах (цехах) 
2350100а  а) Робітники 
2350100а-10861
 
Апаратники виробництва технічної продукції,
апаратники по переробці технічної сировини,
апаратники по виробництву кісткового борошна,
апаратники по виробництву кров"яної муки,
апаратники по хімічній обробці вовняної технічної
сировини, завантажники (вивантажувачі) сушильних
апаратів, завантажники перетоплювальних апаратів,
пресувальники шквари, сортувальники-завантажники
технічної сировини, сортувальники технічної
сировини 
2350100а-11081  Апаратники хімічної обробки технічної сировини 
2350100а-11442
 
Водії автомобілів, зайняті збиранням і
перевезенням трупів тварин 
2350100а-14042
 
Машиністи по пранню і ремонту спецодягу, мийники
спецодягу, кравці по ремонту спецодягу 
2350100а-15259


 
Оброблювачі ветсанбраку, сортувальники-засолювачі
шкіряної сировини із загиблих тварин,
забійники-оброблювачі ветсанбраку, знімачі шкур з
туш, що йдуть на технічну переробку 
2350100а-17455 
Просіювачі технічної продукції, просіювачі
альбуміну, просіювачі м'ясокісткового борошна,
просіювачі-пакувальники альбуміну,
м'ясокісткового борошна і кров'яного борошна,
пакувальники технічної продукції 
2350100а-19258  Прибиральники виробничих приміщень 
2350100б  б) Керівники і спеціалісти 
2350100б-23187

 
Майстри, зайняті на дільницях, де понад 50
процентів керованих ними робітників користуються
правом на пільгове пенсійне забезпечення 
23502000  2. Зберігання пестицидів 
2350200а

 
а) Робітники республіканських, районних
(міжрайонних), резервних баз по постачанню
пестицидами, складів по зберіганню пестицидів
районних об'єднань "Сільгоспхімія" і баз
постачання хімічною продукцією, що безпосередньо
зайняті на вантаженні, розвантаженні і
складуванні пестицидів: 
2350200а-11453
 
Водії навантажувачів, машиністи самохідних
навантажувачів 
2350200а-11768  Вантажники 
2350200а-12759  Комірники 
2350200а-13790  Машиністи кранів (кранівники), тельферники 
2350200а-14002  Машиністи вантажних машин 

23401000  XXXI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО I СИНТЕТИЧНОГО ВОЛОКНА 
23401000-14042

 
Машиністи по пранню і ремонту спецодягу, зайняті
на пранні зараженого токсичними речовинами
спецодягу 
23401000-1753а


 
Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
обслуговуванням і поточним ремонтом
аміачно-компресорних установок, у виробництві
рідкого скла 
23401000-1753б

 
Робітники, зайняті на митті і обробці зворотної
тари з-під токсичних хімічних продуктів,
нейтралізації та очистці промислових стічних вод 
23401000-1753в  Робітники склодувних майстерень 
23401000-1753г
 
Робітники, а також майстри, старші майстри,
механіки, зайняті повний робочий день на ремонті,
профілактиці та обслуговуванні технологічного
устаткування, електроустаткування, вентиляції,
контрольно-вимірювальних приладів, виробничої
каналізації, тунелів і комунікацій у
виробництвах: сірковуглецю, ронгаліту, сульфату;
сульфованих жирових продуктів; у цехах, на
дільницях і у відділеннях: хімічних, прядильних,
обробних, розмотки кислого шовку і фарбування 

 
виробництв: віскозного, мідно-аміачного,
триацетатного, хлоринового, ацетатного, 

 
синтетичних волокон, волосіні, целофану, щетини,
плівки, губки; у кислотній станції (дільницях,
підрозділах) і станції обробних розчинів;
регенерації (сірковуглецю, сірки з газів
сірковуглецевих виробництв, летких і органічних
розчинників, міді, аміаку, капролактаму) 
23401000-17541
 
Робітники цехів, відділень, дільниць
антикорозійних сполук і покриття 

23300000
 
XXXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ,
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ I БЕРИЛІЄМ 
23301000

 
1. Роботи на дослідних, транспортних і
дослідно-промислових атомних реакторах та їх
прототипах 
23301000-1754а
 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на роботах по очистці технологічної води
від наведеної радіоактивності та радіоактивних
осколків, а також на ремонті технологічного
устаткування очисних пристроїв в умовах
радіаційної шкідливості 
23301000-1754б 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті всередині будинків, споруд суден на
зберіганні засобів технологічного оснащення і
устаткування атомних енергетичних установок, де
провадяться роботи 1 і 2 класів 
23302000

 
2. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
інститутах, лабораторіях, конструкторських і
дослідно-конструкторських організаціях 
23302000-17541

 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на роботах з радіоактивними речовинами з
активністю на робочому місці не менше 0,1
мілікюрі радію 226 або еквівалентної по
радіотоксичності кількості радіоактивних речовин
і на ремонті технологічного устаткування в цих
умовах 
23303000
 
3. Геологорозвідувальні роботи на поверхні, що
зв'язані з радіоактивними речовинами 
23303000-17531
 
Робітники, які постійно заняті на роботах з
радіоактивними рудами 
23304000


 
4. Роботи у промсанлабораторіях на підприємствах,
в організаціях, медичних установах і інспекціях
держпроматомнагляду і відомчих службах
радіаційної безпеки 
23304000-17541 
Робітники і спеціалісти, постійно зайняті
обслуговуванням атомних реакторів, атомних
станцій і виробництв радіоактивних речовин та
берилію, в умовах радіаційної або берилієвої
шкідливості 
23305000

 
5. Роботи на прискорювальних установках,
генераторах нейтронів з виходом нейтронів 10(9)
нейтронів на секунду і більше 
23305000-1754д


 
Робітники, керівники і спеціалісти, що постійно і
безпосередньо працюють в умовах радіаційної
шкідливості при проведенні,
експериментальних і експлуатаційних робіт 
23305000-17541
 
Робітники і спеціалісти, зайняті ремонтом
устаткування (за фактично відпрацьований час) 
23306000 
6. Роботи по схороненню і транспортуванню
радіоактивних речовин; роботи по дезактивації,
дегазації та обезпилюванню спецодягу і
устаткування, забруднених радіоактивними
речовинами і берилієм 
23306000-17541 
Робітники, керівники і спеціалісти, постійно
зайняті на навантажуванні, розвантажуванні,
перевантажуванні, транспортуванні, зборі,
переробці, зберіганні і похованні радіоактивних
речовин, радіоактивних відходів і берилію, а
також дезактивацією і дегазацією обладнання,
приміщень, транспортних засобів, збором,
ремонтом, дезактивацією та обезпилюванням
спецодягу 
23306000-1754з  Робітники санпропускників (душових) 
23307000  7. Інші роботи 
23307000-12582


 
Випробувачі деталей і приладів, майстри і старші
майстри, зайняті на випробуванні
електропроменевих трубок на стендах при напрузі в
25 кіловольт і вище 
23307000-17541
 
Працівники,зайняті на роботах у районах, що
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
аварій на атомних об'єктах, де відповідно до
рішень Уряду введено обмеження споживання
продуктів харчування місцевого виробництва і
особистих підсобних господарств 

23200000  XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ 
23200000-10047  Акумуляторники 
23200000-10176  Апаратники гашення вапна 
23200000-11159


 
Бакелітники (просочувальники), зайняті на
просочуванні деталей і виробів сумішами, що
містять шкідливі речовини не нижче 3 класу
небезпеки 
23200000-11342

 
Вальцювальники гумової суміші, зайняті на
виготовленні і ремонті м'ягких баків і на
шиноремонтних підприємствах; вальцювальники,
вальцювальни-килистувальники, вальцювальники-
пластикаторники, вальцювальники-розігрівальники,
вальцювальники-змішувачі, зайняті на
шиноремонтних підприємствах 
23200000-11495  Вулканізаторники 
23200000-11614
 
Газогенераторники, зайняті на ацетиленових
станціях 
23200000-11618  Газорізальники, терморізальники 
23200000-11620  Газозварники 
23200000-11640  Гасильники вапна 
23200000-11646  Генераторники ацетиленових установок 
23200000-11664  Гідропіскоструминники 
23200000-12554

 
Інструктори виробничого навчання робітників
масових професій, зайняті навчанням на підземних
роботах у вугільній і гірничо-рудній
промисловості, на гарячих дільницях робіт
металургійного виробництва, у хімічній
промисловості і знаходиться 50 % робочого часу і
більше під землею у виробничих цехах 
23200000-12172 
Заливальники компаундами, герметизаторники
п'єзорезонаторів, заливальники конденсаторів,
лакувальники переходів і деталей,- що працюють із
застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки 
23200000-13162 
Кочегари технологічних печей, зайняті у
виробництвах, де основні робітники користуються
правом на пільгове пенсійне забезпечення,
кочегари виробничих печей, зайняті у
хлібопекарному виробництві 
23200000-13351


 
Лакувальники електроізоляційних виробів і
матеріалів, зайняті на роботах з лаками, що
містять шкідливі речовини не нижче 3 класу
небезпеки 
23200000-13399  Ливарники пластмас 
23200000-13450
 
Маляри, зайняті на роботах із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки 
23200000-13775
 
Машиністи компресорних установок при роботі з
шкідливими речовинами не нижче 3 класу небезпеки 
23200000-13786
 
Машиністи (кочегари) котельних (на вугіллі й
сланці), у тому числі зайняті на видаленні золи 
23200000-14257

 
Машиністи технологічних компресорів, зайняті на
обслуговуванні газових компресорів (крім
повітряних) 
23200000-14341
 
Машиністи холодильних установок, що обслуговують
аміачно-холодильні установки 
23200000-14440  Металізатори 
23200000-15008
 
Намазувальники деталей, зайняті виготовленням
м'яких баків і на шиноремонтних підприємствах 
23200000-15167  Випалювачі вапна 
23200000-15418  Огранувальники алмазів у брильянти 
23200000-15634
 
Оператори конвейєрних печей, зайняті на випалі
емалей 
23200000-16137
 
Оператори установок піскоструминної очистки,
підскоструминники п'єзокварцу 
23200000-16460  Паяльники по вініпласту 
23200000-16987  Пресувальники-вулканізаторники 
23200000-17008  Пресувальники виробів з пластмас 
23200000-17434

 
Просочувальники пиломатеріалів і виробів з
деревини, зайняті на роботах із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки 
23200000-1753а 
Робітники, безпосередньо зайняті приготуванням і
нанесенням на ракети і космічні об'єкти
теплоізоляційних покриттів (на виготовленні
сумішей, просочуванні, формуванні і пресуванні
виробів) 
23200000-1753б
 
Робітники, постійно зайняті механічною обробкою
виробів з азбоцементу і азбоселіту 
23200000-1753в

 
Робітники і майстри, безпосередньо зайняті у
виробництві керамічної деколі з матеріалами, що
містять свинець 
23200000-1753г 
Робітники і спеціалісти, постійно зайняті на
роботах з джерелами УКВ, УВЧ, СВЧ випромінювань,
виконання яких потребує обов'язкового
застосування за собів індивідуального захисту від
цих випромінювань 
23200000-1753д
 
Робітники, майстри і старші майстри дільниць,
зайняті у виробництві кремнійорганічних сполук 
23200000-1753е
 
Робітники, постійно зайняті механічною обробкою
виробів із скловолокна і склопластика 
23200000-1754а

 
Робітники, постійно зайняті на ходових
випробуваннях бронетанкової техніки у дорожніх
умовах 
23200000-1754б
 
Працівники, що безпосередньо виконують роботи з
мікроорганізмами 1 - 2 груп небезпеки 
23200000-1754в


 
Працівники, постійно зайняті на підземних
роботах, пов'язаних з технічним обслугову-
ванням, транспортуванням та зберіганням
зброї 
23200000-18003
 
Ремонтувальники гумових виробів, зайняті на
вулканізації 
23200000-18183
12801 
Складальники-клепальники (клепальники)
 
23200000-18422
 
Склеювачі-фарбувальники целулоїдних окулярних
оправ 
23200000-18447

 
Слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри,
слюсарі-мотористи аварійних груп, постійно
зайняті на підземних каналізаційних мережах 
23200000-18598

 
Зливальники-розливальники, зайняті на зливанні
і розливанні шкідливих речовин не нижче 3 класу
небезпеки 
23200000-19611
 
Шорстковщики, зайняті на відновленні і ремонті
шин на шиноремонтних підприємствах 
23200000-19756 
Електрогазозварники, зайняті на різанні і ручному
зварюванні, на напівавтоматичних машинах, а також
на автоматичних машинах із застосуванням флюсів,
що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу
небезпеки 
23200000-19804


 
Електромонтажники по кабельних мережах,
електромонтери, - постійно зайняті на спайці
освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими
і поліхлорвініловими оболонками 
23200000-19859


 
Електромонтери по ремонту і монтажу кабельних
ліній, електромонтери-кабельники, постійно
зайняті на спайці освинцьованих кабелів і кабелів
з поліетиленовими і поліхлорвініловими оболонками 
23200000-19905
 
Електрозварювальники на автоматичних і
напівавтоматичних машинах, зайняті зваркою в
середовищі вуглекислого газу, на роботах з
застосуванням флюсів, що містять шкідливі
речовини не нижче 3 класу небезпеки, а також на
напівавтоматичних машинах 
23200000-19906  Електрозварники ручного зварювання 
23200000-23187
 
Майстри і старші майстри, зайняті на внутрішній
очистці резервуарів, баків і цистерн 
23200000-23395

 
Майстри і старші майстри виробничого навчання,
зайняті навчанням на підземних роботах у
вугільній і гірничовугільній промисловості, на
гарячих дільницях робіт металургійного
виробництва, у хімічній промисловості і
знаходяться 50 % робочого часу і більше під
землею та у виробничих цехах 

23600000  XXXIV. АТОМНІ ЕНЕРГЕТИКА I ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Не для друку

( Список N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773 від 15.11.94 )

^ Наверх
наверх