документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 09.03.2017  >

Нещасний випадок під час перерви. Розслідування з даного приводу.

Сьогоні зозберемо деякі питання відносно нещасних випадків. А саме, чи пов'язаний нещасний випадок, що стався під час перерви, із виробництвом (адже працівник не перебував на своєму робочому місці)? Дане питання має свої особливості.

Державна служба України з питань праці роз'яснила, що у випадку, коли під час робочого процесу з працівником підприємства стається нещасний випадок, то ця вкрай неприємна ситуація визнається нещасним випадком, пов’язаним із виробництвом. Та якщо із працівником стався нещасний випадок під час перерви, постає питання: чи є цей випадок пов’язаним із виробництвом? Адже цей працівник не перебував на своєму робочому місці.

У відповідності із пунктами 15 - 19 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 зі змінами та доповненнями на сьогодення) визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під час перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної перерви, а також під час перебування на території підприємства у зв’язку з проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов’язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань і тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов’язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком.

Одночасно із цим питання тривалості, складу, режиму і порядку обліку робочого часу регулюються Кодексом законів про працю України. Сам робочий час складається із часу роботи і часу перерв. Час роботи охоплює основний, допоміжний, підготовчо-прикінцевий і час обслуговування робочого місця. Час перерв складається із часу технологічних і організаційних перерв.Технологічна перерва - це перерва, коли основний процес або на певний час зупиняється з причин, пов’язаних із специфікою роботи обладнання, або продовжується без участі людини.

Таким чином, якщо нещасний випадок стався під час технологічної перерви, комісія повинна дослідити зв’язок такого нещасного випадку з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів і врахувавши усі обставини, зазначені у пунктах 15 та 16 вказаного вище Порядку, визначити, пов’язаний чи не пов’язаний випадок з виробництвом.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

09 березня 2017 року (Встановлений новий розмір страхової виплати з початку 2017 року потерпілим від нещасних випадків на виробництві)