документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 

Як одержати виплату на дитину одинокій матері

[06.03.2017]

   Питання: Як одержати виплату на дитину одинокій матері?
        Відповідь:  
Законодавством України передбачені пільги та різні гарантії для одиноких матерів, однак, деякі із них, жінка втрачає, у разі коли вона вступає в шлюб.

   Перш за все, гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей встановлено Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

   Відповідно до цього Закону призначається такий вид державної допомоги сім’ям з дітьми як, зокрема, допомога на дітей одиноким матерям.

   Таке  право на грошову  допомогу мають:

   -  одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),

   -  одинокі усиновителі,

   а якщо  у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.

   -   вдови та вдівці з дітьми,  

   -   мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу.

   У разі якщо одинока мати, одинокий усиновитель (вдова, вдівець), мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті уклали шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені новим чоловіком (дружиною).

   Разом з цим, доцільно зазначити про те, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, не буде мати права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

   Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги (допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною та досягнення нею 3-річноого віку, інше).

   Допомога на дітей одиноким матерям не призначається уразіперебування дитини на повному державному утриманні.

   Перелік документів, які необхідні для призначення допомоги на дітей одиноким матерям.

   До органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання подаються:

   1.      Заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

   2.      Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом РАЦСу, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

   3.      Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї (у разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини);

   4.      Копія рішення про усиновлення (додатково подається лише  усиновлювачами);

   5.      Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (додатково подається лише  вдовами  (вдівцями).

   6.      Копії свідоцтва про розірвання шлюбу, свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей  пенсії в разі втрати годувальника або соціальну пенсію ( додатково подається матір’ю  (батьком) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію).

   Документи, особи, яка претендує на призначення допомоги, подаються  самостійно. Особа, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров’я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, за її письмовою заявою,  збір зазначених документів покладається на органипраці та соціального захисту населення.

   Подані документи розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня подання заяви.

   Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

   Порядок виплати допомоги на дітей одиноким матерям

   Після прийняття відповідного рішення орган праці та соціального захисту населення надсилає заявникові письмове повідомлення про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення.

Зазначена допомога призначається на кожну дитину окремо.

   Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

   Допомога на дітей одиноким матерям ( одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 

Джерело

наверх