документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.

Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 05.01.2018 >

1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 16 листопада 2017 року № 2210-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів

Закон вносить зміни до:
- Господарського кодексу України
- Цивільного кодексу України
- Закону України "Про залізничний транспорт"
- Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
та ін.
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.11.2017 № 4840
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2017 р. за № 1492/31360
Про затвердження Порядку конкурсного відбору комплектування складу національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту

Порядком встановлюються показники, за якими щороку на конкурсній основі комплектується склад національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, визнаних в Україні.
Склад національних збірних команд України з окремого виду спорту комплектується Мінмолодьспортом щороку на конкурсній основі з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій з відповідного виду спорту та фізкультурно-спортивних товариств.  
2.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.2017 № 963
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 р. за № 1534/31402
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України

Порядок визначає особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 грудня 2013 року № 1177 "Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 року за № 2153/24685.
 
2.3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.12.2017 № 644
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 р. за № 1527/31395
Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів України або його територіальний орган, та Порядку відшкодування цих витрат

Наказом затверджено:
- Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів України або його територіальний орган;
- Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів України або його територіальний орган.
 
2.4. Наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2017 № 4125/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2017 р. за № 1554/31422
Про затвердження Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі

Стандарти є комплексом основних характеристик моделі гарантованого державою захисту, передбачених міжнародними правовими актами, законодавством України, у межах яких та з урахуванням узгодженої правової позиції із суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу адвокат є незалежним в обранні правової позиції для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів всіма не забороненими законом способами.
Стандарти ґрунтуються на принципах верховенства права, законності, незалежності адвокатської діяльності, конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів, пріоритету інтересів клієнта, компетентності та добросовісності у виконанні адвокатом своїх професійних обов’язків.
 
2.5. Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.12.2017 № 476
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2017 р. за № 1580/31448
Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

Наказ вносить зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 341/16357.  
2.6. Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2017 р. за № 1539/31407
Про затвердження типової форми № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності"

Наказ затверджує типову форму фінансової звітності № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності".  
2.7. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15.11.2017 № 613
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2017 р. за № 1515/31383
Про внесення зміни до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей

Наказом внесені зміни до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 05 січня 2016 року № 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2016 року за № 172/28302.  
2.8. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 01.12.2017 № 443
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 р. за № 1535/31403
Про затвердження Вимог до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій

Вимоги встановлюють мету, принципи, критерії та порядок ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій.
Вимоги обов’язкові для всіх юридичних і фізичних осіб, які використовують ризик-інформовані підходи під час прийняття рішень щодо діяльності, пов’язаної із розміщенням, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією та зняттям з експлуатації атомних станцій, оцінкою безпеки та регулюванням ядерної і радіаційної безпеки атомних станцій.
Метою ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки АС є:
підвищення безпеки АС завдяки визначенню та врахуванню факторів, які мають домінуючий вплив на безпеку АС, та реалізації заходів з підвищення безпеки АС;
комплексна всебічна оцінка впливу рішень на безпеку АС з урахуванням результатів оцінок ризику на доповнення до детерміністичних оцінок та досвіду експлуатації;
оптимізація експлуатації АС завдяки зосередженню ресурсів на домінуючих за впливом на безпеку факторах, спорудах, системах і елементах АС;
обґрунтоване зниження надмірного консерватизму та обмежень, які були враховані при розробці проекту АС і обґрунтуванні безпеки.
 
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.12.2017 р. № 3169/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності при визначенні фінансового результату до оподаткування

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, платники податку на прибуток підприємств визначають фінансовий результат до оподаткування на підставі фінансової звітності, складеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.12.2017 р. № 3171/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Щодо реєстрації платником акцизного податку, обов'язку з реєстрації акцизних накладних та подання декларації акцизного податку у разі реалізації палива у ємностях фасованих до 2 літрів (включно)

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, У разі якщо платник здійснює імпорт пального за кодами УКТ ЗЕД 3811 90 00 00 та 2710 19 29 00 в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно), то у нього виникає податкове зобов’язання по цих операціях при поданні контролюючому органу митної декларації для митного оформлення.  
4. Цікаво всім  
4.1. Постанова Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 139
Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Постанова затверджує Зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125.  
4.2. Постанова Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 147
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постановою вносяться зміни до:
- Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484
- Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за № 1429/10028
- Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 947/11227
та ін.
 

наверх