документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.

Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 04.01.2018 >

1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року № 2233-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Закон вносить зміни до Бюджетного кодексу України.  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 1051
Питання реалізації публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" проекту "Проект електрифікації УЗ "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка"

Постановою визнано за доцільне залучення публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Проект електрифікації УЗ "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка" у розмірі 150 млн. євро під державну гарантію.  
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 1054
Про затвердження Порядку розпорядження майном публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Порядок визначає механізм списання майна, зазначеного в частині першій статті 10 Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", а також списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію майна, внесеного до статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця", та майна, набутого товариством.  
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1065
Про надання у 2017 році державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи

Постановою погоджено з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою) у сумі 500 000 тис. доларів США, що залучається Державною іпотечною установою для фінансування державного інвестиційного проекту "Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу".

Також затверджено Умови надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається Державною іпотечною установою.
 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1014
Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі

Постановою затверджено:
- Типове положення про молодіжний центр;
- Типове положення про експертну раду при молодіжному центрі.
 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1070
Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".  
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1083
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 557

Постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 557 "Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".  
2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1073
Про затвердження Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

Положення регулює порядок впровадження та функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також визначає її структуру та призначення.  
2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1082
Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19 "Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів".  
2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1078
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті на відповідний рік за бюджетною програмою 2301080 "Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги" в частині підготовки та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги.  
2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1063
Про внесення зміни до пункту 17 переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

Постановою внесені зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406.  
2.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1079
Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон

Постановою затверджено Порядок направлення громадян України для лікування за кордон.

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для лікування громадян України за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2017 р. № 175.

Також визнано такими, що втратили чинність:
- постанову Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1995 р. № 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон";
- постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1996 р. № 1237 "Про доповнення Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон".
 
2.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1064
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 і від 1 червня 2011 р. № 591

Постановою вносяться зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 "Про затвердження Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії";
- постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії"
 
2.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1076
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314 "Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз".  
2.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1077
Про спостережну раду закладу охорони здоров'я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я

Постановою затверджено:
- Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я, який визначає механізм утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я як наглядового органу закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, що надає медичну допомогу вторинного та/або третинного рівня, з яким головним розпорядником бюджетних коштів укладено договір про медичне обслуговування населення;
- Типове положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я, яке визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної ради, організацію її роботи.

Також вносяться зміни до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 642 "Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я"
 
2.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075
Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування

Методика визначає методологію та порядок обліку фактичних витрат, які здійснюють заклади охорони здоров’я у зв’язку з наданням послуг з медичного обслуговування і які враховуються під час встановлення єдиних тарифів на медичні послуги, що надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за договорами про медичне обслуговування населення у межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".  
2.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1069
Про затвердження Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань

Типовий порядок визначає загальну процедуру проведення відкритого конкурсу на заміщення посад у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах, на основі якого Директор Державного бюро розслідувань затверджує порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі Бюро, крім посад, визначених частиною першою статей 10, 13 і 24 Закону України "Про Державне бюро розслідувань".  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.09.2017 № 321
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2017 р. за № 1482/31350
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України

Положення визначає порядок організації і проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу - операторами поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів та їх відокремленими підрозділами, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Мінінфраструктури.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 01 квітня 2013 року № 199 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 року за № 650/23182.
 
3.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03.11.2017 № 1366
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2017 р. за № 1445/31313
Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню

Наказ затверджує уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, що додається.

Та визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2011 року № 49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 171/18909.
 
3.3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 № 920
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2017 р. за № 1472/31340
Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України

Інструкція визначає основні принципи, завдання, загальні умови, організацію проведення опитування осіб з використанням поліграфа у Національній поліції України.

Наказ визнає такою, що втратила чинність, Інструкцію щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України, затверджену наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2004 року № 842, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за № 1373/9972.
 
3.4. Наказ Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 611
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2017 р. за № 1504/31372
Про внесення змін до Складу конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (за посадами)

Наказ вносить зміни до Складу конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (за посадами), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 червня 2014 року № 346 "Про утворення конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за № 656/25433.  
3.5. Наказ Міністерства інфраструктури України від 24.11.2017 № 405
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2017 р. за № 1537/31405
Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту, та форм припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту

Наказом затверджено:
- уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту;
- форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту.
 
3.6. Наказ Міністерства оборони України від 28.11.2017 № 630
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 р. за № 1514/31382
Про затвердження Змін до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

Наказ затверджує Зміни до Тимчасового переліку військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 29 травня 2017 року № 292, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 747/30615.  
3.7. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.11.2017 № 1735
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 р. за № 1536/31404
Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 лютого 2012 року № 255

Наказом внесені зміни до Методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 лютого 2012 року № 255 "Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 березня 2012 року за № 399/20712.  
3.8. Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2017 № 1012
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2017 р. за № 1550/31418
Про затвердження Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2018-2020 роках

Наказ затверджує Перелік банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2018-2020 роках.  
3.9. Наказ Міністерства юстиції України від 18.12.2017 № 4057/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2017 р. за № 1555/31423
Про затвердження Змін до Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Наказ затверджує Зміни до Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2017 року № 172/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2017 року за № 107/29975.  
3.10. Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 20.12.2017 № 4113/5/1680
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2017 р. за № 1556/31424
Про внесення зміни до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі

Наказ вносить зміни до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.12.2017 № 3140/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, при постачанні постачальником послуги із користування природним газом, вугіллям (тимчасове позичання) покупцю, база оподаткування ПДВ операції з постачання такої послуги буде визначатися, виходячи із вартості послуги, вказаної у цивільно-правовому договорі на її постачання (договірної вартості). При цьому сума ПДВ буде становити 20 відс. вартості послуги із користування природним газом, вугіллям (тимчасове позичання) та відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ додаватися до такої вартості послуги.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.12.2017 р. № 3139/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, якщо постачальником - платником ПДВ на дату отримання авансової оплати від неплатника ПДВ були визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг чи відбулася зміна умов договору, в результаті якої постачання товарів/послуг скасовано, а аванс повернуто, то постачальник - платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ після реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.12.2017 р. № 3135/Д/99-99-13-02-01-14/ІПК
Про надання податкової консультації, щодо звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичних осіб - підприємців, які одночасно є пенсіонерами за вислугою років

Консультацією
наводяться роз'яснення, що з 01.01.2018 р. фізичні особи - підприємці, які досягай віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058 (60 років та мають страховий стаж, зокрема з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. - не менше 25 років) та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії) звільнятимуться від сплати єдиного внеску за себе.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.12.2017 р. № 3137/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, ПКУ не встановлено залежність нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ у разі використання придбаних товарів/послуг у операціях, передбачених цим пунктом, від факту формування податкового кредиту за операціями з придбання таких товарів/послуг на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних (крім товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року).
Отже, податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ по товарам/послугам, які були придбані/виготовлені після 01 липня 2015 року, нараховуються платником податку в звітному (податковому) періоді, в якому постачальником таких товарів/послуг, необоротних активів зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, тобто у тому звітному періоді, в якому у покупця таких товарів/послуг виникли підстави для включення сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при їх придбанні, до складу податкового кредиту.  
4.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.12.2017 р. № 3136/Ш/99-99-13-02-01-14/ІПК
Щодо застосування окремих норм законодавства

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, може бути знята з обліку на підставі поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви № 8-ОПП та заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ.
Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
5.1. Кодекс Верховної Ради України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III
Земельний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2236-VIII, який набирає чинності з 31.12.2017 р.
 
5.2. Закон Верховної Ради України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII
Основи законодавства України про охорону здоров'я

Останні зміни до Закону були внесені 14.11.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2206-VIII, який набирає чинності з 31.12.2017 р.
 
5.3. Закон Верховної Ради України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
Про місцеве самоврядування в України

Останні зміни до Закону були внесені 14.11.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1063-VIII, який набирає чинності з 31.12.2017 р.
 
6. Цікаво всім  
6.1. Постанова Правління Національного банку України від 26.12.2017 № 142
Про внесення змін до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України

Постановою вносяться зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за № 520/15211.  
6.2. Постанова Правління Національного банку України від 26.12.2017 № 143
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова вносить зміни до:
- Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків - нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року № 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за № 231/2671
- Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 749/8070.
 
6.3. Постанова Правління Національного банку України від 28.12.2017 № 146
Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Постановою затверджено Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941.  

наверх