документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.

Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 03.01.2018 >

1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року № 2245-VІІІ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році

Закон вносить зміни до:
- Податкового кодексу України
- Кодексу України про адміністративні правопорушення
- Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
- Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
- Закону України "Про виноград та виноградне вино"
- Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України"
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року № 2236-VIII
Про внесення зміни до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України

Законом внесені зміни до Земельного кодексу України, якими продовжено на рік мораторій на продаж земель сільськогосподарського значення.  
1.3. Закон Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року № 2246-VІІІ
Про Державний бюджет України на 2018 рік

Основні показники, встановлені законом про держбюджет на 2018 рікДоходи держбюджету - 877.042.755,7 тис. грн, в тому числі доходи:
загального фонду - 811.665.118,3 тис. грн;
спеціального фонду - 65.377.637,4 тис. грн.
Витрати держбюджету - 948.128.807,7 тис. грн, в тому числі витрати:
загального фонду - 878.478.015,3 тис. грн;
спеціального фонду - 69.650.792,4 тис. Грн.
Встановлено мінімальну заробітну плату:
в місячному розмірі: з 1 січня - 3723 грн;
в погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 грн.
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:
з 1 січня 1700 грн
з 1 травня 1777 грн
з 1 грудня 1853 грн.
 

1.4. Закон Верховної Ради України від 14 листопада 2017 року N 2206-VIII
Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади і напрями регулювання розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості для забезпечення гарантій рівного доступу громадян до якісного та ефективного медичного обслуговування.
Закон регулює відносини, пов’язані із забезпеченням підвищення доступності, ефективності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, до якої у цілях цього Закону належать території, що знаходяться за межами міст Києва, Севастополя, міст обласного значення.
Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сферах охорони здоров’я та регіонального розвитку, що здійснюються на таких принципах:
1) ефективності підтримки розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості;
2) забезпечення участі органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, наукових установ у формуванні та реалізації державної політики в зазначених сферах;
3) створення рівних можливостей для доступу територіальних громад до підтримки, передбаченої загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості;
4) ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для виконання зазначених програм;
5) відкритості та прозорості надання державної підтримки.

Також Закон вносить зміни до:
- Основ законодавства України про охорону здоров’я
- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

1.5. Закон Верховної Ради України від 19 жовтня 2017 року N 2168-VІІІ
Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення

Закон визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.
У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) медичної реабілітації;
7) медичної допомоги дітям до 16 років;
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Пацієнти мають право на:
1) отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів медичних послуг;
2) безоплатне отримання інформації від Уповноваженого органу або надавачів медичних послуг про програму медичних гарантій та надавачів медичних послуг за цією програмою, які можуть надати необхідну пацієнту медичну послугу;
3) можливість вибору лікаря у порядку, встановленому законодавством;
4) надання лікарям, третім особам права доступу до персональних даних та іншої інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, у тому числі до інформації про стан свого здоров’я, діагноз, про відомості, одержані під час медичного обстеження, за умови дотримання такими особами вимог Закону України "Про захист персональних даних";
5) отримання від Уповноваженого органу інформації про осіб, які подавали запити щодо надання інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, про такого пацієнта;
6) оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів медичних послуг або Уповноваженого органу та його територіальних органів в установленому законом порядку;
7) судовий захист своїх прав;
8) звернення до Ради громадського контролю щодо дій чи бездіяльності Уповноваженого органу;
9) інші права, передбачені законодавством.
Основними функціями Уповноваженого органу є:
1) реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
2) проведення моніторингу, аналізу і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах;
3) виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
4) розроблення проекту програми медичних гарантій, внесення пропозицій щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів;
5) укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію;
6) здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування населення;
7) отримання та обробка персональних даних та іншої інформації про пацієнтів (у тому числі інформації про стан здоров’я, діагноз, відомостей, одержаних під час медичного обстеження пацієнтів) і надавачів медичних послуг, необхідних для здійснення його повноважень, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";
8) забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я;
9) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Також Закон вносить зміни до:
- Основ законодавства України про охорону здоров’я
- Закону України "Про захист персональних даних"
- Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги"
- Закону України "Про ціни і ціноутворення"

 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989
Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

Порядок визначає механізм проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган забезпечує проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності шляхом:
оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а в разі необхідності - оголошення про проведення повторних громадських слухань;
проведення громадських слухань;
розгляду, повного врахування, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій громадськості, отриманих під час громадських слухань;
підготовки і оприлюднення шляхом внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля звіту про громадське обговорення.
 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1081
Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів

Постанова вносить зміни до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення".  
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1056
Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Постановою вносяться зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246.  
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1023
Про внесення зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Постанова вносить зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830.  
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1025
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 і від 21 грудня 2016 р. № 990

Постановою внесені зміни до:
- Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128;
- Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990.
 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1027
Про внесення зміни до пункту 3 правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам

Постанова вносить зміну до правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення".  
2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1049
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу".  
2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1048
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 і від 24 червня 2016 р. № 401

Постанова вносить зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу".  
2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1024
Про затвердження переліку та Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань

Постановою затверджено:
- перелік спеціальних засобів, що застосовуються військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань;
- Правила застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань, які визначають вимоги до застосування спеціальних засобів Національною гвардією під час виконання функцій.

Також затверджує Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.
 
2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1017
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян"
- постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 150 "Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування"
 
2.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1058
Про внесення змін до Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном

Постанова вносить зміни до Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 651.  
2.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084
Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти

Постановою установлено, що розподіл квоти, встановленої Законом України "Про вищу освіту" в обсязі 1 тис. місць державного замовлення, для прийому осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, до закладів вищої освіти, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством культури між зазначеними закладами вищої освіти відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти.  
2.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1061
Про внесення зміни до пункту 5 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України

Постанова вносить зміни до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069.  
2.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1050
Про забезпечення охорони установ судових експертиз

Установлено, що тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Службою судової охорони, охорона приміщень і територій установ судових експертиз Міністерства юстиції і Міністерства охорони здоров’я здійснюється підрозділами Національної поліції.  
2.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057
Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції

Порядок визначає механізм організації проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.  
2.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1080
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів"
- постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів"
 
2.17. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1053
Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей

Постановою затверджено коефіцієнт перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей, з 1 березня 2018 р. у розмірі 1,2.
Для осіб, які мають право на виплати станом на 1 січня 2018 р. та мали право на перерахування сум щомісячних страхових виплат за період з 1 березня 2008 р. по 1 березня 2011 р., перерахування здійснюється з 1 січня 2018 р. шляхом визначення розміру щомісячної страхової виплати із збільшеного розміру заробітної плати, з якої станом на 1 березня 2017 р. розраховувалися суми страхових виплат.
Розмір збільшення становить:
1281,92 гривні - для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2008 р., 1 березня 2009 р., 1 березня 2010 р., 1 березня 2011 р.;
826,73 гривні - для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2009 р., 1 березня 2010 р., 1 березня 2011 р.;
727,19 гривні - для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2010 р., 1 березня 2011 р.;
393,88 гривні - для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2011 року.
 
2.18. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1060
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 882

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 882 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження".  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства соціальної політики України від18.08.2017 № 1338
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2017 р. за № 1500/31368
Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів

Наказ затверджує:
форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю;
форму акта про відмову від підпису;
форму акта за результатами проведення перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
форму акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;
форму акта про неможливість складення висновку;
форму вимоги про надання/поновлення документів;
форму вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень;
форму висновку про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень;
форму довідки про стан дотримання законодавства про працю;
форму постанови по справі про адміністративне правопорушення;
форму постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення;
форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами;
форму припису про усунення виявлених порушень;
форму припису про усунення порушень законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
форму протоколу про адміністративне правопорушення;
форму рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу;
форму рішення щодо скасування (залишення без змін) постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Та визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 02 лютого 2016 року № 67 "Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 року за № 256/28386.
 
3.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08.11.2017 № 912
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2017 р. за № 1452/31320
Про затвердження Інструкції про порядок категорування ракетно-артилерійського озброєння

Інструкція визначає порядок категорування ракетно-артилерійського озброєння (РАО), перелік матеріальних засобів служби РАО, умови, за яких РАО переводиться в нижчу (вищу) категорію, критерії його категорування залежно від строку зберігання, технічного стану та запасу ресурсу, перелік посадових осіб, яким надано право на переведення його в нижчу категорію.
Під категорією розуміють умовну облікову характеристику зразка РАО або майна, установлену залежно від його технічного стану, запасу технічного ресурсу і необхідності проведення ремонту.
 
3.3. Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та ін від 24.10.2017 № 298/875/593/866/200-О
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2017 р. за № 1401/31269
Про затвердження Інструкції зі складання звітності про роботу слідчих

Інструкція визначає порядок збору та формування показників про рух і результати досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та органів досудового розслідування (слідчих підрозділів органів Національної поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, підрозділів детективів і підрозділів внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).  
3.4. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.11.2017 № 824
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2017 р. за № 1499/31367
Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Рішення затверджує Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756.  

наверх