документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.

Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 02.01.2018 >

1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 1040
Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Постанова вносить зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2012 р. № 106.  
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 996
Про надання у 2017 році державної гарантії за зобов’язаннями державного підприємства "Львіввугілля" з метою реалізації інвестиційного проекту "Оснащення нових лав ВП "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля"

Постановою затверджено Умови надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством "Львіввугілля".  
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 995
Про надання у 2017 році державної гарантії за зобов'язаннями державного підприємства "Львіввугілля" з метою реалізації інвестиційного проекту "Технічне переоснащення ВП "Шахта "Відродження" ДП "Львіввугілля"

Постанова затверджує Умови надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством "Львіввугілля".  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1044
Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Постановою вносяться зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505.  
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1047
Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 "Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців".  
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1041
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

Постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".  
1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1052
Про внесення зміни до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".  
1.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1039
Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та внесення змін до його Статуту

Постановою збільшено статутний капітал публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на суму 5750120000 гривень шляхом випуску 4957 додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

Також внесені зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 "Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".
 
1.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1038
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";
- постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
 
1.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1046
Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399

Постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".  
1.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045
Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977

Постановою затверджено перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України.

Та визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України".
 
1.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1043
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій

Постанова затверджує Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Також визнає такими, що втратили чинність:
- постанову Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки";
- постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 361 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306"
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 327
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2017 р. за № 1483/31351
Про затвердження Порядку розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій

Наказом затверджено Порядок розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, який визначає процедуру розгляду Мінінфраструктури справ і застосування санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28 вересня 2010 року № 710 "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв’язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2010 року за № 930/18225.
 
2.2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 328
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2017 р. за № 1484/31352
Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Наказ затверджує Порядок проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Та визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 15 листопада 2010 року № 823 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв’язку України суб’єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520.
 
2.3. Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 09.11.2017 № 2127
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2017 р. за № 1468/31336
Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу

Рішення вносить зміни до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08 лютого 2012 року № 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 313/20626.  
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.09.2017 № 1853/ІПК/18-28-14-06
Про використання РРО

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, при здійсненні розрахункових операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосування реєстратора розрахункових операцій є обов'язковим.
Водночас РРО не застосовується у разі здійснення розрахунків у безготівковій формі виключно через банківські установи, а саме шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок суб'єкта господарювання (кошти перераховуються з рахунку на рахунок без використання банківських платіжних карт).  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.12.2017 № 3005/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо пільг з податку на прибуток, наданих реєстраційною карткою проекту

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, фінансовий результат до оподаткування, сформований відповідно до положень бухгалтерського обліку з урахуванням сум амортизації безоплатно отриманих основних засобів та доходів у сумі цієї амортизації, збільшується на суму нарахованої амортизації таких основних засобів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу І, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.  
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.12.2017 № 3010/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Консультацією
наводяться роз'яснення, що починаючи з 01.01.2016 р., режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 46 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється на операції платника податку - боржника з постачання товарів (у тому числі самостійно виготовлених товарів) за умови якщо компенсація (оплата), отримана платником податку - боржником від покупця за такі товари, буде використана виключно для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із вимогами Закону № 1414, або плану санації, затвердженого відповідно до статті 6 Закону № 2343.  
3.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.12.2017 № 3007/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, платник податку, який застосовує касовий метод податкового обліку ПДВ, включає до податкового кредиту суми ПДВ, зазначені у отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, у звітному (податковому) періоді, у якому відбулася сплата коштів (надано інші види компенсації) за придбані товари/послуги, або у будь-якому наступному звітному (податковому) періоді в межах терміну, визначеного пунктом 198.6 статті 198 ПКУ.  
3.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.12.2017 № 3009/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, операція будівельної організації (надавача послуг - підрядника) з постачання послуг із спорудження житла (об'єкта житлового фонду) замовнику (обслуговуючому кооперативу) для такої будівельної організації (надавача послуг - підрядника) є першою поставкою житла відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ. Така операції є об'єктом оподаткування ПДВ та відповідно оподатковується податком за ставкою 20 відс. незалежно від того, матеріали замовника (обслуговуючого кооперативу) чи будівельної організації (надавача послуг - підрядника) використані для будівництва такого житла.  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Закон Верховної Ради України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII
Основи законодавства України про охорону здоров'я

Останні зміни до Закону були внесені 06.04.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2002-VIII, який набирає чинності з 01.01.2018 р.
 
5. Цікаво всім  
5.1. Постанова Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 135
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постановою вносяться зміни до:
- Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року № 369 (зі змінами), слова "керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки клієнта (за наявності)", "підписом та відбитком печатки (за наявності) цих осіб"
- постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"

Та визнано такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів";
2) постанову Правління Національного банку України від 05 травня 2016 року N 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
3) постанову Правління Національного банку України від 26 травня 2016 року N 334 "Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів";
4) постанову Правління Національного банку України від 08 червня 2016 року N 343 "Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів";
5) постанову Правління Національного банку України від 16 серпня 2016 року N 371 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів";
6) пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 23 серпня 2016 року N 375 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
7) постанову Правління Національного банку України від 30 серпня 2016 року N 377 "Про внесення зміни до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів";
8) постанову Правління Національного банку України від 28 лютого 2017 року N 15 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
9) підпункт 1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 25 травня 2017 року N 43 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
10) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 03 жовтня 2017 року N 98 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
11) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 21 листопада 2017 року N 118 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".  
5.2. Постанова Правління Національного банку України від 21.12.2017 № 138
Про надання національними операторами поштового зв'язку фінансової послуги з переказу коштів

Постанова визначає можливість надання національними операторами поштового зв'язку, призначеними відповідно до законодавства та інших актів, фінансової послуги з переказу коштів та можливість участі національних операторів поштового зв'язку у внутрішньодержавних та міжнародних платіжних системах за умови отримання ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.  

наверх