документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 20.07.2018 №2  >

Документи, що необхідні для призначення різних видів пенсії

Як і зазначається у назві новини, сьогодні мова піде про документи, необхідні для призначення пенсії. Такими є:

- заява;

- паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

- документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, та їхні копії;

- довідка про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 р. (за бажанням особи, або у випадках , передбачених законодавством);

- документи, які засвідчують особливий статус (за наявності);

- фото для виготовлення пенсійного посвідчення.

Особами з інвалідністю, додатково подається:

- виписка з акту огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яку додає орган Пенсійного фонду України.

До заяви для призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби:

- копія свідоцтва про хворобу, видана та завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка з військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

До заяви на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається, якщо особа, яка звернулася з заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має таку документи) та його копія;

- свідоцтво про народження або паспорт непрацездатного члена сім’ї, якому призначається пенсія, та їхні копії;

- довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

- свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісти відсутнім, або оголошення його померлим та його копія;

- документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання його безвісти відсутнім, або оголошення його померлим та його копія;

- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника навчаються за денною формою навчання;

- документи про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

- експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

- виписки із актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їхньої інвалідності;

- до заяви на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документи, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісти відсутнім, або оголошення його померлим.

У випадку, якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка з військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

З метою призначення пенсії за вислугу років або на пільгових умовах:

- документи, що підтверджують стаж роботи, який дає право на призначення такого виду пенсії.

Для призначення пенсії державним службовцям:

- документи, що підтверджують стаж роботи (у разі необхідності), довідку про заробітну плату за періоди роботи, визначені законодавством.

Особа /представник за довіреністю надає: довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, яка підтверджує його повноваження.

Якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, законні представники (батьки, опікуни), піклувальники, представники закладу, який здійснює опіку та піклування, надають:

- паспорт

- документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);

- рішення суду ( за наявності).

У відповідності до діючого законодавства, термін розгляду заяви - не пізніше 10 календарних днів після її надходження та за наявності всіх необхідних документів.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

16 липня 2018 року (Розширений перелік банків, якім делегуване право на виплату пенсій)

29 травня 2018 року (Cкасування права на дострокову пенсію визнано НЕконституційним)

10 травня 2018 року (Система накопичування пенсій вже не за горами)

10 травня 2018 року (Перелік уповноважених банків на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ)

10 травня 2018 року (Система накопичування пенсій вже не за горами)

08 травня 2018 року (Пенсійна реформа: порядок призначення пенсій за віком у 2018 році)

10 квітня 2018 року (Які категорії осіб із числа учасників АТО (та члени їх сімей) мають право на достроковий вихід на пенсію?!)

05 березня 2018 року (Військова пенсія 2018)

16 січня 2018 року (Від початку року набрали чинності оновлені списки для пільгових пенсій)

11 жовтня 2017 року (Деякі роз'яснення для працюючих пенсіонерів по новій пенсійній реформі)

11 жовтня 2017 (Верховною Радою України прийнята пенсійна реформа, яка відсьогодні набула чинності.)

наверх