документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 17.05.2018  >

Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В"

Як і зрозуміло із назви даної новини, мова піде про Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В". Порядок затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року N 72 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 647/28777).

Порядок визначає саму процедуру встановлення, розробки та затвердження спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В".

Такі спеціальні вимоги визначаються та затверджуються суб'єктом призначення на кожну посаду державної служби категорій "Б" і "В" в державному органі.

Для посад з однаковими посадовими обов’язками затверджуються однакові спеціальні вимоги. Розробку та визначення спеціальних вимог забезпечують безпосередній керівник структурного підрозділу та служба управління персоналом.

Що ж стосується змісту, то спеціальні вимоги є описом вимог до досвіду роботи, освіти, знань, умінь, компетенцій, необхідних для ефективного виконання державним службовцем покладених обов’язків.

При цьому спеціальні вимоги щодо освіти та досвіду роботи можуть носити уточнюючий характер (щодо галузей знань і спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері тощо) та не можуть перевищувати встановлені Законом України "Про державну службу" загальні вимоги.

Останні повинні визначатись з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та бути пов'язаними з потребами державного органу, завданнями та змістом роботи, яку зобов'язаний виконувати державний службовець відповідно до його посадової інструкції, описаними з рівнем деталізації, достатнім для відбору кандидатів на зайняття посад державної служби. Такими є:

- Закон України "Про державну службу";

- спеціальними законами;

- положеннями про структурні підрозділи державного органу;

- посадовими інструкціями;

- цим Порядком.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

14 травня 2018 року (Порядок вступу на державну службу зазнав змін)

17 квітня 2018 року (Дисциплінарна та матеріальна відповідальність у державній службі)

17 квітня 2018 року (Дисциплінарне покарання та порядок застосування його до державного службовця)

06 квітня 2018 року (Переведення державного службовця. За конкурсом чи ні?)

09 лютого 2017 року (Виплати держслужбовцю за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього держслужбовця)