документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 13.04.2018 №2  >

Облік готівки при роздрібній торгівлі у відокремлених підрозділах ТОВ

Ведення касових операцій у національній валюті в Україні регулюється Положенням, затвердженим Постановою НБУ N 148 від 29 грудня 2017 року (далі за текстом - Положення). Це Положення визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами.

На підставі п. 11 Положення, готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день її одержання, у повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги/застосуванням РРО, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).

Але ця норма не відповідає пункту 39 цього ж Положення, в якому сказано, що відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також фізичні особи - підприємці касової книги не ведуть.

Отже, з метою усунення невідповідностей, Національному банку України, як розробнику Положення про ведення касових операцій у національній валюті, надано відповідні пропозиції.

А в очікуванні змін до Положення, ДФС своїм Листом N 1343/6/99-99-14-05-01-15/ІПК від 03.04.2018 р. рекомендує суб’єктам господарювання на відокремленому підрозділі вести касову книгу, з метою уникнення штрафних (фінансових) санкцій за порушення порядку оприбуткування готівки.

__________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

22 березня 2018 року (Повернення готівки. Деякі нюанси та особливості.)

22 січня 2018 року (Заповнення прибуткового касового ордеру)

10 січня 2018 року (Новації щодо ведення касових операції у національній валюті)

16 лютого 2018 року (Гранична сума для розрахунку готівкою)

12 лютого 2018 року (Порядок перевезення громадянами готівки через кордон)

08 серпня 2017 року (Внесені зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки)

22 листопада 2016 року (щодо нововведень у використанні касових апаратів)