документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 12.04.2018  >

Права та обов'язки внутрішньо переміщених осіб

Останнім часом, життєві реалії нашої країни, такі як окупація території Автономної Республіки Крим, бойові дії в окремих районах Луганської та Донецької областей, спричинили вимушений переїзд сотен тисяч громадян. Ця небувала для України внутрішня міграція поставила багато проблем, з метою вирішення яких з’явився Закон N 1706-VII "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Почнемо з визначеня поняття "внутрішньо переміщена особа". Згідно зі ст. 1 Закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Люди, які змушені були виїхати з окупованих територій, зіткнулися з численними проблемами, починаючи від пошуку тимчасового житла, отримання медичної допомоги, до вирішення інших соціальних питань, влаштування дитини до школи або дитсадка. Дехто з переселенців залишилися без документів, через що гострим питанням була неможливість оформлення, переоформлення документів, що засвідчують особу, приналежність до громадянства України тощо. Саме з цього приводу кожен переселенець повинен пам’ятати, перш за все, що він громадянин України та має всі права, гарантовані Конституцією і законодавством України.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", внутрішньо переміщена особа має право на:

- єдність родини;

- сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;

- інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;

- безпечні умови життя і здоров’я;

- достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;

- створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;

- оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення;

- забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;

- сприяння у переміщенні її рухомого майна;

- сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;

- забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;

- надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

- влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

- отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;

- проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;

- безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;

- отримання гуманітарної та благодійної допомоги;

- інші права, визначені Конституцією та законами України.

Статтею 8 Закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" передбачено реалізацію права голосу внутрішньо переміщеної особи на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Для забезпечення прав переселенців на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту, а також ведення бізнесу в законі передбачені спрощені процедури отримання виплат і пенсій, соціальної допомоги, реєстрації безробітних, працевлаштування, продовження освіти, а також реєстрації чи перереєстрації підприємств, юридичних і фізичних осіб. Закон також передбачає запровадження Кабінетом Міністрів України цільових програм допомоги переселенцям.

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана:

- дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства;

- повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання;

- у разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду;

- у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених Законом;

- внутрішньо переміщена особа зобов’язана виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією та законами України.

Підсумовуючи вищенаведене, зазначаємо, що за внутрішньо переміщеними особами зберігаються всі права людини та громадянина, передбачені чинним законодавством. Тож ніколи не потрібно забувати про можливість реалізувати свої права та завжди користуватися ними.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

17 листопада 2017 року (Запущений механізм врегулювання відпусток працівникам на період проведення АТО)

07 листопада 2017 року (Внутрішньо переміщені особи з інвалідністю можуть отримати допомогу у пересуванні шляхом забезпечення спецавтомобілем за місцем проживання)

12 травня 2017 року (Порядок зняття з обліку в контролюючих органах фізичної особи-підприємця, місцем проживання якої є тимчасово окупована територія або територія проведення АТО)

20 квітня 2017 року (Плата за землю та податок на нерухомість, що сплачені у період АТО, повертатись не будуть.)

16 січня 2017 року (Покрокова інструкція відносно припинення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (ліквідація підприємця))

18 серпня 2016 року (щодо правомірності працевлаштування переселенця із зони АТО у випадку втрати ним документів)

08 червня 2016 року (щодо заборони певних дій на період проведення АТО)

наверх