документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 12.04.2018 №2  >

Затверджений Порядок виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 28 березня 2018 р. N 209 "Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки" та у відповідності до статті 42 Закону України "Про нафту і газ" затвердив зазначений Порядок та одночасно із цим визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 січня 2005 р. N 57 "Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання за державними підприємствами нафтогазової галузі".

Затверджений Порядок визначає послідовність дій щодо виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки (їх частин), які є державною власністю (далі - магістральний трубопровід), у разі недоцільності їх подальшої експлуатації, закінчення строку експлуатації, аварійного стану об’єктів, будівництва обвідних ліній тощо.

З метою підготовки матеріалів щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, що обліковується на балансі суб’єкта господарювання нафтогазового комплексу (суб’єкт господарювання), за рішенням керівника суб’єкта господарювання утворюється робоча комісія, до складу якої входять працівники суб’єкта господарювання, а у разі потреби - представники проектних і науково-дослідних установ та інші фахівці.

Також, у документі визначений перелік документів, який для прийняття Міненерговугіллям рішення щодо виведення з експлуатації магістрального трубопроводу подає суб’єкт господарювання. Далі, за результатами розгляду поданих суб’єктом господарювання документів, приймається рішення (не пізніше ніж через 60 календарних днів з моменту їх надходження). І вже за результатами розгляду документів комісія готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, які оформлюються протоколом.

Суб’єкт господарювання, після отримання рішення Міненерговугілля про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу, здійснює виведення такого об’єкта з експлуатації згідно з вимогами цього Порядку та законодавства. Заходи, пов’язані з виведенням з експлуатації магістрального трубопроводу, здійснюються за рахунок суб’єкта господарювання, на балансі якого він обліковується.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

01 червня 2017 року (Затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів)

20 березня 2017 року (Порядок нарахування ПДВ при здійсненні операцій з постачання паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів)