документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 11.04.2018 №2  >

Бути чи ні? Вступний інструктаж з охорони праці з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.

Як відомо, основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя та здоров’я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні та здорові умови праці прописані у Законі Україні "Про охорону праці" (за текстом - Закон). Про що, також, йдеться мова у листі Департаменту з питань праці Держпраці від 14.12.2017 р. N 11854/4/4.4-ДП-17.

За статтею 2 зазначеного абзацем вище Закону - дія останнього поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю, та на всіх працюючих, тобто регулює відносини між роботодавцем та найманим працівником.

Також, у Законі визначено, що працівник - це особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Для забезпечення збереження життя, здоров’я та працездатності працівників роботодавець зобов’язаний під час прийняття на роботу і в процесі роботи організувати проведення інструктажів навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Запис про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця, робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці згідно з додатком 5 (абзац 9 пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15).

На підставі переліченого, питання реєстрації вступних інструктажів з охорони праці з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, вирішується на розсуд керівника відповідного підприємства, що має бути відображено в нормативних актах з охорони праці, які діють на підприємстві, зокрема у положенні про навчання з питань охорони праці відповідного підприємства, розробленого з урахуванням пункту 3.2 Типового положення.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

15 березня 2018 року (Роз'їзний характер робіт та відрядження)

17 січня 2018 року (Збільшений розмір добових на відрядження)

02 листопада 2017 року (Змінені суми та склад витрат при відрядженні державного службовця)

06 вересня 2017 року (Інструкція про службові відрядження зазнала змін)

06 квітня 2017 року (Проїзд працівника на таксі в період службового відрядження та порядок оподаткування такого проїзду.)

22 березня 2017 року (Порядок оподаткування ПДВ операцій з відшкодування замовником послуг витрат виконавця на відрядження спеціалістів, залучених для виконання відповідних послуг)

01 березня 2017 року (Державні гарантії на випадок службових відряджень (про розмір добових)

13 грудня 2016 року (Відносно правомірності службового відрядження жінки-працівника, яка має дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів без її на те згоди)

31 серпня 2016 року (щодо дій по перерахуванню коштів на від'їзд в разі відміни відрядження)