документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 10.04.2018 №2  >

Порядок оприбуткування готівкової виручки

Національний банк України у своєму листі від 07.03.2018 р. N 50-0007/13560 надав вичерпні роз'яснення щодо оприбуткування готівки в касах установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги/застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).

У зазначеному вище листі вказано, що готівкова виручка (готівка) здається суб'єктами господарювання самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів, або через підприємства, які отримали ліцензію Нацбанку України на надання банкам послуг з інкасації (п. 16 розділу II Положення N 148).

В свою чергу - вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції "службова видача" (п. 29 розділу III Положення N 148).

Так, документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є:

- квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку;

- квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

- копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

- чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Сама готівкова виручка відокремлених підрозділів, які не ведуть касової книги, що здається ними до кас банку через інкасаторів-збирачів, зараховується на рахунок підприємства - юридичної особи у безготівковому порядку та не потребує оприбуткування в касовій книзі підприємства - юридичної особи.

Далі, для розрахунку ліміту каси установа, підприємство може вибирати будь-який період вибірки для розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси.

Установа, підприємство затверджує внутрішніми документами установлений ліміт каси. Для відокремлених підрозділів ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома відповідним внутрішнім документом установи, підприємства - юридичної особи, небанківської фінансової установи.

За підпунктом 26 розділу III Положення видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

Як визначено абзацем п'ятим пункту 32 розділу III Положення реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.

У випадку, якщо видатковий касовий ордер оформляється на загальну суму готівки, що видається, наприклад, за видатковою відомістю працівникам підприємства, то у реквізиті "Видати" зазначається прізвище, ім'я, по батькові особи, яка видає кошти (касир).

__________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

22 березня 2018 року (Повернення готівки. Деякі нюанси та особливості.)

16 лютого 2018 року (Гранична сума для розрахунку готівкою)

12 лютого 2018 року (Порядок перевезення громадянами готівки через кордон)

08 серпня 2017 року (Внесені зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки)

10 квітня 2017 року (Нагадуємо, що з 05.04.2017р. готівкову іноземну валюту можна купувати на суму до 150 тис. грн)