документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 06.04.2018  >

Переведення державного службовця. За конкурсом чи ні?

Законом України "Про державну службу" (далі - Закон), а саме статтею 41 визначено, що державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов'язкового проведення конкурсу:

1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби;

2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.

У відповідності до статті 2 зазначеного вище Закону - рівнозначною посадою вважається посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу.

Одночасно із зазначеним, Законом не визначено поняття "нижча посада". Хоча виходячи із норм Закону - нижчою посадою є посада державної служби, яка належить до нижчої групи оплати праці без урахування юрисдикції державного органу, а також посада державної служби у державному органі з нижчим рівнем юрисдикції в межах однієї групи оплати праці.

В свою чергу за статтею 51 Закону - посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на 9 груп оплати праці.

Таким чином, до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади. До групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади.

Прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

За Переліком посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року N 15 (із змінами), до 4 групи оплати праці прирівняні посади керівників самостійних структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; до 5 групи оплати праці прирівняні посади заступників керівників апаратів місцевих державних адміністрацій.

Посада заступника керівника апарату - керівника структурного підрозділу апарату місцевої державної адміністрації вищезазначеною постановою не передбачена. Таким чином, на думку НАДС, якщо посада має подвійну назву, посадовий оклад визначається за першою назвою.

____________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

05 березня 2018 року ("Подвійний" декрет або що робити роботодавцю, якщо працівниця, що перебуває на декретній посаді, також збирається у декрет.)

21 лютого 2018 року (Деякі нюанси суміщення професій (посад))

24 січня 2018 року (Затверджений Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я.)

20 вересня 2017 року (Деякі нюанси обчислення (розрахунку) стажу посадових осіб місцевого самоврядування)