документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 06.04.2018 №2  >

Трудовий договір чи цивільно-правова угода: юридичні нюанси

Згідно українського законодавства, відносини працівника з роботодавцем можуть бути оформлені як на підставі трудового, так і цивільно-правового договору. В обох випадках працівник (виконавець) виконує роботу (надає послугу), за яку роботодавець (підрядник/замовник) виплачує йому певну суму коштів.

Відзначивши цю спільну рису між двома угодами, розглянемо відмінності, яких набагато більше. Основна відмінність трудових договорів від цивільно-правових є те, що перші регламентуються Кодексом законів про працю, а інші - Цивільним кодексом України.

Трудовий договір укладається відповідно до глави ІІІ Кодексу законів про працю України (далі за текстом КЗпП). Статтею 22 КЗпП встановлено гарантії щодо укладення трудового договору. Трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу згідно з кваліфікацією і підлягає правилам внутрішнього розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити умови праці, необхідні для виконання роботи (ст. 21 КЗпП).

За трудовим договором громадянин набуває статусу "працівник". Він має право на відпочинок відповідно до законів про обмеження трудового дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на матеріальне забезпечення у порядку соціального страхування в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності та інші права, встановлені законом.

Натомість, у цивільно-правовій угоді (або договорі підряду) будь-які гарантії Цивільним кодексом не передбачені.

Предметом трудового договору є процес праці - виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, тобто виконання працівником певної трудової функції (ст.23 КЗпП). При цьому, як правило, будь-якого кінцевого результату не передбачається.

За договором підряду одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони. Предметом договору є кінцевий результат. Підрядник/виконавець робіт не зобов’язаний виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

За трудовим договором працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншим. Заробітна плата виплачується гарантовано і регулярно, не рідше двох разів на місяць. Для підприємств, установ, організацій усіх форм власності є обов’язковими норми і гарантії оплати праці, визначені законодавством, зокрема, щодо мінімального розміру заробітної плати.

За договором підряду сторони рівноправні і замовник не зобов’язаний забезпечувати належні та безпечні умови праці (глави 61 та 63 Цивільного кодексу). Також не встановлюється будь-яких вимог до замовника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Слід зазначити, що за цивільно-правовим договором працівник самостійно організовує процес роботи, сам виконує її та відповідає за неї. Працівник за договором такого характеру є незахищеним та позбавлений будь-яких соціальних гарантій. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування підрядників від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності або загибелі, здійснюється добровільно. Договір підряду припиняється у зв’язку з виконанням обумовленої при його укладенні роботи, про що складається акт завдання-приймання, який підписується обома сторонами.

Зверніть увагу! На відміну від трудового договору, при укладанні договору підряду, запис до трудової книжки не вноситься!

________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 березня 2018 року (Чи потрібно робити запис про мобілізацію у трудовій книжці?!)

28 лютого 2018 року (Трудові відносини з позаштатним працівником.)

23 лютого 2018 року (Деякі нюанси трудового законодавства відносно осіб з інвалідністю та робочі місця для них)

19 лютого 2018 року (Випробувальний термін як галузь трудових відносин)

02 січня 2018 року (Змінено трудове законодавство для жінок)

29 грудня 2017 року (Штрафні санкції за порушення трудового законодавства у 2018 році)

21 грудня 2017 року (Трудовий кодекс України у 2018 році запрацює по-новому)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)