документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 06.04.2018 №4  >

Ратифікована Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків

Верховна Рада України своїм Законом "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків" від 28 лютого 2018 року N 2308-VIII ратифікувала, як і зазначеється у назві даної новини, вказану Угоду.

Так, Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Хорватія (за текстом - "Сторони"), - визнаючи вірогідність виникнення катастроф та існуючу небезпеку для людей, національної економіки та навколишнього середовища; - усвідомлюючи, що співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків сприятиме добробуту й безпеці обох держав; - ураховуючи переваги, які можуть отримати Сторони шляхом обміну науково-технічною інформацією у зазначеній вище сфері; - беручи до уваги ймовірність виникнення катастроф, які не можуть бути ліквідовані власними ресурсами Сторін і, отже, подальшу необхідність скоординованих дій Сторін для запобігання катастрофам та пом'якшення їх наслідків; - підтримуючи зусилля Організації Об'єднаних Націй у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків, поважаючи та визнаючи загальноприйняті норми й правила, які існують у рамках різних міжнародних організацій, відповідних міжнародних конвенцій та угод, а також прагнучи сприяти розробці відповідного національного законодавства; ДОМОВИЛИСЬ ПРО те, що Угода встановлює принципи та рамки взаємної скоординованої діяльності Сторін у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків та прописане застосовується в разі виникнення катастроф, якщо ресурси Сторони є недостатніми для запобігання катастрофам або ліквідації їхніх наслідків.

За Угодою Сторони співпрацюють відповідно до положень національного законодавства й визначених норм і принципів міжнародного права для швидкого надання відповідної інформації та допомоги в разі виникнення катастрофи або загрози її виникнення.

Допомога, в свою чергу, може надаватися шляхом направлення команди з надання допомоги та (або) експертів, обладнання, засобів допомоги, а також шляхом надання необхідної інформації та досвіду (відповідно до своїх можливостей).

А запитуюча Сторона забезпечує безперешкодне отримання та розповсюдження засобів допомоги виключно серед постраждалого населення через уповноважені організації та у разі виникнення катастрофи допомога надається на підставі письмового запиту, у якому запитуюча Сторона зазначає:

1) місце, час, характер, масштаб і поточний стан катастрофи в постраждалій зоні;

2) інформацію про вже вжиті або заплановані заходи, визначення пріоритетів запитуваної допомоги.

Запитувана Сторона негайно приймає рішення про надання допомоги та інформує запитуючу Сторону про можливість, обсяг, час та інші умови надання допомоги.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

24 травня 2017 року (Посилений захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Овдовілі дружини чи чоловіки чорнобильців отримуватимуть пенсійні виплати.)

24 травня 2016 року (щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях тощо)