документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 13.02.2018  >

Невикористана щорічна відпустка та грошова компенсація за її невикористання у 2018 році

Одразу, на початку новини хотілось би нагадати, що надання всім працівникам щорічної оплачуваної відпустки є реалізацією їх права на відпочинок, яке закріплене статтею 45 Конституції України. А умови, тривалість і порядок надання працівникам відпусток визначають Кодекс законів про працю України та Закон України "Про відпустки".

Щорічна відпустка є одним з важливих видів часу відпочинку працівників, протягом якого вони не виконують своїх обов’язків за трудовим договором. Законом України "Про відпуски" встановлено, що щорічні відпустки складаються з основної та додаткових відпусток.

Основна відпустка - це така відпустка, право на яку мають всі працівники. Це є відмінністю основної відпустки від усіх інших. Для одержання інших видів відпусток необхідні спеціальні підстави для їх одержання.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Деякі категорії працівників користуються правом на відпустку більшої тривалості.

Згадавши першочергові норми законодавства щодо відпусток, перейдемо безпосередньо до теми новини.

Так, за міжнародними нормами з питань праці та українським трудовим законодавством забороняють заміну мінімальної щорічної відпустки грошовою компенсацією.

Слід зазначити, що робота у шкідливих/важких умовах призводить до виснаження організму та погіршення здоров'я і як наслідок зменшення працездатності.

Тому, як і зазначалося в абзаці першому даної новини, статтею 45 Конституції передбачене право кожного працюючого на відпочинок.

Конвенцією Міжнародної організації праці N 132 (статтею 12) про оплачувані відпустки (переглянутої в 1970 році), передбачено, що угоди про відмову від права на мінімальну щорічну оплачувану відпустку або про невикористання такої відпустки із заміною її компенсацією чи іншим чином відповідно до національних умов визнаються недійсними або забороняються. А стаття 2 Закону "Про відпустки" забороняє заміну відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього Закону.

У статті 2 Закону України "Про відпустки" також передбачена виплата грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки в разі звільнення та за бажанням працівника в разі використання ним не менше ніж 24 календарних днів щорічної та додаткових відпусток. У такому випадку решта днів відпустки може замінюватися грошовою компенсацією.

Одночасно із цим за статтею 80 КЗпП діє заборона на ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 січня 2018 року (Як нарахувати компенсацію за невикористану відпустку)

05 грудня 2017 року (Cкладаємо графік відпусток. Норми, строки та нюанси.)

19 вересня 2017 року (Що робити з відпусткою за шкідливі умови праці, якщо професія не передбачена у Списку?!)

02 серпня 2017 року (Чи потрібна конкретизація причини при відпустці за сімейними обставинами?)

31 липня 2017 року (Залежність розрахунок відпускних від дати початку відпустки)

07 липня 2017 року (Право на щорічну відпустку у випадку переведення на інше місце роботи)

12 червня 2017 року (Відпустка державного службовця. Що потрібно знати.)

30 травня 2017 року (Нагадаємо про порядок і умови надання щорічних відпусток)

29 травня 2017 року (За наявністю бажання працівника, частину відпустки можна замінити грошовою компенсацією)

27 квітня 2017 року (Починається період відпусток. Нагадуємо правила оподаткування вартості путівок)

26 квітня 2017 року (Щорічні додаткові відпустки при роботі у важких і шкідливих умовах праці)

12 липня 2016 року (щодо здійснення розрахунку заробітної плати при наданні відпустки працівникам)