документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 02.01.2018 №3  >

Як прийняти на роботу студента денної форми навчання

Згідно зі статтею 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Що стосується студентів, Законом від 23.05.91 р. № 1060-XII "Про освіту" та Законом від 01.07.14 р. № 1556-VII "Про вищу освіту" пп. 3 п. 1 ст. 62, їм забезпечено право на трудову діяльність у встановленому порядку в позанавчальний час.

Отже, право студентів денної форми навчання на трудову діяльність передбачено законодавством. Однак при реалізації такого права часто виникає запитання, до якої категорії належать такі працівники: до основних чи до сумісників.

Взагалі, право на працю працiвника реалiзується через укладення трудового договору. Згідно ст. 21 Кодексу Законів про працю, трудовий договiр - це угода мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядковi, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов’язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату та забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором та угодою сторiн.

Що стосується студентів денної форми навчання, то під час навчання між ними та навчальними закладами не виникають трудові відносини і не укладається трудовий договір. Тому таке навчання не є основною роботою студента. Отже, його роботу не можна вважати такою, що виконується крім його основної роботи, тобто сумісництвом.

Міністерство соціальної політики своїм листом від 25 липня 2014 року № 301/13/116-14 повідомляє, що трудовим законодавством не передбачено обмежень щодо поєднання студентами вишiв роботи i навчання, у тому числi тих, якi навчаються за денною (очною) формою навчання. Тому пiдприємство має право приймати на роботу таких працiвникiв, у тому числi й на умовах повного робочого дня.

Робимо висновок, що робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом, і тому вона передбачає ведення трудової книжки відповідно до загального порядку та є для таких осіб основним місцем роботи. Інструкцію про порядок ведення трудових книжок затверждено спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58.Слід зазначити, що для студентів, як правило, встановлюють режим неповного робочого часу, щоб уникнути "накладки" з часом навчання.

Оподаткування ПДФО заробітної плати працівників-студентів та утримання з неї соціальних внесків здійснюється на загальних підставах.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

10 листопада 2017 року (Урядом підвищені стипендії для студентів)

05 жовтня 2017 року (До уваги студентів та їх батьків! Удосконалений порядок надання соціальних стипендій деяким категоріям студентів.)

04 січня 2017 року (КМУ вдосконалений порядок надання соціальних стипендій деяким категоріям студентів)