документiв в базi
542435
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 08.09.2017  >

Права громадян на отримання інформації за колишнім місцем роботи

Верховний Суд України як наслідок розгляду справи N 6-1231цс17 висловив у своїй постанові від 16.08.2017 р. правову позицію відносно права особи на отримання інформації (в тому числі щодо заробітної плати) від свого колишнього роботодавця.

Таким чином зроблено висновок, що саме Цивільним кодексом України врегульоване особисте немайнове право особи на інформацію, що також включає право на отримання інформації колишнього працівника щодо істотних умов його праці. Тому позовна давність на вимогу, яка випливає з порушення особистих немайнових прав, не поширюється.

За вказаною вище справою - Позивач (колишній працівник) звертався до свого колишнього роботодавця із заявою про надання довідки про його роботу на цьому підприємстві із зазначенням посади, розміру заробітної плати з відображенням суми щомісячної заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, однак отримав неповну інформацію, тож звернувся до суду.

За висновками розгляду ситуації, що склалася - Суд (ВСУ) вважає, що позивач як колишній працівник має право на ознайомлення з розмірами оплати праці, змістом наказів, відповідно до яких йому надавалися відпустки, й іншою інформацією, що стосується особисто його, на підставі статті 110 Кодексу Законів про працю України. Тому може звернутися до суду за захистом особистих немайнових прав, на вимогу про захист яких позовна давність не застосовується.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 червня 2017 року (Порядок звільнення працівників з причини скорочення штату)

31 травня 2017 року (Повна ліквідація підприємства і як настідок - вивільнення працівників.)

15 березня 2017 року (Порядок розрахунку відпускних у випадку, коли заробіток за останній місяць розрахункового періоду ще не нараховано.)