документiв в базi
540750
Подiлитися 
00004 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 
.0UZB Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0S4V Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"
.1CK1 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" (зі змінами від 29.11.2017 р.)
.19YG Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"
.0MR0 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” (набирає чинності з 01.01.2017 р.)
.1CK2 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" (зі змінами від 29.11.2017 р.)
.19YE Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи" (зі змінами від 23.07.2015 р.)
.19YD Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" (зі змінами від 13.06.2017 р.)
.19YF Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи" (зі змінами від 13.06.2017 р.)
.19YH Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок" (зі змінами від 25.11.2014 р.)
.19YK Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда"
.19YJ Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів" (зі змінами від 25.11.2014 р.)
.19YI Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов'язання" (зі змінами від 25.11.2014 р.)
.19YL Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість"
.0MPS Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 “Будівельні контракти” (набирає чинності з 01.01.2017 р.)
.0MPU Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 “Виплати працівникам” (набирає чинності з 01.01.2015 р.)
.0NZE Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції" (набуває чинності з 01.01.2015 р.)
.0NZF Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти" (набуває чинності з 01.01.2017 р.)
.19YN Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати" (зі змінами від 13.06.2017 р.)
.19YM Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"
.1CTE Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" (зі змінами від 12.12.2017 р.)
.1CTC Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (зі змінами від 12.12.2017 р.)
.0SXL П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0UZ7 П(С)БО 11 "Зобов'язання" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0SXR П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXX П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXT П(С)БО 14 "Оренда" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXN П(С)БО 15 "Дохід" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXO П(С)БО 16 "Витрати" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0SXV П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M8Q П(С)БО 18 “Будівельні контракти” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0SXK П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M8S П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0WEF П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" (зі змінами від 14.07.2014 р.)
.18G5 П(С)БО 22 "Вплив інфляції" (зі змінами від 17.02.2017 р.)
.0SXW П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M8W П(С)БО 24 “Прибуток на акцію” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0UZ8 П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0M8Y П(С)БО 26 “Виплати працівникам” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0UZ9 П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0M90 П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0SY0 П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0UZA П(С)БО 31 "Фінансові витрати" (зі змінами від 08.02.2014 р.)
.0WEG П(С)БО 31 "Фінансові витрати" (зі змінами від 14.07.2014 р.)
.0M94 П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0M95 П(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0M96 П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0M8D П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
.0SXM П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" (зі змінами від 27.06.2013 р.)
.0M8H П(С)БО 9 “Запаси” (зі змінами від 09.12.2011 р.)
наверх